PdF P20905 Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SPZPA Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/.5 6 hodin.3 5P
PdF:SPk109Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk111Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.3 2Z
PdF:SZ6626Introduction to Education and Psychology K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1-
PdF:SZ6628Developmental Psychology T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2-
PdF:SZ6634Social Psychology J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6638Educational Communication J. Bradovák 0/0/.5 6 hodin.3 5-
PdF:SZ6697Theory and Methodology of Education M. Kurowskik 0/0/.5 6 hodin.2 2-
29 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk013Angličtina pro speciální pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Speciálněpedagogický základ (P+PV 86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
PdF:SPk106Patopsychologie 1 V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.4 2-
PdF:SPk112Speciálně pedagogická diagnostika D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.3 3-
PdF:SPk113Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/0/1 12 hodin.4 2-
PdF:SPk115Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovázk 0/0/1 12 hodin.5 3-
PdF:SPk116Psychopedie – základy oboru B. Bazalovázk 0/0/1 12 hodin.5 1-
PdF:SPk117Somatopedie – základy oboru I. Fialovázk 0/0/1 12 hodin.6 1-
PdF:SPk118Surdopedie – základy oboru P. Pitnerovázk 0/0/1 12 hodin.5 1-
PdF:SPk127Sociální práce L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SPk128Logopedie – základy oboru V. Vojtovázk 0/0/1 12 hodin.5 1-
PdF:SPk130Specifické poruchy učení – základy oboru I. Jůzovázk 0/0/2 24 hodin.6 2-
46 kreditů

Skupina A

Student will select courses Speech Therapy (section A1) or Education of Individuals with Intellectual Disabiities (section A2).

Note: Students who – in their M.A. study programme in Special Education - select the major in Speech Therapy are required to select from courses in the group A (section 1 – Speech Therapy) and courses from the group B (section B1 – Education of Individuals with Hearing Impairment). If a student selects the course Education of Individuals with Intellectual Disabilities belonging to the group A (section A2), he/she selects courses from the group B according to his/her preferred major in his/her future M.A. study programme.

Section A1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk318Obor: Logopedie 1 V. Vojtovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk319Obor: Logopedie 2 I. Bytešníkovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
16 kreditů
Section A2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk329Obor: Psychopedie 1 B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 2-
PdF:SPk330Obor: Psychopedie 2 B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 4-
16 kreditů

Skupina B

Student will select courses from one of the four sections in group B (B1, B2, B3, B4).

Note: Students who – in their M.A. study programme in Special Education - select the major in Speech Therapy are required to select from courses in the group A (section 1 – Speech Therapy) and courses from the group B (section B1 – Education of Individuals with Hearing Impairment). If a student selects the course Education of Individuals with Intellectual Disabilities belonging to the group A (section A2), he/she selects courses from the group B according to his/her preferred major in his/her future M.A. study programme.

Section B1 - Hearing Impairments
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk302Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči V. Vojtovázk 0/0/1 12 hodin.4 5P
PdF:SPk320Komunikace osob se sluchovým postižením L. Vrbecká Doležalovázk 0/0/1 12 hodin.4 5P
PdF:SPk323Obor: Surdopedie 2 R. Horákovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
PdF:SPk332Obor: Etopedie 2 K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.8 3P
24 kreditů
Section B2 - Behavioral Disorders
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 5P
PdF:SPk331Obor: Etopedie 1 K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk332Obor: Etopedie 2 K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.8 4P
24 kreditů
Section B3 - Physical Disability
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 5P
PdF:SPk335Obor: Somatopedie 1 - Rehabilitace osob se zdravotním postižením D. Zámečníkovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk337Obor: Somatopedie 2 D. Zámečníkovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
24 kreditů
Section B4 - Visual Impairments
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk300Aplikace metod sociální práce K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 5P
PdF:SPk333Obor: Oftalmopedie 1 P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
PdF:SPk334Obor: Oftalmopedie 2 P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.8 4P
24 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk101Neurologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SPk104Oftalmologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk107Pediatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk108Psychiatrie P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

Practice for students in the field Sp + He

These courses are chosen by students focusing on Speech and Hearing Impairments

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk325Odborná praxe souvislá 1 - LS V. Vojtováz 0/0/0 40 hodin.14 4-
PdF:SPk327Odborná praxe souvislá 2 - LS V. Vojtováz 0/0/0 60 hodin.20 6-
34 kreditů

Practice for students in the field InDi + BeDi, PhDi, ViIm

These courses are chosen by students focusing on Intellectual Disabiities + Behavioral Disorders, Physical Disability, Visual Impairments

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk340Odborná praxe souvislá 1 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 40 hodin.14 4-
PdF:SPk342Odborná praxe souvislá 2 - P, E, So, Of D. Zámečníkováz 0/0/0 60 hodin.20 6-
34 kreditů

Závěrečná práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce I. Bytešníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Zámečníkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPk132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.2 5P
10 kreditů