PdF NAJ2cp Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2 Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 2P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 2P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp033Němčina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp034Němčina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (53 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ3101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ3102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ3201Lexikologie a lexikografie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 1P
PdF:AJ3202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ3203Pragmatika R. Povolnázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 3P
PdF:AJ3204Akademické psaní O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 2P
PdF:AJ3301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 1P
PdF:AJ3302Současná americká literatura a společnost Z. Janíkzk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 2P
PdF:AJ3303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 3P
37 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si zapisují povinně volitelné předměty v hodnotě 16 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0102Intenzivní jazykový kurz I. Headlandová Kalischováz 0/0/3.3 1 týden.2 3-
PdF:AJ0208Akademické dovednosti: mluvení O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/0 2 hodiny.2 2-
PdF:AJ0302Současné události v anglicky mluvících zemích L. Podroužkovák 0/2/0 2 hodiny.3 3-
PdF:AJ0310Vztahy mezi kulturami L. Podroužkováz 0/2/0 2 hodiny.2 3-
PdF:AJ0409Výuka dětí A. Dobrovolnák 0/2/0 1 hodina.2 2-
PdF:AJ5201Analýza konverzačního jazyka R. Povolnák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 3-
PdF:AJ5301Afroamerická historická zkušenost J. Šalamounk 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 3-
PdF:AJ5403Hry a aktivity pro výuku AJ A. Dobrovolnáz 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 3-
PdF:AJ5410Videoweb J. Chocholaták 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 2-
PdF:AJ5501Primární zdroje ve výuce angličtiny 1 S. Hanušováz 0/0/2.7 intenzivní kurz.3 3-
PdF:AJ5502Primární zdroje ve výuce angličtiny 2 S. Hanušováz 0/0/1.7 Intenzivní kurz.3 2-
29 kreditů

Oborové didaktiky (17 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ3401Didaktika anglického jazyka 1A S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1Z
PdF:AJ3402Didaktika anglického jazyka 1B S. Hanušovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 2Z
PdF:AJ3403Didaktika anglického jazyka 2A S. Hanušovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 3Z
PdF:AJ3404Didaktika anglického jazyka 2B S. Hanušovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 4Z
PdF:AJ3405Literatura ve výuce AJ na ZŠ S. Hanušovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 3P
PdF:AJ3406Testování a hodnocení ve výuce anglického jazyka S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4P
17 kreditů

Praxe (14 kr.)

Předmět SZ6041 studenti absolvují dvakrát (v 1. a 2. semestru) a získají celkem 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:AJ6007Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:AJ6008Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_DPDiplomová práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:AJ_DPdDiplomová práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:AJ_DPpDiplomová práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů