FF FBVIEpH Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-VIE_ Vietnamistika

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:Vd1Projekt bakalářské práce V. Šeferisz 0/2/03 5P
FF:Vd2Seminář k bakalářské práci A. Bičanz 0/2/03 6P
FF:Vd3Bakalářská práce A. Bičanz 0/0/0 individuální konzultace.10 7P
16 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:Vj1Obecná fonetika a fonologie pro vietnamisty A. Bičanzk 2/0/03 1Z
FF:Vj2Fonetika vietnamštiny - cvičení A. Bičanzk 0/2/03 2P
FF:Vj3Lexikologie vietnamštiny V. Blažekzk 2/0/03 3Z
FF:Vj4Gramatika a syntax vietnamštiny M. Schwarzzk 2/0/03 4Z
FF:Vj5Pokročilá lexikologie vietnamštiny V. Blažekzk 2/0/03 5Z
FF:Vj6Pokročilá gramatika a syntax vietnamštiny M. Schwarzzk 2/0/03 6Z
FF:Vk1Vietnamská konverzace 1 M. Dočekalz 0/4/06 1P
FF:Vk2Vietnamská konverzace 2 M. Dočekalzk 0/4/06 2P
FF:Vk3Vietnamská konverzace 3 M. Dočekalz 0/4/06 3P
FF:Vk4Vietnamská konverzace 4 M. Dočekalzk 0/4/06 4P
FF:Vk5Vietnamská konverzace 5 M. Dočekalz 0/4/06 5P
FF:Vk6Vietnamská konverzace 6 M. Dočekalzk 0/4/06 6P
FF:Vprac1Pracovní stáž B. Fořtz 0/0/0 pracovní stáž v celkové délce nad 250 hodin.10 8P
FF:Vs1Dějiny Vietnamu 1 - prekoloniální období O. Srbazk 1/0/03 1Z
FF:Vs2Geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzzk 1/0/03 2Z
FF:Vs3Dějiny Vietnamu 2 - koloniální éra a současnost M. Schwarzzk 1/0/03 3Z
FF:Vs4Kultura Vietnamu V. Blažekzk 1/0/03 4Z
FF:Vs5Ekonomika Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzzk 1/0/03 5Z
FF:Vs6Literatura Vietnamu B. Fořtzk 1/0/03 6Z
FF:Vu1Lingvistická terminologie pro vietnamisty A. Bičanzk 2/0/03 1Z
FF:Vu2Dějiny vietnamistiky O. Srbazk 2/0/03 2P
FF:Vu3Vietnamské sociokulturní praktikum (a) V. Blažekk 1/1/03 3P
FF:Vu4Úvod do čínského znakového písma pro vietnamisty O. Srbazk 2/0/03 4P
FF:Vzahr1Zahraniční stáž B. Fořtz 0/0/0 semestrální pobyt v zahraničí.30 7P
124 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:Va1Analytický seminář k Dějinám Vietnamu O. Srbak 0/2/05 1P
FF:Va2Analytický seminář ke Geografii Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzk 0/2/05 2P
FF:Va3Analytický seminář k fonetice vietnamštiny A. Bičank 0/2/05 3P
FF:Va4Analytický seminář ke kultuře Vietnamu V. Blažekk 0/2/05 4P
FF:Va5Analytický seminář k ekonomice Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzk 0/2/05 5P
FF:Va6Analytický seminář k literatuře Vietnamu B. Fořtk 0/2/05 6P
FF:Vk789xVietnamská konverzace - pokročilá M. Dočekalz 0/4/06 7P
36 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:Vv1Vietnamština v kontaktech s evropskými jazyky M. Schwarzk 2/0/05 --
FF:Vv10Obchodní a ekonomická terminologie ve vietnamštině M. Schwarzz 1/1/05 --
FF:Vv11Sinovietnamština M. Schwarzzk 2/0/05 --
FF:Vv12Válka ve Vietnamu a v Koreji M. Schwarzk 2/0/05 --
FF:Vv13Dějiny Mongolska 1 - dějiny střední a čínské Asie do dynastie Yuan O. Srbazk 2/0/05 --
FF:Vv14Dějiny Mongolska 2 - moderní dějiny Mongolska O. Srbak 2/0/05 --
FF:Vv15Mongolština 1 O. Srbaz 0/2/05 --
FF:Vv16Mongolština 2 O. Srbazk 0/2/05 --
FF:Vv17Mongolština 3 O. Srbaz 0/2/05 --
FF:Vv18Mongolština 4 O. Srbazk 0/2/05 --
FF:Vv2Čínské prameny k dějinám jihovýchodní Asie O. Srbak 2/0/05 --
FF:Vv3Austroasijská jazykověda M. Schwarzk 2/0/05 --
FF:Vv4Mongolské výboje do Číny, Vietnamu a jihovýchodní Asie M. Schwarzk 2/0/05 --
FF:Vv5Jazyky Číny a Vietnamu M. Schwarzzk 2/0/05 --
FF:Vv6Základy klasické čínštiny pro vietnamisty O. Srbazk 2/0/05 --
FF:Vv7Jazyky jihovýchodní Asie M. Schwarzk 2/0/05 --
FF:Vv8Systém čínského znakového písma a jeho adaptace v okolních jazycích O. Srbak 2/0/05 --
FF:Vv9Dialekty vietnamštiny M. Schwarzzk 2/0/05 --
FF:Vzahr2Druhá semestrální studijní stáž B. Fořtz 0/0/030 --
120 kreditů