FF FNLLSpV Latinský jazyk a literatura středověku
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature (minor)
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-LLS_ Latinský jazyk a literatura středověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Je nutné získat všech 26 kreditů ze všech uvedených povinných předmětů.

Kromě toho studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů (samostatné četby) nebo u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále (celkový přehled za jednotlivá kolokvia a předměty):
Vulgáta: Genesis, Psalmi poen. (6, 31, 37, 50, 101, 129, 142), evangelium dle vlastního výběru
Augustinus, De civitate Dei I; II; V, 1–8; VI; VIII; XXII, 30; Confessiones I; VIII; IX
Filozofické a teologické texty: Boethius: De consolatione philosophiae – I,1 – carm. V; III, carm. IX; Seneca: Ad Luc. 1, 16, 47; Tomáš Akvinský, Summa theologiae p. 1, q. 1
Evropská a česká středověká poezie: Carmina Burana 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219; Gualterus de Castellione – Alexandreis I, 1–202
Evropská a česká historiografie: Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum I; Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum I, 1; II, 9, 12–16; III, 13
Evropská a česká hagiografie: Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius; Legenda aurea 87 (De Epiphania Domini), 662 (De sancto Francisco)
Středověká exempla: Petrus Alphonsi, Disciplina clericalis (1-15); Gesta Romanorum (5 exempel dle vlastního výběru)
Humanistická literatura: J. A. Komenský, Schola infantiae, kap. 4, 6-8; Bohuslav Hasištejnský, Carmina 83, 200, 316; Matouš Collinus, De peste; Jan Campanus Vodňanský, De exundatione Vultavae, In ventrem, Anni 1601 descriptio; Alžběta Johanna Westonia, De inundatione Pragae.
 
Četba v překladu:
Seneca, Výbor z listů Luciliovi; Plinius Starší, Kapitoly o přírodě; Lucanus, Farsalské pole (1. a 6. kniha); Martialis, Posměšky a jízlivosti; Quintilianus, Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Statius, Thebais, kniha 12 (v anglickém překladu); Silvae (ukázky ze Stiebitzovy Římské lyriky); Marcus Aurelius, Hovory k sobě; Macrobius, Saturnálie.
 
Zjevení Janovo; Augustinus, Křesťanská vzdělanost; Jeroným, Výbor z dopisů; Hrotsvita z Gandersheimu, Duchovní dramata; Einhard, Životopis Karla Velikého; Dětmar z Merseburku, Kronika; Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích (10 kapitol); Zlatá legenda (100 stran); Klaret, Ptačí zahrádka; M. Koronthályová. Vexilla regis. Výbor z latinské duchovní poezie; Helena Businská, Renesanční poezie (Praha: Academia, 1975); Erasmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti; Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země (kniha 1, s. 49-119); Apoštol míru J. A. Komenský (1949, ca. 200 stran).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA01Úvod do studia středověké latiny P. Mutlováz 1/1/04 1Z
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 1Z
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 2P
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 1/1/04 2Z
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 1/1/04 3P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 1-
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4-
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí absolvovat alespoň jeden interpretační seminář a získat 4 kredity:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 --
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2

Studenti musí získat alespoň 4 kredity z následujících samostatných četeb v originále:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedC17Samostatná četba: Filozofické a teologické texty L. Mazalovák 0/0/02 --
FF:LJMedC12Samostatná četba: Evropská a česká historiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC11Samostatná četba: Evropská a česká hagiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC15Samostatná četba: Středověká exempla P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC16Samostatná četba: Humanistická literatura D. Stehlíkovák 0/0/02 --
10 kreditů

Blok 3

Studenti musí získat 6 kreditů z následujících povinně volitelných předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 --
FF:LJMedA11Pomocné vědy historické pro medievisty P. Mutlováz 1/1/0 0.4 --
FF:LJMedB31Textová kultura české reformace P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedB32Latin Manuscripts and Medieval Literature P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 --
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 --
31 kreditů