FF FBPOpH Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-PO_ Portugalský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.) Common university courses (15 credits)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurzy vybraného cizího jazyka, které respektují požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a jsou zakončeny standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR. 

Výuka jazyků bude zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.) Bachelor Final Thesis (10 credits)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I S. Špánkováz 0/1/24 5P
FF:PO1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II S. Špánkováz 0/1/24 6P
FF:PO1A053Bakalářská diplomová práce S. Špánkováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty Obligatory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1A001Jazykový seminář I I. Svobodovázk 0/4/27 1P
FF:PO1A002Jazykový seminář II I. Svobodovázk 0/6/28 2P
FF:PO1A003Jazykový seminář III I. Svobodováz 0/2/12 3P
FF:PO1A004Jazykový seminář IV I. Svobodovázk 0/2/13 4P
FF:PO1A005Jazykový seminář V I. Svobodováz 0/2/12 5P
FF:PO1A006Jazykový seminář VI I. Svobodovázk 0/2/13 6P
FF:PO1A011Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:PO1A012Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:PO1A021Portugalská literatura I S. Špánkovázk 2/2/15 3P
FF:PO1A022Portugalská literatura II S. Špánkovázk 2/2/15 4P
FF:PO1A023Brazilská literatura I S. Špánkovázk 1/1/25 5P
FF:PO1A024Brazilská literatura II S. Špánkovázk 1/1/25 6P
FF:PO1A031Portugalská lingvistika I I. Svobodovázk 2/2/15 1P
FF:PO1A032Portugalská lingvistika II I. Svobodovázk 1/1/25 2P
FF:PO1A033Portugalská lingvistika III I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A034Portugalská lingvistika IV I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A041Témata portugalské lingvistiky I I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A042Témata portugalské lingvistiky II I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A054Závěrečná práce z jazyka S. Špánkováz 0/0/0- 6-
FF:PO1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská S. ŠpánkováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 kreditů