FF FNPGpJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (jednooborové prezenční studium) jsou následující:
 
  1. získání nejméně 100 kreditů za povinné (70 kr.) a povinně volitelné předměty (min. 30kr.);
  2. 20 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/2/010 4P
FF:PGM009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 0/210 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:PGM006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 1/1/06 2P
FF:PGM007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM102E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PGM106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 0/2/06 3P
FF:PGM107Analýza kvantitativních dat M. Sedláčekz 0/2/06 3P
FF:PGM110Multikulturní pedagogika D. Knotováz 1/1/06 3P
FF:PGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGM505Právo J. Harvánekzk 1/1/06 1P
70 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM101Inovace v české škole P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM104Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM105Profesní seniorita P. Novotnýz 1/1/06 2-
FF:PGM108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 10/16/06 3-
FF:PGM109Age management P. Hlaďoz 0/4/06 3-
FF:PGM111Blok expertů II J. Zounekz 2/0/06 2-
FF:PGM120Education in the Era of Globalization P. Novotnýz 2/2/06 --
FF:PGM129Professional Learning and Organizations P. Novotnýk 0/0/05 2P
FF:PGM506Blok expertů M. Sedláčekz 2/0/06 1-
FF:PGM508Školská správa a financování M. Rabušicováz 1/1/06 3-
FF:PGM509Projekty a projektové řízení P. Novotnýz 1/1/06 3-
FF:PGM510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 1/1/06 2-
67 kreditů