FF FNPGpJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

  1. získání nejméně 100 kreditů za povinné (70 kr.) a povinně volitelné předměty (min. 30kr.);
  2. 20 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/210 4P
FF:PGM009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 0/210 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:PGM006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 1/1/06 2P
FF:PGM007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM102E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PGM106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 0/2/06 3P
FF:PGM107Analýza kvantitativních dat M. Sedláčekz 0/2/06 3P
FF:PGM110Multikulturní pedagogika D. Knotováz 1/1/06 3P
FF:PGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGM505Právo J. Harvánekzk 1/1/06 1P
70 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM104Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM105Profesní seniorita P. Novotnýz 1/1/06 4-
FF:PGM108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 0/2/06 --
FF:PGM109Age management K. Harvánkováz 0/4/06 3-
FF:PGM120Education in the Era of Globalization P. Novotnýz 2/2/06 --
FF:PGM508Školská správa a financování M. Rabušicováz 1/1/06 --
FF:PGM509Projekty a projektové řízení P. Novotnýz 1/1/06 3-
FF:PGM510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 1/1/06 --
46 kreditů