FF FNPGpSZRU Zkušenostně reflektivní učení
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

  1. získání 76 kreditů za předměty společné části, 46 kreditů za povinné, 10 kreditů za povinně-volitelné předměty (včetně 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře);
  2. získání 44 kreditů za předměty v rámci specializace;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/210 4P
FF:PGM009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 0/210 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:PGM006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 1/1/06 2P
FF:PGM007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4Z
FF:PGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4Z
FF:PGM505Právo J. Harvánekzk 1/1/06 --
46 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně-volitelné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM101Inovace v české škole P. Novotnýz 1/1/04 1P
FF:PGM102E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PGM104Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 0/2/06 --
20 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM501Teorie zkušenostně reflektivního učení B. Lazarovázk 10/14/06 3P
FF:PGM502Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 8/12/06 1P
FF:PGM503Práce s reflexí B. Lazarovák 0/24/06 3P
FF:PGM504Metody zkušenostně reflektivního učení B. Lazarováz 8/12/06 2P
FF:PGM507Terénní praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.8 3P
FF:PGM511Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 14/0/06 4P
FF:PGM512Základy práce se skupinou B. Lazarováz 0/0/06 2P
44 kreditů