FF FNPGpSZRU Zkušenostně reflektivní učení
Název anglicky: Reflective and experiential learning
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Zkušenostně reflektivní učení

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně jsou následující:
  1. získání 76 kreditů za předměty společné části, 46 kreditů za povinné, 10 kreditů za povinně-volitelné předměty (včetně 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře);
  2. získání 44 kreditů za předměty v rámci specializace;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/2/010 4P
FF:PGM009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 0/210 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:PGM006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 1/1/06 2P
FF:PGM007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4Z
FF:PGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4Z
FF:PGM505Právo J. Harvánekzk 1/1/06 --
46 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně-volitelné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM101Inovace v české škole P. Novotnýz 1/1/04 1P
FF:PGM102E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PGM104Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 10/16/06 --
20 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM501Teorie zkušenostně reflektivního učení B. Lazarovázk 10/14/06 3P
FF:PGM502Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 8/12/06 1P
FF:PGM503Práce s reflexí B. Lazarovák 0/24/06 3P
FF:PGM504Metody zkušenostně reflektivního učení B. Lazarováz 8/12/06 2P
FF:PGM507Terénní praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.8 3P
FF:PGM511Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení K. Brücknerováz 14/0/06 4P
FF:PGM512Základy práce se skupinou B. Lazarováz 0/0/06 2P
44 kreditů