FF FNPGUpJ Učitelství pedagogiky pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PGU_ Učitelství pedagogiky pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (jednooborové prezenční studium) jsou následující:
 
  1. získání 24 kreditů za předměty společného pedagogicko-psychologického základu;
  2. získání 32 kreditů za oborové předměty;
  3. získání 24 kreditů za oborové didaktiky;
  4. získání 24 kreditů za odbornou praxi (na střední škole);
  5. 16 kreditů za úspěšně absolvované diplomové semináře;
  6. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UPGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/2/08 3P
FF:UPGM009Seminář k magisterské diplomové práci II K. Šeďováz 0/2/08 4P
16 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:UPG001Didaktika pedagogiky: Základy práce středoškolského učitele J. Zounekz 0/2/06 1P
FF:UPG002Didaktika pedagogiky: Inovace a trendy v práci učitele J. Zounekz 1/1/06 2P
FF:UPG003Didaktika pedagogiky: Projektování kurikula J. Zounekzk 1/1/06 3P
FF:UPG004Didaktika pedagogiky: Profesní rozvoj učitele K. Šeďovázk 1/1/06 4P
FF:UPG301Odborná praxe I. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 1P
FF:UPG302Odborná praxe II. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 2P
FF:UPG303Odborná praxe III. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 3P
FF:UPG304Odborná praxe IV. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 4P
FF:UPGM108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 0/2/04 1P
FF:UPGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0/0- 4Z
FF:UPGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4Z
FF:UPGM510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 1/1/06 4P
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1P
104 kreditů