PdF NFY2vk Učitelství fyziky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-FY2 Učitelství fyziky pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2001Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics T. Miléřzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Úvod do studia pevných látek a polovodiče P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Elektronika P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Ekopraktikum T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010Historie fyziky T. Miléřk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011Kompendium fyziky s didaktikou J. Válekz 0/2/0 8 hodin.1 4-
PdF:FC2101Fyzika a technika J. Válekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Významné fyzikální experimenty T. Miléřk 0/2/0 8 hodin.2 4P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2003Školní pokusy z fyziky 1 P. Novákk 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC2005Didaktika fyziky 1 P. Sládekzk 1/2/0 12 hodin.3 2Z
PdF:FC2006Školní pokusy z fyziky 2 P. Novákz 0/0/2 8 hodin.1 2P
PdF:FC2009Didaktika fyziky 2 P. Sládekzk 2/2/0 16 hodin.4 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:Fy6002Učitelská praxe 2 P. Sládekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:Fy6003Učitelská praxe 3 P. Sládekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů