FF FNRSpSRF Ruská filologická a kulturní studia
Název anglicky: Russian Philological and Cultural Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-RS_ Ruská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSn150Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/010 3P
FF:RSn151Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/010 4P
FF:RSn200Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSn060Praktický jazyk I A. Agapovaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II A. Agapovaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský kulturní prostor I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:RSn063Ruský román I. Pospíšilzk 1/1/05 3Z
FF:RSn064Stylistika ruštiny T. Juříčkovázk 1/1/05 2P
FF:RSn065Rusko a ruština přelomu století J. Gazdazk 1/1/05 4P
FF:RSn066Analýza textu a diskurzu J. Gazdazk 1/1/05 1P
FF:RSn067Rusko-česká ekvivalence J. Gazdazk 1/1/05 1Z
FF:RSn068Lingvokulturologická specifika ruštiny O. Bergerzk 1/1/05 2-
FF:RSn069Vlastní jména v překladu S. Špačkovázk 1/1/05 2P
50 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury P. Pilchz 1/1/05 1P
FF:RSn090Ruština v diachronii O. Bergerzk 1/1/05 3-
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 3P
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:RSb705Vse romany Vladimira Nabokova I. Pospíšilz 1/1/04 --
FF:RSn093Ruština a jazyková hra J. Gazdazk 1/1/05 4P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
FF:RSn110Ruská konverzace I J. Gazdaz 0/2/05 3-
FF:RSn120Ruská konverzace II J. Gazdaz 0/2/05 4-
48 kreditů