FF FNRSpSRF Ruská filologická a kulturní studia
Název anglicky: Russian Philological and Cultural Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-RS_ Ruská studia

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSn150Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazdaz 0/2/010 3P
FF:RSn151Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazdaz 0/2/010 4P
FF:RSn200Magisterská diplomová práce J. Gazdaz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSn060Praktický jazyk I A. Agapovaz 0/4/05 1P
FF:RSn061Praktický jazyk II A. Agapovaz 0/4/05 2P
FF:RSn062Ruský svět: stručná kulturní a literární historie I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:RSn063Ruský román I. Pospíšilzk 1/1/05 3Z
FF:RSn064Stylistika ruštiny T. Juříčkovázk 1/1/05 2P
FF:RSn065Aktuální procesy v současné ruštině J. Gazdazk 1/1/05 4P
FF:RSn066Analýza textu a diskurzu J. Gazdazk 1/1/05 1P
FF:RSn067Rusko-česká ekvivalence J. Gazdazk 1/1/05 1Z
FF:RSn068Lingvokulturologická specifika ruštiny O. Bergerzk 1/1/05 2-
FF:RSn069Vlastní jména v překladu S. Špačkovázk 1/1/05 2P
50 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:RSn090Ruština v diachronii O. Bergerzk 1/1/05 3-
FF:RSn091Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. Pospíšilzk 1/1/05 1P
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: Lingvistika

Nutno získat 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 3P
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 3P
FF:RSn093Ruština a jazyková hra J. Gazdazk 1/1/05 4P
FF:RSn094Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům V. Bočekzk 1/1/05 3P
20 kreditů
Blok 2: Literární věda a kulturní studia

Nutno získat 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSn095Ruská literární věda I. Pospíšilzk 1/1/05 3P
FF:RSn096Panoráma světové literatury I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
FF:RSn097Ruské politicko-společenské myšlení a literatura J. Šaurzk 1/1/05 3P
FF:RSn098Interpretační seminář k ruské literatuře 20. století J. Šaurz 0/2/05 2P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
FF:RSn100Literární text a antropologická hlediska J. Dohnalzk 1/1/05 2P
30 kreditů