FF FBPSpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PSYCH_ Psychologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

V rámci bakalářského studijního programu musí student získat minimálně 180 kreditů.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBA028Seminář k bakalářské diplomové práci J. Dosedlováz 0/2/010 5P
FF:PSBA032Bakalářská diplomová práce J. Dosedlováz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Za absolvování všech povinných předmětů studijního programu získá student bakalářského studia celkem 114 kreditů (včetně kreditů za předměty zařazené v sekci "Bakalářská diplomová práce").

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBA001Biologické vědy E. Závodnázk 2/0/04 1-
FF:PSBA002Dějiny psychologie H. Klimusovázk 2/0/04 1Z
FF:PSBA003Obecná psychologie I P. Květonk 2/0/03 1Z
FF:PSBA004Úvod do psychologie P. Květonk 1/1/03 1Z
FF:PSBA006Praxe v sociální péči I Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3 2-
FF:PSBA007Obecná psychologie II P. Květonzk 2/0/04 2Z
FF:PSBA008Vývojová psychologie I I. Burešovák 2/1/04 2Z
FF:PSBA009Metodologie psychologie I M. Jelínekk 2/0/03 2Z
FF:PSBA010Základy neurověd H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 2P
FF:PSBA011Sociálně psychologický výcvik ve skupině K. Bartošováz 1/1/03 2P
FF:PSBA012Statistické metody I M. Jelínekk 1/1/03 3Z
FF:PSBA013Sociální psychologie I J. Dosedlovák 1/1/03 3Z
FF:PSBA014Psychologie osobnosti I M. Blatnýk 1/1/03 3Z
FF:PSBA015Vývojová psychologie II I. Burešovázk 1/1/04 3Z
FF:PSBA016Metodologie psychologie II M. Jelínekzk 1/1/05 3Z
FF:PSBA017Psychologie zdraví a psychohygiena J. Dosedlovázk 1/1/04 3P
FF:PSBA018Etika v psychologii H. Klimusovák 1/1/03 4P
FF:PSBA019Statistické metody II M. Jelínekzk 1/2/05 4Z
FF:PSBA020Sociální psychologie II J. Dosedlovázk 1/1/04 4Z
FF:PSBA021Psychologie osobnosti II M. Blatnýzk 2/0/04 4Z
FF:PSBA022Psychopatologie H. Přikrylová Kučerovák 2/0/03 4Z
FF:PSBA023Psychometrika T. Urbánekzk 2/0/04 4P
FF:PSBA024Srovnávací psychologie V. Juříkk 1/0/02 5-
FF:PSBA025Základy psychodiagnostiky K. Bartošovák 1/1/03 5Z
FF:PSBA026Základy neuropsychologie H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 5P
FF:PSBA027Výzkumné praktikum V. Juříkz 0/2/03 5P
FF:PSBA029Základy pedagogické psychologie Z. Stránskázk 1/1/04 6P
FF:PSBA030Základy pracovní psychologie Z. Slováčkovázk 1/1/04 6P
FF:PSBA031Základy klinické psychologie I. Burešovázk 2/0/04 6P
FF:PSBA033Státní závěrečná zkouška bakalářská J. DosedlováSZk 0/0/0- 6-
104 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si volí z nabídky předmětů, přičemž za dobu studia musí za povinně volitelné předměty získat alespoň 33 kreditů.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBB001Psychologická terminologie a dokumentace T. Malatincovák 1/1/03 3-
FF:PSBB002Některé příčiny školního neprospěchu V. Pražákovák 1/1/03 3-
FF:PSBB003Prezentační dovednosti Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB004Psychosémantika T. Urbánekk 1/1/03 3-
FF:PSBB005Praktikum empirického výzkumu P. Květonk 0/2/03 3-
FF:PSBB006Gerontopsychologie v praxi Z. Stránskák 1/1/03 5-
FF:PSBB007Pozitivní psychologie A. Slezáčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB008Trénink asertivního jednání Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB009Kazuistický seminář - úvod I. Komendovák 1/1/03 5-
FF:PSBB010Motivace činnosti a nečinnosti T. Malatincovák 1/1/03 3-
FF:PSBB011Exkurze do psychologických zařízení I. Burešovák 0/2/03 1-
FF:PSBB012Psychologie náboženství P. Moraveck 1/1/03 1-
FF:PSBB013Úvod do evoluční psychologie A. Heretikk 1/1/03 1-
FF:PSBB014Genderové otázky v psychologii K. Millovák 1/1/03 4-
FF:PSBB015Aktuální výzkumy v psychologii osobnosti K. Millovák 1/1/03 5-
FF:PSBB016Eye-tracking v psychologickém výzkumu Č. Šašinkak 0/2/03 1-
FF:PSBB017Praxe v sociální péči II Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní.3 1-
FF:PSBB018Seminář studentské psychologické organizace Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSBB019Psychologie obrazové reprezentace Č. Šašinkak 1/1/03 4-
FF:PSBB020Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně H. Neudertovák 2/0/03 4-
FF:PSBB021Úvod do transakční analýzy J. Dosedlovák 1/1/03 2-
FF:PSBB022Aplikace dramatických metod pro práci s dětmi I. Burešovák 0/2/03 2-
FF:PSBB023Psaní čtivých odborných textů T. Malatincovák 0/2/03 4-
FF:PSBB024Psychofyziologie E. Závodnák 1/0/03 2-
FF:PSBB025Critical study of scientific literature T. Malatincovák 0/2/03 3-
FF:PSBB026Advances in sport psychology I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSBB027Poruchy řeči a komunikace I. Burešovák 1/1/03 5-
FF:PSBB028Inteligence a intelektově nadané děti v předškolním a raném školním věku J. Havigerovák 0/2/03 3-
FF:PSBB029Práce s dětmi s poruchou autistického spektra Z. Slováčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB030Psychologie v somatické medicíně Z. Novákovák 1/1/03 6-
FF:PSBB031Historicko-experimentální praktikum D. Vobořilk 0/2/03 1-
FF:PSBB032Právo pro psychology I I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSBB033Právo pro psychology II I. Burešovák 1/1/03 2-
FF:PSBB034Základy krizové intervence H. Klimusovák 1/1/03 1-
FF:PSBB035Sebezkušenostní víkend s arteterapií L. Vašinaz 0/2/03 5-
FF:PSBB036Základy vedení psychologického rozhovoru M. Svobodaz 1/1/03 1-
FF:PSBB037Počítačově podporovaný kvalitativní výzkum J. Havigerováz 0/2/03 4-
FF:PSBB038Kariérní start Z. Slováčkováz 1/1/03 1-
FF:PSBB039Analýza dat H. Klimusovák 1/1/03 5-
FF:PSBB040Personalized Therapeutic Methods Z. Kasanovák 0/2/03 1-
FF:PSBB041Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči I K. Bartošovák 0/2/03 2-
FF:PSBB042Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči II K. Bartošovák 0/2/03 3-
FF:PSBB043Odborná angličtina pro psychology T. Malatincovák 0/2/03 1-
FF:PSBB044Psychologie v kontextu adiktologie E. Karbanováz 1/1/03 2-
FF:PSBB045Praktikum pozorování I. Burešovák 0/2/03 2-
FF:PSBB046Seberozvojové diskusní kruhy A. Slezáčkováz 0/2/03 2-
FF:PSBB047Primární prevence rizikového chování na základní škole R. Šiklk 1/1/03 1-
FF:PSBB048Psychologické debaty Z. Slováčkovák 0/1/02 3-
FF:PSBB049Zážitková skupina zaměřená na sebepoznání H. Přikrylová Kučerováz 0/2/03 3-
FF:PSBB050Sebezkušenostní skupina v kontextu transformační systemické terapie A. Slezáčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB051Psychologické charakteristiky filmových postav Z. Slováčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB052Uživatelský výzkum D. Kunešz 1/1/03 6-
FF:PSBB053Trénink komunikačních dovedností Z. Slováčkovák 1/1/03 4-
FF:PSBB054Praxe ve studentských projektech Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSBB055Dynamika malé sociální skupiny J. Dosedlovák 0/2/03 1-
FF:PSBB056Fyziologie nervového systému E. Závodnák 2/0/03 2-
FF:PSBB057Kognitivní vědy M. Blatnýz 1/1/03 2-
FF:PSBB058Úvod do sportovní psychologie I. Burešovák 1/1/03 3-
FF:PSBB059Moderní technologie v psychologickém výzkumu V. Juříkz 1/1/03 1-
FF:PSBB060Praktikum pracovní psychologie Z. Slováčkovák 1/1/03 5-
FF:PSBB061Aktuální otázky v péči o duševní zdraví H. Přikrylová Kučerovák 0/2/03 1-
FF:PSBB062Neurovědy v každodenním životě S. Kropáčovák 1/1/03 3-
FF:PSBB063Mindfulness Based Cognitive Therapy for Life (MBCT-L) M. Hřebíčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB064Hra v terapii J. Havigerovák 1/1/03 3-
FF:PSBB065Třetí vlna KBT K. Bartošováz 1/1/03 1-
FF:PSBB066Mental Illness in Movies K. Bartošováz 0/2/03 1-
FF:PSBB067Sebezkušenost s koučinkem H. Konečnák 0/1/02 1-
FF:PSBB068Argumentační seminář H. Přikrylová Kučerováz 0/2/03 1-
FF:PSBB069Uživatelský výzkum D. Kunešz 1/1/03 5-
FF:PSBB070Teorie krizové intervence K. Bartošovák 1/1/03 2-
FF:PSBB071Psychologie meziskupinových vztahů S. Grafz 1/1/03 5-
FF:PSBB072Aktuální témata dětské psychologie a odborné vzdělávání J. Zemank 0/2/03 1-
FF:PSBB073Psaním k sobě: Praktický úvod do deníkové metody J. Dosedlovák 1/1/03 1-
FF:PSBB074Mental Illness - Children and Adolescents K. Bartošováz 0/2/03 1-
FF:PSBB075Osm týdnů s Mindfulness I. Burešováz 1/1/03 1-
FF:PSBB076Psychologie pohybové aktivity I. Burešováz 0/2/03 1-
FF:PSBB077Good Research Practices V. Juříkz 1/1/03 2-
FF:PSBB078Videohry v kontextu psychologického výzkumu P. Květonz 1/1/03 3-
FF:PSBB079Psychologické perspektivy na vybrané globální výzvy V. Juříkz 1/1/03 1-
235 kreditů

Volitelné předměty

Za volitelné předměty se považuje část předmětů vyučovaných na jiných katedrách/ústavech FF MU či na jiných fakultách MU. V rámci této skupiny předmětů si student volí předměty jiné než ty, které absolvuje v rámci předmětů povinných a povinně volitelných. Pro uznání těchto předmětů je nutný souhlas Psychologického ústavu. Celkem kreditů za volitelné předměty: Dle rozhodnutí vedení FF MU min. 10% kreditů z celkového počtu - tj. min. 18 kreditů.