FF FBPSpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PSYCH_ Psychologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBA028Seminář k bakalářské diplomové práci J. Dosedlováz 0/2/010 5P
FF:PSBA032Bakalářská diplomová práce J. Dosedlováz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBA001Biologické vědy E. Závodnázk 2/0/04 1-
FF:PSBA002Dějiny psychologie H. Klimusovázk 2/0/04 1Z
FF:PSBA003Obecná psychologie I P. Květonk 2/0/03 1Z
FF:PSBA004Úvod do psychologie P. Květonk 1/1/03 1Z
FF:PSBA006Praxe v sociální péči I Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3 2-
FF:PSBA007Obecná psychologie II P. Květonzk 2/0/04 2Z
FF:PSBA008Vývojová psychologie I I. Burešovák 2/1/04 2Z
FF:PSBA009Metodologie psychologie I M. Jelínekk 2/0/03 2Z
FF:PSBA010Základy neurověd H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 2P
FF:PSBA011Sociálně psychologický výcvik ve skupině J. Dosedlováz 1/1/03 2P
FF:PSBA012Statistické metody I M. Jelínekk 1/1/03 3Z
FF:PSBA013Sociální psychologie I J. Dosedlovák 1/1/03 3Z
FF:PSBA014Psychologie osobnosti I M. Blatnýk 1/1/03 3Z
FF:PSBA015Vývojová psychologie II I. Burešovázk 1/1/04 3Z
FF:PSBA016Metodologie psychologie II M. Jelínekzk 1/1/05 3Z
FF:PSBA017Psychologie zdraví a psychohygiena J. Dosedlovázk 1/1/04 3P
FF:PSBA018Etika v psychologii H. Klimusovák 1/1/03 4P
FF:PSBA019Statistické metody II M. Jelínekzk 1/2/05 4Z
FF:PSBA020Sociální psychologie II J. Dosedlovázk 1/1/04 4Z
FF:PSBA021Psychologie osobnosti II M. Blatnýzk 2/0/04 4Z
FF:PSBA022Psychopatologie H. Přikrylová Kučerovák 2/0/03 4Z
FF:PSBA023Psychometrika T. Urbánekzk 2/0/04 4P
FF:PSBA024Srovnávací psychologie V. Juříkk 1/0/02 5-
FF:PSBA025Základy psychodiagnostiky I. Burešovák 1/1/03 5Z
FF:PSBA026Základy neuropsychologie H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 5P
FF:PSBA027Výzkumné praktikum V. Juříkz 0/2/03 5P
FF:PSBA029Základy pedagogické psychologie Z. Stránskázk 1/1/04 6P
FF:PSBA030Základy pracovní psychologie Z. Slováčkovázk 1/1/04 6P
FF:PSBA031Základy klinické psychologie I. Burešovázk 2/0/04 6P
FF:PSBA033Státní závěrečná zkouška bakalářská J. DosedlováSZk 0/0/0- 6-
104 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBB001Psychologická terminologie a dokumentace T. Malatincovák 1/1/03 3-
FF:PSBB002Některé příčiny školního neprospěchu V. Pražákovák 1/1/03 3-
FF:PSBB003Prezentační dovednosti Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB004Psychosémantika T. Urbánekk 1/1/03 3-
FF:PSBB005Praktikum empirického výzkumu M. Blatnýk 0/2/03 3-
FF:PSBB006Gerontopsychologie v praxi Z. Stránskák 1/1/03 5-
FF:PSBB007Pozitivní psychologie A. Slezáčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB008Trénink asertivního jednání Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSBB009Kazuistický seminář - úvod I. Komendovák 1/1/03 5-
FF:PSBB010Motivace činnosti a nečinnosti T. Malatincovák 1/1/03 3-
FF:PSBB011Exkurze do psychologických zařízení I. Burešovák 0/2/03 1-
FF:PSBB012Psychologie náboženství P. Moraveck 1/1/03 1-
FF:PSBB013Úvod do evoluční psychologie A. Heretikk 1/1/03 1-
FF:PSBB014Genderové otázky v psychologii K. Millovák 1/1/03 4-
FF:PSBB015Aktuální výzkumy v psychologii osobnosti K. Millovák 1/1/03 5-
FF:PSBB016Eye-tracking v psychologickém výzkumu Č. Šašinkak 0/2/03 1-
FF:PSBB017Praxe v sociální péči II Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní.3 1-
FF:PSBB018Seminář studentské psychologické organizace Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSBB019Psychologie obrazové reprezentace Č. Šašinkak 1/1/03 4-
FF:PSBB020Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně H. Neudertovák 2/0/03 4-
FF:PSBB021Úvod do transakční analýzy J. Dosedlovák 1/1/03 2-
FF:PSBB022Aplikace dramatických metod pro práci s dětmi I. Burešovák 0/2/03 2-
FF:PSBB023Psaní čtivých odborných textů T. Malatincovák 0/2/03 4-
FF:PSBB024Psychofyziologie E. Závodnák 1/0/03 2-
FF:PSBB025Critical study of scientific literature T. Malatincovák 0/2/03 3-
FF:PSBB026Advances in sport psychology I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSBB027Poruchy řeči a komunikace I. Burešovák 1/1/03 5-
FF:PSBB028Inteligence a intelektově nadané děti v předškolním a raném školním věku J. Havigerovák 0/2/03 3-
FF:PSBB029Práce s dětmi s poruchou autistického spektra Z. Slováčkovák 0/2/03 1-
FF:PSBB030Psychologie v somatické medicíně Z. Novákovák 1/1/03 6-
FF:PSBB031Historicko-experimentální praktikum D. Vobořilk 0/2/03 1-
FF:PSBB032Právo pro psychology I I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSBB033Právo pro psychology II I. Burešovák 1/1/03 2-
FF:PSBB034Základy krizové intervence H. Klimusovák 1/1/03 1-
FF:PSBB035Sebezkušenostní víkend s arteterapií L. Vašinaz 0/2/03 5-
FF:PSBB036Základy vedení psychologického rozhovoru M. Svobodaz 1/1/03 1-
FF:PSBB037Počítačově podporovaný kvalitativní výzkum J. Havigerováz 0/2/03 4-
111 kreditů

Volitelné předměty