FF FDROJApSLI Experimentální a aplikovaná lingvistika
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-ROJA_ Románské jazyky

Povinné předměty oborové

Splnit všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
FF:ROMDJA1Kapitoly z lingvistiky románských jazyků I. Buzekzk 0/0/0 blokově 5 dvouhodinových přednášek za semestr.15 1-
FF:ROMDJA2Dějiny lingvistiky I. Buzekzk blokově - formou konzultací15 2-
FF:ROMDOP01Odborná publikace I P. Kyloušekz 0/0/0 blok.10 7-
FF:ROMDPDisertační práce P. Kyloušekz 0/0/025 8-
FF:ROMDR1Odborný referát I P. Kyloušekz 0/0/05 5-
FF:ROMDR2Odborný referát II P. Kyloušekz 0/0/05 6-
FF:ROMDSPVJPramenné studium, výzkum (jazyk) I. Buzekz 0/0/0 blok.10 3-
FF:ROMDTDPTeze doktorské disertace P. Kyloušekz 0/0/05 8-
FF:ROMDZKJDoktorská zkouška I. Buzekzk 0/0/010 7-
FF:ROMDZSZahraniční stáž I P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 4-
FF:ROMJASEM1Doktorský seminář I I. Buzekz 0/0/05 5-
FF:ROMJASEM2Doktorský seminář II I. Buzekz 0/0/05 6-
FF:ROMZGŽádost o grant P. Kyloušekz 0/0/05 3-
130 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Splnit nejméně jeden předmět. Musí se jednat o jiný jazyk (či jazyky), než které jsou předmětem zaměření studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 4-
25 kreditů

Povinné předměty - specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika

Splnit nejméně 4 předměty (min. 60 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 3-
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 3-
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 5-
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 4-
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 5-
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 6-
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 6-
115 kreditů

Povinně volitelné předměty

Splnit nejméně 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROMDAK1Jiná činnost v oboru I P. Kyloušekz 0/0/05 3-
FF:ROMDAK2Jiná činnost v oboru II P. Kyloušekz 0/0/05 4-
FF:ROMDOP02Odborná publikace II P. Kyloušekz 0/0/0 blok.10 7-
FF:ROMDR3Odborný referát III P. Kyloušekz 0/0/05 7-
FF:ROMDTP4Textová příprava IV P. Kyloušekz 0/0/020 9-
FF:ROMDZS2Zahraniční stáž II P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 5-
FF:ROMDZS3Zahraniční stáž III P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 6-
FF:ROMDZS4Zahraniční stáž IV P. Kyloušekz 0/0/05 7-
FF:ROMGCGrantová činnost P. Kyloušekz 0/0/015 4-
75 kreditů