PdF P13108 Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- --
PdF:SPk545Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 1-
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Jůzovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk502Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením V. Vojtovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
PdF:SPk548Mentální postižení 1 - lehké mentální postižení B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk549Mentální postižení a PAS 2 - těžké mentální postižení a PAS B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk547Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým, tělesným a mentálním postižením a PAS V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:SPk567Odborná praxe souvislá 1 - MP-PAS B. Bazalováz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk568Odborná praxe souvislá 2 - MP-PAS B. Bazalováz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk546Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.6 2P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů