FF FDOJkSLI Experimentální a aplikovaná jazykověda
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

Student je povinen absolvovat všechno povinné kursy (167 kr), jeden jazykový kurs (5 kr.) a dále povinně volitelné kursy ve výši 68 kreditů (konkrétní kursy v závislosti na studijním plánu).

povinné kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDEA01Doktorský seminář I M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA02Doktorský seminář II M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA18Metodologie formální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 --
FF:LgDEA03Doktorský seminář III M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA12Teze doktorské práce M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEA11Disertační práce M. Dočekalz 0/0/025 --
FF:LgDEA13Účast na konferenci: zahraniční M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:LgDEA14Účast na konferenci: domácí M. Dočekalk 0/0/07 --
FF:LgDEA15Publikační výstup: článek v zahraničí M. Dočekalk 0/0/015 --
FF:LgDEA16Zahraniční semestrální studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/020 --
FF:LgDEA17Státní doktorská zkouška M. Dočekalz 0/0/0- --
167 kreditů

povinně volitelné kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDEA04Doktorský seminář IV M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA05Doktorský seminář V M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA06Doktorský seminář VI M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA07Doktorský seminář VII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA08Doktorský seminář VIII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA19Doktorský den I M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEA20Doktorský den II M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEB01Speciální přednáška I M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB02Speciální přednáška II M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB03Speciální přednáška III M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB04Speciální přednáška IV M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB05Speciální přednáška V M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB06Speciální přednáška VI M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB07Speciální přednáška VII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB08Speciální přednáška VIII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:LgDEB09Zahraniční krátký studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/05 --
FF:LgDEB10Výuka kursu v rámci doktorského studia - praxe M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:LgDEB11Publikační výstup: článek domácí M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
240 kreditů

Povinné předměty -- cizí jazyky

Doktorand si během studia z nabídky vybere minimálně jeden kurz.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJVASTAngličtina pro studium a stáže v zahraničí A. Alchaziduz 0/2/02 --
FF:LgDEA21Cizí jazyk (DS) - publikace a referát M. Dočekalz 0/0/0 blok.5 --
12 kreditů