FF FNPGpSSSVP Školská správa a vzdělávací politika
Název anglicky: School administration and educational policy
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Školská správa a vzdělávací politika

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně jsou následující:
  1. získání 76 kreditů za předměty společné části, 46 kreditů za povinné, 10 kreditů za povinně-volitelné předměty (včetně 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře);
  2. získání 44 kreditů za předměty v rámci specializace;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/2/010 4P
FF:PGM009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 0/210 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:PGM006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 1/1/06 2P
FF:PGM007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGM505Právo J. Harvánekzk 1/1/06 1P
46 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně-volitelné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM101Inovace v české škole P. Novotnýz 1/1/04 1P
FF:PGM102E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PGM104Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 10/16/06 --
FF:PGM111Blok expertů II J. Zounekz 2/0/06 -P
26 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM105Profesní seniorita P. Novotnýz 1/1/06 4P
FF:PGM120Education in the Era of Globalization P. Novotnýz 2/2/06 --
FF:PGM506Blok expertů M. Sedláčekz 2/0/06 1P
FF:PGM507Terénní praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.8 3P
FF:PGM508Školská správa a financování M. Rabušicováz 1/1/06 3P
FF:PGM509Projekty a projektové řízení P. Novotnýz 1/1/06 3P
FF:PGM510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 1/1/06 4P
44 kreditů