FF FBPGpDT Digitální technologie ve vzdělávání
Název anglicky: Digital Technologies in Education
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (jednooborové studium, prezenční studium) jsou následující:
 
  1. absolvování kurzů tzv. společného univerzitního základu (15 kr.);
  2. získání nejméně 80 kreditů za povinné předměty;
  3. 10 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  4. 15 kreditů za povinně-volitelné předměty (z fakultní či univerzitní nabídky);
  5. získání 60 kreditů za předměty v rámci specializace;
  6. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Společná část (120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 1Z
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 1Z
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 2Z
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 2Z
FF:PGB005Základy sociologie K. Šeďovázk 2/0/06 3P
FF:PGB006Sociology of Education K. Šeďovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 1P
FF:PGB008Pedagogická psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 2P
FF:PGB009Didaktika Z. Šalamounovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
FF:PGB011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 4Z
FF:PGB012Ročníková práce M. Sedláčekz 0/2/0 individuální konzultace.8 3P
FF:PGB013Právo J. Harvánekzk 1/1/06 5P
FF:PGB201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0/0- 6P
FF:PGB202Bakalářská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0- 6P
80 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB014Seminář k bakalářské diplomové práci J. Zounekz 0/2/010 6P
10 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí získat minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB101Environmentální výchova K. Brücknerováz 1/1/04 4P
FF:PGB103Dějiny českého školství a pedagogiky J. Zounekz 1/1/04 4P
FF:PGB105Sociální pedagogika D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PGB106Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/04 4P
FF:PGB107Filozofie pedagogických a sociálních věd R. Švaříčekz 0/2/04 3P
FF:PGB108Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 1/1/04 2P
FF:PGB109Sociální psychologie B. Lazarováz 1/1/04 2P
FF:PGB110Pedagogika rodiny M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PGB111Pedagogická diagnostika P. Hlaďoz 1/1/04 4P
FF:PGB112Pedagogika volného času D. Knotováz 1/1/0 expedice.8 4P
FF:PGB113Předškolní pedagogika M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PGB114Pedagogika na Wikipedii J. Zounekz 1/1/04 5P
FF:PGB115Dramatická výchova M. Rabušicováz 0/2/04 5P
FF:PGB118Dílna prezentace J. Zounekz 0/2/04 3P
FF:PGB119Seminář k pedagogickému výzkumu: Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání M. Sedláčekz 1/1/04 5P
FF:PGB120Seminář k pedagogickému výzkumu: Základy analýzy kvantitativních dat M. Sedláčekz 0/2/04 6P
FF:PGB122Současná témata výzkumu výchovy a vzdělávání K. Brücknerováz 2/0/04 --
72 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVAICTAnglický jazyk pro ICT specializaci M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/0 blokově (v komb. studiu).6 3P
FF:PGBICT01Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekzk 1/1/06 1Z
FF:PGBICT02Úvod do ICT J. Zounekzk 1/1/06 1P
FF:PGBICT03Didaktika a design online vzdělávání V. Něničkovázk 1/1/06 5P
FF:PGBICT04Celoživotní učení v digitálním prostředí V. Něničkovázk 1/1/06 2P
FF:PGBICT05Tvorba digitálních výukových materiálů V. Něničkovázk 1/1/06 3P
FF:PGBICT06Online výuková prostředí L. Juhaňákzk 1/1/06 2P
FF:PGBICT07Využití digitálních technologií ve speciální pedagogice L. Gajzlerovázk 1/1/06 4-
FF:PGBICT08Dílna expertů L. Juhaňákz 1/1/05 5P
FF:PGBICT10Praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.7 6P
60 kreditů