FF FBPGpDT Digitální technologie ve vzdělávání
Název anglicky: Digital Technologies in Education
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (jednooborové studium, prezenční studium) jsou následující:
 
  1. absolvování kurzů tzv. společného univerzitního základu (15 kr.);
  2. získání nejméně 80 kreditů za povinné předměty;
  3. 10 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  4. 15 kreditů za povinně-volitelné předměty (z fakultní či univerzitní nabídky);
  5. získání 60 kreditů za předměty v rámci specializace;
  6. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Společná část (120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 1Z
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 1Z
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 2Z
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 2Z
FF:PGB005Základy sociologie K. Šeďovázk 2/0/06 3P
FF:PGB006Sociologie výchovy, vzdělávání a školy K. Šeďovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 1P
FF:PGB008Pedagogická psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 2P
FF:PGB009Didaktika Z. Šalamounovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
FF:PGB011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 4Z
FF:PGB012Ročníková práce M. Sedláčekz 0/2/0 individuální konzultace.8 3P
FF:PGB013Právo J. Harvánekzk 1/1/06 5P
FF:PGB201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0- 6P
FF:PGB202Bakalářská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0- 6P
80 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB014Seminář k bakalářské diplomové práci J. Zounekz 0/2/010 6P
10 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí získat minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB101Environmentální výchova K. Brücknerováz 1/1/04 3P
FF:PGB103Dějiny českého školství a pedagogiky J. Zounekz 1/1/04 4P
FF:PGB105Sociální pedagogika D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PGB106Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/04 4P
FF:PGB107Filozofie pedagogických a sociálních věd R. Švaříčekz 0/2/04 3P
FF:PGB108Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 1/1/04 2P
FF:PGB109Sociální psychologie B. Lazarováz 1/1/04 2P
FF:PGB110Pedagogika rodiny M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PGB111Pedagogická diagnostika P. Hlaďoz 1/1/04 4P
FF:PGB112Pedagogika volného času D. Knotováz 1/1/04 4P
FF:PGB113Předškolní pedagogika M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PGB114Pedagogika na Wikipedii J. Zounekz 1/1/04 5P
FF:PGB115Dramatická výchova M. Rabušicováz 0/2/04 5P
FF:PGB118Dílna prezentace J. Zounekz 0/2/04 3P
FF:PGB119Seminář k pedagogickému výzkumu: Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání M. Sedláčekz 1/1/04 5P
FF:PGB120Seminář k pedagogickému výzkumu: Základy analýzy kvantitativních dat M. Sedláčekz 0/2/04 6P
FF:PGB122Současná témata výzkumu výchovy a vzdělávání K. Brücknerováz 2/0/04 --
68 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVAICTAnglický jazyk pro ICT specializaci M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/0 blokově (v komb. studiu).6 3P
FF:PGBICT01Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekzk 1/1/06 1Z
FF:PGBICT02Úvod do ICT J. Zounekzk 1/1/06 1P
FF:PGBICT03Didaktika a design online vzdělávání V. Něničkovázk 1/1/06 5P
FF:PGBICT04Celoživotní učení v digitálním prostředí V. Něničkovázk 1/1/06 2P
FF:PGBICT05Tvorba digitálních výukových materiálů V. Něničkovázk 1/1/06 3P
FF:PGBICT06Online výuková prostředí L. Juhaňákzk 1/1/06 2P
FF:PGBICT07Využití digitálních technologií ve speciální pedagogice L. Gajzlerovázk 1/1/06 4-
FF:PGBICT08Dílna expertů L. Juhaňákz 1/1/05 5P
FF:PGBICT10Praxe J. Zounekz 0/0/80 80 hodin.7 6P
60 kreditů