FSpS MS Management sportu
Název anglicky: Sports Management
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-MS Management sportu

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5008Angličtina (zkouška na úrovni B2) R. Prucklovázk 0/0/0 pouze zkouška.4 2-
4 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5011Metodologie M. Bozděchz 1/1/03 3P
FSpS:b5325Bakalářská práce 1 O. Racekz 0/0/0 konzultace s vedoucím práce.3 5P
FSpS:b5329Bakalářská práce 2 O. Racekz 0/0/0 konzultace s vedoucím práce.5 6P
FSpS:b5331Teze bakalářské práce O. Racekz 0/0/02 4P
13 kreditů

Povinné předměty (P)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5006Teoretické a terminologické základy v kinantropologii P. Vaculíkováz 0/1/03 1P
FSpS:b5007První pomoc M. Komzákzk 0/1/03 2-
FSpS:b5301Společenské aspekty ve sportu E. Hurychzk 2/1/05 1P
FSpS:b5302Základy matematiky pro sportovní manažery O. Racekzk 1/2/06 1-
FSpS:b5303IT pro manažery M. Seberaz 0/2/03 1-
FSpS:b5304Sportovní příprava 1 T. Kalinaz 0/1/02 1-
FSpS:b5305Základy logiky, kritického a analytického myšlení E. Hurychzk 1/1/04 2P
FSpS:b5306Základy sportovní psychologie pro manažery P. Fiľozk 1/1/04 6P
FSpS:b5307Základy anatomie a fyziologie M. Gimunovázk 1/1/04 2-
FSpS:b5308Základy managementu ve sportu O. Racekzk 1/1/04 2Z
FSpS:b5309Pravděpodobnost a statistika M. Seberazk 1/1/04 2-
FSpS:b5310Sportovní příprava 2 T. Kalinaz 0/1/02 2-
FSpS:b5311Příprava k praxi M. Ročekz 0/1/02 2P
FSpS:b5312Letní kurz - teambuilding D. Heiland Trávníkováz 0/0/0 kurz 5 dní.2 2P
FSpS:b5313Kultura projevu a akademické psaní E. Hurychzk 1/1/04 3P
FSpS:b5314Sportovní příprava 3 T. Kalinaz 0/1/02 3-
FSpS:b5316Management sportu O. Racekzk 1/1/04 4P
FSpS:b5317Odborná praxe 1 A. Kyselicaz 0/0/07 3P
FSpS:b5318Odborná praxe 2 A. Kyselicaz 0/0/07 4P
FSpS:b5319Historické milníky organizace a řízení sportu M. Strachovázk 1/1/04 5-
FSpS:b5320Základy sportovního tréninku M. Hrubýzk 1/1/04 5P
FSpS:b5321Marketing sportu O. Racekzk 2/2/06 5P
FSpS:b5322Event management O. Racekzk 1/2/05 5P
FSpS:b5323Sportovní příprava 4 T. Kalinaz 0/1/02 5-
FSpS:b5324Odborná praxe 3 A. Kyselicaz 0/0/07 5P
FSpS:b5326Právo ve sportu J. Novákzk 1/1/04 2P
FSpS:b5327Základy regenerace a výživy M. Kumstátzk 1/1/04 6P
FSpS:b5328Sportovní příprava 5 T. Kalinaz 0/1/02 6-
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 1Z
ESF:BPF_FIMGFinanční management D. Vágnerová Linnertovázk 2/2/08 4P
ESF:BPF_FIU1Finanční účetnictví 1 E. Hýblovázk 2/2/06 3P
ESF:BPH_ZMANZáklady managementu J. Procházkazk 2/1/05 1Z
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 6P
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 4P
ESF:BPV_VEEKVeřejná ekonomie I. Malýzk 2/2/08 3P
ESF:MPV_EKSPEkonomika sportu M. Pavlíkzk 2/1/05 4P
160 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Nutno splnit jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5012Analýza dat ve sportu M. Bozděchz 1/0/03 6-
FSpS:b5330E-sport M. Seberaz 1/1/03 6-
6 kreditů