Katalog pro ECTS label


Co je ECTS label

ECTS label je označení udělované školám, které v plné šíři zavedly European Credit Transfer System u všech pregraduálních oborů, které se na škole studují.

MU principy ECTS používá již řadu let. ECTS má v zásadě umožnit srovnat studijní zátěž a poskytnout informace o výuce a obsahu předmětů zájemcům z cizích škol, kteří chtějí během studia vyjet jinam, studovat a po návratu si odstudované nechat uznat. Na MU se tytéž principy používají mezi fakultami a obory - studenti si bez formalit zapisují cokoliv z nabídky celé školy.

Katalog předmětů i kreditace v rámci oborů je koncipován dle ECTS pravidel. Pravidla ECTS labelu nicméně požadují, aby Katalog předmětů obsahoval specifické informace, zejména:

Předměty - vyplňuje vyučující
v Katalogu předmětů učitelé vyplní pro aktuální období zejména: Výstupy z učení (seznam dovedností/schopností, které student získá absolvováním předmětu), Osnovu, Předpokládané výukové činnosti a výukové metody a Metody a kritéria hodnocení
Popis oboru - vyplňuje garant oboru
Základní informace o oboru, Vzdělávací a profesní cíle

Studijní plán oboru
pomocí atributů předmětů sestavit doporučený ročníkový studijní plán oboru, případně k němu napsat krátký komentář

Je bezpodmínečně nutné údaje vyplnit i anglicky.

Které obory se zpracovávají

Všechny bakalářské, magisterské a magisterské navazující v prezenční i kombinované formě. Je-li určitý obor akreditován a vyučován shodně jak v prezenční, tak v kombinované formě, přenáší se do katalogu pro ECTS label pouze prezenční obor.

Tento Průvodce dělí celou přípravu na jednotlivé etapy a obsahuje návody, jak na to.

Informační systém • Poslední změna: 12. 8. 2013 12:49.39