Předměty: úkoly učitele


1. Zjistit, co chybí, a je nutno vyplnit

V aplikaci

Záznamník učitele → Katalog předmětů .. Vyplněnost předmětových údajů pro katalog ECTS

zkontrolujte a případně doplňte červeně označené údaje.

Přehled vyplněnosti údajů.

Obrázek: U červeně označených řádků použijte operace Editovat, Zobrazit a Potvrdit.

2. Editovat - vyplnit rubriky

Záznamník učitele → Katalog předmětů .. Úprava sylabu a doplňujících informací učitele

U rubrik jsou popisky 'Instrukce pro ECTS katalog'. Náročnější může být rubrika Výstupy z učení (Learning outcomes of the course unit), která musí obsahovat seznam znalostí, schopností a dovedností, které mají studenti studiem předmětu možnost získat. Příklady:

Příklady, jakým způsobem lze Výstupy z učení vyplnit.

Obrázek: Příklady, jakým způsobem lze Výstupy z učení vyplnit.

Vyplnit Výstupy z učení správně tak, jak je v ECTS katalogu požadováno, je důležité! Prosíme, prostudujte si Nápovědu.

Potřebné rubriky: Výstupy z učení, Osnova, Literatura, Předpokládané výukové činnosti a výukové metody, Metody a kritéria hodnocení

Tip: Nevíte-li, jak překládat pojmy ze studijního řádu, např. zápočet, využijte Terminologický slovník. (Odkaz na něj je též u rubriky Metody hodnocení anglicky).

Systém → Terminologický slovník

Nepovinné rubriky: Předpoklady, Informace učitele

3. Potvrdit správnost údajů

ECTS katalog musí mít v pořádku minimálně tyto údaje: název, kredity, vyučující, prerekvizity, vyučovací jazyk, cíle předmětu, osnova, literatura, výukové metody a metody hodnocení.

Volbou 'Potvrdit' se dostanete do Úplného výpisu o předmětu. Na konci stránky učitel vidí potvrzovací tlačítko

Pokud jsou všechny údaje uvedené v tabulce správné, potvrďte Vámi provedenou kontrolu tlačítkem.

Obrázek: Pokud jsou všechny požadované údaje správné, potvrďte Vámi provedenou kontrolu tlačítkem.

Pokud učitel nalezne závady, obrátí se na garanta předmětu.

Jak bude vypadat anglická informace o předmětu v ECTS Katalogu?

Kliknutím na 'Zobrazit' zobrazíte Informace o předmětu tak, jak budou vypadat v ECTS Katalogu.

Obrázek: Kliknutím na 'Zobrazit' v aplikaci Vyplněnost údajů pro ECTS Katalog zobrazíte anglickou stránku předmětu.

Prosíme, neodkládejte vyplnění

V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte fakultního istechnika na adrese istech@fi.muni.cz.

Děkujeme!

Informační systém • Poslední změna: 12. 8. 2013 13:34.06