Stud. plán: komentář


Předměty → Vyplněnost oborových rubrik pro katalog ECTS

Pokud v rubrikách vyplníte Komentář anglicky, projeví se na stránce ECTS studijního plánu i v kontrolní aplikaci.

Obrázek: Pokud v rubrikách vyplníte Komentář anglicky, projeví se na stránce ECTS studijního plánu i v kontrolní aplikaci.

 

Tato rubrika je nepovinná. Můžete do ní uvést dodatkovou podmínku např. "alespoň jeden kurz učený v cizím jazyce". Rubrikou ale nelze suplovat rozdělení předmětů do semestrů, např. vyplnit jen povinné předmety a komentovat "student si vybere zbytek předmětů dle zájmu"

Informační systém • Poslední změna: 15. 12. 2008 19:29.35