Doplnění: AJ údaje v celém Katalogu


Jak zkontrolovat a doplnit anglické texty ke všem předmětům?

Podobným způsobem a v podobném rozsahu jako jsou sbírány textové údaje v AJ pro katalog pro ECTS se doplňují údaje ke všem předmětům vyučovaným v řádném studiu (není nutné plnit údaje pro celoživotní vzdělávání).

Chybí-li u některého vašeho předmětu povinný údaj, IS vám tuto skutečnost oznamuje hlášením na titulní straně (stránka Osobní administrativa). Využijte aplikaci

Předměty → Vyplněnost předmětových údajů pro katalog ECTS

V sekci 'Použití učitelem' zvolte odkaz "Mnou vyučované předměty" a "Vybrat všechny". Tak zobrazíte tabulku všech předmětů, z nichž červeně označené bude potřeba doplnit.

Přehled předmětů k doplnění.

Obrázek: Je zapotřebí doplnit všechny předměty, volte tedy "Vybrat všechny" v sekci Mnou vyučované předměty.

U červeného předmětu jednoduše klikněte na "Editovat" a údaje obvyklým způsobem doplňte. Podrobnější návod naleznete na stránce Průvodce Předměty: úkoly učitele.

Vyznačené chybějící údaje.

Obrázek: U řádků s červeně označenými poli použijte operaci Editovat. Modrá barva značí, že údaje u předmětu jsou již v pořádku.

Postupuje se tedy obdobně jako při sběru údajů pro ECTS katalog.

Vyplnili jste všechny údaje, ale upozornění na titulní stránce ISu stále svítí?

V tomto případě na stránce

Předměty → Vyplněnost předmětových údajů pro katalog ECTS

klikněte na odkaz "přepočítat titulní stránku". (Jinak toto hlášení z titulní stránky ISu zmizí samo v noci po automatickém přepočítání údajů.)

Přepočítat titulní stránku.

Obrázek: Aby zmizelo upozornění na nevyplněnost předmětů z titulní stránky, klikněte na odkaz.

Informační systém • Poslední změna: 24. 10. 2011 08:53.29