Stud. plán: oboru


Součástí popisu oboru je příklad průchodu studijním plánem. Musí v každém semestru obsahovat kurzy za přesně (!) 30 kreditů. Smyslem příkladu průchodu je prokázat, že je pro studenta možné při zátěži přesně 30 kreditů absolvovat všechny požadované povinnosti během standardní doby studia. Jde o příklad konkrétního jednoho způsobu výběru posloupnosti předmětů, kterými lze splnit požadavky na diplom.

Příklad plánu tedy nemá za cíl znázornit všechny způsoby průchodu oborem a vyčerpávajícím způsobem informovat o volbách, které studenti mají.

Takto konkrétní doporučení však mnoho oborů na MU nemá, protože, jak víme,

Příklad průchodu studijním plánem je ale nutná podmínka pro získání ECTS labelu. Nelze ji nahradit např. obecným seznam předmětů s informací, že student si vybírá sám.

Příklad průchodu studijním plánem ECTS proto tvoří

Předměty, které nejsou uvedeny ve studijním plánu, se v ECTS katalogu neobjeví. Naopak ty, které jsou uvedeny v plánu, musí mít bezpodmínečně úplné informace (Literatura, Výstupy z učení, ...), i když jde o netypickou výuku (diplomový seminář ap.).

Časté dotazy

Proč opět vyplňovat studijní plány, nejsou již v IS?

Bohužel ve tvaru, který je potřeba pro ECTS, studijní plány v IS nejsou. Existují registrační šablony, ty ale neuvádí, které předměty jsou povinné/volitelné, ani jednoznačnou informaci, ke kterému oboru šablona patří. Existují kontrolní šablony, ty ale zase nejsou členěny na ročníky. Požadový ECTS studijní plán je tak nejjednodušší "oťukat" např. dle brožury Studijní katalog.

Kdo může plnit údaje?

Údaje může vyplnit kterákoliv osoba, která má právo katal_a či katal_b či je garant předmětu.

Má plán obsahovat předměty pro závěrečné práce?

Jsou-li za tyto předměty kredity, ano, uveďte je v plánech.

Má plán obsahovat předměty za 0 kreditů, např. SZZ?

Ne.

Informační systém • Poslední změna: 12. 8. 2013 13:46.29