Obory: editace


1. Zjistit, co chybí, a je nutno doplnit

V aplikaci

Katalog předmětů → Vyplněnost oborových rubrik pro katalog ECTS

zkontrolujte a doplňte červeně označené údaje.

Údaje plní garant oboru nebo jím pověřená osoba, která musí mít právo katal_a nebo katal_b.

U červeně označených políček použijte operaci 'Doplnit'. Již vyplněné nebo nepovinné údaje můžete upravit pomocí 'Upravit'.

Obrázek: U červeně označených políček použijte operaci 'Doplnit'. Již vyplněné nebo nepovinné údaje můžete upravit pomocí 'Upravit'.

Obor v ECTS katalogu zobrazíte kliknutím na jeho název - zkontrolujte, jak jeho stránka vypadá.

2. Jak jsou a budou rubriky vyplněny

Qualification awarded - společný text, garanti nevyplňují

Level of qualification - společný text, garanti nevyplňují

Specific admission requirements - společný úvod, garanti nevyplňují

Specific arrangements for recognition of prior learning (formal, non-formal and informal) - společný úvod, garanti nevyplňují

Qualification requirements and regulations - společný úvod, garanti nevyplňují

Information on entrance examinations designed for this degree programme - rubrika byla překopírována z přijímacího řízení, ale je nepovinná. Obory, které ji nemají vyplněnou a nechtějí ji plnit, nemusí.

Profile of the programme - tato rubrika je povinná. Nutno vyplnit.

Key learning outcomes - tato rubrika je povinná. Nutno vyplnit.

Occupational profiles of graduates with examples - tato rubrika je povinná. Nutno zkontrolovat/doplnit.

Access to further studies - společný text, garanti nevyplňují

Course structure diagram with credits (60 per full-time academic year)- společný text, garanti nevyplňují

Examination regulations, assessment and grading - společný text, garanti nevyplňují

Graduation requirements - společný text, garanti nevyplňují

Mode of study (full-time, part-time, e-learning...) - společný text, garanti nevyplňují

ECTS departmental co-ordinator - přebírá se z aplikace

Studium → Editace registru studijních programů, oborů a směrů .. Nové: Evidence garantů programů a oborů

3. Tip: Připravte si texty předem

Je asi pohodlnější si text připravit předem v oblíbeném editoru a do IS jej zkopírovat myší. Při přípravě nepoužívejte žádné formátování (tučné písmo, ...), pište holé odstavce. Píšete-li ve Wordu, uložte nakonec "Jako holý text". Délka textů je omezena na přibližně 4000 znaků. Nevíte-li, jak překládat pojmy ze Studijního řádu, využijte Terminologický slovník.

Systém → Terminologický slovník

4. Prosíme, neodkládejte vyplnění

V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte istechniky na adrese istech@fi.muni.cz.

Děkujeme!

Informační systém • Poslední změna: 11. 10. 2011 12:21.32