Stud. plán: jak sestavit


Jak sestavit příklad průchodu studijním plánem

V příkladu studijního plánu uvádíme

I. povinné předměty - 'p'

Jsou vždy umístěny v konkrétním semestru (vyznačí se volbou 'p1', 'p2', .. dle roku studia - je vysvětleno dále v pokynech pro editaci plánu).

II. povinně volitelné předměty - 'pv'

Z povinně volitelných musí student splnit např. 40 kreditů či 8 předmětů ap. Rozmístěte do semestrů konkrétní příklady kurzů v součtu za 40 kreditů či 8 kurzů ap., dle požadavků oboru. Vyznačte volbou 'pv1', 'pv2', .. dle roku studia.

Další povinně volitelné předměty - označeno volbou 'pv'

Atributem bez vymezení semestru označte všechny další povinně volitelné (tedy ty, které by si student mohl alternativně zvolit).

III. volitelné předměty - 'v'

Sem zpravidla uvedete volitelné předměty, kterými "dopočítáte" počet kreditů v semestru na 30. Potřebujete-li např. jednokreditové předměty, které na fakultě dejme tomu nemáte, využijte např. předměty sportu (prefix p9 na Fakultě sportovních studií). Označte 'v1', 'v2' .. dle roku.

Další volitelné předměty lze uvést volbu 'v', tedy bez rozlišení semestru.

Problémy

Máme na oboru dva směry, každý směr má jiné povinné předměty!
Držet se určitého směru znamená vlastně vybírat si určité povinně volitelné předměty. Jako povinné zaveďte ty předměty, které mají oba směry stejné. V čem se liší uveďte jako 'pv'. Pro příklad průchodu zvolte rozdělení do semestrů např. pro jeden směr, ostatní ponechte jako alternativu (tj. předměty dalších směrů označujte 'pv').
Obor kombinujeme s jiným, takže zátěž na našem oboru je přibližně poloviční než 30 kreditů!
Zařaďte do každého semestru 15 kreditů. Zařaďte na každém oboru v dvouoboru polovinu tzv. "společného základu" a "kreditů za závěrečnou práci", protože u tohoto 'imaginárního studenta' nelze určit, zda práci píše na jednom oboru či na druhém. Aby bylo možné plány zkombinovat v libovolné na MU provozované kombinaci a demonstrovaly průchod 180 kredity, je zapotřebí na polovině oboru zařadit přesně 90 kreditů, tj. 15 kreditů za semestr.

Pozor: je-li to na vašem oboru neproveditelné, ozvěte se istechnikovi/istechničce - je určitá možnost, jak u některého předmětu snížit pro ECTS počet kreditů tak, aby např. kredity za závěrečnou práci "nepřečnívaly".

Zařadil jsem do plánu některé předměty za 0 kreditů, ale v plánu se nezobrazily!
Ano, tyto předměty nelze v plánu uvádět.
Jaký počet kreditů se v plánu zobrazí, má-li předmět nastavenou kreditovou funkci?
Takový počet, jako by onen "imaginární student", jehož průchod studia tvoříte, měl předmět zapsaný s doporučovaným ukončením, které je vyznačeno v Katalogu předmětů v IS.
Informační systém • Poslední změna: 24. 9. 2012 16:15.13