Předměty: kontrola garantem


Garanti nebo pověřené osoby (aplikace je dostupná komukoliv) použijí:

Předměty → Vyplněnost údajů pro katalog ECTS

Přehled vyplněnosti údajů.

Obrázek: U červeně označených řádků učitelé používají operace Editovat, Zobrazit a Potvrdit.

Pro zobrazení "vašich" předmětů volte např. 'vybrat dle gar. pracoviště'.

Předměty, jejichž správnost a dokončenost učitel potvrdil, mají datum a jméno dotyčného ve sloupci 'Potvrzena správnost'. Tím lze spolupráci učitele a garanta považovat za uzavřenou. Anglickou stránku si můžete prohlédnout klikem na 'Zobrazit'.

Informační systém • Poslední změna: 3. 12. 2008 14:29.00