Stud. plán: editace


Údaje může vyplnit kterákoliv osoba, která má právo katal_a či katal_b či je garant předmětu. Použijte

Předměty → Hromadné přidělování atributů fakult

Vyplňte prefix a stiskněte 'Vyhledat', v následující tabulce vyberete předměty, které chcete editovat, např. 'Všechny'.

Obrázek: Vyplňte prefix a stiskněte 'Vyhledat', v následující tabulce vyberete předměty, které chcete editovat, např. 'Všechny'.

V rozbalovacím menu zvolte vaši fakultu.

Obrázek: V rozbalovacím menu zvolte vaši fakultu.

Z nabídky vyberte požadované atributy oborů.

Obrázek: Vyberte atributy 'obor_' pro obory, za které zodpovídáte.

Jak jsou tvořeny názvy atributy oborů?

Zkratky atributů jsou voleny mnemotechnicky

Po výběru atributů k editaci aplikací se význam atributů vypisuje nad editační tabulkou:

Např.: obor_BcAP_bp1_3 - ECTS studijní plán pro obor: BcAP Aplikovaná informatika, forma bc prez jednooborové, std. doba 3r.

Neznáte-li zkratky vašich oborů, použijte Programy, obory, směry

Zobrazí se tabulka.

Jak zaškrtat hodnoty atributů?

Volbou p1-p6 značíte předmět povinný v roce 1 až 6.

Volbou pv1-pv6 značíte předmět povinně volitelný v roce 1 až 6.

Volbou v1-v6 značíte předmět volitelný v roce 1 až 6.

Volbu v (bez čísla) použijte v případě, že nemá smysl u volitelného předmětu předepisovat doporučený ročník a je jedno, kdy si ho student zapíše.

Pole vybraná v tabulce se posléze projeví ve studijním plánu.

Obrázek: Pole vybraná v tabulce se posléze projeví ve studijním plánu.

Obdobné atributy už máme vyplněné?!

Pokud máte dobře vyplněné jiné atributy vyznačující povinnost předmětu a ročník/semestr, a je pro vás náročné údaje překlikat do atributů obor_, můžete požádat vašeho fakultního istechnika, aby zkusil zajistit převod databázovým technikem. Prosíme však o pochopení, pokud automatický převod nebude shledán možným.

Informační systém • Poslední změna: 2. 10. 2009 12:54.18