KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel
Name (in English) Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences
Authors KOVÁŘ, Josef Jan.
Edition XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) archeologie; geologie; geodézie; geofyzika; historie; hrádek; hrad; tvrz
Keywords in English archaeology; geology; geodesy; geophysics; history; castle; keep
Tags Archaeology, castellology, castle, Castle area, fortification, gothic, history, medieval, medieval archaeology, Moravia, Silesia, Vildenberk Castle
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 13. 3. 2013 07:48.
Abstract
Prezentace výsledků detektorového průzkumu hrádku Adolfovice, okr. Jeseník, geoinformačního a návazného geologického a geofyzikálního výzkumu předpokládané tvrze v blízkosti románského farního kostela v Březníku, okr. Třebíč, a předběžné výsledky archeologického povrchového průzkumu na hradě Vildenberk u Pozořic na jižní Moravě.
Abstract (in English)
Presentation of results of metal-detector survey of Adolfovice Castle, Jesenik district, results of geoinformatical and subsequent geological and geophysical research of presumed medieval keep in the vicinity of a roman parrish church in Breznik, Trebic district, and preliminary results of archaeological surface survey of the Castle of Vildenberk near Pozořice, Southern Moravia.
Links
MUNI/21/KOV/2013, internal MU codeName: Revizní archeologický výzkum zásypu nelegálně kopané cisterny na středověkém hradě Vildenberk
Investor: Masaryk University, Internal projects of the Faculty of Arts
PrintDisplayed: 19. 10. 2021 21:44