Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PUNOVÁ, Monika. Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic. Practice. London: Taylor & Francis, 2022, roč. 34, č. 3, s. 207-222. ISSN 0950-3153. doi:10.1080/09503153.2021.2021166.
 2. PUNOVÁ, Monika. Resilience Enhancement in Social Work Field Education. In Rajendra Baikady, Sajid S. M., Varoshini Nadesan, M. Rezaul Islam. The Routledge Handbook of Field Work Education in Social Work. London: Routledge, 2022. s. 501-516. 1 st Edition. doi:10.4324/9781032164946.
 3. 2021

 4. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti pomáhajících pracovníků v čase pandemie COVID-19. In Konference Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19. Organizováno Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fakultní nemocnicí Trnava a Regionální komorou SKSaPA Trnava. 2021.
 5. PUNOVÁ, Monika. Příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem u dětí s rodičem ve vězení. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných štúdií. 2021.
 6. PUNOVÁ, Monika. Recenze online kurzu MOOC 08-Sociální pracovník s dětmi a mládeží, autorka Klára Hamplová. Kurz vznikl v rámci projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052. 2021.
 7. PUNOVÁ, Monika. Resilience in Social Work Field Education. In Innovation and Resilience: Preparedness of Social Work Education in Uncertain Times. Organized by EASSW and Talinn University. Conference volume (Book of abstracts). 2021. ISBN 978-9949-29-569-2.
 8. PUNOVÁ, Monika. Resilience social work field education. In ECSWE Conference 2021 – Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. Organized by EASSW and Talinn University. 2021.
 9. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Sotsiaaltöötajate säilenõtkuse suurendamine. Sotsiaaltöö. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 65-68. ISSN 1406-8826.
 10. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. 2021.
 11. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. Conference volume (book of abstracts). 2021. ISBN 978-9949-29-569-2.
 12. PUNOVÁ, Monika. Strengthening the Resilience of Social Workers in the Czech Republic. In International conference on Social Sciencies and Humanities, London. 2021.
 13. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL a Monika PUNOVÁ. The Well-being of Children and Young People : The Context of Social Services from the Perspective of the Capability Approach. Clinical social work and health intervention. Wien: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, 2021, roč. 12, č. 4, s. 49-61. ISSN 2222-386X. doi:10.22359/cswhi_12_4_06.
 14. 2020

 15. PUNOVÁ, Monika. Analýza strategických dokumentů Odboru sociální péče MMB a dalších souvisejících dokumentů pro cílovou skupinu mladiství a mladí dospělí. První podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“(CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
 16. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280.
 17. PUNOVÁ, Monika. Formulace strategických cílů a implikace pro programovou část dokumentu pro cílovou skupiny mladiství a mladí dospělí. Třetí podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
 18. PUNOVÁ, Monika. Komplexní posouzení současné sociální situace v Brně pro cílovou skupinu mladiství a mladí dospělí. Druhá podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
 19. PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. In Martin Smutek. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize : Sborník textů z XVII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. s. 122-126. ISBN 978-80-7435-802-9.
 20. PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. In Hradecké dny sociální práce 2020. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. 2020.
 21. PUNOVÁ, Monika. Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků. Sociální práce - Sociálna práca. 2020, roč. 20, č. 5, s. 88-107. ISSN 1213-6204.
 22. PUNOVÁ, Monika a Kateřina VOJTĚCHOVÁ. Pohled dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na přemístění do dětského domova. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2020, roč. 11, č. 2, s. 125-141. ISSN 2464-7551.
 23. PUNOVÁ, Monika a Magdaléna DANKOVÁ. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. Fórum sociální politiky. Praha: VUPSV, 2020, roč. 14, č. 2, s. 19-22. ISSN 1802-5854.
 24. BENÍŠKOVÁ, Gabriela a Monika PUNOVÁ. Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 3, s. 69-83. ISSN 1213-6204.
 25. PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2020, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551.
 26. PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Nikola Kallová, Ivan Lukšík (Eds.). Kvalita života a kvalita vzťahov : Zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, 2020. s. 79-90. ISBN 978-80-973370-4-9.
 27. 2019

 28. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019. 22 s.
 29. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204.
 30. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019. 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9.
 31. PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Medzinárodná transdisciplinárna vedecká konferencia "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?", SAV, Bratislava. 2019.
 32. PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In XVI Hradecké dny sociální práce 2019: Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019.
 33. PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In Sociální začleňování v kontextu sociální práce : Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. s. 212-217. ISBN 978-80-7435-767-1.
 34. 2018

 35. RŮŽIČKOVÁ, Jana a Monika PUNOVÁ. Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 2, s. 85-101. ISSN 1213-6204.
 36. PUNOVÁ, Monika. Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka. Sociální práce/Sociálna práca, publicistická část. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 2018, č. 6.
 37. PUNOVÁ, Monika. Resilience aneb nedolomení nalomené třtiny. Průvodce náhradní rodinnou péčí. Brno: Sdružení pěstounských rodin, 2018, XVII/2018, č. 3, s. 6-8. ISSN 1805-3890.
 38. 2017

 39. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti pomáhajících profesionálů v práci s rizikovou mládeží. Přednášky v rámci výcviku realizovaného pro studenty oboru soc. patologie a prevence Fakulty veř. politik Slezské univerzity v Opavě. 2017.
 40. 2016

 41. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 42. PUNOVÁ, Monika. Praktické vzdělávání studentů sociální práce v organizacích. Civilia. Nakladatelství Epocha s.r.o., 2016, roč. 7, č. 1, s. 12-29. ISSN 1805-3963.
 43. 2015

 44. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 19, č. 4, s. 4-12. ISSN 1211-6378.
 45. PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825.
 46. 2014

 47. PUNOVÁ, Monika. Pozitivní obrat pohledu – resilience rodiny. In NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. Brno: MUNIPRESS, 2014. s. 92–114. ISBN 978-80-210-7504-7.
 48. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
 49. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1.
 50. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7.
 51. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7.
 52. 2013

 53. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Možnosti výchovy k růstu v romských sociálně vyloučených rodinách. Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 91-106. ISSN 0017-999X.
 54. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience ve vzdělávání. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 109-124. ISSN 1803-7437.
 55. PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364.
 56. 2012

 57. PUNOVÁ, Monika. Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 4, s. 67-76. ISSN 1213-6204.
 58. PUNOVÁ, Monika. Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 2, s. 90-103. ISSN 1213-6204.
 59. PUNOVÁ, Monika. Standardy vzdělávání v sociální práci a jejich naplňování v praktickém vzdělávání studentů sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2012, roč. 20, č. 2, s. 48-61. ISSN 1210-6658.
 60. 2010

 61. PUNOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a jejich možný vliv na rizikové chování romské mládeže. In BALVÍN, Jaroslav, Alena KAJANOVÁ, David URBAN a Lenka VAVREKOVÁ. InteRRa 9. Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. – 7. dubna 2010. Praha, Wroclaw: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Hnutí R, Fundacja Integracji Spolecznej PROM, 2010. s. 169-177. ISBN 978-80-86798-05-9.
 62. 2009

 63. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009. s. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3.
 64. 2007

 65. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 66. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Konference: Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007.
 67. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 68. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života. In NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6.
 69. 2006

 70. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 43-51. ISBN 80-7041-044-2.
 71. 2005

 72. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a prevence delikvence romských adolescentů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 68-84. ISSN 1213-6204.
 73. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží. In Možnosti sociální práce na počátku 21. století. 2005. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 110-118. ISBN 80-86771-10-5.
 74. 2004

 75. NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6.
 76. 2003

 77. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Existenciální frustrace jako faktor delikvence mládeže. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 91-99. ISSN 1213-6204.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 12:29