Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ a Veronika SMUTNÁ. Needs of Children With Incarcerated Parents in Their Own Voice. Qualitative Social Work. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2024, roč. 23, č. 1, s. 11-25. ISSN 1473-3250. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/14733250221151030.
  2. PUNOVÁ, Monika. Strengthening the resilience of students and social workers. New York: Oxford University Press, 2024, 21 s. The Oxford Handbook of Power, Politics and Social Work. ISBN 978-0-19-765089-9.

  2023

  1. PUNOVÁ, Monika. Building Resilience as a Contemporary Challenge for Social Workers. In 9th International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management - ICETM 2023. 2023.
  2. PUNOVÁ, Monika. Hodnotitelka panelů Sociální práce a sociologie. Národní akreditační úřad pro vysoké školství, 2023.
  3. GUIDI, Riccardo, Monika PUNOVÁ a Christian SPATSCHECK. Changing or what else? Social Work Practice Education under the Pressure of the Covid-19 Pandemic, and Beyond. In European Conference of Social Work Education 2023. Diversity and Social Work Education: Building Bridges for Sustainable Futures. EASSW / ISSSP. 2023.
  4. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Veronika SMUTNÁ, Monika PUNOVÁ a Pavel NAVRÁTIL. I nadále rodičem : Podpora rodičovství vězněných rodičů. Brno: Masarykova univerzita, Katedra sociální politiky a sociální práce, 2023, 39 s. Metodika pro sociální práci s uvězněnými rodiči; 1.
  5. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ, Veronika SMUTNÁ, Žaneta DVOŘÁČKOVÁ a Jiří VANDER. Krizové situace spojené s uvězněním rodiče očima dítěte. Příručka pro sociální pracovníky. Dolní Bojanovice: Masarykova univerzita, FSS; Mezinárodní vězeňské společenství, 2023, 34 s.
  6. PUNOVÁ, Monika. Odolnost aneb co chrání děti s uvězněným rodičem před zlým osudem. In Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil. Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum; Masarykova univerzita, 2023, s. 112-135. Slon, Studijní texty, 78. svazek. ISBN 978-80-280-0437-8.
  7. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti dětí rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody. In Rodičovství za mřížemi: sociální práce s dětmi odsouzených rodičů. 2023.
  8. PUNOVÁ, Monika a Dvořáčková ŽANETA. Příběhy odolnosti dětí s uvězněným rodičem. In Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil. Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum; Masarykova univerzita, 2023, s. 136-151. Slon, Studijní texty, 78. svazek. ISBN 978-80-280-0437-8.
  9. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Žaneta DVOŘÁČKOVÁ, Monika PUNOVÁ, Veronika SMUTNÁ a Jiří VANDER. Rodičovství za mřížemi : dopady věznění rodiče na dítě. Praha: Karolinum; Masarykova univerzita, 2023, 200 s. Slon, Studijní texty, 78. svazek. ISBN 978-80-280-0437-8.
  10. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Jiří VANDER, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ a Veronika SMUTNÁ. Rodičovství za mřížemi : Dopady věznění rodiče na dítě. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 92 s. Katedra sociální politiky a sociální práce.
  11. LAZAR, Florin, Riccardo GUIDI, Alžběta BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Neşe ŞAHIN TAŞĞIN, Iria NOA DE LA FUENTE ROLDAN, Monika PUNOVÁ, Femke DEWULF a Jorge M. L. FERREIRA. Social Work Practice Education During and Beyond the Pandemic – a European Survey. In European Conference of Social Work Education 2023. Diversity and Social Work Education: Building Bridges for Sustainable Futures. EASSW / ISSSP. 2023.
  12. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Veronika SMUTNÁ a Žaneta DVOŘÁČKOVÁ. Výzkumné šetření mezi dětmi odsouzených rodičů a jejich rodiči. MUNI, 2023.

  2022

  1. PUNOVÁ, Monika. Odolnost studentů sociální práce a sociálních pracovníků. 2022.
  2. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti dětí s odsouzeným rodičem. In Konference: Rodičovství za mřížemi. 2022.
  3. DIMMROTHOVÁ, Romana a Monika PUNOVÁ. Postoj sociálních pracovníků k práci se změnou u dospívajících klientů. Sociální práce – Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2022, roč. 22, č. 3, s. 59-74. ISSN 1213-6204.
  4. PUNOVÁ, Monika. Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic. Practice. London: Taylor & Francis, 2022, roč. 34, č. 3, s. 207-222. ISSN 0950-3153. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09503153.2021.2021166.
  5. PUNOVÁ, Monika. Resilience Enhancement in Social Work Field Education. In Rajendra Baikady, Sajid S. M., Varoshini Nadesan, M. Rezaul Islam. The Routledge Handbook of Field Work Education in Social Work. London: Routledge, 2022, s. 501-516. 1 st Edition. ISBN 978-1-032-16494-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781032164946.
  6. PUNOVÁ, Monika, Denisa KREUZZIEGEROVÁ a Pavel NAVRÁTIL. Resilience Factors of Social Workers Working with Families in Need. Sociální práce / Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2022, roč. 22, č. 4, s. 99-110. ISSN 1213-6204.
  7. PUNOVÁ, Monika. The impact of the Covid-19 pandemic on practical education in the Czech Republic. In Social Work Practice Education in Europe in Times of Pandemic Commonalities and Differences, Continuities and Changes. Workshop organized by EASSW and the Department of Political Science of the University of Pisa. 2022.

  2021

  1. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti pomáhajících pracovníků v čase pandemie COVID-19. In Konference Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19. Organizováno Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fakultní nemocnicí Trnava a Regionální komorou SKSaPA Trnava. 2021.
  2. PUNOVÁ, Monika. Příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem u dětí s rodičem ve vězení. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných štúdií. 2021.
  3. PUNOVÁ, Monika. Recenze online kurzu MOOC 08-Sociální pracovník s dětmi a mládeží, autorka Klára Hamplová. Kurz vznikl v rámci projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052. 2021.
  4. PUNOVÁ, Monika. Resilience in Social Work Field Education. In Innovation and Resilience: Preparedness of Social Work Education in Uncertain Times. Organized by EASSW and Talinn University. Conference volume (Book of abstracts). 2021. ISBN 978-9949-29-569-2.
  5. PUNOVÁ, Monika. Resilience social work field education. In ECSWE Conference 2021 – Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. Organized by EASSW and Talinn University. 2021.
  6. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Sotsiaaltöötajate säilenõtkuse suurendamine. Sotsiaaltöö. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 65-68. ISSN 1406-8826.
  7. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. 2021.
  8. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. Conference volume (book of abstracts). 2021. ISBN 978-9949-29-569-2.
  9. PUNOVÁ, Monika. Strengthening the Resilience of Social Workers in the Czech Republic. In International conference on Social Sciencies and Humanities, London. 2021.
  10. NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL a Monika PUNOVÁ. The Well-being of Children and Young People : The Context of Social Services from the Perspective of the Capability Approach. Clinical social work and health intervention. Wien: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, 2021, roč. 12, č. 4, s. 49-61. ISSN 2222-386X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.22359/cswhi_12_4_06.

  2020

  1. PUNOVÁ, Monika. Analýza strategických dokumentů Odboru sociální péče MMB a dalších souvisejících dokumentů pro cílovou skupinu mladiství a mladí dospělí. První podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“(CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
  2. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105280.
  3. PUNOVÁ, Monika. Formulace strategických cílů a implikace pro programovou část dokumentu pro cílovou skupiny mladiství a mladí dospělí. Třetí podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
  4. PUNOVÁ, Monika. Komplexní posouzení současné sociální situace v Brně pro cílovou skupinu mladiství a mladí dospělí. Druhá podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020.
  5. PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. Online. In Martin Smutek. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize : Sborník textů z XVII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2020, s. 122-126. ISBN 978-80-7435-802-9.
  6. PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. In Hradecké dny sociální práce 2020. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. 2020.
  7. PUNOVÁ, Monika. Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků. Sociální práce - Sociálna práca. 2020, roč. 20, č. 5, s. 88-107. ISSN 1213-6204.
  8. PUNOVÁ, Monika a Kateřina VOJTĚCHOVÁ. Pohled dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na přemístění do dětského domova. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2020, roč. 11, č. 2, s. 125-141. ISSN 2464-7551.
  9. PUNOVÁ, Monika a Magdaléna DANKOVÁ. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. Fórum sociální politiky. Praha: VUPSV, 2020, roč. 14, č. 2, s. 19-22. ISSN 1802-5854.
  10. BENÍŠKOVÁ, Gabriela a Monika PUNOVÁ. Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 3, s. 69-83. ISSN 1213-6204.
  11. PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2020, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551.
  12. PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. Online. In Nikola Kallová, Ivan Lukšík (Eds.). Kvalita života a kvalita vzťahov : Zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 79-90. ISBN 978-80-973370-4-9.

  2019

  1. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019, 22 s.
  2. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204.
  3. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019, 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9.
  4. PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Medzinárodná transdisciplinárna vedecká konferencia "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?", SAV, Bratislava. 2019.
  5. PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In XVI Hradecké dny sociální práce 2019: Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019.
  6. PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In Sociální začleňování v kontextu sociální práce : Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 212-217. ISBN 978-80-7435-767-1.

  2018

  1. RŮŽIČKOVÁ, Jana a Monika PUNOVÁ. Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 2, s. 85-101. ISSN 1213-6204.
  2. PUNOVÁ, Monika. Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka. Sociální práce/Sociálna práca, publicistická část. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 2018, č. 6.
  3. PUNOVÁ, Monika. Resilience aneb nedolomení nalomené třtiny. Průvodce náhradní rodinnou péčí. Brno: Sdružení pěstounských rodin, 2018, XVII/2018, č. 3, s. 6-8. ISSN 1805-3890.

  2017

  1. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti pomáhajících profesionálů v práci s rizikovou mládeží. Přednášky v rámci výcviku realizovaného pro studenty oboru soc. patologie a prevence Fakulty veř. politik Slezské univerzity v Opavě. 2017.

  2016

  1. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Imrich VAŠEČKA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016, 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
  2. PUNOVÁ, Monika. Praktické vzdělávání studentů sociální práce v organizacích. Civilia. Nakladatelství Epocha s.r.o., 2016, roč. 7, č. 1, s. 12-29. ISSN 1805-3963.

  2015

  1. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 19, č. 4, s. 4-12. ISSN 1211-6378.
  2. PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825.

  2014

  1. PUNOVÁ, Monika. Pozitivní obrat pohledu – resilience rodiny. In NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. Brno: MUNIPRESS, 2014, s. 92–114. ISBN 978-80-210-7504-7.
  2. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014, 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
  3. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1.
  4. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014, 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7.
  5. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7.

  2013

  1. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Možnosti výchovy k růstu v romských sociálně vyloučených rodinách. Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 91-106. ISSN 0017-999X.
  2. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience ve vzdělávání. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 109-124. ISSN 1803-7437.
  3. PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364.

  2012

  1. PUNOVÁ, Monika. Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 4, s. 67-76. ISSN 1213-6204.
  2. PUNOVÁ, Monika. Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 2, s. 90-103. ISSN 1213-6204.
  3. PUNOVÁ, Monika. Standardy vzdělávání v sociální práci a jejich naplňování v praktickém vzdělávání studentů sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2012, roč. 20, č. 2, s. 48-61. ISSN 1210-6658.

  2010

  1. PUNOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a jejich možný vliv na rizikové chování romské mládeže. In BALVÍN, Jaroslav, Alena KAJANOVÁ, David URBAN a Lenka VAVREKOVÁ. InteRRa 9. Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. – 7. dubna 2010. Praha, Wroclaw: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Hnutí R, Fundacja Integracji Spolecznej PROM, 2010, s. 169-177. ISBN 978-80-86798-05-9.

  2009

  1. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009, s. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3.

  2007

  1. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  2. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Konference: Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007.
  3. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007, 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života. In NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6.

  2006

  1. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 43-51. ISBN 80-7041-044-2.

  2005

  1. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a prevence delikvence romských adolescentů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 68-84. ISSN 1213-6204.
  2. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží. In Možnosti sociální práce na počátku 21. století. 2005. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005, s. 110-118. ISBN 80-86771-10-5.

  2004

  1. NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004, s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6.

  2003

  1. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Existenciální frustrace jako faktor delikvence mládeže. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 91-99. ISSN 1213-6204.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 22:22