Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. JIREČEK, Miroslav. Člen poroty celostátního kola SOČ v oboru Historie. 2023 - 2023.
 2. JIREČEK, Miroslav. K historii školního dějepisu od roku 1918 do roku 1948. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 147, č. 4, s. 17-26. ISSN 0323-0449.
 3. JIREČEK, Miroslav. Kaleta, P.: Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 277 s. (recenze). Český lid. 2023, roč. 110, č. 1, s. 117-119. ISSN 0009-0794.
 4. JIREČEK, Miroslav. Předseda poroty krajského kola (Jihomoravský kraj) soutěže SOČ v oboru Historie – 9. 5. 2023 (Brno, gymnázium tř. Kpt. Jaroše). 2023 - 2023.
 5. JIREČEK, Miroslav. Zahraniční odboj světových válek v učebních osnovách a učebnicích dějepisu. Historicko-srovnávací analýza. In Ozbrojené síly a Československý stát. Za hranicemi země v boji za svou vlast. 2023.
 6. 2022

 7. JIREČEK, Miroslav. BALÁK, Ivan: Moravský kras: jeskyně a člověk. Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 2019. 223 s. (anotace). Dějiny a dějepis. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 36/2022, 1-2, s. 167-168. ISBN 978-80-280-0255-8.
 8. JIREČEK, Miroslav. BOŠTÍK, Martin: Příběh sochy Zdeňka Nejedlého. Cesta k destrukci jednoho kultu. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, Městská galerie v Litomyšli, 2022. 195 s. (anotace). Dějiny a dějepis. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 36/2022, 1-2, s. 172-174. ISBN 978-80-280-0255-8.
 9. JIREČEK, Miroslav. BRÝDL, Miroslav – BOŠTÍK, Martin: Nezouvat, prosím! Vyprávění emeritního litomyšlského starosty Miroslava Brýdla o jeho životě a moderní architektuře. Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, 2022. 302 s. (anotace). Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 14, 1-2, s. 95-96. ISBN 978-80-280-0312-8.
 10. JIREČEK, Miroslav. Člen poroty celostátního kola SOČ v oboru Historie. 2022 - 2022.
 11. JIREČEK, Miroslav. Editorial - časopis Dějiny a dějepis, 36, 2022, 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 1 s. Dějiny a dějepis, 36, č. 1-2. ISBN 978-80-280-0255-8.
 12. JIREČEK, Miroslav a Tereza ČEŠKOVÁ. Integration of Natural and Social Sciences Subject Matter in Czech Primary Curricula: Historical and Current Perspective. In European Conference on Educational Research - ECER 2022, Yerevan (in-person). Education in a Changing World: The impact of global realities on the prospects and experiences of educational research. 2022.
 13. JIREČEK, Miroslav. K historii Brna a jejím stopám okolo nás. Přednáška pro univerzitu třetího věku (MU), 1. dubna 2022. 2022.
 14. JIREČEK, Miroslav. Ke školskému zákonodárství první republiky z hlediska národnostních menšin. In XXI. česko-polské historické a pedagogické dny. Etnické a náboženské aspekty výchovy a vzdělávání. 2022.
 15. JIREČEK, Miroslav. Proměny výuky dějepisu pohledem analýzy školních vzdělávacích programů. In 12. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Ústí nad Labem. 2022.
 16. JIREČEK, Miroslav. Předseda poroty krajského kola (Jihomoravský kraj) soutěže SOČ v oboru Historie – 12. 5. 2022 (Brno, gymnázium tř. Kpt. Jaroše)). 2022 - 2022.
 17. ČEŠKOVÁ, Tereza a Miroslav JIREČEK. Přírodovědné a společenskovědní učivo v primárním vzdělávání: pohled do minulosti a současnosti kurikula. In ČAPV 2022. 2022.
 18. JIREČEK, Miroslav a Jan MORAVEC. Ukrajinští žáci na českých školách – aktuální až akutní výzva pro naše školství. Stav – perspektivy – výzkumné uchopení. In workshop Vybrané aktuální politické, společenské, kulturní problémy Evropy a světa v kontextu formování historického vědomí a občanského vzdělávání. 2022.
 19. JIREČEK, Miroslav. Výkonný redaktor časopisu Dějiny a dějepis, 36/2022/1-2. 2022 - 2022.
 20. JIREČEK, Miroslav. XXI. česko-polské historické a pedagogické dny Etnické a náboženské aspekty výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 141-142. Dějiny a dějepis. ISBN 978-80-280-0255-8.
 21. JIREČEK, Miroslav. 12. sjezd českých historiků a didaktika dějepisu. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 138-140. Dějiny a dějepis. ISBN 978-80-280-0255-8.
 22. 2021

 23. JIREČEK, Miroslav. BOŠTÍK, Jan: Mladočovské Jericho. Kolektivizace jedné vesnice. Praha: Kodulek; Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, 2021. 453 s. (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 35/2021, č. 2, s. 102-103. ISSN 1211-6068.
 24. JIREČEK, Miroslav. Člen poroty celostátního kola SOČ v oboru Historie. 2021 - 2021.
 25. JIREČEK, Miroslav. FREIMANOVÁ, Anna – JOHANIDESOVÁ, Tereza: Václav Havel: Má to smysl! Výbor z rozhovorů 1964–1989. Praha: Knihovna Václava Havla, o. p. s, 2019. 455 s. (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 35/2021, č. 1, s. 145-146. ISSN 1211-6068.
 26. JIREČEK, Miroslav. HAVEL, Václav – HVÍŽĎALA, Karel: Dálkový výslech. Praha: Euromedia Group, 2021. 238 s. (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 2021/35, č. 2, s. 103-104. ISSN 1211-6068.
 27. JIREČEK, Miroslav. Ke krátké historii národního podniku Brněnské cihelny. Pohled do socialistického řízení výroby. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021. 7 s. ISBN 978-80-87896-18-1.
 28. JIREČEK, Miroslav. Konference a diskusní seminář Vzdělání pro budoucnost. Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 91-94. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 29. JIREČEK, Miroslav. Několik vzpomínek na profesora Jaroslava Vaculíka. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 88-90. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 30. JIREČEK, Miroslav. Ocenění diplomové práce Tomáše Malečka. 2021/1. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 133-134. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 31. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
 32. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 33. JIREČEK, Miroslav. Předseda poroty krajského kola (Jihomoravský kraj) soutěže SOČ v oboru Historie – 13. 5. 2021 (online, Brno). 2021 - 2021.
 34. JIREČEK, Miroslav. Rozličné odstíny dějin 20. století v odraze pomníků a památníků na Litomyšlsku. In Pomníky a památníky 20. století v kontextu občanského vzdělávání a historických reminescencí. 2021.
 35. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 36. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 37. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
 38. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 39. JIREČEK, Miroslav, Jan VOŘÍŠEK a Filip VERSTEEG. Terénní výuka tématu židovského a romského holocaustu na základních školách v Brně – současný stav a návrh didaktického zpracování. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 35/2021, č. 1, s. 60-105. ISSN 1211-6068.
 40. JIREČEK, Miroslav a Petr SEDLÁK. Učit dějepis jinak? Pokusné ověřování v rámci projektu Dějepis+. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 94-95. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 41. JIREČEK, Miroslav. Výkonný redaktor časopisu Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 35/2021/1. 2021 - 2021.
 42. JIREČEK, Miroslav. Výkonný redaktor časopisu Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 35/2021/2. 2021 - 2021.
 43. ČEŠKOVÁ, Tereza a Miroslav JIREČEK. Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v současné škole aneb „vlastivěda“ pohledem analýzy školních vzdělávacích programů. In Vzdělání pro budoucnost. Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století. 2021.
 44. JIREČEK, Miroslav. Zemřel profesor Jaroslav Vaculík (27. února 1947–5. května 2021). Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 85-87. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 45. 2020

 46. JIREČEK, Miroslav. Celostátní studentská vědecká konference Historie 2019 (zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 97-97. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 47. JIREČEK, Miroslav. Cena Edvarda Beneše v rukou Jana Kopeckého (zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 98-98. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 48. JIREČEK, Miroslav. člen poroty Celostátní studentská vědecká konference v oboru Historie – 2020 (online, listopad 2020). 2020 - 2020.
 49. JIREČEK, Miroslav. Člen poroty celostátního kola SOČ v oboru Historie. 2020 - 2020.
 50. JIREČEK, Miroslav. Development of the School System of the Czech Lands in 1918-2020. A View of the School Legislation after one Hundred Years of the Republic. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2020, roč. 12, č. 1, s. 35-53. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2020-004.
 51. JIREČEK, Miroslav. Historie 2019. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference konané 17. a 18. dubna 2019 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 210 s. ISBN 978-80-210-9817-6.
 52. JIREČEK, Miroslav. Historie 2019. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference konané 17. a 18. dubna 2019 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 210 s. ISBN 978-80-210-9817-6.
 53. JIREČEK, Miroslav. KLENOVSKÝ, Jaroslav: Brno židovské. Historie a památky židovského osídlení města Brna. Praha: Grada Publishin, dotisk 2019 (recenze)-. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020(34), č. 2, s. 165-165. ISSN 1211-6068.
 54. JIREČEK, Miroslav. Kovář, P. (Ed.): Přenesená krajina. Český venkov v rumunském Banátu. Praha: Academia, 2019 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020/34, č. 1, s. 106-107. ISSN 1211-6068.
 55. JIREČEK, Miroslav. Předseda poroty krajského kola (Jihomoravský kraj) soutěže SOČ v oboru Historie – 15. 5. 2020 (online, Brno). 2020 - 2020.
 56. JIREČEK, Miroslav. Výkonný redaktor časopisu Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 34/2020/1. 2020 - 2020.
 57. JIREČEK, Miroslav. Výkonný redaktor časopisu Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 34/2020/2. 2020 - 2020.
 58. 2019

 59. JIREČEK, Miroslav. Čapka, F., Krajčirovič, J., Kratochvíl, L.: Zboněk a Klevetov. Ohlédnutí za historií. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2017 (recenze). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost, 2019, roč. 71/2019, č. 1, s. 91-91. ISSN 0323-2581.
 60. JIREČEK, Miroslav. Člen poroty celostátního kola SOČ v oboru Historie 14.–16. 6. 2019 (Opava). 2019 - 2019.
 61. JIREČEK, Miroslav. Fenomén zvaný „bitva u Slavkova“. Přednáška 22. února 2019 pro Univerzitu třetího věku. 2019.
 62. JIREČEK, Miroslav. Hrbek, A.: Podkarpatská Rus. Stoleté výročí vzniku. Olomouc: Poznání, 2018 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019(33), č. 2, s. 179-180. ISSN 1211-6068.
 63. JIREČEK, Miroslav. Školské zákonodárství Československé republiky (1918-1938) z hlediska národnostních menšin. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33/2019, č. 2, s. 67-101. ISSN 1211-6068.
 64. JIREČEK, Miroslav. Třicet let od sametové revoluce pohledem kurikulárních dokumentů dějepisu. In Třicet let svobody aneb demokracie není samozřejmost. 2019.
 65. JIREČEK, Miroslav. Vaculík, J., Piwowarczyk, M. (Eds.). Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku, Brno: Masarykova univerzita, 2018 (recenze). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2019, roč. 105(2019), č. 2, s. 326-327. ISSN 0037-6922.
 66. JIREČEK, Miroslav. Vývoj školského systému českých zemí v letech 1918-2018. Pohled do školského zákonodárství sta let republiky. In XX Polsko–Czeskie Historyczne i Pedagogiczne Dni. Przemiany edukacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. Konteksty historyczne i edukacyjne. 2019.
 67. 2018

 68. JIREČEK, Miroslav. Bitva u Slavkova - verze 1945. Osvobození obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 1, s. 71-98. ISSN 1211-6068.
 69. JIREČEK, Miroslav. Boštík, M. (Ed.): Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Litomyšl: Městská galerie Litomyšl; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 2, s. 192-194. ISSN 1211-6068.
 70. JIREČEK, Miroslav. Kopecký, F.: Maršál Franchet d´Espèrey a Žuráň (Dvě maršálovy návštěvy a jejich ohlasy v tisku). Brno: Onufrius 2017 (recence). Sborník Muzea Brněnska. Předklášteří: Muzeum Brněnska, 2018, roč. 2018, s. 247-278, 2 s. ISSN 2570-6349.
 71. JIREČEK, Miroslav. Kovařík, J.: Napoleon I. Generál Bonaparte (1769–1804). Třebíč: Akcent, 2017 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 1, s. 194-195. ISSN 1211-6068.
 72. JIREČEK, Miroslav. Mojžíš, M. (Ed.): Československé legie 1914–1920. Katalog k výstavám Československé obce legionářské. Praha: Nakladatelství Epocha, Československá obec legionářská 2017 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 2, s. 187-188. ISSN 1211-6068.
 73. JIREČEK, Miroslav. Ohlasy a připomínky „bitvy tří císařů“ v období první republiky (1918–1938) - prezentace na konferenci. In XIX. Česko-polské historické a pedagogické dny. Vznik ČSR a obnovení Polska v roce 1918 v aktuálních kontextech historie, pedagogiky a oborové didaktiky. 2018.
 74. JIREČEK, Miroslav. Předseda komise okresního kola SOČ okresů Blansko, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo pro obory Historie a Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory (23. března 2018). 2018 - 2018.
 75. JIREČEK, Miroslav. The Work of the Piarist Order in South Moravia in the 19th Century. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 44-64. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2018-005.
 76. 2017

 77. JIREČEK, Miroslav. Bitva u Slavkova – verze 1945. Situace před osvobozením obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 69-84. ISSN 1211-6068.
 78. JIREČEK, Miroslav. Boštík, M.: Monstrproces „Stříteský a spol.“. Litomyšl 1950. Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli 2016 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 180-181. ISSN 1211-6068.
 79. JIREČEK, Miroslav. Krajčirovič, J. – Kratochvíl, L.: Vilda & Jožka Jakš. „...Když tento dopis dostanete, tak už mě doma nečekejte.“ Brno: Obec Bratčice 2016 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 171-172. ISSN 1211-6068.
 80. JIREČEK, Miroslav. Kyncl, V., Padevět, J. (Eds.), Chvojková, K., Šmejkal, P., Vondrka, A.: Ležáky a odboj ve východních Čechách. Praha: Nakladatelství Academia – Památník Lidice 2016 (recenze). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 173-174. ISSN 1211-6068.
 81. JIREČEK, Miroslav. Památník Mohyla míru a bitva tří císařů očima žáků a studentů. Výtvarná soutěž a výstava. (Zpráva). Brno: Muzeum Brněnska, 2017. s. 171-171. Sborník muzea Brněnska 2017. ISBN 978-80-906690-5-5.
 82. JIREČEK, Miroslav. Památník Mohyla míru zve k návštěvě. Pratecký zpravodaj (zpráva, popularizační text). Obec Prace, 2017. s. 12-14. Pratecký zpravodaj.
 83. 2016

 84. JIREČEK, Miroslav. Břečka, J.: Před sedmdesáti lety skončila válka… Průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu–květnu 1945 / Vor siebzig Jahren ging der Krieg zu Ende… Verlauf der Befreiungskämpfe in Richtung Brünn im April–Mai 1945. Brno: Moravské zemské muzeum 2015 (recenze). 30/1. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 2 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, s. 179-180. ISSN 1211-6068.
 85. JIREČEK, Miroslav. Cena za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v juniorské kategorii (období 2014 -2015). Česká asociace pedagogického výzkumu, 2016.
 86. JIREČEK, Miroslav. Vaculík, J.: Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. Brno: Masarykova univerzita 2014 (recenze). 49/1. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 2 s. Universitas - revue Masarykovy univerzity, s. 57-58. ISSN 1211-3387.
 87. 2015

 88. JIREČEK, Miroslav. Baron, R., Madecki, R., a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie–historie–politologie–právo). Praha: Historický ústav AV ČR 2014 (recenze). 29/2. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 3 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, s. 154-156. ISSN 1211-6068.
 89. JIREČEK, Miroslav. Cena děkana za významný tvůrčí čin. Pedagogická fakulta MU, 2015.
 90. JIREČEK, Miroslav. Jakoubek Marek: Vojvodovo: identity, tradice a výzkum. Brno: CDK, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2013 (recenze). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2015. 5 s. 101/1, s. 185-189. ISSN 0037-6922.
 91. JIREČEK, Miroslav. Muchina L., Vaculík, J., a kol.: Dějiny Čechů na Ukrajině / Історія чехів в Україні. Kyjev: Česká národní rada Ukrajiny 2013 (recenze). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2015. 5 s. 101/2, s. 423-427. ISSN 0037-6922.
 92. JIREČEK, Miroslav. Památník Mohyla míru v roce 210. výročí bitvy u Slavkova. Muzeum Brněnska,Sborník 2015. Brno: Muzeum Brněnska, 2015. s. 134-138. ISBN 978-80-906196-0-9.
 93. 2014

 94. JIREČEK, Miroslav. Jakoubek, M.: Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2012. 199 s. + 28 s. obr. příl. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 160-162. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 95. JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na základních školách v České (Československé) republice v letech 1989–2013. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 1, s. 127-148. ISSN 1211-6068.
 96. JIREČEK, Miroslav. Kucík, Š., Vaculík, J. a kol: Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov, Universum 2014. 138 s. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 419-421. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922.
 97. JIREČEK, Miroslav. Tupý, J.: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989-2013. Brno, Masarykova univerzita, 2014. 165 s. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 223-224. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 98. JIREČEK, Miroslav. Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 337 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 39. ISBN 978-80-210-7571-9.
 99. JIREČEK, Miroslav. Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 337 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 39. ISBN 978-80-210-7837-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7837-2014.
 100. JIREČEK, Miroslav. Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 337 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 39. ISBN 978-80-210-7571-9.
 101. 2013

 102. JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách odpovídajících dnešním základním školám v Československu v letech 1948-1989. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 2, s. 176-195. ISSN 1211-6068.
 103. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
 104. 2012

 105. JIREČEK, Miroslav. Bade, K. J., Emmer, P. C., Lucassen, L., Oltmer, J. (Eds.): The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present. Camridge: University Press 2011, 768 s. 3–4/2012. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012. 4 s. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922.
 106. JIREČEK, Miroslav. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: některé výsledky výzkumu. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
 107. JIREČEK, Miroslav. Jakoubek, M.: Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel, Brno, CDK; Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2011, 258 s., 24 s. obr. příl. 3–4/2012. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012. 5 s. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922.
 108. JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č. 1, s. 123-138. ISSN 1211-6068.
 109. JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č. 2, s. 290-316. ISSN 1211-6068.
 110. JIREČEK, Miroslav. K vývoji učebních plánů a osnov dějepisu v českých zemích v letech 1918-2012. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 77-98. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
 111. JIREČEK, Miroslav. K výzkumu vývoje vyučovacích předmětů v českém prostředí (přehledová studie). In J. Doleželová. Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 6-28. ISBN 978-80-210-6025-8.
 112. JIREČEK, Miroslav. Mihola, J. (Ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. 236 s. ročník LXIV, č. 1,. Brno, 2012. 3 s. Vlastivědný věstník moravský. ISSN 0323-2581.
 113. JIREČEK, Miroslav. Šmejkalová, M.: Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách. 1918–1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 517 s. 26/2012/1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2 s. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 114. JIREČEK, Miroslav. Vaculík, J.: Nástin českých a slovenských přeshraničních migrací v meziválečném období. Brno: PdF MU, 2010. 115 s. 2012/04. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2 s. Universitas, revue Masarykovy univerzity. ISSN 1211-3387.
 115. 2011

 116. JIREČEK, Miroslav. Goňcová, M. (Ed.): Evropská integrace: Budování nové Evropy? Brno: Masarykova univerzita, 2009. 214 s. 2011/02. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. Universitas, revue Masarykovy univerzity. ISSN 1211-3387.
 117. JIREČEK, Miroslav. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 23-43. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
 118. JIREČEK, Miroslav. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 119. JIREČEK, Miroslav. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: výzkumné uchopení problematiky. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 243-249. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-18.
 120. JIREČEK, Miroslav. Jakoubek, M.: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 347 s., 24 s. obr. příl. 3–4/2011. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. 4 s. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922.
 121. JIREČEK, Miroslav. K problematice výzkumu vývoje vyučovacího předmětu (Nástin teoretických východisek disertačního projektu). In J. Doleželová (ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 69–75. ISBN 978-80-210-5587-2.
 122. JIREČEK, Miroslav. Labischová, D. – Gracová, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: FF UO, 2008. 276 s. 25/2011/1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 123. JIREČEK, Miroslav. Ocenění udělené Výborem ČAPV pro nejlepší postery na 19. výroční konferenci ČAPV - poster Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů-dějepisu. K vývoji výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti. Výbor České asociace pedagogického výzkumu, 2011.
 124. JIREČEK, Miroslav. Škola – statický element v sociálnej dynamike: zpráva z konference. Brno, 2011. 5 s. Pedagogická orientace 21/4. ISSN 1211-4669.
 125. JIREČEK, Miroslav. Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918-1939 z hledika vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, PdF, 2011, roč. 25/2011, č. 1, s. 3-20. ISSN 1211-6068.
 126. JIREČEK, Miroslav a Petr KNECHT. Zeměpis a dějepis: proměny cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. In Kaščák, O., Pupala, B. (Eds). Škola – statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 87-93. ISBN 978-80-8078-459-1.
 127. 2010

 128. JIREČEK, Miroslav. Hudecová, Dagmar: Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky. Praha: Karlova univerzita, 2006. 133 s. č. 24, 1/2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2 s. Sborník prací PdF MU, řada společenskčých věd. ISSN 1211-6068.
 129. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
 130. JIREČEK, Miroslav. Příspěvek k historii piaristického řádu v Mikulově ve 20. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, PdF, 2010, roč. 24/2010, č. 1, s. 131-138. ISSN 1211-6068.
 131. JIREČEK, Miroslav. Skřivánek, Milan. Litomyšl 1259-2009, město kultury a vzdělávání. Litomyšl: Městský úřad, 2009. 616 s. první, č. 24, 1/2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2 s. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. ISSN 1211-6068.
 132. JIREČEK, Miroslav. Vaculík, Jaroslav - Mihola, Jiří (eds.): Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 23. vyd. 1. Brno: PdF MU, 2009. 202 s. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1 s. muni.cz, roč. 6, červen. ISSN 1801-0806.
 133. JIREČEK, Miroslav. Vývoj dějepisu jako vyučovacího předmětu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti ve světle kurikulárních dokumentů (nástin projektu disertační práce). In Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 60-69. ISBN 978-80-210-5293-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 22:45