Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. FITZOVÁ, Hana, Richard KALIŠ, Vilém PAŘIL a Marek KASA. Competition in long distance transport: Impacts on prices, frequencies, and demand in the Czech Republic. Research in Transportation Business & Management. AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2021, roč. 2021, č. 39, s. in press, 13 s. ISSN 2210-5395. doi:10.1016/j.rtbm.2021.100655.
 2. 2020

 3. FITZOVÁ, Hana a Markéta MATULOVÁ. Comparison of urban public transport systems in the Czech Republic and Slovakia: Factors underpinning efficiency. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2020, roč. 81, SI, s. 1-9. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2020.100824.
 4. 2019

 5. TOMEŠ, Zdeněk a Hana FITZOVÁ. Does the incumbent have an advantage in open access passenger rail competition? A case study on the Prague–Brno line. Journal of Rail Transport Planning & Management. the Netherlands: Elsevier, 2019, roč. 12, č. 12, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100140.
 6. 2018

 7. FITZOVÁ, Hana, Markéta MATULOVÁ a Zdeněk TOMEŠ. Determinants of urban public transport efficiency: case study of the Czech Republic. European Transport Research Review. London: SPRINGEROPEN, 2018, roč. 10, č. 42, s. 1-11. ISSN 1867-0717. doi:10.1186/s12544-018-0311-y.
 8. FITZOVÁ, Hana a Markéta MATULOVÁ. Efficiency of urban public transport companies in the Czech Republic and Slovakia. In DEA40: International Conference on Data Envelopment Analysis. 2018.
 9. FITZOVÁ, Hana. INEFFICIENCY OF RAILWAYS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE – A DEA APPROACH. In Marian Reiff, Pavel Gežík. Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX, od s. 120-127, 413 s. 2018. Slovakia: University of Economics, Bratislava, 2018. s. 120-127. ISBN 978-80-89962-07-5.
 10. MATULOVÁ, Markéta a Hana FITZOVÁ. Transformation of urban public transport financing and its effect on operators' efficiency: evidence from the Czech Republic. Central European Journal of Operations Research. Springer Berlin Heidelberg, 2018, roč. 26, č. 4, s. 967-983. ISSN 1435-246X. doi:10.1007/s10100-018-0565-4.
 11. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018. 165 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 12. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9100-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 13. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6.
 14. 2017

 15. DOLEŽALOVÁ, Jitka a Hana FITZOVÁ. Economic performance, institutions, and electoral support of far-right and far-left parties at regional level. In World Interdisciplinary Network for Institutional Research Conference. 2017.
 16. FITZOVÁ, Hana. European railway reforms and efficiency: Review of evidence in the literature. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, roč. 17, č. 2, s. 103-120. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2017-0005.
 17. FITZOVÁ, Hana a Markéta MATULOVÁ. Transformation of urban public transport financing and its effect on operators‘ efficiency. In 15th International Conference on Data Envelopment Analysis. 2017. doi:17/home/files/DEA017-abstracts.pdf.
 18. 2016

 19. DOLEŽALOVÁ, Jitka a Hana FITZOVÁ. Economic Crisis, Immigration Flows and the Electoral Success of Far Right, Far Left, and Populist Parties. In Migration and social inequality Global perspectives – new boundaries The 18th Nordic Migration Conference, Oslo 11-12 August 2016. 2016.
 20. FITZOVÁ, Hana a Libor ŽÍDEK. Impact of trade on economic growth in V4 countries. In CASE 25th Anniversary Conference “The Future of Europe” CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. 2016.
 21. MATULOVÁ, Markéta a Hana FITZOVÁ. Performance Evaluation of the Czech Urban Public Transport Companies. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 310-318. ISBN 978-80-210-8082-9.
 22. DOLEŽALOVÁ, Jitka a Hana FITZOVÁ. Transformation of Labour Market in Europe and Voting for Far Right, Far Left and Populist Parties. In 10 th ECPR General Conference - Charles University, Prague 7-10 September 2016. 2016.
 23. 2015

 24. ŽÍDEK, Libor a Hana FITZOVÁ. IMPACT OF TRADE ON ECONOMIC GROWTH IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS. Economics and Sociology. 2015, roč. 8, č. 2, s. 36-50. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2015/8-2/4.
 25. 2006

 26. FITZOVÁ, Hana. Analýza chování české ekonomiky prostřednictvím modelu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 31-36. ISBN 80-210-4083-1.
 27. FITZOVÁ, Hana. Bayesian Estimation of Closed and Open Czech Economy Model. In Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 167-173. ISBN 80-7043-480-5.
 28. 2005

 29. VAŠÍČEK, Osvald a Hana FITZOVÁ. Application of the Bootstrap Filter Method on a Small Economy Model. In Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové, 2005. s. 315-320. ISBN 80-7041-535-5.
 30. VAŠÍČEK, Osvald, Hana FITZOVÁ, Jan ŠTECHA, Vladimír HAVLENA a Jiří TRINKEWITZ. Estimation of the Czech Macroeconomic Model by Bootstrap Filter. In Modelling and Simulation, Proceeding of The 16th IASTED International Conference MS2005. Cancun, Mexico: IASTED, 2005. s. --, 6 s. ISBN 0-88986-496-9.
 31. 2004

 32. VAŠÍČEK, Osvald a Hana PYTELOVÁ. Estimation of alternative monetary policy rules and their comparison. Bulletin České ekonometrické společnosti. Praha: Česká ekonometrická společnost, 2004, vol. 11, č. 20, s. 15-28. ISSN 1212-074X.
 33. PYTELOVÁ, Hana. Estimation of the Czech Economy Monetary Policy Rule under Discretion. In DATASTAT 2003 Proceedings. Brno: Masaryk University, 2004. s. 325-334, 9 s. ISBN 80-210-3564-1.
 34. VAŠÍČEK, Osvald a Hana PYTELOVÁ. Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter. In Mathematical Methods in Economics 2004. Brno: Masaryk University, 2004. s. 337-342, 5 s. ISBN 80-210-3496-3.
 35. 2003

 36. PYTELOVÁ, Hana. Aplikace modelu monetární politiky na českou ekonomiku. In MendelNET 2003 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2003. s. 67abstrakt, 7 s. ISBN 80-7157-719-7.
 37. PYTELOVÁ, Hana. Monetární politika: diskrece versus pravidla. In MendelNet 2002/3, 1. díl - sekce ekonomie. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2003. s. 267-270, 3 s.
 38. PYTELOVÁ, Hana. Optimal Monetary Policy under Discretion. In Mathematical Methods in Economic 2003. Praha: Czech University of Agriculture in Prague, Faculty of Economics and Management, 2003. s. 219-223, 4 s. ISBN 80-213-1046-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 19:40