Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. PETRÁŠOVÁ, Martina, Iva ŠROTOVÁ, Jan KOLČAVA, Pavel ŠTOURAČ, Ludmila HYNKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Hana PIKULOVÁ, Eduard NEUMAN, Leoš KŘEN a Eva VLČKOVÁ. Case report: Diagnostic challenge: a new multiple sclerosis "relapse" leading to the diagnosis of anaplastic astrocytoma. Frontiers in Neurology. Lausanne: Frontiers, 2024, roč. 14, January 2024, s. 1-6. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2023.1324269.

  2023

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Martina PETRÁŠOVÁ, Sabina FLAŠAROVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Pavla HANZLÍKOVÁ. Multidisciplinární přístup ke kognitivnímu deficitu u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2023, roč. 24, č. 6, s. 449-452, 14 s. ISSN 1213-1814.
  2. ŠROTOVÁ, Iva, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jan KOLČAVA, Pavel ŠTOURAČ a Martina PETRÁŠOVÁ. Okrelizumab v rozdílných indikacích. Multiple sclerosis News. Praha: We Make Media, s. r. o., 2023, roč. 2023, č. 1, s. 1-5. ISSN 2464-5389.
  3. JOPPEKOVÁ, Ľubica, Tereza KUBECOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Iva ŠROTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Spectrum of new-onset acute or subacute headache not explained by brain CT. Online. In 17th European Headache Congress 6-9 December 2023. 2023.
  4. JOPPEKOVÁ, Ľubica, Tereza KUBECOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Iva ŠROTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Spektrum nově vzniklých akutních nebo subakutních bolestí hlavy bez vysvětlujícího nálezu na CT mozku. 2023.

  2022

  1. RAPUTOVÁ, Jana, Aneta RAJDOVÁ, Jan VOLLERT, Iva ŠROTOVÁ, Cora REBHORN, Nurcan UECEYLER, Frank BIRKLEIN, Claudia SOMMER, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Continuum of sensory profiles in diabetes mellitus patients with and without neuropathy and pain. European Journal of Pain. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 26, č. 10, s. 2198-2212. ISSN 1090-3801. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejp.2034.
  2. KEC, David, Aneta RAJDOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Jana BELOBRADKOVA, Jindrich OLSOVSKY, Pavel WEBER, Gabriel HAJAS, Michaela KAISEROVA, Radim MAZANEC, Veronika POTOCKOVA, Edvard EHLER, Martin FORGAC, Frank BIRKLEIN, Nurcan UCEYLER, Claudia SOMMER, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Risk factors for depression and anxiety in painful and painless diabetic polyneuropathy: A multicentre observational cross-sectional study. European Journal of Pain. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 26, č. 2, s. 370-389. ISSN 1090-3801. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejp.1865.

  2020

  1. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Monika HULOVÁ, Livie MENSOVA, Igor CRHA, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRALICKOVA, Lenka JUŘÍKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Radim MAZANEC, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Iva ŠROTOVÁ. Anti-Mullerian hormone as an ovarian reserve marker in women with the most frequent muscular dystrophies. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 99, č. 23, s. 1-6. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000020523.

  2019

  1. VAGASKÁ, Eva, Alexandra LITAVCOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Do lumbar magnetic resonance imaging changes predict neuropathic pain in patients with chronic non-specific low back pain? Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 98, č. 17, s. 1-9. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000015377.
  2. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Eva VAGASKÁ, Roman KOPÁČIK, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Evaluation of the Neuropathic Component of Chronic Low Back Pain. The Clinical Journal of Pain. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 35, č. 1, s. 7-17. ISSN 0749-8047. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/AJP.0000000000000653.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Iva ŠROTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Sensory and pain modulation profiles of central neuropathic ongoing extremity pain in multiple sclerosis. In Journal of the Neurological Sciences. 2019. ISSN 0022-510X.

  2018

  1. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diabetes-related risk factors for the painful diabetic neuropathy. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
  2. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Female fertility in myotonic dystrophy type 1 and 2. In Journal of Neuromuscular Diseases. 2018. ISSN 2214-3599.
  3. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Nový pohled na diabetickou polyneuropatii. In Léčba ran. 2018. ISSN 2336-520X.
  4. ADAMOVÁ, Blanka, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Roman KOPÁČIK, Eva VAGASKÁ, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Přístupy k hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  5. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Serum anti-Mullerian hormone as a marker of fertility in women with myotonic dystrophy type 1 and 2. In European Journal of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
  6. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Online. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.

  2017

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A-waves increase the risk of developing neuropathy. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2017, roč. 7, č. 8, s. 1-7. ISSN 2162-3279. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/brb3.760.
  2. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Charakteristika senzitivních fenotypů u pacientů s diabetickou polyneuropatií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017. ISSN 1210-7859.
  3. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 6, s. 408-414. ISSN 1213-1814.
  4. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s diabetickou polyneuropatií? In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Cora REBHORN, Heike L. RITTNER, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross sectional observational study. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
  6. RAPUTOVÁ, Jana, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Heike L. RITTNER, Cora REBHORN, Blanka ADAMOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Lucas FORER, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. Pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 158, č. 12, s. 2340-2353. ISSN 0304-3959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001034.

  2016

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce a její dia gnostika u roztroušené sklerózy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 2, s. 188-198. ISSN 1210-7859.
  2. KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 68-76. ISSN 1210-7859.
  3. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ, M. SKORNA, Ladislav DUŠEK, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 33, č. 5, s. 650-654. ISSN 0742-3071. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/dme.12890.
  4. ADAMOVÁ, Blanka, Iva ŠROTOVÁ a Jakub STULÍK. Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 117-122. ISSN 1213-1814.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Pavel WEBER. Rizikové faktory a senzitivní fenotyp bolestivé diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
  6. VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 52-60. ISSN 1210-7859.

  2015

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hormonální stimulace u IVF a roztroušená skleróza – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  2. ADAMOVÁ, Blanka a Iva ŠROTOVÁ. Lumbální spinální stenóza nebo ALS – kazuistika. In Neurologie pro praxi. 2015. ISSN 1213-1814.
  3. KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Most of the QST methods show excellent diagnostic validity in discrimination of diabetic neuropathy patients and healthy controls. In The 15th European congress on clinical neurophysiology, Brno, Book of abstracts p. 148. 2015.
  4. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Soňa KINCOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuropatická bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  5. JURA, R., Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr JANKŮ a Josef BEDNAŘÍK. PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) doprovázející preeklampsii u ženy s dvoj četným těhotenstvím - kazuistika. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 156-160. ISSN 1214-2158.
  6. ŠROTOVÁ, Iva, Igor CRHA, Eva VLČKOVÁ, Monika SVOBODOVÁ, Eva NEKVAPILOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Roztroušená skleróza, neplodnost a její léčba. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 655-660. ISSN 1210-7859.
  7. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Spolehlivost (reliabilita) kvantitativního testování senzitivity. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  8. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 442-452. ISSN 1210-7859.
  9. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Luděk RYBA, Ladislav DUŠEK, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 45-56. ISSN 1210-7859.
  10. KINCOVÁ, Soňa, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vliv věku a pohlaví na senzitivní a algickou percepci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.

  2014

  1. VLČKOVÁ, Eva a Iva ŠROTOVÁ. Vyšetření senzitivity. Česká a Slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 402-418. ISSN 1210-7859.

  2013

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 76, Supplementum 1, s. 27-31. ISSN 1210-7859.
  2. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1 typu a roztroušené sklerózy – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  3. VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ, Roman KOPÁČIK, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kvantitativní testování mechanické algické percepce pomocí kalibrovaných špendlíků – pilotní studie. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
  4. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Neurological impairment score in lumbar spinal stenosis. European Spine Journal. Springer, 2013, roč. 22, č. 8, s. 1897-1906. ISSN 0940-6719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00586-013-2731-7.
  5. ŠROTOVÁ, Iva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Z. ADAM, Světlana SKUTILOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. POEMS syndrom – kazuistika. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
  6. ŠROTOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Josef KOSÍK, Dragana ULDRIJANOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647. ISSN 1210-7859.

  2012

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metalloproteinázu-2 a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 3, s. 314-319. ISSN 1210-7859.
  2. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce v počátečních stádiích roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  3. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Evaluation of sensory and pain perception and mechanisms of central modulation of pain peception in patients with multiple sclerosis (a pilot study). In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  4. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  5. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, Ondřej SOUČEK, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Lewisův-Sumnerův syndrom - Kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 498-502. ISSN 1210-7859.
  6. OKÁČOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Hana LATTOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Neurologické komplikace spojené s asistovanou reprodukcí - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 637-640. ISSN 1210-7859.
  7. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Miloš KEŘKOVSKÝ, Světlana SKUTILOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Mária HNOJČÍKOVÁ. POEMS syndrom – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  8. VLČKOVÁ, Eva, Iva OKÁČOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď u periferní a centrálkní autonomní odpovědi. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  9. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Petra PRAKSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. The autonomic dysfunction and fatigue in initial phase of multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.

  2011

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs 3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
  2. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
  3. ŠTOURAČ, Pavel, Petra PRAKSOVÁ, Ivana KONTROVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Iva OKÁČOVÁ. Efficacy of glatiramer acetate in Czech multicentre observational study in the period 2006-2010. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
  4. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus Rs3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  5. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus RS3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  6. ŠTOURAČ, Pavel, Petra PRAKSOVÁ, Ivana KONTROVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Yvonne BENEŠOVÁ. Glatiramer acetát (Copaxone) v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní – klinická účinnost a bezpečnostní profil. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 447-454. ISSN 1210-7859.
  7. OKÁČOVÁ, Iva, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Petra BALABÁNOVÁ. Heidenhainova varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci – kazuistika. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  8. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ a Pavel ŠTOURAČ. Hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů v počátečních stádiích sclerosis multiplex. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  9. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Lewis-Sumnerův syndrom - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 12:24