Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KURFÜRSTOVÁ, Petra, Iveta ŠAFRATOVÁ a Linda DOLEŽÍ. Acquisition of polarity items in Czech children: An experimental study. Crossroads: A Journal of English Studies. 2020, roč. 30, s. 39-56, 17 s. doi:10.15290/CR.2020.30.3.03.
 2. DOLEŽÍ, Linda, Marek BARTOŇ a Michal MIKL. Context of learning as a potential factor in successful language maintenance – A case study. In Language Centres at Crossroads. Open directions for new generations of learners. CERCLES Conference, Brno 10.-12. 9. 2020. 2020.
 3. DOLEŽÍ, Linda. Jak podpořit vícejazyčnost (nejen) u dětí. In 71. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. 2020.
 4. 2019

 5. ŠAFRATOVÁ, Iveta, Petra KURFÜRSTOVÁ a Linda DOLEŽÍ. Acquisition of polarity items in Czech children. In Theoretical and Applied Linguistics Conference 3. 2019.
 6. DOLEŽÍ, Linda. Jazyky a zapomínání. In XI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí. 2019.
 7. DOLEŽÍ, Linda. Language Attrition. In Týden CJV. 2019.
 8. DOLEŽÍ, Linda. L2 English as a Backup for L3 Czech. In Teaching and Learning Languages in the Shadow of Lingua Franca. Brno 15.-16. 11. 2019. 2019.
 9. DOLEŽÍ, Linda. Více než jazyk: Prohlubování interkulturních kompetencí během Jazykového tandemu na LF MU. In Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách. 2019.
 10. DOLEŽÍ, Linda. Why do we forget languages? - Or do we? In The International Language Symposium, 6.-8. 6. 2019, Brno. 2019.
 11. 2018

 12. DOLEŽÍ, Linda. Acquiring words in L1 and L2 - Implications for language learning and teaching. In Elena Nikolajová Kupferschmidtová, Patrizia Prando Šušová. Rebus Linguae. Volume 2. Non-Conference Peer-Reviewed Collection of Papers. Bratislava, 2018. s. 110-119. ISBN 978-80-223-4611-5.
 13. DOLEŽÍ, Linda. Diagnostika jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem – současná situace, meze a možnosti. Didaktické studie. Praha: UK, 2018, roč. 10, č. 1, s. 125-134.
 14. DOLEŽÍ, Linda a Alicja Ewa LEIX. Fakjů pane učiteli - Aneb výuka (nejen) cizích jazyků pro náctileté. In Týden učitelství. 2018.
 15. DOLEŽÍ, Linda, Marek BARTOŇ a Michal MIKL. Hidden Languages in Brain: a Case fMRI Study. In Multilingual Awareness and Multilingual Practices, 22.-23. 11. 2018 Tallinn, Estonia. 2018.
 16. DOLEŽÍ, Linda. Jazyky bez hranic? In Týden češtiny ve světě. Jubilejní X. mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol. 2018.
 17. DOLEŽÍ, Linda a Adéla KAŠPAROVÁ. Používání spojky nýbrž u žáků 3.-9. tříd základní školy. In Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka, 9.-10. 5. 2018, PedF UK Praha. 2018.
 18. DOLEŽÍ, Linda. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Czech Language News. 2018, č. 48, s. 11-12.
 19. DOLEŽÍ, Linda. Uprchlíci u nás a v Evropě - současná situace a možnosti podpory. Týden pro inkluzi. 2018.
 20. 2017

 21. DOLEŽÍ, Linda. Čeština jako druhý/cizí jazyk a specifické poruchy učení. In Linda Doleží. Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk. Příručka pro lektorky a lektory. AUČCJ, 2017. s. 17-22. ISBN 978-80-270-3186-3.
 22. DOLEŽÍ, Linda. Diagnostika jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem – současná situace, meze a možnosti. In Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka, 2.-4. 5. 2017, PedF UK Praha. 2017.
 23. DOLEŽÍ, Linda a Alicja Ewa LEIX. Fakjů pane učiteli - Aneb výuka (nejen) cizích jazyků pro náctileté. In Týden učitelství. 2017.
 24. DOLEŽÍ, Linda. Hrajeme si s říkankami. Metodická příručka. Praha: NIDV, 2017. ISBN 978-80-7578-003-4.
 25. DOLEŽÍ, Linda. Kompetence lektora češtiny jako cizího jazyka. In Setkání lektorů češtiny jako cizího jazyka, Ludwig-Maximilians-Universität München, 19. 5. 2017, Německo. 2017.
 26. DOLEŽÍ, Linda. Nový encyklopedický slovník češtiny. Czech Language News. International Association of Teachers of Czech, 2017, č. 47, s. 7-8. ISSN 1085-2950.
 27. DOLEŽÍ, Linda. Role komunity při začleňování dětí-uprchlíků v Libanonu. Inkluze 5. 2017.
 28. DOLEŽÍ, Linda. Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk. Příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ, 2017. 68 s. ISBN 978-80-270-3186-3.
 29. 2016

 30. DOLEŽÍ, Linda. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a výuka dětí-cizinců. In Tomancová, Martina. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015 (AUČCJ). 1. vydání. Praha: Akropolis, 2016. s. 121-124. ISBN 978-80-7470-121-4.
 31. DOLEŽÍ, Linda. Cizinci v ČR - současná situace. Týden pro inkluzi 2016. 2016.
 32. DOLEŽÍ, Linda. Interdisciplinarita jako nutnost: Psycholingvistika a výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka pro děti. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2016, roč. 2016-2017, č. 1, s. 24-27. ISSN 1804-9435.
 33. DOLEŽÍ, Linda a Svatava ŠKODOVÁ. Když učíme náctileté češtinu jako druhý/cizí jazyk. In Linda Doleží. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. Praha: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2016. s. 9-16. ISBN 978-80-270-1054-7.
 34. DOLEŽÍ, Linda a Martin PUNČOCHÁŘ. Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka pro azylanty. In Týden učitelství. 2016.
 35. DOLEŽÍ, Linda. Specifika výuky dětí azylantů. In Martina Švrčinová, Zuzana Vlasáková. Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Sborník z mezinárodní konference, Poděbrady 21.-22. 6. 2016. Praha: UJOP UK, 2016. s. 36-39. ISBN 978-80-87238-12-7.
 36. DOLEŽÍ, Linda. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. Praha: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2016. 76 s. ISBN 978-80-270-1054-7.
 37. 2015

 38. DOLEŽÍ, Linda, Pavlína VYŠÍNOVÁ a Tomáš NIKOLAI. Diagnostika jazykových a obecně kognitivních funkcí a culture-fair testy. In Linda Doleží. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ, 2015. s. 30-42. ISBN 978-80-260-7506-6.
 39. DOLEŽÍ, Linda. Inkluze 3. Čeština jako cizí jazyk - integrace a inkluze. 2015.
 40. DOLEŽÍ, Linda. Interdisciplinarita jako nutnost: Psycholingvistika a výuka češtiny jako druhého jazyka pro děti. In Klíč k češtině jako cizímu jazyku. 2015.
 41. DOLEŽÍ, Linda. K aktuálním metodickým materiálům pro výuku češtiny jako druhého jazyka u dětí. Providence: International Association of Teachers of Czech (IATC-NAATC), 2015. 3 s. International Association of Teachers of Czech (IATC-NAATC), roč. 43. ISSN 1095-2950.
 42. DOLEŽÍ, Linda. Specifika výuky češtiny pro děti-cizince a uprchlíky v předškolním věku. 2015.
 43. DOLEŽÍ, Linda a Svatava ŠKODOVÁ. Výuka češtiny pro děti-cizince v předškolním věku – základní doporučení. In Linda Doleží. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Praha: AUČCJ, 2015. s. 75-82. ISBN 978-80-260-7506-6.
 44. DOLEŽÍ, Linda, Zuzana JANOUŠKOVÁ, Barbora NOSÁLOVÁ a Markéta SLEZÁKOVÁ. Vzdělávací obsah čeština jako druhý jazyk. Meta - společnost pro příležitosti mladých migrantů, o. p. s., 2015.
 45. DOLEŽÍ, Linda. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ, 2015. 102 s. ISBN 978-80-260-7506-6.
 46. 2014

 47. DOLEŽÍ, Linda, Pavlína VYŠÍNOVÁ a Tomáš NIKOLAI. Možnosti diagnostiky jazykových a kognitivních funkcí u dětí-cizinců v předškolním věku. In Setkání AUČCJ Praha. 2014.
 48. DOLEŽÍ, Linda. Několik poznámek k osvojování cizího jazyka. In Linda Doleží. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince. Příručka pro lektorky a lektory. Praha, 2014. s. 23-27. ISBN 978-80-260-5587-7.
 49. DOLEŽÍ, Linda. Některé mezijazykové vlivy - čeština jako L2. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 28-33. ISBN 978-80-210-6800-1.
 50. DOLEŽÍ, Linda. Osvojování jazyka u dětí. In Přednáška v rámci Jazykovědného spolku (JaSp). 2014.
 51. DOLEŽÍ, Linda. Osvojování jazyka u dětí - mladší školní věk. In Linda Doleží. Začínáme učit češtinu pro děti cizince. Příručka pro lektorky a lektory. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2014. s. 17-22. ISBN 978-80-260-5587-7.
 52. DOLEŽÍ, Linda. Reduction and Elaboration in Czech Coordinate Structures: An Elicited Imitation Task. In Veselovská, Ludmila; Janebová, Markéta. Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 387-400. ISBN 978-80-244-4385-0.
 53. DOLEŽÍ, Linda. Reduction and Elaboration in Czech Coordinate Structures: An Elicited Imitation Task. In Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.
 54. DOLEŽÍ, Linda. The More Syntax, the More Comparatives? In Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL 10.5) Brno. 2014.
 55. DOLEŽÍ, Linda. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). Příručka pro lektorky a lektory. 2014.
 56. 2013

 57. DOLEŽÍ, Linda. Čeština jako cizí jazyk – psycholingvistická perspektiva. In Richard Vacula. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha: Akropolis, 2013. s. 259-268. ISBN 978-80-7470-053-8.
 58. DOLEŽÍ, Linda. Náměty k výuce češtiny jako cizího jazyka pro předškoláky. In Vacula, Richard. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha: Akropolis, 2013. s. 269-272. ISBN 978-80-7470-053-8.
 59. DOLEŽÍ, Linda. Osvojování jazyka u neslyšících. In Seminář k výuce českého jazyka pro sluchově postižené. 2013.
 60. DOLEŽÍ, Linda. Osvojování skrytých syntaktických struktur. In Výzkum osvojování češtiny jako mateřského jazyka. Seminář Katedry obecné lingvistiky UP a Psychologického ústavu AV ČR. 2013.
 61. DOLEŽÍ, Linda. Výuka češtiny a začleňování dětí-cizinců do českého vzdělávacího systému / Týden pro inkluzi. 2013.
 62. 2010

 63. DOLEŽÍ, Linda. Schwarzová, Monika (2008): Úvod do kognitivní lingvistiky. Recenze. In Studie z aplikované lingvistiky. 2010. ISSN 1804-3240.
 64. 2009

 65. DOLEŽÍ, Linda. Analýzy dětských jednoslovných a raných víceslovných promluv. In Petrů, Marek et al. Struny mysli. Kognice 2007. Ostrava: Montanex, 2009. s. 246–257. ISBN 978-80-7225-302-9.
 66. DOLEŽÍ, Linda a Filip SMOLÍK. Přímá a nepřímá analýza frázových komparativů: případ češtiny u dětí. In Dočekal, M., Ziková, M. Czech in Formal Grammar. Munich: Lincom, 2009. s. 51–64.
 67. DOLEŽÍ, Linda. Slančová, D. (Ed.): Štúdie o detskej reči. Recenze. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. 2009. s. 35-39.
 68. DOLEŽÍ, Linda. Univerzální gramatika ve světle osvojování cizího jazyka. In Rusinová Eva. Přednášky a besedy z XLII. běhu LŠSS. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2009. s. 31-41. ISBN 978-80-210-4874-4.
 69. 2007

 70. AWADOVÁ, Linda a Lucie FALATOVÁ. Jazyková akvizice u bilingvních dětí (případ češtiny a polštiny). In Odaloš Pavol. Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 122-127. ISBN 978-80-8083-455-5.
 71. 2006

 72. DOLEŽÍ, Linda. Jazyková akvizice a konceptuální vývoj dítěte: lingvistická perspektiva. In Šikl Radovan et al. Sborník prací z konference Kognice, Praha 5. – 6. 10. 2006. Praha, 2006. s. 6-9, 3 s. ISBN 80-86174-10-7.
 73. 2005

 74. AWADOVÁ, Linda. Jazyky neslyšících. In Awadová Linda, Říhová Kateřina, Ošmera Radim. Setkání bohemistů Cikháj 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 30-34. ISBN 80-210-3929-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2021 07:26