Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5450-4.
 2. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationships' Revisited. In Jaigris Hodson, Asmaa Malik. The Future of Local News: Research and Reflections. Toronto, Kanada: Reyerson University, 2018. s. 1-20, 20 s. Is No Local News Bad News? ISBN 978-1-926769-95-0.
 3. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Sociální studia. Vol. 15, no. 2 : Youth Public and Political. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 143 s. ISSN 1214-813X.
 4. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. The period of Latency as a Seed Time: Communication Practices of a Czech Civic Association Before and During the Time of Visibility. In ECREA 2018: 7th European Communication Conference (ECC) "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation". 2018.
 5. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY a Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology, Abingdon: Routledge, 2018, roč. 15, č. 3, s. 340-354. ISSN 1740-5629. doi:10.1080/17405629.2017.1398079.
 6. BEILMANN, Mai, Veronika KALMUS, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth in the Kaleidoscope : Civic Participation Types in Estonia and the Czech Republic. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 11-33. ISSN 1214-813X.
 7. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth Public and Political : Young People as (Ir)Relevant Actors in the Realm of Citizenship. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 5-7. ISSN 1214-813X.
 8. 2017

 9. KOTIŠOVÁ, Johana a Jakub MACEK. Invisible, vulnerable, terrible: (Young Europeans bracketed out from) the EU-related media agenda. In 1st CATCH-EyoU Conference, Athens. 2017.
 10. MACKOVÁ, Alena, Štěpán ŽÁDNÍK a Jakub MACEK. Média jako zdroje informací: důvěra a polarizace. In Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář), FSS MU. 2017.
 11. HRBKOVÁ, Lenka, Alena MACKOVÁ, Jakub MACEK a Michal TÓTH. Political news, trust in media, and polarization in the Czech Republic: An experimental study. In Digital Media, Political Polarization and Challenges to Democracy. 2017.
 12. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationship Revisited. In Is no local news bad news? Local journalism and its future, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada. 2017.
 13. MACEK, Jakub. Social Media, News and Politics: On Changing Patterns of Trust in Media and Political Polarization. In Juniata College. 2017.
 14. MACEK, Jakub. Traditional and Convergent Domestic Audiences : Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archív, 2017, roč. 29, č. 2, s. 7-24. ISSN 0862-397X.
 15. ŽÁDNÍK, Štěpán, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Trust in Media Revisited: On Theorizing and Measuring Young People's Trust in News and Information Sources. In 1st CATCH-EyoU Conference, Athens. 2017. doi:10.13140/RG.2.2.22079.30887.
 16. MACKOVÁ, Alena, Jan ŠEREK a Jakub MACEK. Young People’s Trust in Media: Between Mainstream and Alternative News Sources. In 1st CATCH-EyoU Conference, Athens. 2017. doi:10.13140/RG.2.2.15368.42241.
 17. 2016

 18. MACEK, Jakub. Audiences Transformed: Four Dimensions of Change of the Current Czech Audiences. In ECREA 2016. 2016. doi:10.13140/RG.2.2.32639.82085.
 19. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK, Rudolf BURGR a Pavel SEDLÁČEK. Dealing with the Local: Media, Proximity and Community. Pre-Conference to ECREA´s sixth European Communication Conference, ECC 2016, Prague, 8 November 2016. 2016.
 20. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Insecurity and democracy? Trust in news and information sources and the polarization and radicalization of the public discourses. In ECREA 2016. 2016. doi:10.13140/RG.2.2.15600.46086.
 21. MACEK, Jakub. Mediální a informační gramotnost fragmentovaného světa: Krize autorit, krize důvěry. In NASIV. 2016.
 22. MACEK, Jakub. Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik. In Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity. 2016.
 23. MACEK, Jakub a Pavel ZAHRÁDKA. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: The Case of the Czech Republic. In Hick, Darren Hudson; Schmücker, Reinold. The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing, 2016. s. 335-358, 24 s. ISBN 978-1-4742-5451-9.
 24. MACEK, Jakub. Post-televizní publika? Stahování a konvergentní vztah k populárním obsahům. In New Media Inspiration 2016. 2016.
 25. MACEK, Jakub. Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje. In Kultura – Media – Komunikace (Univerzita Palackého v Olomouci). 2016.
 26. MACEK, Jakub. Sociální média, fotografie a sociální (re)konstrukce každodennosti. In Taryn Simon: Americký index skrytého a neznámého. Galerie Rudolfinum. 2016.
 27. MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK a Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today, 2016, roč. 7, č. 2, s. 46-64. ISSN 1338-130X.
 28. 2015

 29. TKACZYK, Michal, Pavel POSPĚCH a Jakub MACEK. Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.4957.5764.
 30. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. In Media Engagement: International Conference (Lund University). 2015.
 31. MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového. Biograf, Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62, s. 31-40. ISSN 1211-5770.
 32. MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Divergent parents, convergent children? Generation-based differences in media ensembles of the Czech audiences. In Youth and Digital Media, University of Akureyri, Iceland. 2015.
 33. MACEK, Jakub. Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba. In Flow Konference: Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku 02. Nové formáty a možnosti konvergence televizního a rozhlasového média. 2015.
 34. MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. Brno: MUNI Press, 2015. 136 s. Media. ISBN 978-80-210-8033-1.
 35. MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-8033-1.
 36. MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Not that much digitally challenged? Civic participation and media-related practices in the Czech society. In CEECOM 2015: The Digital Media Challenge. Zagreb, 12-14 June 2015. 2015.
 37. MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Old and New Media and Participation: Czech Republic in 2014. In Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015.
 38. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Old and New Media and Participation in Czech Society (Research Report). Brno: Masaryk University, 2015. 8 s.
 39. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s.
 40. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije, 2015, roč. 6, č. 11, s. 68-83. ISSN 1847-9758.
 41. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015.
 42. MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Politici, aktivisté a nová média. In Politika, média a železná opona (Jarní škola). 2015.
 43. MACEK, Jakub. Social Media and Diffused Participation. In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F.. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. Brno: MUNI Press, 2015. s. 196-209, 14 s. ISBN 978-80-210-7810-9.
 44. MACEK, Jakub. Stará a nová média a proměna mediálních publik (…aneb od teorie k datům a zase zpátky). In KISK - Blok expertů. 2015.
 45. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 s.
 46. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s.
 47. SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7.
 48. MACKOVÁ, Alena, Jakub MACEK a Štěpán ŽÁDNÍK. The case of 3000: old and new media, politics and public engagement in life of a village. In IPSA Conference: Communication, Democracy and Digital Technology (Rovinj, Croatia), 2-3 October 2015. 2015.
 49. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). : Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.2845.8406.
 50. MACEK, Jakub. Výzvy y limity školního vzdělávání v digitálním věku. In Dějiny ve škole - Letní škola pro učitele (Ústav pro studium totalitních režimů). 2015.
 51. 2014

 52. MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Between online activism and civic journalism? On Czech and Slovak participatory audiences. In 7th CEECOM Conference, Wroclaw. 2014.
 53. MACEK, Jakub. From TV to other screens and back: transformation of TV viewership in context of ‘media ensembles’ concept. In Producers and Audiences, International conference 2014 (Lund University, Sweden). 2014.
 54. MACEK, Jakub. Husina. : Divadlo Feste, 2014.
 55. MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum nových médií: mýtus pavědy a výzkumná praxe. In Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity. 2014.
 56. MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Motivations for online participation: between self, us and democracy. In IPSA - 23rd World Congress of Political Science - Montreal, Quebec - Canada. 2014.
 57. MACEK, Jakub. New Media in Everyday Life: Preliminary Observations and Questions. In Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 198-204, 7 s. ISBN 978-1-4438-6396-4.
 58. KOTIŠOVÁ, Johana, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Participation and engagement first? Reconsidering the role of new media in transformation of political and civic engagement in the Czech Republic. In 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries. 2014.
 59. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Political Jamming in the Czech Republic: A Way to Deal with Political Crises? In IPSA - 23rd World Congress of Political Science - Montreal, Quebec - Canada. 2014.
 60. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace, 2014, roč. 8, č. 3, s. Nestránkováno. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2014-3-5.
 61. 2013

 62. MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology, 2013, roč. 19, č. 3, s. 295-302. ISSN 1354-8565. doi:10.1177/1354856513486530.
 63. MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8.
 64. 2012

 65. MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum online sociálních sítí. In New Media Inspiration 2012. 2012.
 66. MACEK, Jakub. Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti? In Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. 2012.
 67. MACEK, Jakub. More than desire for text: online participation and social curation of content. In Transmedia Generation Prague: On Empowered and Impassioned Audiences in the Age of Media Convergence (with Henry Jenkins). 2012.
 68. MACEK, Jakub. Nápad veřejného člověka? Aneb třeba se i Baudrillard pletl. In Urbánní festival Play [ha:rt]. 2012.
 69. MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-2406.
 70. MACEK, Jakub. New media in everyday life: preliminary observations and questions. In CEECOM Prague 2012: Media, Power & Empowerment. 2012.
 71. MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií. Mediální studia, 2012, roč. 6, č. 1, s. 6-16. ISSN 1801-9978.
 72. MACEK, Jakub. The "Media Ensemble": on construction of media experience in everyday life. In Cyberspace 12: 10th International Conference. 2012.
 73. MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 104-117. ISSN 1804-2406.
 74. 2011

 75. MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 128-138, 11 s. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011.
 76. MACEK, Jakub. Nová média jako ohrožení veřejné služby? In Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? 2011.
 77. MACEK, Jakub. Online sociální sítě a profesní a každodenní život. In GOLD - Československá sekce IEEE. 2011.
 78. MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií. Mediální studia, 2011, roč. 5, č. 1, s. 6-35. ISSN 1801-9978.
 79. MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-7464-025-4.
 80. 2010

 81. MACEK, Jakub. Convergence or Divergence? Between the Two Styles of Media Consumption. In Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. 2010.
 82. MACEK, Jakub a Tomáš KAČER. Dr. Emil Hácha: Já na Háchu, Hácha na mě. Brno: Divadlo Feste (Rept o.s.), 2010.
 83. MACEK, Jakub. Internet a nová média: Jaká revoluce? In TEDx Brno. 2010.
 84. MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti. Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 115-120. ISSN 1211-5770.
 85. MACEK, Jakub. Notes on Novelty of New Media: On the Enthusiastic Discourse Surrounding Digital Technologies. In Media in Crisis - Crisis in Media (III. Slovak – Czech – Polish – Hungarian - Austrian Communication Forum). 2010.
 86. MACEK, Jakub. Nová média a rekonfigurace privátního a veřejného prostoru. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 7-14, 8 s. ISBN 978-80-248-2340-9.
 87. MACEK, Jakub. Poznámky k novosti nových médií: nová média v sevření futuristických mýtů a ideologií. In Blok expertů (Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU). 2010.
 88. MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31. ISSN 1211-5770.
 89. 2009

 90. MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public. In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009.
 91. MACEK, Jakub. Resoluta. : Divadlo Feste (Rept o.s.), 2009.
 92. MACEK, Jakub. The Three-Dimensional Concept of New Media: Notes on New Media Studies. In Channels of Transition: 2nd Czech-Polish-Slovak Communication Conference. 2009.
 93. 2008

 94. MACEK, Jakub a Irena REIFOVÁ. Mediální studia: když je mlčení vidět. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2008, roč. 3, č. 1, s. 118-119. ISSN 1801-9978.
 95. HANZEL, Vladimír, Jiří HONZÍREK, Tomáš KAČER a Jakub MACEK. Osmdesátdevět - Trenažér jedné revoluce. : Divadlo Feste (Rept o.s.), 2008.
 96. 2007

 97. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440. ISSN 1801-9978.
 98. MACEK, Jakub. Mediální studia 2.0? Media Studies 2.0? Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 3, s. 308-316. ISSN 1801-9978.
 99. MACEK, Jakub. Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický. Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 1, s. 77-78. ISSN 1801-9978.
 100. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194. ISSN 1801-9978.
 101. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: média, český stát a Philips. Sedmá generace, Brno: Hnutí DUHA, 2007, roč. XVI, č. 5, s. 15-17. ISSN 1212-0499.
 102. 2006

 103. MACEK, Jakub. Fandom a text. Praha: Triton, 2006. 148 s. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5.
 104. 2005

 105. MACEK, Jakub. Dočasná autonomní zóna. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938.
 106. MACEK, Jakub. Garry Whannel. Revue pro média, 2005, č. 11, s. 54-55. ISSN 1212-0499.
 107. SOLDÁTOVÁ, Lucia a Jakub MACEK. Heslář: Neziskový a občanský sektor. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938.
 108. POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2.
 109. MACEK, Jakub. Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces. In Cyberspace 2005 Conference. 2005. doi:10.13140/2.1.2278.4329.
 110. SÝKORA, Jiří a Jakub MACEK. The Measuring Social Capital Project: Research Evaluation. Brno: Community Development Network-Building Project, 2005. 13 s.
 111. MACEK, Jakub. V sítí za lepší svět. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005, s. 41-43. ISSN 1211-9938.
 112. 2004

 113. ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina a Jakub MACEK. Bezmocný diskurz. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha, 2004, č. 34. ISSN 1211-5770.
 114. MACEK, Jakub. Defining Cyberculture. In Cyberspace 2004 – Normative Frameworks. 2004.
 115. MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury. In Média a realita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 35-65, 30 s. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8.
 116. MACEK, Jakub. Mozaika žádající rekonstrukci. Revue pro média 08, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, č. 8.
 117. MACEK, Jakub. Nová média a veřejnost. Revue pro média, 2004, č. 7, s. 56. ISSN 1212-0499.
 118. MACEK, Jakub. Postčlověk aneb Tak pravili kybernetici. Revue pro média 09, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, roč. 9, č. 2004.
 119. MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Brno, 2004. 87 l.
 120. 2003

 121. MACEK, Jakub. Kyberprostor. Revue pro média 05. Host (samostatná příloha)., Brno: Spolek přátel pro vydávání časopisu HOST, 2003. ISSN 1211-9938.
 122. MACEK, Jakub. Kyborg. Revue pro média, 2003, č. 5, s. 37-38. ISSN 1212-0499.
 123. MACEK, Jakub. Mary Whitehouse: První dáma britské mediální morálky. Host - Revue pro média 06, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, roč. 6, s. 24-27. ISSN 1211-9938.
 124. MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9. ISSN 1211-9938.
 125. MACEK, Jakub. Virtuální. Revue pro média, 2003, č. 5, s. 39. ISSN 1212-0499.
 126. 2002

 127. MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499.
 128. MACEK, Jakub. Média a globalizace - vztah jako mnohý jiný. Host - Revue pro méda 04, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2002, č. 4, s. 17. ISSN 1211-9938.
 129. MACEK, Jakub. Nová média. Revue pro média, 2002, č. 4, s. 37-38. ISSN 1212-0499.
 130. 2001

 131. MACEK, Jakub. Fandom : subkultura fanoušků vědecké fantastiky. Brno, 2001. 23 l.
 132. 2000

 133. MACEK, Jakub. Profesionální česká SF a F periodika po roce 1989. V Brně: [s.n.], 2000. 107 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2019 13:14