Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Dana BUČKOVÁ, Daniela PETŘÍKOVÁ, Jan STAŠEK a Jana GOTTWALDOVÁ. Presepsin jako diagnostický a prognostický nástroj při posuzování sepse. Klinická biochemie a metabolismus. Pardubice: Stapro, 2015, roč. 23, č. 3, s. 89-94. ISSN 1210-7921.
 2. 2013

 3. BUČKOVÁ, Dana, Jana TŮMOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Intoxikace vitaminem D - kazuistika. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 21, č. 3, s. 133-134. ISSN 1210-7921.
 4. 2012

 5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra LINHARTOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. Haplotype analysis of the IL-10 promoter polymorphisms and microbial composition in patients with chronic and aggressive periodontitis. In Europerio7. 2012. doi:10.1111/j.1600-051x-2012.01890.x.
 6. 2011

 7. DASTYCH, Milan, Miroslava BEŇOVSKÁ, Petr BREINEK, Dana BUČKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jana TŮMOVÁ, Jaroslava VÁVROVÁ, Miroslav VERNER a Hana VINOHRADSKÁ. Klinická biochemie - bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. 252 s. ISBN 978-80-87192-18-4.
 8. 2010

 9. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Vincent IZAKOVIČ a Anna VAŠKŮ. Haplotype analysis of interleukin 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic disorders. Human Immunology. USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2010, roč. 71, č. 6, s. 592-597. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2010.03.004.
 10. IZAKOVIČOVÁ HOLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Jan VOKURKA, Peter AUGUSTÍN a Antonín FASSMANN. Polymorphisms in the IL-10 promoter region and microbial composition in patients with chronic and aggressive periodontitis. In 14th International Congress of Immunology, Kobe, Japan. 2010. ISSN 0953-8178.
 11. 2007

 12. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Jiří VANĚK. Lack of association between chronic periodontitis and the toll-like receptor 4 gene polymorphisms in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2007, roč. 42, č. 4, s. 340-344. ISSN 0022-3484.
 13. 2006

 14. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in toll-like receptor 4 (TLR4) gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 268. ISBN 3-98109999-0-7.
 15. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet. Springer, 2006, roč. 51, č. 11, s. 977-983. ISSN 1434-5161.
 16. 2005

 17. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. A polymorphism in exon of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. IIIth European Asthma Congress, Athens (Greece), October 20-23, 2005 (poster). 2005.
 18. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. A polymorphism in exon of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In International Journal on Immunorehabilitation. Moscow, Russia: III European Asthma Congress, 2005. s. 74-74. ISBN 1562-3629.
 19. 2004

 20. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. (CCTTT)n repeat and -2447G/G polymorphisms in the NOS2 gene promoter and atopic diseases in the Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 34-34. ISBN 3-9808961-3-7.
 21. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 127-127. ISBN 3-9808961-3-7.
 22. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Gender-specific association of nitric oxide synthase-3 (NOS3) gene polymorphisms with atopic diseases in the Czech population. In Physiol Res. Praha: Praha: Academia, 2004. s. 51P, 1 s. ISBN 0862-8408.
 23. SCHÜLLER, Marcel, Šárka ŠEBELOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. IL-18 gene promoter 2 polymorphism and IgE-mediated allergy in Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 130-130. ISBN 3-9808961-3-7.
 24. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. Neuronal nitric oxide synthase (NOS1) gene polymorphism and IgE-mediated allergy in the Central European population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2004, roč. 59, č. 5, s. 548-552. ISSN 0105-4538.
 25. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. The inducible nitric oxide synthase (NOS2) gene promoter polymorphisms and allergic disorders in the Central European population. In European Respiratory Journal. Glasgow: ERS Journals Ltd., 2004. s. 135. ISSN 0903-1936.
 26. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Úloha polymorfizmů v promotoru genu pro receptor CD14 u atopických nemocí v české populaci. Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2004, roč. 6, Suppl.2, s. 55-56. ISSN 1212-3536.
 27. 2003

 28. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. A gender-specific association between a novel A5495G variant in the endothelial nitrix oxide synthase gene (NOS3) and respiratory allergy in the Czech population. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2003, roč. 22, Suppl 45, s. 581. ISSN 0904-1850.
 29. SCHÜLLER, Marcel, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Ondřej RYBNÍČEK, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. Interleukin-18 gene promoter polymorphisms and IgE-mediated allergy in Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, Vol 58, Suppl 74, s. 296. ISSN 0105-4538.
 30. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. Polymorhism of the neuronal nitric oxide synthase gene (NOS1) in allergic diseases. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, Vol 58, Suppl 74, s. 79. ISSN 0105-4538.
 31. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Polymorphism in the +252(A/G) lymphotoxin-alpha and the -308(A/G) tumor necrosis factor-alpha genes and susceptibility to chronic periodontitis in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2003, roč. 38, č. 4, s. 394-399. ISSN 0022-3484.
 32. SCHÜLLER, Marcel, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Marcel ŠTELCL, Ondřej RYBNÍČEK a Jiří VÁCHA. The role of IKAP gene polymorphisms in atopic diseases in the middle European population. Journal of Human Genetics. 2003, roč. 48, č. 6, s. 300-304. ISSN 1434-5161.
 33. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Two CD14 promoter polymorphisms and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, roč. 58, č. 10, s. 1023-1026. ISSN 0105-4538.
 34. 2002

 35. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimir ZNOJIL a Jiří VÁCHA. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl 73, s. 324-325. ISSN 0105-4538.
 36. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Lack of association between atopic asthma and the tumor necrosis factor alpha -308 gene polymorphism in a Czech population. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2002, roč. 12, č. 3, s. 192-197. ISSN 1018-9068.
 37. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ a Vladimír ZNOJIL. Plasminogen-Activator-Inhibitor-1 Promoter Polymorphism as a Risk Factor for Adult Periodontitis in Non-Smokers. Genes Immun. United Kingdom: Nature Publishing Group, 2002, roč. 3, č. 5, s. 292-294. ISSN 1466-4879.
 38. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism 4G/5G in the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene is associated with IgE-mediated allergic diseases and asthma in the Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, č. 5, s. 447-449. ISSN 0105-4538.
 39. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl.73, s. 318-319. ISSN 0105-4538.
 40. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jirí VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2002, roč. 32, č. 8, s. 1193-1198. ISSN 0954-7894.
 41. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Tomás HALABALA, Anna VASKŮ a Jirí VÁCHA. Promoter Polymorphisms in the CD14 Receptor Gene and their Potential Association with the Severity of Chronic Periodontitis. J Med Genet. London: BMJ Publishing Group, 2002, roč. 39, č. 11, s. 844-848. ISSN 0022-2593.
 42. SCHÜLLER, Marcel, Marcel ŠTELCL, Ondřej RYBNÍČEK, Dana BUČKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The ecNOS gene in allergic Czech children. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, č. 4, s. 369-370. ISSN 0105-4538.
 43. 2001

 44. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN, Dana BUČKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Distribution of the RAGE gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis: a preliminary study. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 12, s. 1742-1746. ISSN 0022-3492.
 45. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petr BENEŠ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. TGF-beta1 gene polymorphisms. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2001, roč. 56, č. 12, s. 1236-1237. ISSN 0105-4538.
 46. 2000

 47. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Petr BENEŠ. Polymorfizmy v genu pro transformující růstový faktor (TGF-beta 1) u atopie a astmatu. Alergie. Praha: TIGIS, 2000, roč. 2, Suppl 2, s. 30. ISSN 1212-3536.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 08:08