Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. FILIP, Aleš. Malarz Gabriel von Max : czeski przedstawiciel szkoły monachijskiej. In Ptaszyńska, Eliza. Wokół malarstwa monachijskiego : wiek XIX : Monachium, Wiedeń, Paryż : studia i szkice. 1. vyd. Suwałki: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2020. s. 125-132, "XIII-XIV", 10 s. ISBN 978-83-61494-46-1.
 2. FILIP, Aleš. Malíř Rudolf Quittner, pozdní žák Camilla Pissarra a Clauda Moneta. In Gilk, Erik. Impresionismus v české kultuře (1880–1920). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020. s. 167-184. Konvikt, sv. 4. ISBN 978-80-88278-45-0.
 3. FILIP, Aleš a Jiří BAROŠ. „Mé srdce, pro co jsi bilo, to tě k Bohu ponese!“ Před deseti lety odešel Stanislav Krátký. In Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. s. 50-51. ISSN 1803-6988.
 4. FILIP, Aleš. Milivoj Husák : Na počátku bylo světlo. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 111 s. ISBN 978-80-7325-510-7.
 5. FILIP, Aleš a Josef TOUŠEK. V úctě a s láskou. Za profesorem Milošem Stehlíkem. Příloha ke Zpravodaji Klubu přátel výtvarného umění a architektury Brno, č. 3/2020. 1. vyd. Brno: Klub přátel výtvarného umění a architektury Brno, 2020. 24 s. Příloha ke Zpravodaji Klubu přátel výtvarného umění a architektury Brno.
 6. 2019

 7. FILIP, Aleš. Architektura a urbanismus. Nová tvář měst. In Monarchie 1848–1918. Císař, Češi, život v mocnářství. Eds. Andrea Poláčková a Lucie Jahodářová. 1. vyd. Brno: Extra Publishing, 2019. s. 110-113. Edice magazínu Živá historie. ISBN 978-80-7525-258-6.
 8. FILIP, Aleš. Architektura a výtvarná výzdoba řeholních budov v Brně. In Přednáška pro Klub přátel výtvarného umění a architektury v Brně, Fakulta architektury VUT, 19.2.2019. 2019.
 9. FILIP, Aleš. Malíř Rudolf Quittner, pozdní žák Camilla Pissarra a Clauda Moneta. In Impresionismus v české kultuře 1880-1920 : Interdisciplinární konference pořádaná Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Olomouc, 6.-7. května 2019. 2019.
 10. OSOLSOBĚ, Jana a Aleš FILIP. Radnice a další stavby architekta Vladimíra Fischera v Tišnově : Spolupráce s malířem Janem Koehlerem. Sborník Muzea Brněnska 2019. Brno: Muzeum Brněnska, 2019, roč. 20, neuvedeno, s. 41-62. ISSN 2570-6349.
 11. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. "Tak jsem se octl v domě se stárnoucí herečkou, Maxem a mrtvou opicí." : Aluze na malíře Gabriela von Maxe a umělectví 19. století ve filmové popkultuře. In Bendová, Eva; Machalíková, Pavla. Kariéra s paletou : Umělec, umění a umělectví v 19. století. 1. vyd. Brno a Plzeň: B&P Publishing a Západočeská galerie v Plzni, 2019. s. 140-147. ISBN 978-80-7485-182-7.
 12. FILIP, Aleš. 3 catalogue entries: Karel Purkyně, Still Life with Grouse; Maxmilián Švabinský, Ela in a Hat; Josef Mandl, Triumphator. In Director's Choice : The Gallery of West Bohemia in Pilsen. 1. vyd. London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., 2019. s. 16-17, 38-39, 42-43, 6 s. Director´s Choice. ISBN 978-1-78551-200-1.
 13. 2018

 14. FILIP, Aleš. Architekti Alois a Gustav Ludwigové na Brněnsku aneb Návrat rodáků. In Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný. Do říše umění vede mnoho bran. Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc., k nedožitým 75. narozeninám. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2018. s. 218-231. ISBN 978-80-214-5667-9.
 15. FILIP, Aleš. Carl Hemerlein (1801–1884), ein Wiener Maler aus Mainz. Wiener Geschichtsblätter. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien, 2018, roč. 73, č. 1, s. 23-48. ISSN 0043-5317.
 16. FILIP, Aleš. Deutsche Salonkunst in den Ländern der böhmischen Krone. In DAAD Alumni Conference, Národní technická knihovna v Praze. Wissen ohne Grenzen? Tschechien und Deutschland in einer offenen europäischen Wissensgesellschaft. 2018.
 17. FILIP, Aleš. Jaroslav Věšín - czeski malarz scen z życia wiejskiego w Monachium i w Sofii. In Symposium KUL Lublin. Sztuka ponad granicami. Instytucje i artyści: austriaccy, czescy, polscy i węgierscy w XIX i XX wieku / Art across borders. Institutions and Artists: Austrian, Czech, Polish and Hungarian in the 19th and 20th centuries. 2018.
 18. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. „Noční život duše“ v tvorbě malířů Gabriela von Maxe a Alberta von Kellera. In Hojda, Zdeněk; Ottlová, Marta; Prahl, Roman. Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 37. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 23.-25. února 2017. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 65-77. ISBN 978-80-200-2819-8.
 19. FILIP, Aleš. Obnova moderní kultury podle Sigismunda Boušky a Karla Dostála-Lutinova. Nad odkazem české Katolické moderny. In Klášter Broumov, sál Jana Anastáze Opaska, Science Café Extra, přednáška k výstavě Muzea Broumovska Bezděkovský kostelíčku, věnované S. Bouškovi, 12. července 2018, Broumov. 2018.
 20. OSOLSOBĚ, Jana a Aleš FILIP. „Veliká versatilnost v oboru staveb všech druhů a nevšední píle odborná“. Architekt Vladimír Fischer (1870–1947) a jeho stavebníci, spolupracovníci a pokračovatelé. In Packová, Ludmila; Zeman, Pavel. Brno před sto lety v osudech jeho obyvatel. 1. vyd. Brno: Diecézní muzeum, Biskupství brněnské, 2018. s. 62-80, 92-98, 26 s. ISBN 978-80-270-4794-9.
 21. 2017

 22. FILIP, Aleš. Die Adriaküste Kroatiens als Wirkungsstätte von Wiener und Prager bildenden Künstlern in den Jahren 1880-1918. In Aneta Stojić, Anita Pavić Pintarić. Kroatiens Küste im Lichte der Habsburgermonarchie. 1. Auflage. Wien: new academic press, 2017. s. 223-247. Transkulturelle Forschnugen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, Band 16. ISBN 978-3-7003-2068-5.
 23. FILIP, Aleš. K malířské výzdobě interiéru farního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Hans Kalmsteiner, Friedrich Hans Wacha, Eduard Csánk, František Kolbábek a Norbert Pokorný. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2017, roč. 19, zima, s. 34-45. ISSN 1214-5327.
 24. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. „Noční život duše“ v tvorbě malířů Gabriela von Maxe a Alberta von Kellera. In Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, 37. mezioborové sympozium, Plzeň 2017. 2017.
 25. FILIP, Aleš. Od architektury k syntéze výtvarných umění. Příklady z Moravy a Slezska. In Konference Secese jako poslední umělecký směr, který přesáhl hranice malířství, sochařství a architektury. Muzeum a galerie v Prostějově, k výstavě Umění secese. 2017.
 26. FILIP, Aleš. Umělecké památky Modřic. In Mitáček, Jiří; Procházka, Rudolf. MODŘICE dějiny města. Vydání I. Modřice: Město Modřice, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Muzejní spolek Modřice, 2017. s. 759-794. ISBN 978-80-7275-103-7.
 27. 2016

 28. FILIP, Aleš. Blízký Jadran. Istrie a Dalmácie ve výtvarných dílech vídeňských a pražských umělců. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, roč. 8, č. 3, s. 50-61. ISSN 1803-6988.
 29. MUSIL, Roman, Aleš FILIP, Petra KOČOVÁ a Eva REITSPIESOVÁ. Gloria musaealis, XIV. ročník Národní soutěže muzeí - Cena Českého výboru ICOM za výstavu Gottfried Lindauer (1839-1926): Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Český výbor ICOM, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR, 2016.
 30. MASON, Ngahiraka, Aleš FILIP a Roman MUSIL. In conversation : Ngahiraka Mason with Aleš Filip and Roman Musil. In Gottfried Lindauer´s New Zealand: The Maori Portraits - doprovodný program k výstavě v Auckland Art Gallery, 22. 10. 2016, Auckland, New Zealand. 2016.
 31. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Malíř opic Gabriel von Max. Od výzkumů diletujícího přírodovědce k malířství Mnichovské školy a dále. In Zvíře v obraze, doprovodný program k výstavě Václava Jiráska Svět podle Ironyma Koola v Domě umění města Brna, 20. 1. 2016, Brno. 2016.
 32. FILIP, Aleš. Milénovo poetické Brno. In Oči Brna - Eduard Milén, přednáška k výstavě v Moravské zemské knihovně v Brně, 12. 4. 2016, Brno. 2016.
 33. FILIP, Aleš. Paternalistický model správy dominia jako téma edukačních programů : Příklady z jižní Moravy. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity : řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30, č. 1, s. 56-68. ISSN 1211-6068.
 34. FILIP, Aleš, Roman MUSIL a Šárka VAMBEROVÁ PONROY. Projekt roku 2015 : Výstava Gottfried Lindauer 1839-1926. Nadace 700 let města Plzně, 2016.
 35. FILIP, Aleš. Přitažlivá místa kontemplace. Sakrální umění a umění paměti v díle Milivoje Husáka. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, roč. 8, č. 4, s. 66-75. ISSN 1803-6988.
 36. FILIP, Aleš. "Temnoto! Země! Světlo! Ohni!" Portrét Milivoje Husáka. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, roč. 8, č. 4, s. 56-57. ISSN 1803-6988.
 37. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. The View from Central Europe : A Bohemian Artist in New Zealand. In Mason, Ngahiraka; Stanhope, Zara. Gottfried Lindauer's New Zealand : The Maori Portraits. 1st ed. Auckland: Auckland University Press, 2016. s. 23-38. ISBN 978-1-86940-856-5.
 38. FILIP, Aleš. Umělecké památky Modřic : chráněné či nechráněné, současné i zaniklé. In Přednáška v zasedacím sále modřické radnice, kterou uspořádal Muzejní spolek Modřic, 16. 3. 2016, Brno. 2016.
 39. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Zvířecí žánry v malířství Mnichovské školy. In Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění střední Evropy. 6. ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy, 29.-30. 3. 2016, Olomouc. 2016.
 40. 2015

 41. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Bayerische Inspirationen in der böhmischen und mährischen Malerei des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts. In Centrum Bavaria Bohemia Schönsee. 2015.
 42. FILIP, Aleš. Dvě moravské malířky v Mnichově kolem roku 1900. In Mnichov a země Koruny české 1870-1918: Umělecká výměna/München und die Länder der Böhmischen Krone 1870-1918: Künstlerischer Austausch, Pilsen, 23.-24. března 2015. 2015.
 43. FILIP, Aleš. Exotische Themen im Schaffen des Deutschböhmischen Malers Gabriel von Max. In Konference Egzotyczna Europa: Malarstwo monachijskie 1870–1914, Suwalki, Polska. 2015.
 44. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Gabriel von Max – zwischen Salonmalerei und Surrealismus. In Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg. 2015.
 45. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Gottfried Lindauer - malíř spojující střední Evropu a Oceánii. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, roč. 7, č. 2, s. 31-43. ISSN 1803-6988.
 46. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Gottfried Lindauer 1839-1926. Pilsen Painter of the New Zealand Maori. Řevnice, Plzeň: Arbor vitae, Západočeská galerie, 2015. 280 s. ISBN 978-80-7467-082-4.
 47. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Gottfried Lindauer 1839-1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Řevnice, Plzeň: Arbor vitae, Západočeská galerie, 2015. 280 s. ISBN 978-80-7467-081-7.
 48. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Gottfried Lindauer 1839-1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů / Gottfried Lindauer 1839-1926. Pilsen Painter of the New Zealand Maor. 2015.
 49. ÜBERALL, Ivo a Aleš FILIP. Iconology of diseases in Renaissance art. In Morphology 2015, 49th International Congress of the Czech Anatomical Society, 52nd Lojda Symposium on Histochemistry. Biomedical Papers Vol. 159, Sup. 1, Sept. 2015, p. S40-S41, Olomouc, 6-8 September 2015. 2015. ISSN 1213-8118.
 50. FILIP, Aleš. Katolický kněz jako moderní výtvarný umělec (v Čechách a na Moravě v letech 1895-1925). In Hanuš, Jiří a kol. "Služebníci neužiteční" : kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 110-133. ISBN 978-80-7325-378-3.
 51. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918. 2015.
 52. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918 / Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918. Lomnice nad Popelkou, Plzeň: Studio JB, Západočeská galerie, 2015. 248 s. ISBN 978-80-86512-54-9.
 53. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. München und die Länder der Böhmischen Krone 1870-1918: Künstlerischer Austausch. 2015.
 54. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. München und die Länder der Böhmischen Krone 1870-1918: Künstlerischer Austausch. Sammelband mit Beiträgen zur Konferenz in Pilsen am 23.-24. März 2015, veranstaltet von der Westböhmischen Galerie in Pilsen. Lomnice nad Popelkou, Plzeň: Studio JB, Západočeská galerie, 2015. 136 s. ISBN 978-80-86512-55-6.
 55. FILIP, Aleš. Ondřej Schweigl: Poznámka o výtvarných uměních, týkající se krásných budov, maleb a soch na Moravě, které jsem vylíčil podle své znalosti (překlad a edice části textu). In Václav Lunga - Daniela Kostrhounová - Martin Motyčka. Katalog výstav Na rozhraní epoch: Sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (1735-1812) a Pietas urbis: Měšťanská zbožnost v době Ondřeje Schweigla. 1. vyd. Brno: Diecézní muzeum v Brně, 2015. s. 32-55.
 56. FILIP, Aleš. Umělecká výměna mezi Vídní, Mnichovem a zeměmi Koruny české kolem roku 1900. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 581-589. ISBN 978-80-905336-7-7.
 57. FILIP, Aleš. Úvodní slovo na vernisáži výstavy Svobodovo malování. Brno: Galerie Platinium, 2015.
 58. FILIP, Aleš. Zwei mährische Malerinnen in München um 1900. In Filip, Aleš; Musil, Roman. Mnichov a země Koruny české 1870-1918. Umělecká výměna. München und die Länder der Böhmischen Krone 1870-1918. Künstlerischer Austausch. Lomnice nad Popelkou, Plzeň: Studio JB, Západočeská galerie, 2015. s. 31-35, 91-96, 128, 12 s. ISBN 978-80-86512-55-6.
 59. 2014

 60. MIHOLA, Jiří a Aleš FILIP. Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 s. ISBN 978-80-210-6154-5.
 61. FILIP, Aleš, Petr POLÍVKA a Jiří ŠŤASTA. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. 1. vyd. Brno: Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 s. ISBN 978-80-87864-10-4.
 62. FILIP, Aleš. Město továren. Brno v 19. až 21. století. In Březinová, Andrea; Zapletal, Tomáš. Brno - Moravský Manchester. Vyd. 1. Brno: Moravská galerie v Brně, 2014. s. 48-64. ISBN 978-80-7027-277-0.
 63. FILIP, Aleš. Nejvýznamnější architektonické památky města Brna. In Mihola, Jiří; Filip, Aleš. Brno v proměnách času. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 205-211. ISBN 978-80-210-6154-5.
 64. FILIP, Aleš. Od architektury k urbanismu: Brno jako město 19. století. In Mihola, Jiří; Filip, Aleš. Brno v proměnách času. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 89-94. ISBN 978-80-210-6154-5.
 65. HAVLŮJOVÁ, Hana, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dušan KLAPKO, Aleš FILIP, Martina VESELÁ, Petr HUDEC, Petr HAVRLANT, Květa JORDÁNOVÁ, Naděžda REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Anna SVOBODOVÁ, Dagmar WIZOVSKÁ, Tomáš WIZOVSKÝ a Eva NEPRAŠOVÁ. Památky nás baví: Edukace jako cesta k rozvoji udržitelné péče o kulturní dědictví v České republice. Praha: Národní památkový ústav, 2014. 277 s. ISBN 978-80-905631-1-7.
 66. FILIP, Aleš. Umělecká výměna mezi Vídní, Mnichovem a zeměmi Koruny české kolem roku 1900. In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, Brno, 18.-19. listopadu 2014. 2014.
 67. 2013

 68. STEHLÍK, Miloš, Aleš FILIP a Josef TOUŠEK. „Byla mi dána milost poznat krásu díla, jež nazýváme uměním.“ K 90. narozeninám profesora Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Klub přátel výtvarného umění Brno, 2013. 16 s.
 69. FILIP, Aleš. Dvojí ideál britských prerafaelitů v kultuře českého fin de siecle. In Kubíček, Tomáš; Wiendl, Jan. Moderna/Moderny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 237-251. ISBN 978-80-244-3418-6.
 70. FILIP, Aleš. Evokace pravěku v ilustracích Zdeňka Buriana. In Štorchův memoriál, mezinárodní sympozium v Památníku národního písemnictví v Praze, Praha, 11.-12. dubna 2015. 2013.
 71. FILIP, Aleš, Jana OSOLSOBĚ a Jan OSOLSOBĚ. Kult sv. Cyrila a Metoděje ve výtvarném umění (klíč k jejich ikonografii). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 23, č. 2, s. 120-133. ISSN 0862-8351.
 72. FILIP, Aleš. Maxův cyklus Obrazových fantazií k hudebním skladbám. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 2, s. 39-58. ISSN 1212-0391.
 73. FILIP, Aleš. Ruka a duše. Nad obrazy prerafaelitů. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, roč. 5 (24), č. 2, s. 44-56, I-VIII, 21 s. ISSN 1803-6988.
 74. 2012

 75. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2011, Aleš Filip a Roman Musil - editoři oceněné publikace Gabriel von Max (1840-1915). 2012.
 76. FILIP, Aleš. Dvojí ideál britských prerafaelitů v kultuře českého fin de siecle. In Moderna v tušeném prostoru střední Evropy, mezinárodní odborná konference, FF UP Olomouc (a další pořadatelé). 2012.
 77. FILIP, Aleš. Franz Holik, in: Architektenlexikon Wien 1770–1945. Wien: Architekturzentrum Wien, 2012.
 78. KLÍMA, Bohuslav a Aleš FILIP. Hrad, Město a loucký klášter od počátku do roku 1618 - Burg, Stadt und Stift Klosterbruck von den Anfängen bis in das Jahr 1628. In Znojmo od středověku po moderní dobu / Znaim vom Mittelalter bis in die Moderne. první. Brno: K-public Brno, 2012. s. 38-59. ISBN 978-80-87028-09-4.
 79. KLÍMA, Bohuslav a Aleš FILIP. Hrad, Město a loucký klášter od počátku do roku 1618 - The Castle, City and Louka Monastery from the Beginnings until 1628. In Znojmo od středověku po moderní dobu / Znojmo from the Middle Ages to the 20th Century. první. Brno: K- public Brno, 2012. s. 38-59. ISBN 978-80-87028-10-0.
 80. FILIP, Aleš a Jiří BAROŠ. Jezdili s ním andělé. In memoriam Stanislav Krátký (Synésis sv. 3). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Mikulovské centrum pro evropskou kulturu, 2012. 180 s. ISBN 978-80-7325-298-4.
 81. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Nejkrásnější české knihy roku 2011, 3. místo v kategorii Katalogy, Aleš Filip a Roman Musil - editoři oceněné publikace Gabriel von Max (1840-1915). 2012.
 82. FILIP, Aleš. "Pokorně odpovídá na Váš rozkaz forma". Moderní básníci o výtvarném umění. Malá antologie. první. Brno: Klub přátel výtvarného umění v Brně, 2012. 16 s.
 83. OSOLSOBĚ, Jana a Aleš FILIP. Tři vily architekta Vladimíra Fischera. Brno v minulosti a dnes : sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archív města Brna, 2012, sv. 25, -, s. 378-396. ISSN 0524-689X.
 84. FILIP, Aleš. Výstavba Znojma po roce 1938. In Znojmo od středověku po moderní dobu / Znojmo from the Middle Ages to the 20th century. 1. vyd. Brno: K- public Brno, 2012. s. 136-139. ISBN 978-80-87028-10-0.
 85. FILIP, Aleš a Jan KOZDAS. Začlenění města do krajiny a jeho urbanistický vývoj. In Znojmo od středověku po moderní dobu / Znojmo from the Middle Ages to the 20th Century. 1. vyd. Brno: K- public Brno, 2012. s. 6-17. ISBN 978-80-87028-10-0.
 86. FILIP, Aleš. Znojmo v době baroka a klasicismu. In Znojmo od středověku po moderní dobu / Znojmo from the Middle Ages to the 20th Century. 1. vyd. Brno: K- public Brno, 2012. s. 60-79. ISBN 978-80-87028-10-0.
 87. 2011

 88. FILIP, Aleš. Die Jesuiten am Wallfahtsberg Svatý Hostýn (Hl. Hostein) : Ihre künstlerische Repräsentation. In Heidemarie Specht, Tomáš Černušák. Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. 1. vyd. St. Pölten - Brno: Diözesanarchiv St. Pölten, 2011. s. 392-401. ISBN 978-3-901863-35-6.
 89. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. "From Christ - to an Orangutan". Notes on the Thematic Range of the Work of Gabriel von Max. In Be-tailed Cousins and Phantasms of the Soul. 1st ed. Seattle, Washington: Frye Art Museum, 2011. s. 68-79. ISBN 978-0-295-99146-7.
 90. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Gabriel von Max (1840-1915). 2011.
 91. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Gabriel von Max (1840-1915). Řevnice: Arbor vitae, 2011. 372 s. ISBN 978-80-87164-63-1.
 92. SPECHT, Heidemarie, Tomáš ČERNUŠÁK, Thomas AIGNER, Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Michael BOHR, Aleš FILIP, Andreas GAMERITH, Petr HLAVÁČEK, Markéta HOLUBOVÁ, Jan KILIÁN, Rudolf MALLI, Jiří MIHOLA, Karel MLATEČEK, Meta NIEDERKORN-BRUCK, Walpurga OPPEKER, Christine OPPITZ, Zdeněk ORLITA, Alkuin SCHACHENMAYER, Christine SCHNEIDER, Thomas STOCKINGER, Marek VAŘEKA, Jan ZDICHYNEC a Jakub ZOUHAR. Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. St. Pölten - Brno, 2011. 404 s. ISBN 978-3-901863-35-6.
 93. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Odstíny citu i "noční život duše" : Obrazy Gabriela Maxe. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, roč. 3, č. 2, s. 19-33. ISSN 1803-6988.
 94. FILIP, Aleš. Ondřej Schweigl: Poznámka o výtvarných uměních, týkající se krásných budov, maleb a soch na Moravě, které jsem vylíčil podle své znalosti (překlad a edice části textu). 1. vyd. Brno: Klub přátel výtvarného umění, 2011. 12 s.
 95. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Opice a světice. Gabriel von Max v Plzni. Art & Antiques. Praha: Ambit Media a.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 10-15. ISSN 1213-8398.
 96. FILIP, Aleš. Piaristické kostely v Benešově a Litomyšli v kontextu díla G. B. Alliprandiho. In Zdeněk Brandl, Jaroslav Pánek a Eva Procházková (eds.). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 50 / 1 / 2010. 1. vydání. Vlašim - Benešov: Muzeum Podblanicka a Státní okresní archiv Benešov, 2011. s. 75-87. ISSN 0487-5648.
 97. FILIP, Aleš. Pluralita sakrální architektury v zemích Koruny české v první polovině 20. století. In Colloquium liturgicum IV, Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v 1. polovině 20. století – 2. část,, CMTF UP Olomouc. 2011.
 98. FILIP, Aleš. Pluralita sakrální architektury v zemích Koruny české v první polovině 20. století. In Walerian Bugel a kolektiv, Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 15-26. ISBN 978-80-244-2907-6.
 99. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Uprkova historická a náboženská malba. In Joža Uprka (1861-1940). Evropan slováckého venkova. Ed. Musilová, Helena. Praha: Národní galerie v Praze, 2011. s. 77-87. ISBN 978-80-7035-481-0.
 100. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Z paměti Bílkova rodu. František Jaromír Bílek (1907-1977) a jeho rodina v americkém exilu. In Sympozium k 70. výročí úmrtí Františka Bílka, Galerie hlavního města Prahy, Bílkova vila. 2011.
 101. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Zločin jako psychologické drama. Vražedkyně dítěte Gabriela Maxe v kontextu historické malby mnichovské školy. In Lucie Peisertová, Václav Petrbok a Jan Randák. Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století (Plzeň, 25.-27. února 2010). 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 321-332. ISBN 978-80-200-1900-4.
 102. 2010

 103. FILIP, Aleš. Architektura moravských poutních míst. In Mihola, Jiří (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma : Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. s. 159-174. ISBN 978-80-7028-359-2.
 104. FILIP, Aleš a Jana OSOLSOBĚ. Architektura, výzdoba a vybavení kostela. In 100 let chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích. Eds. Daniel Kummer - Pavel Kolenčík - Zdeněk Granát - Aleš Filip. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. s. 50-63. ISBN 978-80-7325-214-4.
 105. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Bilder von Schuld und Mitleid. In Gabriel von Max. Malerstar, Spiritist, Darwinist, eds. Karin Althaus – Helmut Friedel. München: Hirmer, 2010. s. 130-135. ISBN 978-3-7774-3031-7.
 106. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Ein wahrer Homunkulus in der Tierwelt. Gabriel von Max´ Affenbilder. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2010, roč. 58, č. 4, s. 294-311. ISSN 0049-5123.
 107. FILIP, Aleš. O architekturze i ikonografii zakonnej. Formy vizualnej reprezentacji zakonu pijarów v krajach Czeskiej Korony. In Krystyna Wróbel-Lipowa, Marius Ausz. Szkolnictwo pijarske w czasach minionych a wspólczesne problemy edukacji historycznej. Kraków: eSPe, 2010. 6 s. ISBN 978-83-7482-354-8.
 108. FILIP, Aleš. "Vzhůru k nesčíslným hvězdám obrazotvornosti své". Máj výtvarně symbolistický. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, roč. 2(21), č. 5, s. 41-48. ISSN 1803-6988.
 109. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Za zdmi kláštera. Obrazy jeptišek Gabriela Maxe. In Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918), eds. Zdeněk R. Nešpor - Kristina Kaiserová. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2010. s. 232-241. ISBN 978-80-86971-02-5.
 110. KUMMER, Daniel, Pavel KOLENČÍK, Zdeněk GRANÁT a Aleš FILIP. 100 let chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 120 s. ISBN 978-80-7325-214-4.
 111. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. 4 catalogue entries - Alfons Mucha (AF), František Bílek (AF - RM), Vojtěch Preissig (AF), August Brömse (AF - RM). In 101/II : Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague. Praha: National Gallery in Prague, 2010. s. "nestránkováno", 8 s. ISBN 978-80-7035-449-0.
 112. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. 4 katalogová hesla - Alfons Mucha (AF), František Bílek (AF - RM), Vojtěch Preissig (AF), August Brömse (AF - RM). In 101/II : Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie v Praze, 2010. s. "nestránkováno", 8 s. ISBN 978-80-7035-449-0.
 113. 2009

 114. OSOLSOBĚ, Jana a Aleš FILIP. Brněnský stavitel Friedrich Wilhelm Schmeer (1875-1942). In Brno v minulosti a dnes : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, sv. 22. Brno: Archiv města Brna, 2009. s. 231-258. ISBN 978-80-86736-15-0.
 115. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Duše v těle. In Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století. Katalog výstavy. Ed. Taťána Petrasová. Plzeň: Západočeská galerie, 2009. s. 20-33. ISBN 978-80-86415-64-2.
 116. FILIP, Aleš. Idea křesťanského symbolistního umění. In Synésis sv. 2 : Dům Boží a brána nebe ve 20. století : Studie o sakrální architektuře. Eds. Aleš Filip - Norbert Schmidt. Brno: Mikulovské centrum pro evropskou kulturu; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 38-48. ISBN 978-80-7325-197-0.
 117. FILIP, Aleš. Imago sacra. Zobrazení Ukřižovaného v díle Julia Zeyera a ve výtvarném umění fin de siecle. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2009. s. 418-432. ISBN 978-80-7294-346-3.
 118. FILIP, Aleš. Nad dílem Františka Bílka : Cesty k porozumění. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 1, č. 6, s. 17-28. ISSN 1803-6988.
 119. FILIP, Aleš. Passionsthemen in der bildenden Kunst Böhmens und Mährens um 1900. In Aleš Březina - Eva Velická. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne. Martinů-Studien, Bd. 2. Bern: Peter Lang, 2009. s. 39-58. ISBN 978-3-03910-856-5.
 120. OSOLSOBĚ, Jana a Aleš FILIP. Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera. In Synésis sv. 2 : Dům Boží a brána nebe ve 20. století : Studie o sakrální architektuře. Eds. Aleš Filip - Norbert Schmidt. Brno: Mikulovské centrum pro evropskou kulturu; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 98-124. ISBN 978-80-7325-197-0.
 121. FILIP, Aleš a Norbert SCHMIDT. Synésis sv. 2 : Dům Boží a brána nebe ve 20. století : Studie o sakrální architektuře. Brno: Mikulovské centrum pro evropskou kulturu; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 169 s. ISBN 978-80-7325-197-0.
 122. 2008

 123. FILIP, Aleš. Franz Holik (1874-1943), ein Brünner Architekt aus Wien. In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zetrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. s. 275-279, X-XIII, 9 s. ISBN 978-80-86488-50-9.
 124. FILIP, Aleš. Franz Holik (1874-1943), první městský architekt v Brně. In Brno v minulosti a dnes : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, sv. 22. Brno: Archiv města Brna, 2008. 44 s. ISBN 978-80-86736-10-5.
 125. FILIP, Aleš. Von der visuellen Anordnung zur gesellschaftlichen Ordnung. Neue Forschungen zur Bautätigkeit der Fürsten von Liechtenstein in Mähren und Niederösterreich. In: Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: Democracy and Culture Studies Centre, 2008. s. 157-166. ISBN 978-80-7325-139-0.
 126. 2007

 127. FILIP, Aleš. Brněnští biskupové jako stavebníci a objednavatelé církevního umění. In Petr Nešpor a Jaroslava Doleželová. Brněnská diecéze 1777-2007. Historie a současnost. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2007. s. 105-117. ISBN 978-80-86665-04-7.
 128. FILIP, Aleš. Členství v Centru teologie a umění. Centrum teologie a umění, 2007.
 129. FILIP, Aleš. Členství v oborové radě F2 FRVŠ. Fond rozvoje vysokých škol, 2007.
 130. FILIP, Aleš. Členství v redakční radě sborníku Brno v minulosti a dnes. redakční rada sborníku Brno v minulosti a dnes, 2007.
 131. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Od zraku k syntéze. In Tomáš Kubíček, Luboš Merhaut a Jan Wiendl. „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867-1937-2007. Sborník z konference F. X. Šalda /Tvorba v kontextech/ 1867-1937-2007. Brno: Host, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7294-258-9.
 132. FILIP, Aleš. Procházka po Petrově. Brno: Biskupství brněnské, 2007. 30 s. ISBN 978-80-239-6714-2.
 133. FILIP, Aleš. Stavební historie mateřince české kongregace sester dominikánek v Olomouci-Řepčíně. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 215, řada společenských věd, č. 22. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 166-171. ISBN 978-80-210-4502-6.
 134. FILIP, Aleš. Ve znamení tří štítů. Secesní syntéza výtvarných umění. RozRazil 2007, č. 8. Brno: Větrné mlýny, 2007. ISSN 1801-4755.
 135. 2006

 136. FILIP, Aleš. Autorství 3 hesel in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Ed. A. Horová. Praha: Academia, 2006. 985 s. ISBN 80-200-1209-5.
 137. FILIP, Aleš. Brno, Guida della città. Brno: K-public, 2006. 62 s. ISBN 80-902504-8-3.
 138. FILIP, Aleš a Libor TEPLÝ. Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně. The Cathedral of Sts. Peter and Paul, Brno. Brno: FOTEP, 2006. nestr. ISBN 80-86871-05-3.
 139. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Kirchen in den Pollauer Bergen. In Kirchen in den Pollauer Bergen. 1. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-8123-4.
 140. FILIP, Aleš. Kláštery v městské zástavbě. Příspěvek k historii brněnské architektury 2. poloviny 19. století. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 191, řada společenských věd, č. 21. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 101-106. ISBN 80-210-4002-5.
 141. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914. Praha: Arbor vitae, 2006. 330 s. ISBN 80-86300-58-7.
 142. HRADSKÁ, Helena a Aleš FILIP. O křesťanské výtvarné kultuře. Sborník ze seminářů pro průvodce cestovního ruchu. Brno: Biskupství brněnské, 2006.
 143. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Pálavské kostely. In Pálavské kostely. 2006. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-7758-X.
 144. FILIP, Aleš. 9 kapitol in: Kirchen in den Pollauer Bergen. Ed. J. Press. Klentnice: Římskokatolická farnost Klentnice, 2006. ISBN 80-239-7758-X.
 145. FILIP, Aleš. 9 kapitol in: Pálavské kostely. Ed. J. Press. Klentnice: Římskokatolická farnost Klentnice, 2006. ISBN 80-239-8123-4.
 146. 2005

 147. FILIP, Aleš. Die Wiener Secession und die böhmischen Krönländer: Der künstlerische Austausch. In: Die Wiener Secession und die Moderne 1900-1925. Kunstgewerbe und Fotografie in den Böhmischen Ländern. Ausstellungskatalog. Ed. M. Ambroz. Brno: Moravská galerie, 2005. s. 24-29.
 148. KUBÍČKOVÁ, Jana a Aleš FILIP. Dva filiální kostely komárovské farnosti. Konfesně národnostní příběh z brněnského fin de siecle. In Brno v minulosti a dnes XVIII. 1. vyd. Brno: Město Brno, 2005. s. 277-306. ISBN 80-86736-01-6.
 149. FILIP, Aleš. „Jako z jednoho odlévání“. Syntéza výtvarných umění v době secese. In: České země v „dlouhém“ 19. století (1790-1918). Sborník ze semináře Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2004. Ed. J. Mihola. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 42-46. ISBN 80-210-9748-2.
 150. FILIP, Aleš. (Spolu)autorství 35 hesel a úprava 5 hesel in: Foltýn, Dušan a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005. 880 s. ISBN 80-7277-026-8.
 151. FILIP, Aleš. Vídeňská secese a země koruny české: umělecká výměna. In: Vídeňská secese a moderna 1900-1925. Užité umění a fotografie v českých zemích. Katalog výstavy. Ed. M. Ambroz. Brno: Moravská galerie, 2005. s. 24-29. ISBN 80-7027-132-9.
 152. FILIP, Aleš. Z brněnských kasáren do jihomoravské vesnice aneb znovupostavení secesní kaple. Dialog Evropa XXI - revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře, roč. 15, č. 3-4. Brno: Moravskoslezská křesťanská akademie, 2005. s. 9-10. ISSN 1210-8332.
 153. 2004

 154. FILIP, Aleš. Architektonické dílo Antona Erharda Martinelliho v Čechách a na Moravě. In: Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. Ed. J. Kroupa. Brno: Národní památkový ústav a Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 151-175. ISBN 80-86752-12-7.
 155. FILIP, Aleš. Brno. City Guide. 3. vyd. Brno: K-public, 2004. 62 s. ISBN 80-902504-3-2.
 156. FILIP, Aleš. Brno. Průvodce po městě. 3. vyd. Brno: K-public, 2004. 62 s. ISBN 80-902504-2-4.
 157. FILIP, Aleš. Brno, Stadtführer. 3. vyd. Brno: K-public, 2004. 62 s. ISBN 80-902504-4-0.
 158. FILIP, Aleš. Franz Holik jako architekt školních budov. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 179, řada společenských věd, č. 20. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 152-155. ISBN 80-210-3555-2.
 159. FILIP, Aleš. Chrámy snivců. Ideální architektura středoevropského fin de siècle. In Salve 14, 2004, č. 4 (téma Sakrální architektura). Praha, 2004. ISSN 1213-6301.
 160. FILIP, Aleš. Morava a Slezsko: mezi Schweiglem a Klieberem. In: Prahl, Roman a kol., Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830. Praha: Academia, 2004. s. 232-245. ISBN 80-200-1188-9.
 161. FILIP, Aleš. Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku. Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900. Brno: Barrister&Principal a Národní památkový ústav, 2004. 264 s. Dějiny a teorie umění, sv. 7. ISBN 80-86598-63-2.
 162. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Tvary spirituality. K interpretaci náboženského výtvarného umění epochy fin de siècle. In: Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2003. Ed. M. Bartlová. Praha: Argo, 2004. s. 116-119. ISBN 80-7203-624-6.
 163. FILIP, Aleš. V zámku a v podzámčí. Barokní urbanismus na Moravě. In: Morava v době baroka. Ed. T. Knoz. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004. s. 57-68. ISBN 80-7028-214-2.
 164. 2003

 165. FILIP, Aleš a Jiří MIHOLA. Σύυεσιζ. Sborník Mikulovského centra pro evropskou kulturu, sv. 1. Brno: Studio Arx, 2003. 116 s. ISBN 80-86665-01-1.
 166. FILIP, Aleš. Barokní města v Čechách a na Moravě. In: České země v 17. a 18. století. Barokní doba, společnost, kultura. Sborník ze semináře Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2003. Ed. J. Mihola. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 53-56. ISBN 80-210-3150-6.
 167. FILIP, Aleš a Roman MUSIL. Křesťanský symbolismus ve výtvarném díle Antonína Theina-Runié. In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 2002. Eds. Z. Hojda a R. Prahl. Praha: Koniasch Latin Press, 2003. s. 330-343. ISBN 80-85917-98-X.
 168. FILIP, Aleš. Zur Verbreitung der Wiener Barockarchitektur in Mitteleuropa. Anton Erhard Martinelli und seine Bauherren. In: Aus der Geschichte Österreichs in Mitteleuropa, Bd. 4, Kunstgeschichte. Ed. Z. Kowalska. Wien: Janineum, 2003. s. 76-129. ISBN 3-901194-10-X.
 169. 2001

 170. FILIP, Aleš. Sakrální výtvarné umění doby secese na Moravě a ve Slezsku. Edited by Miloš Stehlík. 2001. 177 s., [3.
 171. 2000

 172. FILIP, Aleš. František Bílek, (1872-1941). Edited by Marie Halířová - Hana Larvová. Prague: City Gallery Prague, 2000. 426 s. : i. ISBN 80-7010-080-X.
 173. Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život : (1896-1907) : [výstava v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác (11.5.2000 - 13.8.2000)]. Edited by Roman Musil - Aleš Filip, Photo by Irena Armutidisová. Vyd. 1. [Praha]: Argo, 2000. 458 s. : i. ISBN 80-7203-262-3.
 174. MUSIL, Roman a Aleš FILIP. Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). Praha – Brno: Argo – Moravská galerie, 2000. 458 s. ISBN 80-7203-262-3.
 175. 1992

 176. FILIP, Aleš. Brno : průvodce po městě, informace. Brno: Datel, 1992. 64 s., pří.
 177. ZEMEK, Metoděj, Jan BOMBERA a Aleš FILIP. Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : 1631-1950. 1. vyd. Prievidza: Scholae Piae, 1992. 328 s. ISBN 80-85716-02-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 04:35