Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KEMPNÝ, Tomáš, Tomáš VOTRUBA, Xani ZUKE, Ramadani FLORIN, Břetislav LIPOVÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Jakub HOLOUBEK a Júlia BARTKOVÁ. Advantages of simultaneous radial nerve and tendon reconstruction – a case report. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., 2023, roč. 65, č. 2, s. 79-83. ISSN 0001-5423. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccachp202379.
  2. PINK, Richard, Jaroslav MICHALEK, David KRAL, Michal MOZOLA, Pavel BENES, Saskova LENKA a Zdeněk DVOŘÁK. Importance of evaluation of bone invasion type in squamous cell carcinomas of the oral cavity and oropharynx. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2023, roč. 167, č. 2, s. 139-144. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2021.062.
  3. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK a Tom ŠÁCHA. Objective and subjective assessment of Dupuytren's contracture. Acta Chirurgiae Plasticae. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2023, roč. 65, č. 2, s. 74-78. ISSN 0001-5423. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccachp202374.
  4. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK, Markéta BRADÁČOVÁ, Blanka NEČASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Tom ŠÁCHA a Martin KNOZ. Preliminary results of LiDAR technology in hand surgery. In FESSH-EFSHT 2023 congress, Rimmini 2023, Italy. 2023.

  2022

  1. DVOŘÁK, Zdeněk, Vlasta KŘENKOVÁ, Lucie HUDCOVÁ, Martin KNOZ, Martin KUBÁT a R. PINK. Development of a questionnaire for a patient-reported outcome after nasal reconstruction. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 64, č. 1, s. 24-30. ISSN 0001-5423. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccachp202224.
  2. KLUBICKOVA, Natalie, Zdenek KINKOR, Michael MICHAL, Martina BANECKOVA, Veronika HAJKOVA, Jaroslav MICHALEK, Richard PINK, Zdeněk DVOŘÁK, Michal MICHAL, Ilmo LEIVO a Alena SKALOVA. Epithelioid Soft Tissue Neoplasm of the Soft Palate with a PTCH1-GLI1 Fusion: A Case Report and Review of the Literature. HEAD & NECK PATHOLOGY. NEW YORK: SPRINGER, 2022, roč. 16, č. 2, s. 621-630. ISSN 1936-055X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12105-021-01388-4.
  3. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš TOMÁŠ, Martin KUBÁT, Vasileios APOSTOLOPOULOS a Tawa NZINGA. Free Fillet Lower Leg Flap for Reconstruciton after Hemipelvectomy with using of Pelvis Fenestration – Case report. In 32nd ANNUAL EURAPS MEETING. 2022.
  4. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš TOMÁŠ, Martin KUBÁT, Vasileios APOSTOLOPOULOS a Nzinga TAWA. Free fillet lower leg flap with fenestration of the pelvis as prevention of vascular problem after hemipelvectomy. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2022, roč. 75, č. 8, s. 2831-2870. ISSN 1748-6815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2022.06.071.
  5. KUBÁT, Martin, Igor STUPKA a Zdeněk DVOŘÁK. Gait analysis and long term results after succesfull replantation of the lower leg: Case report. In 11th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery 2022. 2022.
  6. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Igor PENKA a Michal BENEJ. Chirurgická léčba Ewingova sarkomu hrudní stěny. In Chirurgické sympozium Čejkovice. 2022.
  7. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT a Petr VOSYNEK. Komplikace při využití LiDAR technologie v plastické chirurgii. In Chirurgické sympozium 2022, Čejkovice. 2022.
  8. ŠÁCHA, Tom, Jan MENOUŠEK, Zdeněk DVOŘÁK, Marek JOUKAL, Tomáš NÁVRAT a Petr VOSYNEK. Mechanické vlastnosti jednotlivých struktur m. flexor pollicis longus. In 66. Studentská vědecká konference LF MU. 2022.
  9. CHOVANEC, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Michal REŠKA, Ivan ČUNDRLE, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA a Igor PENKA. Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního pacienta. In Podlahovy chirurgické dny. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
  10. ŠÁCHA, Tom, Jan MENOUŠEK, Zdeněk DVOŘÁK, Karolína SVOBODOVÁ, Marek JOUKAL, Tomáš NÁVRAT a Petr VOSYNEK. Pilotní výsledky studie porovnávání mechanických vlastností flexorů ruky konzervovaných a čerstvých kadáverů. In XVII. MEDZINÁRODNÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2022.
  11. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK, markéta BRADÁČOVÁ, Blanka NEČASOVÁ, eva NOSAVCOVOVÁ a Tom ŠÁCHA. Porovnání přesnosti goniometického měření klasickou metodou a pomocí 3D skenování technologií LiDAR u pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou - předběžné výsledky. In XVII. MEDZINÁRODNÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2022.
  12. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK, Markéta BRADÁČOVÁ, Blanka NEČASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ a Tom ŠÁCHA. Porovnání přesnosti goniometickéhoměření klasickou metodou a pomocí 3D skenování technologií LiDARu pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou - předběžné výsledky. In 41. Československý kongres plastickej chirurgie a 14. Demjénov deň. 2022.
  13. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK, Markéta BRADÁČOVÁ, Blanka NEČASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ a Tom ŠÁCHA. Preliminary Results of LiDAR Technology in Hand Surgery. In 13th Meeting of the European Plastic Surgery Research Council. 2022.
  14. PEŠTÁL, Adam, Zdeněk DVOŘÁK, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Tomáš HANSLÍK a Igor PENKA. Radikální resekce hrudní stěny a její rekonstrukce. In XLVI. Brněnské onkologické dny. 2022. ISSN 0862-495X.
  15. DVOŘÁK, Zdeněk, Richard PINK, Petr HEINZ, Jaroslav MICHALEK a Petr KRSIČKA. Rare syringoid eccrine carcinoma of the upper lip and nasal base treated with resection and subsequent innovative reconstruction using an Abbe flap, turbinate flaps and three-stage forehead flap: a case report. World Journal of Surgical Oncology. London: BioMed Central, 2022, roč. 20, č. 1, s. 1-7. ISSN 1477-7819. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12957-022-02754-4.
  16. STUPKA, Igor, Břetislav GÁL a Zdeněk DVOŘÁK. Rekonstrukce v oblasti hlavy a krku. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 452-453. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  17. GÁL, Břetislav, Igor STUPKA, Zdeněk DVOŘÁK a Jiří KANDĚRA. Rekonstrukční chirurgie v ORL oblasti: In Sborník abstrakt: 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Brno, 8.-10.6.2022. Brno, 2022, s. 14-102. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  18. ŠEDIVÝ, Ondřej, Jan MENOUŠEK, Zdeněk DVOŘÁK, Marek JOUKAL, Karolína SVOBODOVÁ, Tomáš NÁVRAT, Petr VOSYNEK a Tom ŠÁCHA. Results of a Study Comparing Mechanical Properties of Hand Flexors of Preserved and Fresh Cadavers. In 13th Meeting of the European Plastic Surgery Research Council. 2022.
  19. DVOŘÁK, Zdeněk, Břetislav GÁL a Igor STUPKA. 3D plánování a rekonstrukce obličejového skeletu. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 488-489. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.

  2021

  1. MICHL, Petr, Tomáš BRONIŠ, Eva SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, Petr HEINZ, Richard PINK, Jan ŠEBEK, Radek MOTTL, Zdeněk DVOŘÁK a Peter TVRDÝ. Anterior open bite - diagnostics and therapy. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 63, č. 4, s. 181-184. ISSN 0001-5423. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccachp2021181.
  2. MENOUŠEK, Jan, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KNOZ, Tomáš NÁVRAT a Petr VOSYNEK. Application of LiDAR technology in plastic surgery (prelimitary result). In 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, 16–18 September 2021. 2021.
  3. PINK, Richard, Zdeněk DVOŘÁK, Petr HEINZ, Peter TVRDÝ, Petr MICHL, Pavel BENEŠ a Michal MOZOĽA. Evaluation of the results of ipsilateral and contralateral submental flaps from the oncological and reconstructive point of view. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
  4. DVOŘÁK, Zdeněk, Martin KUBÁT, Tomáš TOMÁŠ a Vasilis APOSTOPOULOS. Free fillet lower leg flap for reconstruction after hemipelvectomy – Case report. 2021.
  5. DVOŘÁK, Zdeněk, Martin KUBÁT, Tomáš TOMÁŠ a Vasileios APOSTOLOPOULOS. Free fillet Lower leg flap for reconstruction after hemipelvectomy- case report. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
  6. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Chondrosarkom sterna - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 100-104. ISSN 2464-7195.
  7. 381517, Jan MENOUŠEK a Zdeněk DVOŘÁK. Klasifikační schémata Dupuytrenovy kontraktury. In XVI. kongres České společnosti chirurgie ruky, 1.-2.10.2021, Hradec Králové. 2021.
  8. ŠÁCHA, Tom, Jan MENOUŠEK, Zdeněk DVOŘÁK, Karolína SVOBODOVÁ, Marek JOUKAL, Tomáš NÁVRAT a Petr VOSYNEK. Pilotní výsledky studie porovnávání mechanických vlastností flexorů ruky konzervovaných a čerstvých kadáverů. Tom Šácha, MUDr. Jan Menoušek, 2021.
  9. ZEMANOVÁ, Markéta, Martin KNOZ, Igor STUPKA, Petr KUS, Martin KUBÁT, Zdeněk DVOŘÁK a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Přímá korneální neurotizace, kazuistika. In XXIX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 30. 9. – 2. 10. 2021, Praha, Česká republika. 2021.
  10. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Michal BENEJ, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Igor PENKA. Sarkom hrudní stěny. In XX. Dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2021.
  11. VESELÝ, Jiří, Martina HUBOVÁ, Petr HÝŽA, Tomáš KUBEK, Adam BAJUS, Libor STREIT, Karolína SVOBODOVÁ, Martin KUBÁT a Zdeněk DVOŘÁK. Surgical therapy of lymphedema in the last 5 years at the Department of Plastic and Aesthetic Surgery. In IInd Visegrad Plastic Surgery Congress. 2021. ISBN 978-80-88347-06-4.
  12. DVOŘÁK, Zdeněk, Antreas CHEIMARIS, Martin KNOZ a Richard PINK. Three-Stage Paramedian Forehead Flap Reconstruction of the Nose Using the Combination of Composite Septal Pivot Flap with The Turbinate Flap and L-Septal. Acta chirurgiae plasticae. Brno: Care Comm s.r.o., 2021, roč. 63, č. 1, s. 6-13. ISSN 0001-5423. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccachp20216.

  2020

  1. DVOŘÁK, Zdeněk a Igor STUPKA. Atypical replantation and reconstruction of frozen ear A case report. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 99, č. 20, s. 1-5. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000020068.
  2. HEINZ, P., P. TVRDÝ, R. PINK, Zdeněk DVOŘÁK a P. MICHL. Hirudotherapy in reconstructive surgery: Case-reports and review. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s./Mladá fronta a.s., 2020, roč. 62, 3-4, s. 95-102. ISSN 0001-5423.
  3. PINK, R., Zdeněk DVOŘÁK, P. HEINZ, P. MICHL a P. TVRDÝ. Indication and importance of reconstructive surgeries of facial skeleton in maxillofacial surgery: Review. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s./Mladá fronta a.s., 2020, roč. 62, 1-2, s. 29-39. ISSN 0001-5423.
  4. MICHL, Petr, Tomáš BRONIŠ, Richard PINK, Peter TVRDÝ, Petr HEINZ, Lenka BLAŽKOVÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Dagmar HANÁKOVÁ a Eva SEDLATÁ‑JURÁSKOVÁ. Pacienti s antikoagulační terapií v ordinaci stomatochirurga - schéma ošetření. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, s. r. o, 2020, roč. 34, č. 1, s. 16-18. ISSN 1212-7973. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/far.2020.005.
  5. MICHL, Petr, Tomáš BRONIŠ, Richard PINK, Peter TVRDÝ, Petr HEINZ, Lenka BLAŽKOVÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Dagmar HANÁKOVÁ a Eva SEDLATÁ JURÁSKOVÁ. Pacienti s antikoagulační terapií v ordinaci stomatochirurga - schéma ošetření. Online. Klin Farmakol Farm. Solen a.s., 2020, roč. 34, č. 1, s. 16-18. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/far.2020.005.
  6. KNOZ, Martin, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Ivona KALOUDOVÁ, Tomáš KEMPNÝ a Zdeněk DVOŘÁK. Skin substitutes in reconstruction surgery: The present and future perspectives. Acta chirurgie plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s., 2020, roč. 62, 1-2, s. 18-23. ISSN 0001-5423.
  7. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Sternal chondrosarcoma – a case report. Onkol Revue. Current Media s.r.o., 2020, roč. 8, č. 1, s. 1–5, 6 s. ISSN 2464-7195.
  8. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Zdeněk DVOŘÁK. Use of Medial Femoral Condyle Flap and Anterolateral Thigh Free Flap in Proximal Tibial Posttraumatic Non-union with Multiple Anastomosis - Case Report. Acta chirurgiae plasticae. Care Comm s.r.o., 2020, roč. 61, 1-4, s. 28-31. ISSN 0001-5423.

  2019

  1. VESELÝ, Jiří a Zdeněk DVOŘÁK. Amputační poranění a replantace končetin. In Peter Wendsche; Radek Veselý. Traumatologie. Druhé vydání. Praha: Galén, 2019, s. 55-59. ISBN 978-80-7492-452-1.
  2. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš MRÁZEK, Jitka VOKURKOVÁ, Tomáš VÝŠKA a Jiří VESELÝ. Funkční výsledky pacientů s rozštěpem patra v letech 1993-2006 na Moravě: I Epidemiologie a chirurgické výsledky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 74, č. 6, s. 315-327. ISSN 0069-2328.
  3. DVOŘÁK, Zdeněk a Marie PEŠLOVÁ. Funkční výsledky pacientů s rozštěpem patra v letech 1993-2006 na Moravě II Vývoj řeči. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 74, č. 6, s. 328-337. ISSN 0069-2328.
  4. DVOŘÁK, Zdeněk a Pavel HORNÍK. Funkční výsledky pacientů s rozštěpem patra v letech 1993–2006 na Moravě III – ORL výsledky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 74, č. 6, s. 339-348. ISSN 0069-2328.
  5. STREIT, Libor, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš KUBEK a Jiří VESELÝ. Komplexní chirurgická léčba obrny lícního nervu po onkologických resekcích. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Supplementum 1, s. 94. ISSN 0862-495X.
  6. MICHL, Petr, Eva SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, Aleš POZDÍŠEK, Martin KOTAS, Zdeněk DVOŘÁK, Petr HEINZ a Peter TVRDÝ. Mezioborová spolupráce u pacientky s ortodonticko-chirurgickou léčbou. Časopis LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2019, roč. 29, č. 10, s. 198-204. ISSN 1210-3381.
  7. MICHÁLEK, Jaroslav, Světlana BRYCHTOVÁ, Richard PINK a Zdeněk DVOŘÁK. Prognostic and predictive markers for perineural and bone invasion of oral squamous cell carcinoma. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 163, č. 4, s. 302-308. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2019.032.
  8. DVOŘÁK, Zdeněk, Richard PINK, Petr HEINZ, Petr MICHL a Peter TVRDÝ. Syringomatozní karcinom horního rtu a báze nosu - kazuistika. 2019.
  9. KEMPNÝ, Tomáš, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Zdeněk DVOŘÁK. Use of medial femoral condyle flap and anterolateral thigh free flap in proxymal tibial posttraumatic non-union with multiple anastomosis - case report. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 61, 1-4, s. 28-31. ISSN 0001-5423.
  10. KNOZ, Martin, Zdeněk DVOŘÁK, Pavel NOVÁK, Igor STUPKA, Libor STREIT, Tomáš KUBEK, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA a Luboš DRAŽAN. Venous free flaps in digital and hand soft tissue defects reconstruction. In 11th European Plastic Surgery Research Council August 23-25 2019, Munich, Germany. 2019.

  2018

  1. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš KUBEK, Richard PINK, Libor STREIT, Igor STUPKA, Andrej SUKOP a Jiří VESELÝ. Moderní principy rekonstrukce nosu. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 67, č. 4, s. 100-106. ISSN 1210-7867.
  2. HEINZ, Petr, Peter TVRDÝ, Richard PINK, Zdeněk DVOŘÁK, Petr MICHL a Jindřich PAZDERA. Možnosti endoskopicky asistovaných výkonů v oblasti čelistní dutiny z pohledu maxilofaciální chirurgie. Časopis LKS. Česká stomatologická komora, 2018, roč. 28, č. 6, s. 140-146. ISSN 1210-3381.
  3. DVOŘÁK, Zdeněk, Richard PINK, Petr MICHL, Petr HEINZ a Petr TVRDÝ. Pedicled pectoralis major flap in head and neck reconstruction - our experience. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 60, č. 1, s. 30-34. ISSN 0001-5423.
  4. DVOŘÁK, Zdeněk, Richard PINK, Petr MICHL, Petr HEINZ a Peter TVRDÝ. Pedicled pectoralis major flap in head and neck reconstruction - technique and overview. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 60, č. 1, s. 14-21. ISSN 0001-5423.
  5. DVOŘÁK, Zdeněk, Michaela HEROUTOVÁ, SUKOP ANDREJ a Jiří VESELÝ. Příčina, diagnostika, klasifikace defektů nosu a historie rekonstrukce nosu. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 67, č. 4, s. 95-99. ISSN 1210-7867.
  6. PINK, Richard, Zdeněk DVOŘÁK, Petr HEINZ, Petr MICHL, Peter TVRDÝ a Basel AZAR. Stopkované laloky jako jedna z možností rekonstrukce hlavy a krku. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2018, roč. 31, č. 1, s. 59-65. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko201859.

  2017

  1. PINK, Richard, Zdeněk DVOŘÁK, Petr MICHL, Petr HEINZ a Peter TVRDY. Regional Flap in Head and Neck Reconstruction. Part I, Philosophy, Submental and Supraclavicular Flaps. Dentistry. Hajdarábád: OMICS International, 2017, roč. 7, č. 5, s. 1-5. ISSN 2161-1122. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2161-1122.1000433.
  2. DVOŘÁK, Zdeněk. Rekonstrukce nosu. In Nos neschováš, aneb, Vše o nose. 1. vyd. Praha: Grada, 2017, s. 103-122. ISBN 978-80-271-0304-1.
  3. HEINZ, Petr, Peter TVRDÝ, Richard PINK, Zdeněk DVOŘÁK, Petr MICHL, Jindřich PAZDERA a Jan HOZA. Současný pohled na možnosti terapie maxilární sinusitidy odontogenního původu. Časopis LKS. Česká stomatologická komora, 2017, roč. 27, č. 11, s. 238-242. ISSN 1210-3381.
  4. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš KUBEK, P. NOVÁK, I. STUPKA a Jiří VESELÝ. USAGE OF THE ROTATION FLAP FOR SCALP DEFECTS. In XI International Congress on Plastic Surgery. 2017. ISBN 978-80-88112-06-8.
  5. VAVREK, Vladimír, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš KUBEK, Lucie KUČEROVÁ, Šárka STIBOROVÁ a Jiří VESELÝ. USING OF BILOBED FLAP IN FACIAL RECONSTRUCTION. In XI International Congress on Plastic Surgery. 2017. ISBN 978-80-88112-06-8.

  2016

  1. STREIT, Libor, Luboš DRAŽAN, P. NOVÁK, M. SCHNEIDEROVÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Kateřina TEPLÁ a Jiří VESELÝ. Lipomedelling – advanced technique for the correction of congenital hypoplastic breast malformations and deformities. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 58, č. 2, s. 70-76. ISSN 0001-5423.

  2015

  1. VESELÝ, Jiří a Zdeněk DVOŘÁK. Amputační poranění a replantace končetin. In Peter Wendsche, Radek Veselý. Traumatologie. Praha: Galén, 2015, s. 49-53. ISBN 978-80-7492-211-4.
  2. DVOŘÁK, Zdeněk a Jiří VESELÝ. Phalloplasty in Female-to-Male Sex Reassignment Surgery. Online. In Luca Saba, Warren M. Rozen, Alberto Alonso-Burgos, Diego Ribuffo. Imaging for Plastic Surgery. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2015, s. 535-547. ISBN 978-1-4665-5112-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1201/b17799-32.
  3. STUPKA, Igor, Zdeněk DVOŘÁK, Jiří VESELÝ, Pavel NOVÁK, Rosario E. PERROTTA a Giuseppe A.G. LOMBARDO. Reconstruction of a Nose Bitten and Eaten by a Dog A Ten-Year Follow-up of a Bitten-Off Nose Replantation Performed on an Eleven-Year-Old Boy. Annals of Plastic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 75, č. 6, s. 585-587. ISSN 0148-7043. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/SAP.0000000000000643.
  4. DVOŘÁK, Zdeněk, P. NOVÁK, T. VÝŠKA a Jiří VESELÝ. Reconstruction of Defects with Forehead Flap. In 36th National Congress of the Czech Society Plastic Surgery with international participation. 2015. ISSN 0001-5423.
  5. VESELÝ, Jiří, Zdeněk DVOŘÁK, Hana BINKOVÁ, I. STUPKA a M. ZÁBRODSKÝ. Rekonstrukce pooperačních defektů v dutině ústní a hltanu. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Praha: Tobiáš, 2015, s. 294-312. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.
  6. DVOŘÁK, Zdeněk, R. PINK, P. MICHL, P. HEINZ a P. TVRDÝ. Submental and Supraclavicular Flap. In 36th National Congress of the Czech Society Plastic Surgery with international participation. 2015. ISSN 0001-5423.

  2014

  1. JAROŠ, Josef, Veronika JURTÍKOVÁ, Libor STREIT, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. Comparison of preparation techniques for lipomodelling. In ISSCR 12th Annual meeting, Vancouver, Canada, 18.-22.6.2014. 2014.
  2. JURTÍKOVÁ, Veronika, Josef JAROŠ, Libor STREIT, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Igor STUPKA, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. Evaluation of adipose-derived stem cell isolation techniques (decantation, centrifugation, and membrane-based tissue filtration) for application in plastic surgery. In Morphology, Brno, 7.-9.9.2014. 2014.
  3. JUSTAN, Ivan, Lenka ČERNOHORSKÁ, Zdeněk DVOŘÁK a Pavel SLAVÍČEK. Plasma discharge and time-dependence of its effect to bacteria. Folia Microbiologica. Springer, 2014, roč. 59, č. 4, s. 315-320. ISSN 0015-5632. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12223-014-0301-y.
  4. DVOŘÁK, Zdeněk. Poranění měkkých tkání obličeje. In Jindřich Pazdera a kolektiv. Základy ústní a čelistní traumatologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 145-162. Učebnice. ISBN 978-80-244-3981-5.
  5. STREIT, Libor, Josef JAROŠ, Veronika JURTÍKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jiří VESELÝ, Aleš HAMPL a Igor STUPKA. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. Konferenční sborník XXI. ročníku KML 2014. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014, s. 28. ISSN 1805-7977.
  6. STREIT, Libor, Zdeněk DVOŘÁK, O. NOVÁK, S. STIBOROVÁ a Jiří VESELÝ. The use of medicinal leeches in fingertip replantation without venous anastomosis - Case report of a 4-year-old patient. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 56, 1-2, s. 23-26. ISSN 0001-5423.

  2013

  1. JAROŠ, Josef, Libor STREIT, Veronika JURTÍKOVÁ, Jakub POSPÍŠIL, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Šárka STIBOROVÁ, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. MSC and lipomodelling - techniques of ADSC isolation for plastic surgery. In 5th Annual meeting on stem cells, DNA damage and apoptosis, Dolní Bojanovice, 10.-13.10.2013. 2013.
  2. STREIT, Libor, Josef JAROŠ, Veronika JURTÍKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Šárka STIBOROVÁ, Jiří VESELÝ a Aleš HAMPL. Zpracování tukové tkáně k lipomodelaci – porovnání technik sedimentace, centrifugace a filtrace přes membránu s ohledem na koncentraci kmenových buněk a na viabilitu a morfologii přenášené tkáně. 2013.

  2012

  1. JUSTAN, Ivan, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš KUBEK, Petr HÝŽA, Igor STUPKA a Jiří VESELÝ. Vliv šlachového transferu extensor carpi radialis longus - extensor pollicis longus na funkci ruky. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 4, s. 367-369. ISSN 0001-5415.

  2011

  1. JUSTAN, Ivan, Petra OVESNÁ, Tomáš KUBEK, Petr HÝŽA, Igor STUPKA a Zdeněk DVOŘÁK. The Effect of Smoking on Post-operative Finger Range of Motion in Patients with Tendon Grafts. In Vivo. 2011, roč. 25, č. 4, s. 697-702. ISSN 0258-851X.

  2009

  1. DRAŽAN, Luboš, Petr HÝŽA, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Jiří VESELÝ a Zdeněk DVOŘÁK. Oboustranná rekonstrukce prsů dvěma DIEP laloky. Jak ji hodnotí pacientky? Praktický lékař. 2009, roč. 89, č. 6, s. 306-311. ISSN 0032-6739.
  2. DVOŘÁK, Zdeněk, Jiří VESELÝ, Eva KONVIČKOVÁ, Tomáš VÝŠKA, Tomáš MRÁZEK, Lucie KUČEROVÁ a Ivana HALAČKOVÁ. Pediatr a terapie rozštěpových vad obličeje. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 64, č. 3, s. 135-140. ISSN 0069-2328.
  3. DVOŘÁK, Zdeněk, Jiří VESELÝ, Eva KONVIČKOVÁ, Tomáš VÝŠKA, Tomáš MRÁZEK, Lucie KUČEROVÁ a Ivana HALAČKOVÁ. Standardy multidisciplinární péče o dítě s rozštěpem obličeje. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 64, č. 5, s. 236-241, 5 s. ISSN 0069-2328.

  2008

  1. DVOŘÁK, Zdeněk, Jiří VESELÝ, Lucie KUČEROVÁ, Tomáš MRÁZEK a Tomáš VÝŠKA. Chirurgické výsledky pacientů s rozštěpem obličeje operovaných na KPECH v Brně. In Pravidelné sympózium společnosti plastické chirurgie. Praha: Společnost plastické chirurgie, 2008. ISBN 978-80-87009-55-0.
  2. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš VÝŠKA, Tomáš MRÁZEK, Lucie KUČEROVÁ, Ivana HALAČKOVÁ a Jiří VESELÝ. Protokol péče o pacienty s rozštěpovou vadou obličeje na KPECH Brno. Ortodoncie. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2008, roč. 17, č. 3, s. 40-46. ISSN 1210-4272.

  2007

  1. DVOŘÁK, Zdeněk, Jiří VESELÝ, Igor STUPKA, Petr HÝŽA, Pavel NOVÁK a Ivan JUSTAN. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LOWER TRAPEZIUS MYOCUTANEOUS FLAP. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007, 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  2. VESELÝ, Jiří, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Petr HÝŽA a Zdeněk DVOŘÁK. Concept of Facial Nerve Palsy Reconstruction. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007, 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  3. DIVIŠ, Petr. Interdisciplinary approach at complicated distal crus open fracture. In REŠKA, Michal, Jan KONEČNÝ a Zdeněk DVOŘÁK. International Congres of Plastic Surgery-book of abstracts. 2007. vyd. Brno, 2007, 1 s.
  4. DIVIŠ, Petr, Michal REŠKA, Jan KONEČNÝ a Zdeněk DVOŘÁK. Kombinované řešení komplikované otevřené zlomeniny distálního bérce. In Sborník přednášek Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě-červen 2007. 2007.
  5. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš VÝŠKA, Tomáš MRÁZEK, Lucie KUČEROVÁ, Pavel HORNÍK a Ivana HALAČKOVÁ. Management of the Cleft Patient at the Clinic of Plastic and Aesthetic Surgery Brno. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007, 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  6. RANNO, Raul, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Zdeněk DVOŘÁK, Nicola MONNI, Pavel NOVÁK a S. RANNO. Neo-phalloplasty with re-innervated latissimus dorsi free flap: a functional study of a novel technique. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2007, roč. 2007, 49(1), s. 3-7. ISSN 0001-5423.
  7. VESELÝ, Jiří, Petr HÝŽA, Raul RANNO, Emanuel CIGNA, Nicola MONNI, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Zdeněk DVOŘÁK, Pavel NOVÁK a S. RANNO. New technique of total phalloplasty with reinnervated latissimus dorsi myocutaneous free flap in female-to-male transsexuals. Ann Plast Surg. 2007. 2007, roč. 2007, May;58(5), s. 544-50, 7 s. ISSN 1766-7410.
  8. DRAŽAN, Luboš, Petr HÝŽA, Igor STUPKA, Jiří VESELÝ a Zdeněk DVOŘÁK. Oboustranná rekonstrukce prsů dvěma DIEP laloky: jak ji hodnotí pacientky? In Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007, s. 177-180. ISBN 9788072625277.
  9. JUSTAN, Ivan, Jana KONEČNÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš MRÁZEK, Pavel NOVÁK a Jiří VESELÝ. THE ROLE OF THE POPLITEAL NERVE BLOCK IN THE TREATMENT OF FOOT DEFECTS. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: Ta-Sevice Brno, 2007, 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.

  2006

  1. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš VÝŠKA, Tomáš MRÁZEK a Jiří VESELÝ. Dítě s rozštěpem obličeje. In Operativa.cz. Brno: Fotostředisko FN u sv. Anny v Brně, 2006, 20 s. ISSN 1801-4666.

  2005

  1. STUPKA, Igor, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Pavel NOVÁK a Ivan JUSTAN. Využití histologického vyšetření při potřebě verifikace motorické reinervace nervového štěpu. In Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Sborník abstrakt. Rožnov pod Radhoštěm, 2005, 1 s.

  2004

  1. PELIKÁN, Karel, Zdeněk DVOŘÁK a Igor OTÁHAL. Dětská anesteziologie v plastické chirurgii. In Sborník abstrakt XI. kongresu ČSARIM. Liberec. 1. vydání. Praha: Galén, 2004, 150 s. ISBN 80-7262-282-X.
  2. STUPKA, Igor, Jiří VESELÝ, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, Martin MOLITOR, Lucie KUČEROVÁ a Zdeněk DVOŘÁK. Foot morbidity following toe-to-hand transfers. European J Plast Surg. 2004, roč. 2004, č. 27, s. 283-287. ISSN 0930-343X.
  3. VESELÝ, Jií, Igor STUPKA, Petr HÝŽA, Martin MOLITOR, Lucie KUEROVÁ a Zdenk DVOÁK. Functional and Aesthetic Long-term Results of Toes-to-Hand Transfers. In Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plastztikai Sebészet, Abstract Book. Budapest, Hungary: Magyar traumatologia, 2004, s. A-0972, 1 s. ISBN 1217-32-31.
  4. STUPKA, Igor, Jií VESELÝ, Petr HÝŽA, Martin MOLITOR, Lucie KUEROVÁ a Zdenk DVOÁK. Long-term results of digital reconstruction using toe-to-finger transfers. European Journal of Plastic Surgery. 2004, roč. 2004, č. 27, s. 271-282. ISSN 0930-343X.
  5. DVOŘÁK, Zdeněk, Karel PELIKÁN, Jitka VOKURKOVÁ a Igor OTÁHAL. Management anesteziologické péče u pacientů s orofaciální rozštěpovou vadou. In Sborník abstrakt XI. kongresu ČSARIM. Liberec. 1. vydání. Praha: Galén, 2004, 150 s. ISBN 80-7262-282-X.
  6. DVOŘÁK, Zdeněk. Rozštěpové vady obličeje u dětí. In Reflexe logopedie v současné teorii a praxi. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 11-19. ISBN 80-244-0957-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 17:46