Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. DVOŘÁK, Pavel, Barbora BURÝŠKOVÁ, Barbora POPELÁŘOVÁ, Birgitta E. EBERT, Tibor BOTKA, Dalimil BUJDOŠ, Alberto SÁNCHEZ-PASCUALA, Hannah SCHÖTTLER, Heiko HAYEN, Víctor DE LORENZO, Lars M. BLANK a Martin BENEŠÍK. Synthetically-primed adaptation of Pseudomonas putida to a non-native substrate D-xylose. Nature Communications. Nature Portfolio, 2024, roč. 15, March 2024, s. 1-18. ISSN 2041-1723. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-46812-9.

  2023

  1. KUČEROVÁ, Eliška, Tibor BOTKA, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Lucie KUNTOVÁ, Adéla FINSTRLOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Bacteriophages: an alternative or a powerful complement to antibiotics? In 2nd Meeting of the National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB) in Kutná Hora, Czech Chemical Society Symposium Series vol. 21, no. 5, s. 177-256. 2023. ISSN 2336-7210.
  2. VOJTOVÁ, Lucy, Eva ČERNÁ, Jana BRTNÍKOVÁ, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK, Marie KOMÁRKOVÁ a Pavel PLEVKA. Bioaktivní hydrogely s fágy pro hojení infekčních ran. In III. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2023. ISBN 978-80-11-04155-7.
  3. ČERNÁ, Eva, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK, Marie KOMÁRKOVÁ a Lucy VOJTOVÁ. Biologicky stabilní injektabilní hydrogely pro fágovou terapii infikovaných ran na bázi biopolymerů. In XIV. mezinárodní konference Bioimplantologie, Lednice, ČR, 27.-28.4.2023. 2023. ISBN 978-80-11-03134-3.
  4. KUČEROVÁ, Eliška, Tibor BOTKA a Filip KŘIVÁK. Comparison of methods for Phage-Antibiotic Synergy (PAS) detection. In 5th International hands-on PHAGE BIOTECHNOLOGY course. 2023.
  5. BÍŇOVSKÝ, Ján, Marta ŠIBOROVÁ, Jiří NOVÁČEK, Karel ŠKUBNÍK, Tibor BOTKA, Martin BENEŠÍK, Roman PANTŮČEK, MARK VAN RAAIJ a Pavel PLEVKA. Conformational changes in baseplate required for genome delivery of S. aureus phage phi812. In 2nd Meeting of the National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB) in Kutná Hora, Czech Chemical Society Symposium Series vol. 21, no. 5, s. 177-256. 2023. ISSN 2336-7210.
  6. KOMÁRKOVÁ, Marie, Martin BENEŠÍK, Kateřina ROSÍKOVÁ, Tibor BOTKA, Lucie VALENTOVÁ, Pavel PLEVKA, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Filip RŮŽIČKA a Roman PANTŮČEK. Characterisation of bacteriophages with therapeutic potential against healthcare-associated and multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa. In Studentská vědecká konference MUNI PHARM 2023. Masarykova univerzita, Brno. 2023.
  7. OSOWSKI, Martin, Alena SIVÁKOVÁ, Filip RŮŽIČKA a Tibor BOTKA. Možnosti terapeutického ovlivění bakterie Staphylococcus aureus pomocí bakteriofága JK2. In Tomáškovy dny 2023. 2023. ISBN 978-80-280-0314-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0314-2023.
  8. KUČEROVÁ, Eliška, Tibor BOTKA, Jiřina HAVRÁNKOVÁ a Martin BENEŠÍK. PHAGE-ANTIBIOTIC SYNERGY (PAS) EFFECT EVALUATION AND NEW METHODS FOR ITS DETECTION. In 6th World Conference on Targeting Phage Therapy 2023. 2023.
  9. HERMANOVÁ, Laura Claudie, Tibor BOTKA, Filip RŮŽIČKA, Alena SIVÁKOVÁ a Jan VRBSKÝ. Prevalence kmenů Staphylococcus aureus produkujících Panton-Valentinův leukocidin izolovaných z ran. In Tomáškovy dny 2023. 2023. ISBN 978-80-280-0314-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0314-2023.
  10. SIVÁKOVÁ, Alena, Renata TEJKALOVÁ, Dominika POLAŠTÍK KLEKNEROVÁ, Martin OSOWSKI, Laura Claudie HERMANOVÁ, Zuzana ŠVAGEROVÁ, Jan VRBSKÝ, Filip RŮŽIČKA a Tibor BOTKA. Prevalence kmenů Staphylococcus aureus produkujících Panton-Valentinův leukocidin ze vzorků z ran u pacientů Mikrobiologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. In IX. Kongres Klinické Mikrobiologie, Infekčních Nemocí a Epidemiologie. 2023. ISBN 978-80-88379-27-0.
  11. VINCO, Adam, Tibor BOTKA, Kristína ROVŇÁKOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ a Roman PANTŮČEK. Role of Staphylococcus epidermidis bacteriophages in pathogenesis and horizontal gene transfer. In 2nd Meeting of the National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB) in Kutná Hora, Czech Chemical Society Symposium Series vol. 21, no. 5, s. 177-256. 2023. ISSN 2336-7210.
  12. KUNTOVÁ, Lucie, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Radka OBOŘILOVÁ, Hana ŠIMEČKOVÁ, Adéla FINSTRLOVÁ, Pavol BÁRDY, Marta ŠIBOROVÁ, Liudmyla TROIANOVSKA, Tibor BOTKA, Petr GINTAR, Ondrej ŠEDO, Zdeněk FARKA, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Staphylococcus aureus Prophage-Encoded Protein Causes Abortive Infection and Provides Population Immunity against Kayviruses. mBio. Washington, DC, USA: American Society for Microbiology, 2023, roč. 14, č. 2, s. 1-15. ISSN 2150-7511. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/mbio.02490-22.
  13. KOVAŘOVIC, Vojtěch, Adéla FINSTRLOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Petr PETRÁŠ, Pavel ŠVEC, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Meina NEUMANN-SCHAAL, Ondrej ŠEDO, Tibor BOTKA, Eva STAŇKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Staphylococcus brunensis sp. nov. isolated from human clinical specimens with a staphylococcal cassette chromosome-related genomic island outside of the rlmH gene bearing the ccrDE recombinase gene complex. Microbiology Spectrum. Washington, DC: American Society for Microbiology, 2023, roč. 11, č. 5, s. 1-22. ISSN 2165-0497. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/spectrum.01342-23.
  14. PANTŮČEK, Roman, Vojtěch KOVAŘOVIC, Adéla FINSTRLOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Petr PETRÁŠ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Pavel ŠVEC, Meina NEUMANN‐SCHAA, Ondrej ŠEDO, Tibor BOTKA a Jiří DOŠKAŘ. Staphylococcus brunensis sp. nov. isolated from human clinical specimens with an SCC-related genomic island outside of the rlmH gene bearing ccrDE recombinase gene complex (LB068). In 33rd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID). 2023.

  2022

  1. PANTŮČEK, Roman, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Tibor BOTKA, Lucie KUNTOVÁ, Adéla FINSTRLOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Alternative antibacterial therapy using bacteriophages: Phage host interactions and phage therapy safety. In NIVB Meeting 2022. 2022. ISSN 2336-7210.
  2. KUČEROVÁ, Eliška, Tibor BOTKA a Jiřina HAVRÁNKOVÁ. Bacteria? You shall not PASs! In The Biomania 2022 Student Scientific Meeting, Brno, Czech Republic, 2022. 2022. ISBN 978-80-280-0040-0.
  3. ŠTVERÁKOVÁ, Dana, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Dominik DOSTÁL, Andrea BUCHTOVÁ, Milan BUŇATA a Marek MOŠA. DUOFAG® and its journey to conquest diabetic foot infections. In Viruses of Microbes 2022, Guimarães, Portugal, 2022. 2022.
  4. VOJTOVA, Lucy, Eva ČERNÁ, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA a Roman PANTŮČEK. Gum Karaya-based hydrogel films as carriers for phage therapy of chronic wounds. In 19th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies (NN22), Thessaloniki, Greece. 2022.
  5. ČERNÁ, Eva, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK a Lucy VOJTOVÁ. Hydrogel drassings for phage therapy of chronic wounds. In 23rd Annual Conference on Material Science, YUCOMAT, 2022. 2022. ISBN 978-86-919111-7-1.
  6. ČERNÁ, Eva, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK a Lucy VOJTOVÁ. Hydrogelové filmy pro fágovou terapii chronických ran. In XIII. mezinárodní kongres Bioimplantologie. 2022. ISBN 978-80-01-06983-7.
  7. HAVRÁNKOVÁ, Jiřina, Tibor BOTKA, Martin BENEŠÍK, Pavol BÁRDY a Roman PANTŮČEK. Charakterizace nového stafylokokového podoviru a jeho interakce s hostitelem. In Genetická konference GSGM 2022 a XXIX. Genetické dny, Slavkov u Brna, Czech Republic, 2022. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
  8. PLACHÁ, Kateřina, Tereza ŠOPÍKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Marie KOMÁRKOVÁ, Vlastimil CHROMEČKA, Marta ŠIBOROVÁ, Andrea POLANSKÁ, Kateřina VÍTKOVÁ, Jana JURČÍKOVÁ a Marek MOŠA. Isolation and characterization of new bacteriophages against clinical isolates Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumanii from University hospital Ostrava. In Viruses of Microbes 2022, Guimarães, Portugal, 2022. 2022.
  9. ČUPROVÁ, Kristína, Martin BENEŠÍK, Tomáš BARTEJS, Tereza ŠOPÍKOVÁ, Tibor BOTKA, Lenka JANALOVÁ a Marek MOŠA. MB Pharma's Microbial Collection as a Source of New Enzybiotics. In Viruses of Microbes 2022, Guimarães, Portugal, 2022. 2022.
  10. KUČEROVÁ, Eliška a Tibor BOTKA. Nové metody detekce a hodnocení synergie fága s antibiotikem. In Genetická konference GSGM 2022 a XXIX. Genetické dny, Slavkov u Brna, Czech Republic, 2022. 2022. ISBN 978-80-7302-182-5.
  11. BENEŠÍK, Martin, Tomáš BARTEJS, Dominik CHMELÍK, Dana ŠTVERÁKOVÁ, Tibor BOTKA, Marta ŠIBOROVÁ, Vítězslav FUGLÍK, Martina PARISOVÁ a Marek MOŠA. Novel endolysin of S. sciuri phage S10 and its antimicrobial effect on S. aureus. In Viruses of Microbes 2022, Guimarães, Portugal, 2022. 2022.
  12. ŠOPÍKOVÁ, Tereza, Dana ŠTVERÁKOVÁ, Kateřina PLACHÁ, Martin BENEŠÍK, Marie KOMÁRKOVÁ, Tibor BOTKA, Monika PEICHLOVÁ, Nicol MYSLOVIČOVÁ, Marta ŠIBOROVÁ, Pavel PLEVKA a Marek MOŠA. Phage collection against human and veterinary pathogens. In Viruses of Microbes 2022, Guimarães, Portugal, 2022. 2022.
  13. KUNTOVÁ, Lucie, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Radka OBOŘILOVÁ, Hana ŠIMEČKOVÁ, Adéla FINSTRLOVÁ, Pavol BÁRDY, Tibor BOTKA, Zdeněk FARKA, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Rather die than be taken by the phage: Staphylococcus aureus prophage immunity protein protects population against kayviruses. In NIVB Meeting 2022. 2022. ISSN 2336-7210.
  14. KOVAŘOVIC, Vojtěch, Ivo SEDLÁČEK, Petr PETRÁŠ, Stanislava KRÁLOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Pavel ŠVEC, Meina NEUMANN-SCHAAL, Tibor BOTKA, Tereza GELBÍČOVÁ, Eva STAŇKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Staphylococcus ratti sp. nov. isolated from a lab rat. Pathogens. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2076-0817. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/pathogens11010051.

  2021

  1. FIŠAROVÁ, Lenka, Tibor BOTKA, Xin DU, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Pavol BÁRDY, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Pavel ROUDNICKÝ, Volker WINSTEL, Jesper LARSEN, Ralf ROSENSTEIN, Andreas PESCHEL a Jiří DOŠKAŘ. Staphylococcus epidermidis Phages Transduce Antimicrobial Resistance Plasmids and Mobilize Chromosomal Islands. mSphere. Washington, DC, USA: American Society for Microbiology, 2021, roč. 6, č. 3, s. 1-19. ISSN 2379-5042. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/mSphere.00223-21.

  2020

  1. BOTKA, Tibor, Lenka FIŠAROVÁ, Pavol BÁRDY, Martin BENEŠÍK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Genomic properties of new transducing phages and mobile genetic elements of Staphylococcus epidermidis. Online. In Mgr. Lukáš Vacek. Tomáškovy dny 2020 - XXIX. konference mladých mikrobiologů. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 29. ISBN 978-80-210-9611-0.
  2. HAVRÁNKOVÁ, Jiřina, Tibor BOTKA, Martin BENEŠÍK, Pavol BÁRDY a Roman PANTŮČEK. Charakterizace nového druhu stafylokokového bakteriofága čeledi Podoviridae. Online. In Mgr. Lukáš Vacek. Tomáškovy dny 2020 - XXIX. konference mladých mikrobiologů. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 12. ISBN 978-80-210-9611-0.
  3. FIŠAROVÁ, Lenka, Tibor BOTKA, Pavol BÁRDY, Martin BENEŠÍK, Ivana MAŠLAŇOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Phenotypic characterization of new Staphylococcus epidermidis phages able to transfer plasmids and genomic islands. Online. In Mgr. Lukáš Vacek. Tomáškovy dny 2020 - XXIX. konference mladých mikrobiologů. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 32. ISBN 978-80-210-9611-0.

  2019

  1. BENEŠÍK, Martin, Tibor BOTKA, Kateřina ROSÍKOVÁ, Nina HULATOVÁ, Pavol BÁRDY, Dana ŠTVERÁKOVÁ, Alois ČÍŽEK, Milan BUŇATA a Marek MOŠA. Genomic characterization of newly isolated wide-host-range phages of Aeromonas salmonicida. In Jaroslaw Dziadek. 8th International Weigl Conference: HUMAN WELFARE AND INFECTIOUS DISEASES IN A NEW MICROBIOME RESEARCH ERA. 1. vyd. Lodz: Grupa Medica s.c., 2019. ISBN 978-83-925769-6-9.
  2. BOTKA, Tibor, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK a Jiří DOŠKAŘ. High genome variability within Kayvirus populations is key to improving their therapeutic efficacy against staphylococci. In Jaroslaw Dziadek. 8th International Weigl Conference: HUMAN WELFARE AND INFECTIOUS DISEASES IN A NEW MICROBIOME RESEARCH ERA. 1. vyd. Lodz: Grupa Medica s.c., 2019, s. 64. ISBN 978-83-925769-6-9.
  3. BOTKA, Tibor, Roman PANTŮČEK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Martin BENEŠÍK, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Pavla HAVLÍČKOVÁ, Marian VARGA, Helena ŽEMLIČKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ, Martina FLORIANOVÁ, Vladislav JAKUBŮ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Lytic and genomic properties of spontaneous host-range Kayvirus mutants prove their suitability for upgrading phage therapeutics against staphylococci. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2019, roč. 9, č. 1, s. 5475-5486. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-41868-w.
  4. FIŠAROVÁ, Lenka, Roman PANTŮČEK, Tibor BOTKA a Jiří DOŠKAŘ. Variability of resistance plasmids in coagulase-negative staphylococci and their importance as a reservoir of antimicrobial resistance. Research in Microbiology. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 170, č. 2, s. 105-111. ISSN 0923-2508. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2018.11.004.

  2018

  1. FIŠAROVÁ, Lenka, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Tibor BOTKA a Marek MOŠA. Coagulase-negative staphylococci as a source of antimicrobial resistance genes. In Targeting Phage & Antibiotic Resistance - Phage Therapy and Other Inovative Ideas, Florence, Italy. 2018.
  2. KRISTEKOVÁ, Daniela, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Tibor BOTKA a Petr PETRÁŠ. Charakterizácia kmeňov Staphylococcus aureus obsahujúcich ostrov patogenity s génom pre exfoliatívny toxín D. In Lukáš Vacek. XXVII. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 40. ISBN 978-80-210-8963-1.
  3. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Tibor BOTKA, Michaela KAVKOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. MOLECULAR ANALYSIS OF PLASMIDS ISOLATED FROM ST398 STRAINS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS. In International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections | ISSSI 2018: 23 - 26 August 2018, Copenhagen, Denmark. 2018.
  4. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Petr PETRÁŠ, Darina ČEJKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. NEW EXFOLIATIVE TOXIN-ENCODING MOBILE GENETIC ELEMENTS REVEALED IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS. In International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections | ISSSI 2018: 23 - 26 August 2018, Copenhagen, Denmark. 2018.
  5. BOTKA, Tibor, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Novel spontaneous mutants of bacteriophage 812 exhibit multiple genomic changes and increased lytic effect on MRSA strains. In EMBO Workshop | Viruses of Microbes 2018 Abstract Book: 09 - 13 July 2018 | Wroclaw, Poland. 2018.
  6. DOŠKAŘ, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Marcela KLIMEŠOVÁ, Renáta KARPÍŠKOVÁ a Ivana KOLÁČKOVÁ. Příprava purifikovaného fága S. aureus pro použití ve veterinární praxi. 2018.
  7. DOŠKAŘ, Jiří, Lenka FIŠAROVÁ, Tibor BOTKA a Roman PANTŮČEK. Variability of antibiotic resistance plasmids in human and veterinary coagulase-negative staphylococci and possibility of their horizontal transfer. In International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections | ISSSI 2018: 23 - 26 August 2018 Copenhagen, Denmark. 2018.

  2017

  1. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Karla SVOBODOVÁ, Petr PETRÁŠ a Darina ČEJKOVÁ. Analysis of new types of exfoliative toxin B-encoding plasmids carried by impetigo strains of Staphylococcus aureus. In Jan Škoda, Markéta Wayhelová, Dana Štveráková, Tomáš Buryška, Martin Benešík, Pavel Dvořák, Pavel Reichman. The Biomania Student Scientific Meeting 2017. Brno: Masaryk University, 2017, s. 74. ISBN 978-80-210-8737-8.
  2. DOŠKAŘ, Jiří, Tibor BOTKA, Martin BENEŠÍK, Renata KARPÍŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, IVANA KOLÁČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Collection of staphylococcal polyvalent bacteriophages suitable for phage therapy exhibiting broad lytic host-range on methicillin resistant Staphylococcus aureus strains. In IUMS 2017 Singapore - 15th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Singapore, 2017, s. 32.
  3. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Petr PETRÁŠ. Dvě odlišné linie plazmidů kódujících exfoliativní toxin B identifikované v českých kmenech Staphylococcus aureus. Zprávy Centra Epidemiologie a Mikrobiologie. Státní zdravotní ústav, 2017, roč. 26, č. 8, s. 291-294. ISSN 1804-8668.
  4. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Karla SVOBODOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Darina ČEJKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Characterization of two highly divergent lineages of exfoliative toxin B-encoding plasmids revealed in impetigo strains of Staphylococcus aureus. In Carolina Garcia Sabaté. EMBO | EMBL Symposium: New Approaches and Concepts in Microbiology. Germany: EMBL Heidelberg, Germany, 2017, s. 122.
  5. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Karla SVOBODOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Darina ČEJKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Komparativní analýza dvou odlišných linií plazmidů kódujících exfoliativní toxin B u klinických kmenů Staphylococcus aureus. In Lukáš Vacek. XXVI. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, s. 50. ISBN 978-80-210-8585-5.
  6. BOTKA, Tibor. Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus. Informační listy. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2017, Neuveden, č. 50, s. 11-25. ISSN 1210-6267.
  7. DOŠKAŘ, Jiří, Tibor BOTKA, Renata KARPÍŠKOVÁ, IVANA KOLÁČKOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Spontaneous mutants of staphylococcal polyvalent bacteriophages with broad lytic host-range on Staphylococcus aureus strains are suitable for phage therapy. In University of Hohenheim, Research Center for Heath Sciences. 1st German Phage Symposium. 2017, s. 87.
  8. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Karla SVOBODOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Darina ČEJKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Two highly divergent lineages of exfoliative toxin B-encoding plasmids revealed in impetigo strains of Staphylococcus aureus. International Journal of Medical Microbiology. Jena: ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, 2017, roč. 307, č. 6, s. 291-296. ISSN 1438-4221. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijmm.2017.05.005.

  2016

  1. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Ivan RYCHLÍK, Zbyněk ZDRÁHAL, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Complete genomes of ETA-converting bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus. In Viruses of Microbes 2016 - EMBO Conference Series, Liverpool, United Kingdom. 2016.

  2015

  1. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Ivan RYCHLÍK, Zbyněk ZDRÁHAL, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Complete genome analysis of ETA-converting bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus. In R. Gaillyová, I. Valášková, M. Jarkovská. Týden lékařské genetiky v Brně - The Biomania Student Scientific Meeting 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2015, s. 33. ISBN 978-80-210-7933-5.
  2. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Ivan RYCHLÍK, Zbyněk ZDRÁHAL, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Complete genome analysis of two new bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus. Virus Genes. Springer US, 2015, roč. 51, č. 1, s. 122-131. ISSN 0920-8569. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11262-015-1223-8.
  3. TKADLEC, Jan, Eva VAŘEKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Jiří DOŠKAŘ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Tibor BOTKA, Libor FILA a Oto MELTER. Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from Czech cystic fibrosis patients: high rate of ribosomal mutation conferring resistance to MLSB antibiotics as a result of long-term and low-dose azithromycin treatment. Microbial Drug Resistance. New Rochelle, NY, USA: Mary Ann Liebert Inc., 2015, roč. 21, č. 4, s. 416-423. ISSN 1076-6294. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/mdr.2014.0276.

  2014

  1. ŠTVERÁKOVÁ, Dana, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Tibor BOTKA, Petr PETRÁŠ a Ivana MACHOVÁ. Analýza interakce dvou různých konvertujících bakteriofágů Staphylococcus aureus. In D. Holá, T. Mašek. Genetická konference GSGM 2014. 2014, s. 93.
  2. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Ivana MACHOVÁ. Charakterizace ETA-fágů indukovaných z klinických kmenů Staphylococcus aureus. In D. Holá, T. Mašek. Genetická konference GSGM 2014. 2014, s. 39.
  3. TKADLEC, Jan, Oto MELTER, Eva BUKÁČKOVÁ, Libor FILA, Roman PANTŮČEK, Adéla INDRÁKOVÁ, Tibor BOTKA a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Staphylococcus aureus in Czech cystic fibrosis patients – prospective study. Journal of Cystic Fibrosis. Netherlands: Elsevier BV, 2014, roč. 13, S2, s. S70, 1 s. ISSN 1569-1993. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S1569-1993(14)60232-0.

  2013

  1. BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Pavla HOLOCHOVÁ, Petr PETRÁŠ a Ivana MACHOVÁ. Genotyping of converting bacteriophages isolated from clinical Staphylococcus aureus strains produced the exfoliative toxin A. In F. Růžička, J. Gabriel. 26. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha - Bratislava: Československá společnost mikrobiologická, 2013, s. 43. ISBN 978-80-260-4507-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2024 20:28