Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. LOUTOCKÝ, Pavel, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, František KASL a Jakub VOSTOUPAL. Cybersecurity Work Force Scarcity - Use Case Czechia: Lessons Learned, Lessons to be Learned. In IRIS 2024. 2024.
  2. LOUTOCKÝ, Pavel, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, František KASL a Jakub VOSTOUPAL. Cybersecurity Work Force Scarcity - Use Case Czechia: Lessons Learned, Lessons to be Learned. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2024, roč. 2024, s. 257-266. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/1cb4ea69-686f-4bcc-9bf5-540c8a3cfe07.
  3. KRIŠTOFÍK, Andrej a Pavel LOUTOCKÝ. ODR and Online Courts: Their future after the AI Act. In IRI§24 – Internationales Rechtsinformatik Symposion 2024. 2024.
  4. KRIŠTOFÍK, Andrej a Pavel LOUTOCKÝ. ODR and Online courts: What is their future after the AI Act. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2024, roč. 27, č. 1, s. 197 - 204. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/9375d02d-afd2-47fd-9e71-ba679710f15a.
  5. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ, Adam JAREŠ a Martin ERLEBACH. The role of public entities in promoting and regulating the development of the mobility as a service landscape. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2024, roč. 2024, March, s. 233-238. ISSN 1664-848X.
  6. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ, Adam JAREŠ a Martin ERLEBACH. The role of public entities in promoting and regulating the development of the mobility as a service landscape. In Erich Schweighofer. IRIS 2024. Bern: Weblaw, 2024, s. 233-238. ISBN 978-3-03916-222-2.

  2023

  1. KRIŠTOFÍK, Andrej a Pavel LOUTOCKÝ. AI Act and its impact on ODR Systems: What it is and what it is missing. In IRI§23 Internationales Rechtsinformatik Symposion 2023. 2023.
  2. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ, Bettina BACHER, Václav STUPKA, Michal KOŠČÍK, David ŠMAHEL, Monika METYKOVÁ, Herbert HRACHOVEC, Andreas KIRCHNER, Alena MACKOVÁ, Jakub MACEK, Dan Jerker Börje SVANTESSON, Erich SCHWEIGHOFER, Hana MACHÁČKOVÁ, Zbyněk LOEBL, Andreas WIEBE, Tamás SZÁDECZKY, Jan HOSPES, Nikolaus FORGÓ, Michal ČERNÝ, Jiří MAREK a Alex IVANČO. Cyberspace 2023. 2023.
  3. LOUTOCKÝ, Pavel. Český národní kvalifikační rámec v oblasti kybernetické bezpečnosti. In REWIRE - Cybersecurity Skills Alliance, REWIRE Info-day. 2023.
  4. STUPKA, Václav, Jakub VOSTOUPAL a Pavel LOUTOCKÝ. EU – US comparison of approaches to cybersecurity certification and standardization. Jusletter IT. Weblaw AG, 2023, roč. 2023, č. 3, s. 427-436. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/f6181a06-5514-4cfb-927a-b695b6ee4dfa.
  5. LOUTOCKÝ, Pavel. Evropská digitální peněženka. In Cyberlaw Research Summit. 2023.
  6. LOUTOCKÝ, Pavel. How to improve access to justice through online tools? In Cyberspace 2023: ODR track. 2023.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel. Law of Evidence in the Digital Environment. In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Wolters Kluwer, 2023, s. 193-202. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7.
  8. STUPKA, Václav, Pavel LOUTOCKÝ, Antonín DUFKA a Petr ŠVENDA. Multi party signatures and electronic evidence in criminal proceedings. Jusletter IT. Weblaw AG, 2023, roč. 2023, č. 3, s. 419-425. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/95440eb4-0311-40e8-80e8-e7761ac25706.
  9. MAREŠ, Miroslav, Pavel LOUTOCKÝ, František KASL, Tomáš PITNER, Jakub DRMOLA a Petr SEIFERT. Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti. In CyberCon 2023. 2023.
  10. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Transactions [Electronic Contracting, Electronic Signatures, Trust Service]. In Frank Hendrickx (general ed.). Information Technology Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Wolters Kluwer, 2023, s. 165-184. International Encyclopaedia of Law/Privacy and Technolgy Law. ISBN 978-94-035-0817-7.
  11. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA, Pavel KOUKAL, Tereza KYSELOVSKÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Matěj MYŠKA, Michal PETR, Tomáš GŘIVNA, Josef DONÁT, Tomáš ŠČERBA a Miroslav UŘIČAŘ. Privacy and Technology Law Czech Republic: Information Technology Law. 1. vyd. Wolter Kluwer: Kluwer Law International B.V., 2023, 345 s. International Encyclopaedia of Laws: Privacy and Technology Law. ISBN 978-90-411-2188-2.
  12. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Šimon CHVOJKA, Kristýna BÓNOVÁ, Anežka KARPJÁKOVÁ, Tina MIZEROVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Kristýna MLČÁKOVÁ, Jakub STOJAN a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury II/2023. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 61-88. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2023-2-3.
  13. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Šimon CHVOJKA, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, František KASL, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Zuzana VLACHOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Ondřej WOZNICA a Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2023. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 97-139, 42 s. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2023-1-4.
  14. BOHUSLAV, Lukáš, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Zdeněk ČERVÍNEK, Jan CHMELÍK, Petr KALENSKÝ, Pavel KOUKAL, Tomáš KŘIVKA, Jakub MÍŠEK, Soňa POSPÍŠILOVÁ, Jakub VOSTOUPAL a Martin ŠOLC. Recenze závěrečných prací II/2023. In Revue pro právo a technologie. Brno, 2023, s. 137-188. ISSN 1805-2797.
  15. DVOŘÁK, Jan, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ, Jelizaveta JUŘIČKOVÁ, Jiří MULÁK a Václav ŠMEJKAL. Recenze závěrečných prací I/2023. In Revue pro právo a technologie. Brno, 2023, s. 187-217. ISSN 1805-2797.
  16. DVOŘÁK, Jan, Jakub HARAŠTA, Jelizaveta JUŘIČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jiří MULÁK a Václav ŠMEJKAL. Recenze závěrečných prací I/2023. In Revue pro právo a technologie. 2023, s. 187-217. ISSN 1805-2797.
  17. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub VOSTOUPAL. The Curation Mechanism for the Czech National Qualifications Framework in Cybersecurity. Online. In Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES '23). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023, s. 1-6. ISBN 979-8-4007-0772-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3600160.3605001.
  18. LOUTOCKÝ, Pavel. The importance of qualifications frameworks in (not only) cybersecurity. In LASARIS seminar. 2023.
  19. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Adam JAREŠ, Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ a Martin ERLEBACH. The regulatory landscape for mobility as a service in a Europe fit for the digital age. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2023, roč. 2023, March, s. 1-8. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/7b84368f-ee19-4b8d-b7df-a1354a47e9ab.
  20. PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Adam JAREŠ a Martin ERLEBACH. The regulatory landscape for mobility as a service in a Europe fit for the digital age. In IRI§23 Internationales Rechtsinformatik Symposion 2023. 2023.

  2022

  1. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Václav STUPKA, Michal KOŠČÍK, Aleš ZAVRŠNIK, Ludwig GRAMLICH, Herbert HRACHOVEC, Andreas KIRCHNER, Kristian DANEBACK, Jakub MACEK, Dan Jerker Börje SVANTESSON, Erich SCHWEIGHOFER, David ŠMAHEL, Miroslav MAREŠ, Andreas WIEBE, Monika METYKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ, Václav MATYÁŠ, Bettina BACHER, Eva MARTINICOVÁ, Zbyněk LOEBL, Alex IVANČO a Jan KLESLA. Cyberspace 2022. 2022.
  2. BLECHOVÁ, Anna, Jakub DRMOLA, Jan HAJNÝ, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. Mapping Competencies to Cybersecurity Work Roles. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2022, roč. 2022, June, s. 393-400. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/2e2f01cf-ae2c-4536-90ad-460613905754.
  3. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Metodika programu odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností. 2022, 80 s.
  4. LOUTOCKÝ, Pavel, Zbyněk LOEBL a Andrej KRIŠTOFÍK. ODR TRACK: comparative study 2022: Preparing, Designing, and Implementing Digital Courts in Europe, Cyberspace 2022. 2022.
  5. LOEBL, Zbyněk, Pavel LOUTOCKÝ a Marína URBÁNIKOVÁ. Online veřejná správa s využitím designu zaměřeného na občana – první zkušenosti. In České právo a informační technologie (Brno, Česká republika). 2022.
  6. LOUTOCKÝ, Pavel. Possible Approaches towards the Architecture of Online Courts and their Potential in the Decision-making Process. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2022, Neuvedeno, č. 5, s. 215-225. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/f37d20de-4f8c-4421-afaa-0d914636f226.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel a Miroslav MAREŠ. Profesní kvalifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti. In European Conference on Security Research in Cyberspace. 2022.
  8. BLECHOVÁ, Anna, Kristýna BÓNOVÁ, Martin ERLEBACH, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Jakub VOSTOUPAL, Ondřej WOZNICA a Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 161–194, 33 s. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2022-2-5.
  9. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, František KASL, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Jakub VOSTOUPAL a Ondřej WOZNICA. Přehled aktuální judikatury I/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 67-95. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2022-1-3.
  10. LOUTOCKÝ, Pavel. Recenze: KLODWIG, Jakub. Příručka právní regulace cloudu. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022, roč. 30, č. 22, s. 800. ISSN 1210-6410.
  11. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Tereza NOVOTNÁ, Martin ŠVEC, Roman VANĚK, Jakub VOSTOUPAL a Ondřej WOZNICA. Recenze závěrečných prací II/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno, 2022, s. 239–275, 36 s. ISSN 1805-2797.
  12. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Sada metodických, organizačních a právních nástrojů pro realizaci procedur odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a poskytnutí relevantních vzorových dokumentů (pravidla a podmínky RVDP, poskytnutí detailních vzorových podkladů, dokumentů atp. se zaměřením na soukromou i veřejnou správu vč. popisu relevantních parametrů). 2022, 58 s.
  13. LOUTOCKÝ, Pavel. Selected Legal Aspects of Electronic Evidence. In LASARIS seminar. 2022.
  14. LOUTOCKÝ, Pavel, Zbyněk LOEBL a mARÍNA URBÁNIKOVÁ. Stav online soudnictví v ČR - aktuální kroky a výstupy projektu. In České právo a informační technologie. 2022.
  15. LOUTOCKÝ, Pavel. Strategies for e-justice – is a roadmap for the digitalisation of justice needed? In Workshop on Digitalization of Justice: Towards an EU Roadmap? 2022.
  16. VOSTOUPAL, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Tomáš PITNER, Patrik VALO, Adam VALALSKÝ a Damián PARANIČ. The Platform for Czech National Qualifications Framework in Cybersecurity. Online. In Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES '22). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-9670-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3538969.3543800.
  17. VOSTOUPAL, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Tomáš PITNER, Patrik VALO, Adam VALALSKÝ a Damián PARANIČ. The Platform for Czech National Qualifications Framework in Cybersecurity. In International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2022). 2022.
  18. LOUTOCKÝ, Pavel a Andrej KRIŠTOFÍK. The Specifics of eJustice in the Czech Republic and Approach to Online Court. In Digitalization and Enforcement of Civil Decisions Within The EU, Brussels, Belgium. 2022.

  2021

  1. HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5.
  2. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Václav STUPKA, František KASL, Aleš ZAVRŠNIK, Ludwig GRAMLICH, Herbert HRACHOVEC, Andreas KIRCHNER, Kristian DANEBACK, Jakub MACEK, Dan Jerker Börje SVANTESSON, Erich SCHWEIGHOFER, David ŠMAHEL, Miroslav MAREŠ, Andreas WIEBE, Monika METYKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ, Lydia KRAUS, Václav MATYÁŠ a Walter HÖTZENDORFER. Cyberspace 2021. 2021.
  3. PITNER, Tomáš, Otto DOSTÁL, Otto DOSTÁL, Pavel LOUTOCKÝ, František KASL a Pavel ANDRES. Dílčí projekt „CovidCareShare – Bezpečné sdílení medicínských dat v období pandemie Covid19“ Výsledek V1 – Architektura systému pro bezpečné sdílení medicínských dat. Brno: Neuveden, 2021, 20 s. Dílčí projekt CovidCareShare.
  4. PITNER, Tomáš, Otto DOSTÁL, Otto DOSTÁL, Pavel LOUTOCKÝ, František KASL a Pavel ANDRES. Dílčí projekt „CovidCareShare – Bezpečné sdílení medicínských dat v období pandemie Covid19“ Výsledek V2 – Studie proveditelnosti. Brno: Neuveden, 2021, 8 s. Dílčí projekt CovidCareShare.
  5. LOUTOCKÝ, Pavel. European Digital Identity and its Promises. In Cyberspace 2021. 2021.
  6. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Court as a Way to Automatize the Decision-making Processes. In EDUC research seminar on Cyber Security & Artificial Intelligence. 2021.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Courts in the Czech Republic. In III Conference on New technologies and artificial intelligence, Pedagogical University of Krakow, Institute of Law and Economics. 2021.
  8. LOEBL, Zbyněk, Pavel LOUTOCKÝ, Martin MAISNER, Michal MATĚJKA, Radim POLČÁK a Marína URBÁNIKOVÁ. Online soudnictví v České republice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 146 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-131-5.
  9. LOUTOCKÝ, Pavel a František KASL. Potenciál a úskalí identifikačních služeb bankovní identity. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2021, roč. 160, č. 12, s. 1038-1053, 17 s. ISSN 0231-6625.
  10. HAJNÝ, Jan, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ a Tomáš PITNER. Progress towards Czech National Cybersecurity Qualifications Framework. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2021, roč. 2021, 27. Mai, s. 257-262. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.38023/f79f430a-ca8b-409f-9a1f-66135b8ff2d8.
  11. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury II/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 135-172. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2021-2-5.
  12. BARTOŠ, Vojtěch, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury I/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 77-99. ISSN 1805-2797.
  13. LOUTOCKÝ, Pavel a Zbyněk LOEBL. SPECIAL TRACK: Online Dispute Resolution 2021, Cyberspace 2021. 2021.
  14. DRMOLA, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. The Matter of Cybersecurity Expert Workforce Scarcity in the Czech Republic and Its Alleviation through the Proposed Qualifications Framework. Online. In ACM International Conference Proceeding Series: ARES 2021: The 16th International Conference on Availability, Reliability and Security. New York: Association for Computing Machinery, 2021, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-9051-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3465481.3469186.
  15. DRMOLA, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. The Matter of Cybersecurity Expert Workforce Scarcity in the Czech Republic and Its Alleviation through the Proposed Qualifications Framework. In International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2021). 2021.

  2020

  1. LOUTOCKÝ, Pavel. Cybersecurity Qualifications Framework and Current Progress. In C4E members meeting. 2020.
  2. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Václav STUPKA, František KASL, Aleš ZAVRŠNIK, Ludwig GRAMLICH, Herbert HRACHOVEC, Andreas KIRCHNER, Kristian DANEBACK, Jakub MACEK, Dan Jerker Börje SVANTESSON, Erich SCHWEIGHOFER, David ŠMAHEL, Miroslav MAREŠ, Andreas WIEBE, Monika METYKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ, Lydia KRAUS, Václav MATYÁŠ a Walter HÖTZENDORFER. Cyberspace 2020. 2020.
  3. MÍŠEK, Jakub, František KASL a Pavel LOUTOCKÝ. Czech Republic: Personal Data Protection Law. European Data Protection Law Review. Berlin: Lexxion, 2020, roč. 6, č. 2, s. 289-293. ISSN 2364-2831. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21552/edpl/2020/2/15.
  4. LOUTOCKÝ, Pavel. Návrh nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech a jeho praktické dopady. In IMZ kybernetická kriminalita. 2020.
  5. POLČÁK, Radim, Václav MATYÁŠ a Pavel LOUTOCKÝ. Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů a kybernetického bezpečnostního incidentu v kontextu internetu věcí. 2020.
  6. LOUTOCKÝ, Pavel a Anna BLECHOVÁ. Online Courts and The Future Of Justice. Susskind, R. E. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 2, s. 329-341. ISSN 1802-5943.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel. Online soudnictví jako podpora ochrany spotřebitelských práv. In České právo a informační technologie. 2020.
  8. LOUTOCKÝ, Pavel, David KOSAŘ a Michal MALANÍK. Pracovní skupina expertů související s otázkami pro zavedení online soudů v České republice. Expertní panel, 2020 - 2023.
  9. KASL, František, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Juraj VIVODA, Jakub VOSTOUPAL a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
  10. COLLETT, Dominika, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA, Petra VYDROVÁ a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 21.
  11. LOUTOCKÝ, Pavel. Příležitosti a rizika elektronické identifikace a související aktuální otázky. In Konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě. 2020.
  12. LOUTOCKÝ, Pavel. The State of Online Courts in Czechia and a Way Forward. In Cyberspace 2020. 2020.
  13. LOUTOCKÝ, Pavel. Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů. 1. vyd. Praha: Woltes Kluwer, 2020, 217 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-752-5.
  14. LOUTOCKÝ, Pavel. Vymahatelnost práva prostřednictvím online řešení sporů a online soudnictví. In Ústav státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací. 2020.

  2019

  1. MATYÁŠ, Václav, Radim POLČÁK a Pavel LOUTOCKÝ. Analýza veřejně dostupných dat z Uloz.to a snahy o zveřejnění výsledků, které z daného vyplynuly. 2019.
  2. POLČÁK, Radim, Václav MATYÁŠ a Pavel LOUTOCKÝ. Data Breach Notification - porušení bezpečnosti osobních údajů a jeho nahlašování. 2019.
  3. LOUTOCKÝ, Pavel. EU Consumer ODR: Is It Really an Efficient Tool for Settling eCommerce Disputes? The Way Forward. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2019. 2019.
  4. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT law - thirteenth edition. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2019.
  5. SELUCKÁ, Markéta, Iva ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel LOUTOCKÝ. Information Obligations and Disinformation of Consumers: Czech Law Report. In Gert Straetmans. Information Obligations and Disinformation of Consumers. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2019, 2019, s. 339-364. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 33). ISBN 978-3-030-18053-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-18054-6_9.
  6. LOUTOCKÝ, Pavel. National Cybersecurity Qualifications Framework in Czech Republic. In LASARIS seminar. 2019.
  7. MATYÁŠ, Václav, Radim POLČÁK a Pavel LOUTOCKÝ. Ochrana osobních údajů a vybrané otázky z technického a právního pohledu: veřejný zájem, chráněný zájem, pravidelné zpřístupňování údajů či zpracovávání osobních údajů v akademickém prostředí. 2019.
  8. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Dispute Resolution as an Inspiration for Contemporary Justice. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2019, roč. 2019, Februar, s. 1-8. ISSN 1664-848X.
  9. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Dispute Resolution as an Inspiration for Contemporary Justice. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2019: Internet of Things, Austria, Salzburg. 2019.
  10. POLČÁK, Radim, Václav MATYÁŠ a Pavel LOUTOCKÝ. Princip odpovědnosti správce osobních údajů jako nezbytný předpoklad funkční ochrany osobních údajů. 2019.
  11. LOUTOCKÝ, Pavel. Problémy s vymahatelností práva v souvislosti s využíváním online platforem. In České právo a informační technologie. 2019.
  12. COLLETT, Dominika, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA, Petra VYDROVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 20, s. 91-126. ISSN 1804-5383.
  13. COLLETT, Dominika, František KASL, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan SVOBODA, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 19, s. 87-124. ISSN 1804-5383.
  14. LOUTOCKÝ, Pavel. Qualifications Framework as Crucial Step to Improve the Area of Cybersecurity. In Cyberspace 2019. 2019.
  15. LOUTOCKÝ, Pavel. Shared Economy and Online Platforms from the Perspective of Czech Law. In research workshop ‘Legal Implications of the Platform Economy’, Danube University Krems. 2019.
  16. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
  17. LOUTOCKÝ, Pavel. 3D Printing and Beyond: Intellectual Property and Regulation. Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 123-130. ISSN 1802-5943.

  2018

  1. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. Online. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018, s. 239-250. ISBN 978-3-030-00793-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-00794-2_26.
  2. LOUTOCKÝ, Pavel, Jakub MÍŠEK a František KASL. Czech Republic. Online. In J.L. da Cruz Vilaça, R. L. Vasconcelos, M. Gorjão-Henriques, A. Saavedra. The internal market and the digital economy: XXVIII FIDE Congress Lisbon/Estoril (23-26 may 2018) Congress proceedings Vol. 1. Coimbra: Almedina, 2018, s. 285-315. Congress proceedings Vol. 1. ISBN 978-972-40-7478-8.
  3. KASL, František a Pavel LOUTOCKÝ. Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků. In COFOLA 2018. 2018.
  4. LOUTOCKÝ, Pavel. EU Consumer ODR: Is It Really an Efficient Tool for Settling eCommerce Disputes? The Way Forward. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2018. 2018.
  5. LOUTOCKÝ, Pavel. European Contract Law for Digital Goods. In Summer School of European IP and ICT Law 2018. Reichenau an der Rax. 2018.
  6. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT Law 2018: Texts, Cases, Materials. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 404 s.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel. Evaluation of the crucial parameters for designing successful ODR model. In Cyberspace 2018. 2018.
  8. LOUTOCKÝ, Pavel. Ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na internetu a možnost řešení vzniklých sporů online. In Právo informačních technologií. 1. vyd. Praha: Woltes Kluwer, 2018, s. 307-347. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
  9. LOUTOCKÝ, Pavel. Postavení online platforem - úvod. In České právo a informační technologie. 2018.
  10. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
  11. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 65-91.
  12. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 59-89.
  13. SELUCKÁ, Markéta, Iva ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel LOUTOCKÝ. Specific Questions of Consumer Protection Connected with Information Duty In Czech Law. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, roč. 8, č. 4, s. 469-485. ISSN 1805-8396.

  2017

  1. LOUTOCKÝ, Pavel. Is the EU ODR Regime Really Offering Efficient Alternative to Solve Consumer Disputes?: The Situation Two Years After Introducing the Regime. In Cyberspace 2017. 2017.
  2. MÍŠEK, Jakub a Pavel LOUTOCKÝ. Kitsch in Legal Argumentation. In Law and Literature Conference. 2017.
  3. LOUTOCKÝ, Pavel. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU a jeho dopady na českou právní úpravu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 261-309. ISSN 1804-5383.
  4. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 15 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
  5. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ, Lucie STRAKOVÁ a Anna ŠTEFANIDESOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 24 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 15. ISSN 1804-5383.
  6. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/RPT2017-1-4.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel. The future of UDRP? In ICANN59 - Policy Forum - Johannesburg. 2017.
  8. LOUTOCKÝ, Pavel. Where do We Stand with Consumer ODR in EU? In COFOLA International 2017. 2017.

  2016

  1. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA a Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016, s. 247-435. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
  2. LOUTOCKÝ, Pavel a Kamil MALINKA. Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 14, s. 45-64. ISSN 1804-5383.
  3. LOUTOCKÝ, Pavel. ICANN: What a Global Future of internet Governance? In Cyberspace 2016. 2016.
  4. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016, 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
  5. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 241 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
  6. MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Dispute Resolution: First impressions and impact of the new ODR Platform - Forum Shopping. In II ADR EUROPEAN FORUM Implementation of the new regulation on alternative dispute resolution. Madrid, Spain. 2016.
  8. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Dispute Resolution to Resolve Consumer Disputes from the perspective of European Union Law: Is the Potential of ODR Fully Used? Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 113-127. ISSN 1802-5943.
  9. LOUTOCKÝ, Pavel. Practical Impacts of the EU Regulation on Online Dispute Resolution for Consumer Disputes. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská. COFOLA INTERNATIONAL 2016. Brno: Masaryk University, 2016, s. 254-268. ISBN 978-80-210-8356-1.
  10. LOUTOCKÝ, Pavel. Právní aspekty odposlechů a související technologické výzvy. In České právo a informační technologie. 2016.
  11. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
  12. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA a Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 17 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13. ISSN 1804-5383.

  2015

  1. LOUTOCKÝ, Pavel. Are We Getting Good Decisions by Top-level Domain Name Dispute Resolution Providers? Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 1, s. 111-128. ISSN 1802-5943. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MUJLT2015-1-7.
  2. SMEJKALOVÁ, Terezie, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín. Praha: Security Media, s.r.o., 2015, roč. 21, č. 2, s. 51-54. ISSN 1210-8723.
  3. LOUTOCKÝ, Pavel. eIDAS Regulation: A Step Forward? Wien: CEE eDem and eGov Days 2015: Independence Day: Time for a European Internet?, 2015, s. 105-113. ISBN 978-3-85403-308-0.
  4. LOUTOCKÝ, Pavel. IP protection of 3D print. In Summer School of European IP and ICT Law 2018. Reichenau an der Rax. 2015.
  5. LOUTOCKÝ, Pavel. Jurisdikce při zásahu do autorských práv. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 11, s. 61-65. ISSN 1804-5383.
  6. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Dispute Resolution and the Latest Development of UNCITRAL Model Law. In Drličková, Klára. Cofola International 2015: Current Challenges to Resolution of International (Cross-border) Disputes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 243-256. ISBN 978-80-210-8020-1.
  7. LOUTOCKÝ, Pavel. Online Dispute Resolution to Resolve Consumer Disputes from the perspective of European Union Law. In Göttingen International Research Forum on IP/ICT and Law 2015. 2015.
  8. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 11. ISSN 1804-5383.
  9. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 23 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 12. ISSN 1804-5383.
  10. LOUTOCKÝ, Pavel. Recenze: MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 6, s. 521-524. ISSN 0231-6625.
  11. LOUTOCKÝ, Pavel. Recenze: WAHAB, Mohamed S. Abdel, Ethan KATSH, Daniel RAINEY. Online Dispute Resolution: Theory and Practice: A Treatise on Technology and Dispute Resolution. Sociální studia: Právo v sociálních vědách. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 2, s. 141-143. ISSN 1214-813X.
  12. LOUTOCKÝ, Pavel. Specifika elektronického dokazování při mimosoudním řešení sporů. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 12, s. 3-19. ISSN 1804-5383.
  13. LOUTOCKÝ, Pavel. Uzavírání "click-wrap" smluv a prorogační doložka. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 12, s. 49-55. ISSN 1804-5383.
  14. LOUTOCKÝ, Pavel. Visualization in Out-of-Court Decision-Making Process: Synergy or Discord? In Klusoňová Markéta, Michal Malaník, Monika Stachoňová a Martin Škop. Argumentation 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 121-136. ISBN 978-80-210-7970-0.

  2014

  1. LOUTOCKÝ, Pavel. Are We Getting Getting Good Decisions by Top-level Domain Name Dispute Resolution Providers? In Cyberspace 2014. 2014.
  2. LOUTOCKÝ, Pavel. Některé aspekty vybraných poskytovatelů nezávazného online mimosoudního rozhodování. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 10, s. 71-89, 18 s. ISSN 1804-5383.
  3. LOUTOCKÝ, Pavel. Non - binding ODR as the solution to resolve unresolvable: myth or possibility? In Graduate colloqium "Experience of Judgment". 2014.
  4. LOUTOCKÝ, Pavel. Přetváření mechanismů rozhodování mimosoudních sporů pomocí internetu a softwaru. Kreativita v právu. 2014.

  2012

  1. LOUTOCKÝ, Pavel. Slabiny a silné stránky on-line rozhodčího řízení se zaměřením na B2B transakce. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 09:53