Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. STRACHOVÁ, Milena a Aleš SEKOT. Olympic Versus Sokol Movement. Studia Sportiva. Czechia: Masaryk University Faculty of Sports Studies, roč. 16, č. 02, s. 195-203. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2022-2-20. 2022.
  2. STRACHOVÁ, Milena a Aleš SEKOT. Olympic Versus Sokol Movement. In In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 2022. 2022.
  3. SEKOT, Aleš. Rodičovské výchovné styly versus sport dětí. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: Česká kinantropologická společnost, roč. 87, 1/2022, s. 2-14. ISSN 1210-7689. 2022.
  4. SEKOT, Aleš. Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice (recenze). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, roč. 25, 1-2/2022, s. 149-151. ISSN 1211-9261. 2022.

  2021

  1. SEKOT, Aleš a Irena DURDOVÁ. Covid-19 versus Physical Activity in the Context of University Students. Studia Sportiva. roč. 15, č. 2, s. 27-36. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2021-2-3. 2021.
  2. DURDOVÁ, Irena a Aleš SEKOT. COVID-19 Versus University Students Physical Activity. In Sanja Šalaj a Dario Škergo. 9th Intertnational Vonference on Kinesiology: Proceedings. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb. s. 567-570. ISBN 978-953-317-065-7. 2021.
  3. SEKOT, Aleš a Irena DURDOVÁ. COVID-19 Versus University Students Physical Activity. International Journal of Sport Science and Physical Education. New York USA: International Journal of Sport Science, roč. 20, 3-4, s. 48-52. ISSN 2575-226X. doi:10.11648/j.ijsspe.20210603.12. 2021.
  4. SEKOT, Aleš. Parents and their children´s sports. In Sanja Šalaj a Dario Škergo. 9th Intertnational Vonference on Kinesiology: Proceedings. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb. s. 631-635. ISBN 978-953-317-065-7. 2021.
  5. DURDOVÁ, Irena a Aleš SEKOT. Pohybové aktivity studentů na TU-VŠB Ostrave v době pandemie Cocid-19. Tělesná výchova a sport mládeže. roč. 87, 5/2021, s. 33-41. ISSN 1210-7689. 2021.
  6. SEKOT, Aleš. Prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. - nekrolog. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, roč. 25, 1-2/2021, s. 135-136. ISSN 1211-9261. 2021.

  2020

  1. SEKOT, Aleš. Parents and their Children’s Sports. In Cacek, J; Sajdlová, Z; Šimková, K. 12th International Conference on Kinanthropology: Sport and Quality of Life. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 226-232. ISBN 978-80-210-9631-8. 2020.
  2. SEKOT, Aleš. Sokol Brno I. 1882 až 1938. Dějiny elitní Moravské jednoty. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, roč. 20, 1-2, s. 92-93. ISSN 1211-9261. 2020.
  3. SEKOT, Aleš. Společenská odpovědnost ve sportu. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, roč. 20, 3-4, s. 118-119. ISSN 1211-9261. 2020.

  2019

  1. SEKOT, Aleš. Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 125 s. ISBN 978-80-210-9293-8. 2019.
  2. SEKOT, Aleš. Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 125 s. ISBN 978-80-210-9292-1. 2019.
  3. SEKOT, Aleš. Rodiče, trenéři a sportování dětí. In prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. Žiak, pohyb, edukácia, Vedecký zborník 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,. s. 222-239. ISBN 978-80-223-4796-9. 2019.
  4. SEKOT, Aleš. Význam rodičovských výchovných stylů pro sportování dětí. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, roč. 9, č. 1, s. 45-64. ISSN 1804-526X. 2019.

  2018

  1. SEKOT, Aleš. Nordic Walking in the Context of Sedentary Society. In Universita Bydgoszcz-Torun. Nordic Walking - wybrane aspekty. Byhgoszcz.Torun: Universytet Mikolaja Kopernika w Toruniu. s. 5-13. SERIA: Monografia nr 33/2018. ISBN 978-83-62750-26-9. 2018.
  2. SEKOT, Aleš. Sportovní marketing v kontextu étosu společenské odpovědnosti. Česká kinantropologie. Praha: Karlova univerzita, roč. 22/2018, 1/22, s. 72-74. ISSN 1211-9261. 2018.
  3. SEKOT, Aleš. Sportovní marleting "trochu jinak". Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 12/2018, 1/2018, s. 156-157. ISSN 1802-7679. 2018.

  2017

  1. SEKOT, Aleš. Ethical Problem of Sport. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita. s. 496-506. ISBN 978-80-210-8917-4. 2017.
  2. STRACHOVÁ, Milena, Aleš SEKOT a Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ. OLYMPISM VERSUS OLYMPIC GAMES? In Martin Zvonař; Zuzana Sajdlová. Proceedings 11th Conferebce Sport and Quality of life. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno. s. 530-540. ISBN 978-80-210-8917-4. 2017.
  3. SEKOT, Aleš. Sociological Aspects of Active Modes of Transport. In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb. s. 551-557. ISBN 978-953-317-049-7. 2017.
  4. SEKOT, Aleš. Sociological perspective of sport. SPARK International Journal Of Sport Sciences and PhysicaL eDUCATION. Peshwar (Pakistan): Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar (Pakistan), roč. 2/2017, č. 1, s. 28-44. ISSN 2520-7814. 2017.
  5. SEKOT, Aleš. Sportem na cestě překonávání kulturních rozdílů. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 11/2017, č. 2, s. 132-133. ISSN 1802-7679. 2017.
  6. STRACHOVÁ, Milena a Aleš SEKOT. Sports ethics vs fair play. In Dragan Milanovic, Goran Sporis, Sanja Šalaj and Darjo Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings. 1. vyd. Zagreb, Croatia: Faculty of kinesiology, University of Zagreb, Croatia. s. 567-571. ISBN 978-953-317-049-7. 2017.
  7. SEKOT, Aleš. 1st Euro-Pak international conference on sports sciences and physical education: Sports and Sciences: Reshaping life. Praha: Karlova univerzita, 2017.

  2016

  1. SEKOT, Aleš. Active Modes of Transport (Walking and Cycling). Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica: Matej Bél University, roč. 1/2016, č. 2, s. 3-14. ISSN 2453-7659. 2016.
  2. SEKOT, Aleš a Milena STRACHOVÁ. Doping mládeže v kontextu rodičovských výchovných stylů. In Pacvel Slepička. Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. s. 130-138. ISBN 978-80-87647-29-5. 2016.
  3. SEKOT, Aleš. Filosofie a sport pohledem původní slovenské monografie. Filosofický časopis. AV ČR, Filosofický ústav, roč. 64, č. 1, s. 149-151. ISSN 0015-1831. 2016.
  4. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2. 2016.
  5. SEKOT, Aleš. Parenting vs. doping mládeže. Universitas. Brno: Masarykova universita, roč. 49/2016, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3387. 2016.
  6. SEKOT, Aleš. Physical Activity in Sociological Perspective: Sedentary Way of Life Versus Active Ways of Transportation. In Sajdlová, Zvonař. Sport and Quality of Life 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 42-51. ISBN 978-80-210-8129-1. 2016.
  7. SEKOT, Aleš. Pohyb versus konzumní společnost. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 49/2016, č. 01, s. 3-9. ISSN 1211-3387. 2016.
  8. SEKOT, Aleš, Irena DURDOVÁ, Tomáš PĚTIVLAS a Jiřina KRÁČMAROVÁ. Pohybové aktivity studentů VŠB-TU Ostrava v kontextu sedavé společnosti. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, roč. 10, č. 1, s. 8-14. ISSN 1802-7679. 2016.
  9. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity v kontextu konzumní sedavé společnosti. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 10, č. 2, s. 8-18. ISSN 1802-7679. 2016.
  10. SEKOT, Aleš. Pozoruhodný pohled na multikulturní aspekty rodičovského výchovného stylu. Sociální pedagogika, Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, roč. 4, č. 1, s. 126-129. ISSN 1805-8825. 2016.
  11. SEKOT, Aleš. Self-determination Theory: A Family Perspective. New York: NOVA science publishers, 2016.
  12. SEKOT, Aleš. Soudobý sport versus problematika fair play. In František Kolář. Pierre de Coubertin a olympijské hnutí. 1. vyd. Praha: Český olympijský výbor. s. 81-96. ISBN 978-80-88158-02-8. 2016.
  13. SEKOT, Aleš. Sport jako subjekt managementu. In Managemant, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 11-19. Management sportu. ISBN 978-80-210-8346-2. 2016.
  14. SEKOT, Aleš. Systém univerzitního vzdělávání v transformující se Jihoafrické republice. Universitas. Brno: Masarykova universita, roč. 49/2016, č. 2, s. 44-47. ISSN 1211-3387. 2016.
  15. SEKOT, Aleš. Vzpomínka na skvělého sportovce a pedagoga PhDr. Miloše Lukáška, PhD. Brno: Masarykova universita, 2016.

  2015

  1. DAVIDS, Eugene, Nicolette ROMAN, LLoyd LEACH a Aleš SEKOT. A model examinihg the relations between parenting, and decision making on healthy behaviours of adolescents in rural Western Cape, South Africa. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD). Cape Town, South Africa: University of Venda, roč. 2015, November (Supplement 1), s. 272-292. ISSN 1117-4315. 2015.
  2. SEKOT, Aleš. Aktivní formy dopravy jako výzva sedavé společnosti. UNIVERSITAS. roč. 48, č. 1, s. 25-29. ISSN 1211-3387. 2015.
  3. SEKOT, Aleš. Filozofie a sport pohledem původní české monografie. Brno: Masarykova univerzita MUNIpress, 2015.
  4. SEKOT, Aleš. Physical Activities Versus Sedentary Society: Czech Context. In Teresa Drozdek-Malolepska, Alena Buková. Pohybové aktivity versus sedavá společnost. Český kontext. Czestochova: Akademia im. Jana Dluhosza. s. 131-144. ISBN 978-83-7455-442-8. 2015.
  5. SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY IN SOCIOLOGICAL PERSEPCTIVE: SEDENTARY WAY LO LIFE VERSUS ACTIVE WAYS OF TRANSPORTATION. In Jaroslav Brodáni. Pohyb a kvalita života. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konstatntína Filozofa v Nitre. s. 5-19. ISBN 978-80-558-0847-5. 2015.
  6. SEKOT, Aleš a Milena STRACHOVÁ. Physical activity in sociological perspective. In Josef Oborný, Ondřej Štaud, Barbora Vrtiakova a kol. Kultúrna antropológia a šport. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského. s. 167-181. ISBN 978-80-223-3952-0. 2015.
  7. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno: muniPRESS. 151 s. sociologie. ISBN 978-80-210-7918-2. 2015.
  8. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 151 s. ISBN 978-80-210-7919-9. 2015.
  9. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 151 s. ISBN 978-80-210-7918-2. 2015.
  10. SEKOT, Aleš. Vizualizace edukologických jevů: Pionýrský přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

  2014

  1. SEKOT, Aleš. ESTETIKA SPORTOVNÍHO POHYBU – AKTUÁLNÍ TÉMA SOUČASNÉ VĚDY O SPORTU. In STUDIA SPORTIVA. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. s. 153-154. ISSN 1802-7679. 2014.
  2. SEKOT, Aleš. ORGANIZACE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE V PERSPEKTIVĚ POSLEDNÍHO ČTVRTSTOLETÍ. In STUDIA SPORTIVA. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. s. 150-151. ISSN 1802-7679. 2014.
  3. SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITIES VERSUS SEDENTARY SOCIETY: CZECH CONTEXT. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia. s. 359-362. ISBN 978-953-317-027-5. 2014.
  4. SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITIES VERSUS SEDENTARY SOCIETY: CZECH CONTEXT. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia. s. 359-362. ISBN 978-953-317-014-5. 2014.
  5. SEKOT, Aleš a Josef MICHÁLEK. Pohyb jako sociologický fenomén. STUDIA SPORTIVA. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, roč. 2014, č. 3, s. 15-46. ISSN 1802-7679. 2014.
  6. SEKOT, Aleš. POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY. In prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.; doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ konané 17. – 18. 10. 2013. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. s. 119-129. ISBN 978-80-87723-10-4. 2014.
  7. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity v kontextu sedavé společnosti. In Rekreačný šport, zdravie, kvalita života II. ISBN 978-80-8152-132-4. 2014.
  8. SEKOT, Aleš. "Poprvé v češtině" nejen pro sociální pedagogy: Fenomén "Marienthal". In Universitas - revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita. s. 70-72, 58 s. 47. ISSN 1211-3387. 2014.
  9. SEKOT, Aleš. Sedentary society versus physical activity: Czech perspective. In International Conference in Sport Science Tirana (Albania) 2014 - Sport Science Toward the future. ISBN 978-9928-4169-3-3. 2014.
  10. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 216 s. ISBN 978-80-210-6966-4. 2014.
  11. CHARVÁT, Michal a Aleš SEKOT. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 43 s. ISBN 978-80-210-7410-1. 2014.
  12. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: aktuální problémy - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. 192 s. 1. ISBN 978-80-210-6858-2. 2014.
  13. SEKOT, Aleš. Sociology of sport. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 231 s. ISBN 978-80-210-7184-1. 2014.
  14. SEKOT, Aleš. Sociology of Sports: Current Problems - University textbook [PDF]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. 143 s. 1. ISBN 978-80-210-6876-6. 2014.
  15. SEKOT, Aleš a Tomáš PĚTIVLAS. Univerzitní basketbal v kontextu globalizace sportu. STUDIA SPORTIVA. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, roč. 2014, č. 1, s. 5-12. ISSN 1802-7679. 2014.
  16. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Aleš SEKOT a Jaromír SEDLÁČEK. Výsledky šetření pohybové aktivity dospělé populace České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 165 s. ISBN 978-80-210-6850-6. 2014.
  17. SEKOT, Aleš. Základy sociologie. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 112 s. ISBN 978-80-210-6960-2. 2014.
  18. SEKOT, Aleš. Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 184 s. ISBN 978-80-210-6788-2. 2014.
  19. SEKOT, Aleš. Základy sociologie (Aktuální problémy soudobé společnosti). Brno: Masarykova univerzita. 184 s. 1. ISBN 978-80-210-6788-2. 2014.
  20. SEKOT, Aleš. Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. 187 s. 1. ISBN 978-80-210-6855-1. 2014.
  21. SEKOT, Aleš. Zamyšlení nad étosem OH Soči 2014. In Vita nostra revue. Praha: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. s. 60-63, 94 s. ISSN 1212-5083. 2014.

  2013

  1. SEKOT, Aleš. Bukurešťská konference European University Sport Association. Brno: Masarykova universita, 2013.
  2. SEKOT, Aleš. Lépe jedenkrát vidět než desetkrát slyšet aneb vizualizace jako teoretický problém. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
  3. SEKOT, Aleš. Mladí a nevšední. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
  4. SEKOT, Aleš. Physical Activities in Czech Society. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 83-96. ISBN 978-80-210-6640-3. 2013.
  5. SEKOT, Aleš. Physical activities in Czech sociological perspective. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, Volume 8, č. 2, s. 72-84. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.8.Proc2.09. 2013.
  6. SEKOT, Aleš. Physical activities in teh Czech Republic. In 9th International conference SPORT and QUALITY OF LIFE 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. 2013.
  7. SEKOT, Aleš. Physical Activity: The Case of the Czech Republic. In Physical Activity: The Case of the Czech Republic. ISBN 978-606-8294-61-2. 2013.
  8. SEKOT, Aleš. POHYB VERSUS OBEZITA. In Prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Výzkum v sociologii sportu I. Brno: Masarykova univerzita. s. 40 -54. ISBN 978-80-210-6273-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6274-2013. 2013.
  9. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života. In Pohybová aktivita dospělé populace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 7 - 33. ISBN 978-80-210-6271-9. 2013.
  10. SEKOT, Aleš. POHYBOVÉ AKTIVITY PERSPEKTIVOU SOCIOLOGIE. In Prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Výzkum v sociologii sportu I. Brno: Masarykova univerzita. s. 8 -39. ISBN 978-80-210-6273-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6274-2013. 2013.
  11. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity versus pasivní způsob života. In Výzkum v sociologii sportu I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 2-10. Výzkum v sociologii I. ISBN 978-80-210-6274-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6274-2013. 2013.
  12. SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. In Masarykova univerzita Brno. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: muniPRESSí. s. 58-69. Pohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. 2013.
  13. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: Aktuální problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 190 s. IMPACT. ISBN 978-80-210-6181-1. 2013.
  14. SEKOT, Aleš. SPORT A MLÁDEŽ – SOCIOLOGICKÁ PERSPEKTIVA. In Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc., Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE - sborník z mezinárodní konference. Praha: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. s. 34-44. ISBN 978-80-87647-09-7. 2013.
  15. SEKOT, Aleš. Sport and Society: Sociological Aspects of Physical Activity. Theories & Applications, the International Edition. Alexandria, Egypt: Faculty of Physical Education, Abu Qir, Alexandria University,, roč. 3, č. 2, s. 1-14. ISSN 2090-5262. 2013.
  16. SEKOT, Aleš a Emanuel HURYCH. Sport jako spirituální hodnota: Fenomén sportovních hvězd. In Emanuel Hurych. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita. s. 47-55. Ppohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. 2013.
  17. SEKOT, Aleš. V srdci arabské sportovní vědy - Luxor 2012. 2013.
  18. SEKOT, Aleš. Výzkum v sociologii sportu I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 152 s. ISBN 978-80-210-6273-3. 2013.

  2012

  1. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF, Aleš SEKOT, Dalibor HRUŠKA a Martin SEBERA. EURO-PREVOB: dílčí zpráva o spolupráci Masarykovy univerzity jako zástupce ČR na projektu 6. RP č. 044291. Výživa a potraviny. Praha, roč. 2012, supplement 2012, s. 1-7. ISSN 1211-846X. 2012.
  2. SEKOT, Aleš. Fair play ve světle problémů současného sportu. In PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy I. Brno: Masarykova univerzita. s. 116-138. ISBN 978-80-210-5932-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5933-2012. 2012.
  3. SEKOT, Aleš. Fair play ve světle problémů současného sportu. Studia Sportiva. Brno: FSpS, roč. 6/2012, č. 1, s. 107-116, 9 s. ISSN 1802-7679. 2012.
  4. SEKOT, Aleš. František Kupka - aukční fenomén současnosti. Universitas. Brno: Masarykova universita, roč. 2012/45, č. 2, s. 46-48. ISSN 1211-3387. 2012.
  5. SEKOT, Aleš. Mediální reflexe handicapovaných sportovců. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
  6. SEKOT, Aleš. Physical Activity as a Part of Active way of Life. 2012.
  7. SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY AS A PART OF ACTIVE WAY OF LIFE. Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Electronic Proceedings Book). Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, roč. 1, č. 1, s. 108-122. ISSN 1211-3387. 2012.
  8. SEKOT, Aleš. Physical activity as a part of well-being. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, roč. 2011/5, č. 3, s. 187-204. ISSN 1802-7679. 2012.
  9. SEKOT, Aleš. Physical Activity Versus Obesity: Sociological Aspects. 2012.
  10. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita obyvatel ČR na půdě PASEM. 2012.
  11. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života. In A. Bukačová, K. Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. 11. vyd. Košice: UJPŠ Košice. s. 328-339. ISBN 978-80-7097-935-8. 2012.
  12. SEKOT, Aleš. POHYBOVÉ AKTIVITY – NEDÍLNÁ SOUČÁST AKTIVNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA. In PhDr. Radek Vobr, Ph.D. Aplikovaná antropomotorika I. Brno: Masarykova univerzita. s. 9-62. ISBN 978-80-210-6031-9. 2012.
  13. SEKOT, Aleš. Sport a společnost sociologickou perspektivou zemí višegrádské skupiny. In Studia Sportiva. Masarykova univerzita. s. 167-168. ISSN 1802-7679. 2012.
  14. SEKOT, Aleš. Sport and Society in the Czech Republic. ATINERś Conference Paper Series FIT2012-0189. roč. 19, 09/2012, s. 5-25. ISSN 2241-2891. 2012.
  15. SEKOT, Aleš. Wellbeing as a part of physical activity. 2012.
  16. SEKOT, Aleš. Zdravotní benefity pohybových aktivit (recenze na práci Hendl,Dobrý a kol.). 2012.

  2011

  1. SEKOT, Aleš. A sport mint a társadalmi jólét egyik formája Csehországban. A sport ś a tátsadalom kölcsönhatása a V4 országokban. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, roč. 1, 2011/1, s. 14-15. ISSN 2062-9559. 2011.
  2. SEKOT, Aleš. Aktivní forma dopravy - přirozená forma udržování a rozvoje tělesné zdatnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  3. SEKOT, Aleš. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  4. SEKOT, Aleš. Emancipace žen na půdě sportu. In Sport a sociální stratifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. s. 16-33. ISBN 978-80-86317-90-8. 2011.
  5. SEKOT, Aleš. Fair Play in the Light of Problems of Today´s Sport. In Fair Play Education in Schools: A Shared Responsibility. Praha: Český olympijský výbor. s. 68-79. Book of the Olympic Library. ISBN 978-80-7376-296-4. 2011.
  6. SEKOT, Aleš. Fair Play in the Perspective of Contemporary Sport. Sport Science review. Bucharest: Institut National Cercetare Petru Sport, XX2011, 5-6, s. 175 - 189. ISSN 2066-8732. 2011.
  7. SEKOT, Aleš. Fair play jako velké téma velké mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita. s. 184-185. ISSN 1802-7679. 2011.
  8. SEKOT, Aleš. Fair play ve světle problémů soudobého sportu. In Český olympijský výbor. Výchova k fair play ve školách: Sdílená zodpovědnost. 1. vyd. Praha: Knihovna Olympisjkého výboru ČR. s. 61-72, 13 s. ISBN 978-80-7376-296-4. 2011.
  9. SEKOT, Aleš. Jedinečné výzkumné výstupy edukace romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  10. SEKOT, Aleš. Lifestyle and Physical Activity as a Part of an Active Way of Life in the Czech Republic. Physical Culture and Sport Studies and Research. Warszava: Versita, Warszaw, roč. 53/2011, č. 4, s. 48-64. ISSN 2081-2221. doi:10.2478/v10141-011-0022-08. 2011.
  11. SEKOT, Aleš. Physical Activity as a form of Wellbeing. In Sport and Quality of Life 2011, 8th International Conference. 2011.
  12. SEKOT, Aleš. Physical activity as a part of active way of life. In Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. ISBN 978-80-244-2870-3. 2011.
  13. SEKOT, Aleš. Physical Activity: Sociological Aspects. Pan-Asian Journal of Sports and Physical Education. South Korea: Suwon University, roč. 3/2011, č. 4, s. 127 -136. ISSN 2092-8203. 2011.
  14. SEKOT, Aleš. Podnětná publikace k problematice subkultur mládeže. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  15. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita jako sociologický fenomém. In Matišáková, král, Poliaková, Grabczak. Ošetrovatelstvo - pohyb - zdravie. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. s. 402 - 412. ISBN 978-80-8075-487-7. 2011.
  16. SEKOT, Aleš. Sedentarism and Obesity:Sociological Aspects. Revista portuguesa de ciencias do sporto.Portugalese journal of sport sciences. Porto: The Faculty of Sport, University of Porto, roč. 11, 1/2011, s. 307-310. ISSN 1645-0523. 2011.
  17. SEKOT, Aleš. Sport a tělesná kultura ve světle sociálních věd. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  18. SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in the Czech Republic. In Sports, Bodies, Identities and Ortganizations. Conceptions and Problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. s. 234-248. eass 2011. ISBN 978-83-7338-657-0. 2011.
  19. SEKOT, Aleš. Sport as a form of Public Wellbeing in the Czech Republic. In Hungarien Society of Sport Science. The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries. 1. vyd. Budapest: Hungarien Sport Society. s. 11-33. Hungarien Sport Science Books - V. ISBN 978-615-5187-02-5. 2011.
  20. SEKOT, Aleš. Sport v kontextu evropských kulturních a sociálních změn – ISSSS 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  21. SEKOT, Aleš. Státnoucí pracovní síla v kontextu stárnoucí společnosti. In Pozdní sběr: O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 11-17. Paido. ISBN 978-80-7315-206-2. 2011.
  22. SEKOT, Aleš. Vizuaizace jako teoretický problém. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  23. SEKOT, Aleš. Výchova ke zdravému životnímu stylu prizmatem výzkumného záměru. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

  2010

  1. SEKOT, Aleš. Determinanty nadváhy a obezity: pohybová aktivita a materiální prostředí. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, roč. 10/2010, č. 1, s. 23-31. ISSN 1211-846X. 2010.
  2. SEKOT, Aleš. Evropské rokování sociologů o sportu posedmé. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2010/4, č. 2, s. 122-123. ISSN 1802-7679. 2010.
  3. SEKOT, Aleš. K terminologickým východiskům sociální patologie. In Rašínova vysoká škola. Sborník RaVŠ za akademický rok 2009/2010. Brno: Rašínova vysoká škola, s.r.o. 172 s. ISBN 978-80-87001-21-9. 2010.
  4. SEKOT, Aleš. Physical Activity as a Sociological Phenomenon. Physical Culture and Sport: Studies and Research. Warsaw: Josef Pilsucki University, roč. 2010, L, s. 32-43, 11 s. ISSN 2081-2221. 2010.
  5. SEKOT, Aleš. Physical Activity as a Sociological Phenomenon. Sport Science review. XIX, 5-6, 19 s. ISSN 2066-8732. 2010.
  6. SEKOT, Aleš. Physical Activity as a Sociological Phenomenon. In 2th Copnference ISSSS. 2010.
  7. SEKOT, Aleš. Podpora pohybové aktivity: hodnotný příspěvek pro odbornou veřejnost. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, roč. 2010/4, č. 1, s. 134-135. ISSN 1802-7679. 2010.
  8. SEKOT, Aleš. Přínosná publikace ke sportovní infrastruktuře. Studia Sportiva. roč. 2010/4, č. 2, 2 s. ISSN 1802-7679. 2010.
  9. SEKOT, Aleš. Romové: není na čem stavět? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 43, 2010/03, s. 3-13. ISSN 1211-3387. 2010.
  10. SEKOT, Aleš. Sedentarism and obesity: Sociological aspects. In eass Conference 2010: Social perspective on: Sport, health and environment. ISSN 1645-0523. 2010.
  11. SEKOT, Aleš. Sedentarism and Obesity: Sociological Aspects. A Social perspective on Sport, Health and Environment. Porto, Portugal: ISSS, roč. 2010, č. 2010, s. 91-97. ISSN 2081-2221. 2010.
  12. SEKOT, Aleš. Sport a politika: Sociologická perspektiva. In Sport and Politics. 11. vyd. Praha: Karolinum. s. 12-23. Sport a politika. ISBN 978-80-86317-82-3. 2010.
  13. SEKOT, Aleš. Sport and Physical Activities in Czech Republic. Sport Science Review. Bucharest: National Institute for Sport research, XIX/2010, 1-2, s. 159-176. ISSN 2066-8732. 2010.
  14. SEKOT, Aleš. Sport and Physical Activities in the Czech Republic. Physical Culture and Sport Studies and Research. Warszawa: Josef Pilsucki University, roč. 2010, XLVIII, s. 43-63, 20 s. ISSN 2081-2221. 2010.
  15. SEKOT, Aleš. Sport versus společnost: socializační souvislosti. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 42, 1/2010, s. 13 - 2, 10 s. ISSN 1211-3387. 2010.
  16. SEKOT, Aleš. Ustavující konference Mezinárodní společnosti sociálních věd o sportu. Studia Sportiva. Beno: Fakulta sportovních studií, roč. 2010/4, č. 1, s. 139-140. ISSN 1802-7679. 2010.
  17. SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. 2010.
  18. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vztahové proměny očima učitelů 50 plus. Vybraná data z výzkumu Učitelé v pozdní fázi kariéry. In Valihorová, M., Kaliská, L. Zdravá škola. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB. s. 490-494. ISBN 978-80-557-0111-0. 2010.

  2009

  1. SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie. Brno: IMS. 105 s. Sociální pedagogika. 2009.
  2. SEKOT, Aleš. Aktuální sociálně patologické jevy v kontextu perspektiv sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika ve Střední Evropě: Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií. s. 521 - 529. ISBN 978-80-87182-08-6. 2009.
  3. SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže. Prevence. Brno: Občanské sdružení Život bez závislosti, roč. 6, č. 8, s. 7-8. ISSN 1214-8717. 2009.
  4. SEKOT, Aleš. K povaze profesní kariéry učitele. Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, roč. 42, č. 4, s. 7-13. ISSN 1211-3387. 2009.
  5. SEKOT, Aleš. Local Sport in Europe. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2009/3, č. 1, s. 111-113. ISSN 1802-7679. 2009.
  6. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Mezigenerační vztahy ve škole. In Školský psychológ a kvalita školy. 1. vyd. Nitra: UKF. s. 134-143. ISBN 978-80-8094-507-7. 2009.
  7. SEKOT, Aleš. Patologie v kontextu konzumní společnosti. Universitas1802-3384. Brno: Masarykova univerzita, roč. 42, č. 1, s. 76-77. ISSN 1211-3387. 2009.
  8. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita. In Tělesná výchova a sport mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 58-67. ISBN 978-80-210-4858-4. 2009.
  9. SEKOT, Aleš. Profesní kariéra učitele. Universitas. Brno: Masarykova universita, roč. 42, č. 4, s. 13-19. ISSN 1211-3387. 2009.
  10. SEKOT, Aleš. Reprezentativní publikace evropské sociologie sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2009/3, č. 1, s. 109-111. ISSN 1802-7679. 2009.
  11. SEKOT, Aleš. Římské rokování evropských sociologů o sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 3, č. 2, s. 136-137. ISSN 1802-7679. 2009.
  12. SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research. Warszava: University of Physical Education, XLVII, l, s. 11-19. ISSN 2081-2221. 2009.
  13. SEKOT, Aleš. Sociology of Sports: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research. Varšava: Josef Pilsucki University, XLVII, č. 1, s. 11-19. ISSN 2081-2221. 2009.
  14. SEKOT, Aleš. Sport - významný sociální a kulturní fenomén současnosti. In Šport s dpoločenské a humanitné vedy 2009. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského FTVS. s. 522-564, 42 s. ISBN 978-80-89257-16-4. 2009.
  15. SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační kontext. In Společenská úloha sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. s. 36-44. ISBN 978-80-86317-72-4. 2009.
  16. SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační souvislosti. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 110-122. ISBN 978-80-210-5006-8. 2009.
  17. SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in Czech Republic. In Sport, Bodies, Identities. 2009.
  18. SEKOT, Aleš. Sport jako specifický socializační činitel: profesionalizmus versus amatérismus. In Amaterismus a profesionalismus v športe. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského. s. 43-41, 9 s. ISBN 978-80-8113-017-5. 2009.
  19. SEKOT, Aleš. Sport jako významný faktor socializace. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 3, č. 2, s. 107-114. ISSN 1802-7679. 2009.
  20. SEKOT, Aleš a Josef SMOLÍK. Sportovní fanoušek ve fotbalovém kotli. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, roč. 3, č. 1, s. 77 - 94, 17 s. ISSN 1802-7679. 2009.
  21. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Uchování a přenos zkušenosti: jedna z podmínek rozvoje kvality školy. Technológia vzdelávánia. roč. 17, č. 9, s. 5-8. ISSN 1335-003X. 2009.
  22. SEKOT, Aleš. Violence in sports. In Local Sport in Europe. 1. vyd. Münster: Waxmann. s. 223-232. European Association for the Sociology of Sport. ISBN 978-3-8309-2015-1. 2009.
  23. SEKOT, Aleš. Violence in Sports. European Journal for Sport and Society. Munster, New York: Waxmann Verlag GmbH, roč. 6, 1/2009, s. 37-49. ISSN 1613-8171. 2009.
  24. LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku. In Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 45-51. ISBN 978-80-7318-904-4. 2009.

  2008

  1. SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2008, č. 4, s. 56-57. ISSN 1211-3387. 2008.
  2. SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury. In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita. s. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6. 2008.
  3. SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679. 2008.
  4. SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-16. ISBN 978-80-210-4716-7. 2008.
  5. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. ISBN 978-961-6583-60-2. 2008.
  6. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale. Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, roč. 3/2008, č. 3, s. 51-72, 21 s. ISSN 1453-4223. 2008.
  7. SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2, č. 1, s. 143-144. ISSN 1802-7679. 2008.
  8. SEKOT, Aleš. Politologický a sociálněpsychologický vhled do fenoménu fotbalového chuligánství. Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2, č. 1, s. 132-133. ISSN 1802-7679. 2008.
  9. SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 41/2008, č. 3, s. 8-16. ISSN 1211-3387. 2008.
  10. SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana. s. 33-38. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1. 2008.
  11. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti. 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola. 85 s. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0. 2008.
  12. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing. 224 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8. 2008.
  13. SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén. Contact. Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, roč. 1, č. 50, s. 14, 2008.
  14. SEKOT, Aleš. Sport versus sportovní etika. Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, roč. 2008, č. 5, s. 33-34. ISSN 1801-4755. 2008.
  15. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink v kontextu praxe sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2008. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno. s. 346-359. ISBN 978-80-87182-01-7. 2008.
  16. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj. In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 119-123, 4 s. ISBN 978-80-210-4595-8. 2008.
  17. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus studium. Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 41, č. 4, s. 77-81. ISSN 1211-3387. 2008.
  18. SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri. Idäntutkimus. Helsinki: Urheilu, roč. 4/2008, č. 4, s. 54-61. ISSN 1237-6051. 2008.
  19. SEKOT, Aleš. Tyson Maradona a ti druzí rváči. Brno: Rovnost. 2 s. Bellevue. ISSN 0862-7967. 2008.
  20. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. ISBN 978-80-7041-958-8. 2008.

  2007

  1. SEKOT, Aleš. Bedřich Ladislav: Fotbal - rituální hra naší doby. Universitas. Brno: Masarykova universita, roč. 39, č. 1, s. 75-76. ISSN 1211-3387. 2007.
  2. SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland. s. 90-102. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. 2007.
  3. SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, roč. 1, 2007/1, s. 80-81. ISSN 1802-7679. 2007.
  4. SEKOT, Aleš. Fotbaloví chuligáni prizmatem sociologie. In Aktuální otázky sociologie sportu (CD ROM). 1. vyd. Praha: UK FTVS. s. 80-85. ISBN 978-80-86317-55-7. 2007.
  5. SEKOT, Aleš. K problematice romské minority. In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. 1. vyd. Brno: IMS Brno. s. 200-211. ISBN 978-80-902936-9-4. 2007.
  6. SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). Sociologie sportu. Praha: Sociologický ústav ČAV, roč. 43, č. 4, s. 878-880. ISSN 0038-0288. 2007.
  7. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2007, č. 2, s. 7-16. ISSN 1211-3387. 2007.
  8. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu: fotbaloví chuligáni. In Násilí z pohledu společenských věd. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky. s. 157-165. ISBN 978-80-7251-253-9. 2007.
  9. SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2007, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3387. 2007.
  10. SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu". In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1. vyd. Brno: Paido. s. 39-45, 6 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1. 2007.
  11. SEKOT, Aleš. Socializace: rekreační versus vrcholový sport. In Sport a kvalita života 2007 (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 122 (CD ROM), 14 s. ISBN 978-80-210-4435-7. 2007.
  12. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, roč. 1, 2007/1, s. 66-75. ISSN 1802-7679. 2007.
  13. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska. Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, roč. 11, č. 1, s. 53-61. ISSN 1211-9261. 2007.
  14. SEKOT, Aleš. Sport a divácké násilí - fotbaloví chuligáni. In Spoleczne i kulturowe wartosci sportu. 1. vyd. Varšava: Akademie tělesné výchovy. s. 182-195. Sport. ISBN 978-83-89630-57-5. 2007.
  15. SEKOT, Aleš. Sport and Spectator Aggression Behaviour - Football Hooliganism. In Social and Cultural Aspects of Sport (ed by J. Kosziewicz). 1. vyd. Warszawa: Akademie tělesné výchovy. s. 181-193. Sport. ISBN 978-83-89630-58-2. 2007.
  16. SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas. In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o. s. 53-56. ISBN 978-80-86633-97-8. 2007.
  17. SEKOT, Aleš. Violence in Sport. In Local Sport in Europe. ISBN 978-3-00-021468-4. 2007.
  18. SEKOT, Aleš. Women and Sport - Sociological and Historical Dimensions. In Social Dimensions of Sport and Recreation Devolopment in Central European Countries. 1. vyd. Bratislava: National Sport center. s. 37-45. Recreation Sport. ISBN 978-80-969702-0-9. 2007.
  19. SEKOT, Aleš. Women and Sport: Sociological and historical dimensions. In The changing role of public, civic, and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland. s. 267-276. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. 2007.
  20. SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, roč. 30, č. 2, s. 25-42. ISSN 1211-6521. 2007.

  2006

  1. SEKOT, Aleš. Doping and Young People - Sociological Dimensions. In The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture, 3rd EASS Conference. ISBN 951-39-2549-8. 2006.
  2. SEKOT, Aleš. Emancipation Process of Women in Sport: Czech Example. In The Civic Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. 3rd EASS Conferencee. ISBN 951-39-2549-8. 2006.
  3. SEKOT, Aleš. Finské rokování sociologů sportu. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 135-136. ISBN 80-210-4136-6. 2006.
  4. SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, roč. 2006, 1211-4669, s. 121-123, 2006.
  5. SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 104-118. ISBN 80-210-4145-5. 2006.
  6. SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 13-30, 16 s. ISBN 80-210-4136-6. 2006.
  7. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. In Násilí ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. s. 50-72. ISBN 80-7290-272-5. 2006.
  8. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido. 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X. 2006.
  9. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (třetí vydání). III. Brno: Paido. 260 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-7315-126-X. 2006.
  10. SEKOT, Aleš. Sociologie versus sociální pedagogika: aktuální problémy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií. Baťova univerzita ve Zlíně. s. 161-172, 13 s. ISBN 80-902936-8-9. 2006.
  11. SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1. vyd. BRNO: Masarykova univezita a Paido. 130 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X. 2006.
  12. SEKOT, Aleš. Ve světě sportu. Anthropos. Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, roč. 1, č. 10, s. 11-18. ISSN 1336-5541. 2006.
  13. SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1211-3387. 2006.

  2005

  1. SEKOT, Aleš. Doping a mládež - sociologické dimenze. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 282-296. ISBN 80-244-1116-4. 2005.
  2. SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jaroslav NEKOLA, Jan NOVOTNÝ a Jan ZIMMER. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK. s. 158-162. ISBN 80-7041-487-1. 2005.
  3. SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA a Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 131. ISBN 80-951B-2005. 2005.
  4. SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní migrace. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc. s. 89-101. ISBN 80-244-1116-4. 2005.
  5. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS. s. 74-87, 18 s. ISBN 80-902936-7-6. 2005.
  6. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido. s. 51-56. ISBN 80-7315-112-X. 2005.
  7. SEKOT, Aleš. Sokol versus olympismus. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2005, č. 3, s. 11-14. ISSN 1211-3384. 2005.
  8. SEKOT, Aleš. Sport a mládež. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně. s. 135-136. ISBN 80-951B-2005. 2005.
  9. SEKOT, Aleš. Sport mobility: global dimensions. In SCSS: 10th Annual Congress: Abstract Book (+ CD ROOM). 1. vyd. Beograd: ECSS. s. 338-339, CD6 s. ISBN 86-906485-2-6. 2005.
  10. DVOŘÁKOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova Univerzita. 72 s. ISBN 80-210-3901-9. 2005.
  11. SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita jako prostředek integrace evropské společnosti. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS. s. 398-414, 18 s. ISBN 80-902-936-7-6. 2005.
  12. SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita versus globalizace. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 2005, č. 4, s. 3-14. ISSN 1211-3384. 2005.
  13. SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility. HUMAN MOVEMENT. Wroclaw: Akademie sportu, roč. 2005, 6 (1), s. 59-65. ISSN 1732-3991. 2005.
  14. SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc. s. 304-315. ISBN 80-244-1116-4. 2005.
  15. SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 304-315. ISBN 80-244-116-4. 2005.
  16. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické a historické dimenze. Tělesná výchova a šport. Bratislava: MŠSR, XV., 3-4, s. 59-62. ISSN 1335-2245. 2005.

  2004

  1. SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2. 2004.
  2. SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní mobilita: nové téma sociologie sportu. Acta Facultatis Educations Physicae Universitatis Comeniane. Publicatio XLV. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, XLV, s. 169-180. ISSN 80-223-2014-5. 2004.
  3. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého sportu. In Tělesná výchova a sport 2004, Liberec-Euroregion Nisa. 1. vyd. Liberec: Technická unoverzita v Liberci. s. 308-313. ISBN 80-7083-901-5. 2004.
  4. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 200 s. ISBN 80-210-3531-5. 2004.
  5. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 200 s. ISBN 80-210-3531-5. 2004.
  6. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Marketingové aspekty sportu. In Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita. s. 111-154. ISBN 80-210-3531-5. 2004.
  7. SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky. In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií. s. 242-248. ISBN 80-902936-5-4. 2004.
  8. SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky. In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: IMS. s. 77-86. ISBN 80-9029836-4-6. 2004.
  9. DVOŘÁKOVÁ, Šárka a Aleš SEKOT. Osobnost sportovce v reklamě. In Sportovní management a marketing v ČR. Olomouc: VIKO. s. 21-26. ISBN 80-244-0978-X. 2004.
  10. SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Postoj české mládeže k zakázaným dopingovým prostředkům ve sportu. první. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České BUdějovice. 6 s. ISBN 80-7040-721-2. 2004.
  11. SEKOT, Aleš. Předjarní svátek sportu. Univerzitní noviny. Brno: Masarakova univerzita, roč. 11, č. 2, s. 17-18. ISSN 1211-6866. 2004.
  12. SEKOT, Aleš. Romské osady na východním Slovensku: multikulturní výzva. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas a Společnost pro podp, roč. 11, 4-12, s. 1-6. ISSN 1211-6866. 2004.
  13. SEKOT, Aleš a Tomáš ČECH. Socializační aspekty sportování v kontextu volnočasových aktivit. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK. s. 155-158. ISBN 80-969146-0-X. 2004.
  14. SEKOT, Aleš, Josef OBORNÝ, Vladimír JŮVA a Dušan LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 245 s. ISBN 80-210-3581-1. 2004.
  15. SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 245 s. ISBN 80-210-3581-1. 2004.
  16. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání). 2. vyd. Brno: Paido. 200 s. ISBN 80-7315-077-8. 2004.
  17. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ, Aleš SEKOT a Radim ŠÍP. SPICE - Studentské poradenské a informační centrum Fakulty sportovních studií MU Brno. In Poradenství pro studující vysokých škol Praha - 2004. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, o.p.s. s. 62 - 64. ISBN 80-86728-19-6. 2004.
  18. JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace. In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA a Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 211-239. ISBN 80-210-3581-1. 2004.
  19. SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, roč. 1, č. 2, s. 103-114. ISSN 1613-8171. 2004.
  20. SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: A Global Aspect. Collective volume. In Sports Involvement in a Changing Europe. 1. vyd. Rzeszów: EASS. s. 15-16. 2004.
  21. SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: Global Aspects. In Sports Involvement in Changing Europe. 1. vyd. Rzewszów: KORAW: Uniwersytet Rzeszowski. s. 48-60, 12 s. ISBN 83-89721-02-3. 2004.
  22. SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Sport Mobility in the Context of Globalization. In Physical Activity in Integrating Europe. 1. vyd. Warszawa: The Józef Pilsucki Academy of Physical Education. s. 82-91. ISBN 83-89630-80-X. 2004.
  23. SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě. Brno: Univerzitní noviny, roč. 11, 4-12, s. 42-44. ISSN 1211-6866. 2004.
  24. SEKOT, Aleš. Sportovci v médiích v průběhu Olympijských her v Athénách 2004 (CD ROM). In KADLEC, Petr a Ivo MACHÁT. Sport a kvalita života (CD - ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 37-40. ISBN 80-210-3541-2. 2004.
  25. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studíí MU. s. 77-78, 24 s. ISBN 80-210-3541-2. 2004.

  2003

  1. SEKOT, Ales. Commercial Nature of Contemporary Sport. In The Economics of Professional Sports and Olympic Games. 1 st. Athens, Greece: P.A.S.E.M. s. 147-153, 6 s. 3 rd. ISBN 960-87102-7-8. 2003.
  2. SEKOT, Aleš. Sedavá společnost - sociální souvislosti. In. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života (sborník s CD ROM). Brno: FSpS MU. 5 s. ISBN 80-210-3261-8. 2003.
  3. SEKOT, Aleš. Sociologické texty II. 1. vyd. Brno: IMS, Fakulta Tomáše Bati. 30 s. Učební pomůcka. 2003.
  4. SEKOT, Aleš. Sociologické texty ke studiu speciální pedagogiky. PedF MU Brno: PedF Mu Brno, 2003.
  5. SEKOT, Aleš. Sociology of sport - An Introduction. Brno: Paido. 64 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-044-1. 2003.
  6. SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén. In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava. s. 172-176. ISBN 80-89075-20-7. 2003.
  7. SEKOT, Aleš. Sport a společnost. 1. vyd. Brno: Paido. 196 s. ISBN 80-7315-047-6. 2003.
  8. SEKOT, Aleš a Jan NOVOTNÝ. Sport a společnost. Brno: Paido. 191 s. ISBN 80-7315-047-6. 2003.
  9. SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, FSpS MU. 196 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6. 2003.
  10. SEKOT, Aleš. Sportovní aktivity: nejednoznačné hodnotové směřování (Příspěvek k sociologii sportu) In: Tělesná kultura: recenzované periodikum FTK UP Olomouc. Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, sv.28, č.1, s. 49-66. ISSN 1211-6521. 2003.
  11. SEKOT, Aleš. Úvod do studia předmetu sociologie a mezipředmětových vztahů. In Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia. I. Brno: IMS. s. 90-97. ISBN 80-902936-1-1. 2003.
  12. SEKOT, aleš. Vrcholový sport: Kam kráčí? Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, roč. 36, č. 4, s. 33-37. ISSN 1211-3384. 2003.
  13. SEKOT, Aleš. Vrcholový sport: Otazníky a vykřičníky. Brno: Masyrakova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií. 4 s. ISBN 80-210-3099-2. 2003.
  14. SEKOT, aleš. Všesokolské sjezdy - oslava masové tělovýchovy. In Sokolství od XIX. do konce XX. století. Olomouc: Hanex Olomouc. s. 149-162. ISBN 80-857835-40-1. 2003.

  2002

  1. SEKOT, Aleš. Evropská integrace a sport. Univerzitní noviny. Brno: Masyrykova univerzita, roč. 9, 7-8, s. 10-11. ISSN 1211-6866. 2002.
  2. SEKOT, Aleš a Jiří NYKODÝM. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny. Brno: Universitas Masarykiana v Brně, roč. 9, č. 12, s. 13 - 14. ISSN 1211-6866. 2002.
  3. SEKOT, aleš. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, roč. 9, č. 12, s. 13-14. ISSN 1211-6866. 2002.
  4. SEKOT, Aleš a Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 104 s. ISBN 80-210-2935-8. 2002.
  5. SEKOT, aleš. Sociologické texty ke studiu sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Iistitut mezioborových studií Brno. 52 s. 2002.
  6. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido. 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,. 2002.
  7. CHARVÁT, Michal a Aleš SEKOT. Sport jako významný prvek socializačního procesu. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., roč. 2002, Vol.11 No., s. 208. ISSN 1210-5481. 2002.
  8. SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Základy marketingu. Brno: PAIDO. 55 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0. 2002.

  1990

  1. SEKOT, Aleš. Etizace globálních problémů v soudobém křesťanském fundamentalismu. In: Křesťanství a globální problémy. ÚVSV Brno, 1990. s. 29-36. Brno: ČSAV, 1990.
  2. SEKOT, Aleš. Evangelické pojetí religionistiky. In: Filozofický časopis, 1990, č. 5. s. 678-681. Filozofický časopis. Praha: ČSAV, roč. 1990, č. 5, s. 678-681. ISSN 0015-1831. 1990.
  3. SEKOT, Aleš. Křesťanský fundamentalismus. In: Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Brno: ČSAV. 173-182. 1990.

  1987

  1. SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy. Praha: Horizont. 105 s. 1987.

  1985

  1. SEKOT, Aleš. K sociologickým dimenzím náboženství a religiozity. In: Sociologický časopis, 1985, č. 1. str. 34-52. Sociologický časopis. Praha, roč. 1985, č. 1, s. 34-52, 1985.
  2. SEKOT, Aleš. Náboženství včera a dnes. Brno: KKS. 120 s. 1985.
  3. SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství. Praha: Svoboda. 362 s. Sociologická knižnice. 1985.
  4. SEKOT, Aleš. Světová rada církví. Praha: Horizont. 250 s. 1985.

  1984

  1. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze religiozity. Sociológia. Bratislava: SAV, roč. 16, č. 1, s. 8-20. ISSN 0049-1225. 1984.
  2. SEKOT, Aleš. Světová metodistická rada. Praha: Horizont. 164 s. 1984.

  1983

  1. SEKOT, Aleš. Religiozita jako objekt sociologické analýzy. Universitas. Brno: UJEP Brno, č. 4, s. 11-17, 8 s., 1983.

  1982

  1. SEKOT, Aleš. Církev československá husitská. Praha: Horizont. 108 s. 1982.

  1981

  1. SEKOT, Aleš. Evangelická církev metodistická. 1. vyd. Praha: Horizont. 93 s. 1981.
  2. SEKOT, Aleš. Náboženství a církve v soudobém světě. Brno: KKS. 75 s. 1981.
  3. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství. Praha: Horizont. 144 s. 1981.
  4. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství a sekularizace. Praha: Horizont. 133 s. 1981.
  5. SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studujících Ekonomických škol Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě. Brno: CSAV. 200 s. 1981.
  6. SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studujících Pedagogických škol ve vztahu k religiozitě. Brno: ČSAV. 200 s. 1981.
  7. SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studujících Uměleckých škol Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě. Brno: ČSAV. 200 s. 1981.

  1980

  1. SEKOT, aleš. K nemarxistickým pojetím budoucnosti náboženství. Filozofický časopis. Praha: Academia, roč. 1980, č. 5, s. 647-661. ISSN 0015-1831. 1980.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2024 00:40