Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. SLANÝ, Antonín a Hana LIPOVSKÁ. Economic and Social Policy in the Czech Republic as a Response to Economic Crises and Growth. In Astrid Lorenz, Hana Formánková. Czech Democracy in Crisis (překlad titulu Das politische System Tschechiens). 1. v angličtině. London: Palgrave Macmillan, 2020, s. 205-227. Democracy. ISBN 978-3-030-40005-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40006-4_10.

  2019

  1. SLANÝ, Antonín a Hana LIPOVSKÁ. Hospodářská a sociální politika v České republice jako reakce na hospodářské krize a růst. In Astrid Lorenz, Hana Formánková. Politický systém Česka (český překlad titulu Das politische System Tschechiens). 1. v českém jazyce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, s. 173-194. Politologická řada, sv. 75. ISBN 978-80-7325-483-4.

  2018

  1. SLANÝ, Antonín a Hana LIPOVSKÁ. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Tschechischen Republik als Reaktion auf ökonomische Krisen und Aufschwung. In Lorenz, A., Formánková, H. Das politische System Tschechiens. 1. vyd. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2018, s. 177-200. ISBN 978-3-658-21558-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-21559-0_9.

  2017

  1. DOLEŽALOVÁ, Jitka, Vlastimil HAVLÍK, Antonín SLANÝ a Petra VEJVODOVÁ. Economic factors determining the electoral success of far-right and far-left parties in the EU countries. Society and Economy In Central and Eastern Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, roč. 39, č. 1, s. 27-48. ISSN 1588-9726. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/204.2016.001.

  2015

  1. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Hospodářská politika. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 265 s.
  2. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 265 s.

  2011

  1. HLOUŠEK, Miroslav. Finanční akcelerátor v odhadnutém modelu pro českou ekonomiku. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 73-81. ISBN 978-80-210-5656-5.
  2. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Hodnocení znalostních ekonomik. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 131-134. ISBN 978-80-210-5656-5.
  3. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Charakteristika znalostních ekonomik v zemích EU. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 135-142. ISBN 978-80-210-5656-5.
  4. SLANÝ, Antonín a Antonín a kol. (ed.) SLANÝ. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 181 s. ISBN 978-80-210-5656-5.
  5. VITURKA, Milan. Návrh dlouhodobé koncepce regionálního rozvoje České republiky (základní východiska a prvotní nástin). In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 161-173. ISBN 978-80-210-5656-5.
  6. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Parametry znalostní ekonomiky v regionech ČR. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 143-148. ISBN 978-80-210-5656-5.
  7. FEIXOVÁ, Barbora. Podpora výzkumu a vývoje z Evropské unie. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 149-160. ISBN 978-80-210-5656-5.
  8. SLANICAY, Martin. Strukturální rozdíly a asymetrické šoky mezi českou ekonomikou a euro zónou 12. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 83-96. ISBN 978-80-210-5656-5.
  9. ČAPEK, Jan. Strukturální změny v malé otevřené české ekonomice v období současné hospodářské krize. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 113-125. ISBN 978-80-210-5656-5.
  10. MIKULA, Štěpán a Michal PUTNA. Tradice, institucionální prostředí a růst. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 15-28, 9 s. ISBN 978-80-210-5656-5.
  11. SLANICAY, Martin. Vliv asymetrických šoků a strukturálních rozdílů mezi českou ekonomikou a euro zónou 12. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 97-102. ISBN 978-80-210-5656-5.
  12. FRANC, Aleš. Vnější migrace. In SLANÝ, Antonín. Konkurence, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 57-66. ISBN 978-80-210-5656-5.

  2010

  1. CHMELOVÁ, Jana. Bankovní sektor. In SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 67-78, 11 s. ISBN 978-80-210-5336-6.
  2. ČAPEK, Jan a Osvald VAŠÍČEK. Citlivost DSGE modelu na změny chování ekonomiky v období krize. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 185-195. ISBN 978-80-210-5336-6.
  3. SLANÝ, Antonín a kol., (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 285 s. ISBN 978-80-210-5336-6.
  4. HLOUŠEK, Miroslav. Měření mezery výstupu pro českou ekonomiku pomocí novokeynesiánského modelu. In SLANÝ, Antonín a kol. (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 161-168. ISBN 978-80-210-5336-6.
  5. JAMBOROVÁ, Monika. Mezinárodní přesuny kapitálu. In SLANÝ, Antonín a kol., (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 125-136. ISBN 978-80-210-5336-6.
  6. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický vývoj. In SLANÝ, Antonín. In Slaný, Antonín a kol. (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 27-43. CVKSČR. ISBN 978-80-210-5336-6.
  7. ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makroekonomických ukazatelů ČR a Rakouska v letech 2000-2008. In SLANÝ, Antonín a kol, (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 15-24. ISBN 978-80-210-5336-6.
  8. ŽELEZNÍK, Martin. Trh práce. In SLANÝ, Antonín a kol, (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, s. 119-124, 5 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-5336-6.
  9. NĚMEC, Daniel a Osvald VAŠÍČEK. Vliv ekonomických cyklů na strukturální charakteristiky české ekonomiky. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 149-160. ISBN 978-80-210-5336-6.
  10. ROSENBERG, Zdeněk. Vliv fiskální politiky na dlouhodobý růst Rakouska a České republiky. In SLANÝ, Antonín a kol. (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 89-103. ISBN 978-80-210-5336-6.
  11. MIKULA, Štěpán. Vliv institucionálních charakteristik na ekonomický růst: Česká republika a Rakousko po roce 1989. In SLANÝ, Antonín a kol. (ed.). Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 43-66, 23 s. ISBN 978-80-210-5336-6.
  12. ČERNÍKOVÁ, Petra. Vliv měnové politiky na hospodářský růst. In SLANÝ, Antonín. Slaný a kol. Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 105-117. ISBN 978-80-210-5336-6.

  2009

  1. SLANÝ, Antonín a kol., (ed.). Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 332 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
  2. KREBS, Vojtěch, Antonín SLANÝ, Jaroslava DURDISOVÁ, Iva CHVÁTALOVÁ, Michal LAPÁČEK, Marek LOUŽEK, Marcela MAREŠOVÁ, Jan MERTL, Ladislav PRŮŠA a Jana ŽIŽKOVÁ. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, 178 s. ISBN 978-80-7416-044-8.

  2008

  1. SLANÝ, Antonín, a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 403 s. ISBN 978-80-210-4725-9.
  2. NĚMEC, Daniel. Odhady NAIRU a potenciálního produktu v ČR. In SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 309-321. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
  3. PALETA, Tomáš. Strukturální politika. In SLANÝ, Antonín. Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 233-257, 24 s. ESF-8/08-02/58. ISBN 978-80-210-4725-9.
  4. HLOUŠEK, Miroslav. Význam nominálních rigidit v České ekonomice, odhad a analýza DSGE modelu. In SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 322-330. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.

  2007

  1. NĚMEC, Daniel. Demografický vývoj. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 20-32. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  2. SLANÝ, Antonín. Efektivní systém řízení MU jako předpoklad excelence a kvality. 2007.
  3. ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 13-18, 5 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  4. SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 277 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  5. JONÁŠ, Jan. Kapitálové trhy. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 68-84. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  6. VAŠENDOVÁ, Martina. Mezinárodní pohyb kapitálu. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 94-103. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  7. VAŠÍČEK, Osvald a Jiří POLANSKÝ. Monetární DSGE modely zemí Visegrádské čtyřky a Eurozóny. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 190-201. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  8. ČAPEK, Jan. Nejistota vybraných makroekonomických dat zemí Visegrádu. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 179-189, 10 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  9. TONNER, Jaromír. Odhad časově proměnných parametrů v DSGE modelech s racionálním očekáváním. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 210-213. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  10. HLOUŠEK, Miroslav. Růstové účetnictví států Visegrádské čtyřky: duální přístup. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 202-210. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  11. KREBS, Vojtěch a kol. a Antonín SLANÝ. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha: VŠE Praha, 2007, 135 s.

  2006

  1. SLANÝ, Antonín. Analytická a metodologická východiska konkurenceschopnosti (institucionální, inovační a stabilizační faktory). 2006.
  2. CHROMEC, Martin. Analýza determinant ekonomického růstu v České republice z pohledu monetární politiky. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 160-170. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
  3. SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 375 s. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
  4. OTÁHAL, Tomáš. Korupce a konkurenceschopnost. In SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 99-106. CVKS MU. ISBN 80-210-4157-9.
  5. HLOUŠEK, Miroslav. Stylizovaná fakta o hospodářském cyklu v ČR. In SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 249-263. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
  6. TVRDOŇ, Michal. Vliv regulace trhu práce na konkurenceschopnost. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost české ekonomiky: (vývojové trendy). První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 133-143, 375 s. Konkurenční schopnost české ekonomiky. ISBN 8021041579.

  2005

  1. SLANÝ, Antonín. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. 2005.
  2. KREBS, Vojtěch a kol.: a Antonín SLANÝ. Sociální dimenze evropského integračního procesu. Praha: VŠE, 2005, 76 s.
  3. BAŠTÝŘ, Ivo a kol. a Antonín SLANÝ. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2005, 334 s. 02/58 6/ESF. ISBN 80-210-3722-9.
  4. SLANÝ, Antonín. Východiska k hodnocení konkurenceschopnosti. 2005.

  2004

  1. SLANÝ, Antonín a Vojtěch KREBS. Causes of Changes in Social Protection Systems. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, IV., č. 1, s. 41-47. ISSN 1213-2446.
  2. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Globalization trends and economic policy. Public Policy and Administration. Vilnius: Law University of Lithuania, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 2-6, 6 s. ISSN 1648-2603.
  3. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. *Hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 122 s. 3984/ESF-24/04-17/99.
  4. SLANÝ, Antonín. Macroeconomic performance and institutional aspects of social policy. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2004, IV., 2., s. 57-64. ISSN 1213-2446.
  5. NEKUDA, Jaroslav. Rozdíly v úrovni pracovních podmínek. In SLANÝ, Antonín. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 124-145. ISBN 80-210-3325-8.
  6. SLANÝ, Antonín. Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2004, VII., 2., s. 4-11. ISSN 1212-3951.
  7. SLANÝ, Antonín a Vojtch a kol. KREBS. Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vyd. Brno: Olprint, 2004, 71 s. 3919/ESF-12/04-17/99. ISBN 80-210-3390-8.
  8. SLANÝ, Antonín. Stosowana polityka gospodarcza. 1. vyd. Wroclaw: Edukacja, 2004, 112 s. ISBN 83-87708-02-X.
  9. SLANÝ, Antonín a Judita TÁNCOŠOVÁ. Teoretické aspekty priamych zahraničných investicií. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 62-73. ISSN 0013-3035.
  10. SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.

  2003

  1. HINDLS, R., R. HOLMAN a S. a kol. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003, 620 s. ISBN 80-7179-81.
  2. SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3.
  3. KREBS, V., Antonín SLANÝ, M. POLÁKOVÁ, L. PRŮŠA a M. VLČEK. Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na důchodový systém v ČR. Praha: VŠE Praha, Centrum evropských studií, 2003, 73 s.
  4. SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., č. 4, s. 432-444. ISSN 0323-262X.
  5. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003, 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.

  2002

  1. SLANÝ, Antonín. Proces decyzyjny a postępowanie rządu. Gospodarka, rynek, ekukacja. Wroclaw: Wydavnictwo Wyszej Szkoly Zarzadzania, 2002, roč. 2002, No.6, s. 2-4. ISSN 1509-5576.
  2. SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Vnitřní a vnější nerovnováha - případ České republiky devadesátých let. In SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Acta oeconomica No 7. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2002, s. 89-93. ISBN 80-8055-592-3.

  2001

  1. SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí - I. část (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 676 s. část první. ISBN 80-210-2533-6.
  2. SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí - II. část (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 686 s. část druhá. ISBN 80-210-2537-9.
  3. SLANÝ, Antonín. Ekonomický růst v devadesátých letech. In SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 231-239. ISBN 80-210-2537-9.
  4. SLANÝ, Antonín. Internal and External Balance of Economy. Studia ekonomiczne. Katowice: Akademia Ekonomiczna Katowice, 2001, roč. 2001, č. 15, s. 97-108. ISSN 83-7246156-2.
  5. SRHOLEC, Martin a V. NOVÁČEK. Ke zdrojům makroekonomických prognóz. In SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2001, s. 57-65. ISBN 80-210-2537-9.
  6. SLANÝ, Antonín. Makroekonomiczny rozvój gospodarki czaskiej - vzrost ekonomiczny, WSZ, Wroclav. In SLANÝ, Antonín. WSZ, Wroclav. 2001.
  7. SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 117 s. ISBN 80-210-2646-4.
  8. SRHOLEC, Martin. Vybrané strukturální aspekty transformace v České republice a v Maďarsku. In SLANÝ, Antonín. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2001, s. 276-296. ISBN 80-210-2537-9.
  9. KADEŘÁBKOVÁ, Kadeřábková. Vývozní výkonnost tranzitivních ekonomik. In SLANÝ, Slaný. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 355-371. ISBN 80-210-2533-6.

  2000

  1. SLANÝ, Antonín. Decentralising Central and Eastern Europe. In Seminář hospodářských expertů, EA Berlin. 2000.
  2. SLANÝ, Antonín. Konsenzus a cíle hospodářské politiky. In Sborník prací katedry ekonomie. Brno: MU, 2000, s. 1-15. ISBN 80-210-2475-5.
  3. SLANÝ, Antonín. Politické a ekonomické souvislosti transformace české ekonomiky. In Seminář hospodářských expertů, EA Berlín. 2000.
  4. SLANÝ, Antonín. Proces transformace české (československé) ekonomiky. In Specifika transformačního procesu ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 10-24. ISBN 80-210-2368-6.
  5. KADEŘÁBKOVÁ, Kadeřábková. Strukturální změny - kvantitativní a kvalitativní aspekty. In SLANÝ, Slaný. Transformation, stabilization and growth. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 223-237. ISBN 80-210-2408-6.
  6. SLANÝ, Antonín. Transformation, stabilization and growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 505 s. ISBN 80-210-2408-9.

  1999

  1. SLANÝ, Antonín. Ekonomické a politické souvislosti transformace čs. ekonomiky. In Seminář hospodářských expertů. 1999.
  2. SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 1999, 271 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-237-3.

  1998

  1. SLANÝ, Antonín. Hospodářská politika II (vybrané problémy). Masarykova univerzita v Brně, 1998. ISBN 80-210-1989-1.

  1996

  1. SLANÝ, Antonín. Hospodářská politika (učebnice). ESF MU Brno, 1996. ISBN 80-210-1338-9.
  2. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže. In SLANÝ, Antonín a A KOL. Hospodářská politika (učebnice). 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996, s. 114-134, 161 s. učebnice. ISBN 80-210-1338-9.

  1995

  1. ZÁK, Milan a Antonín SLANÝ. Transformace, stabilizace a růst. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995, XLIII, č. 3, s. 703-707. ISSN 0032-3233.
  2. SLANÝ, Antonín. Transformace, stabilizace a růst. In Transformace, stabilizace,růst. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, s. 5. ISBN 80-210-1165-3.

  1994

  1. SLANÝ, Antonín. Základy hospodářské politiky. Masarykova univerzita v Brně, 1994. ISBN 80-210-0911-X.

  1993

  1. SLANÝ, Antonín a Kamil FUCHS. Ekonomie II-makroekonomie. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0413-4.
  2. SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 86 s. ISBN 80-210-0727-3.
  3. SLANÝ, Antonín. Sborník z pedagogické konference. editor. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 130 s. ISBN 80-210-0909-8.
  4. SLANÝ, Antonín a Kamil FUCHS. Základy makroekonomie. Masarykova univerzita v Brně, 1993. ISBN 80-210-0413-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 02:49