Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina PROCHÁZKOVÁ, Andrea DOLEŽELOVÁ, Petr KYJAS a Martin SMRČKA. Awake kraniotomie aneb kousek vědy, kousek zručnosti, kousek empatie a hodně pacientovy odvahy. Onkologie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 15, č. 5, s. 218-225. ISSN 1802-4475.
 2. BEDNAŘÍK, Josef, Lucia HREŽOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Delirium v neurointenzivní péči. In Neurofarmakologické symposium 15.10.2021 Skalský Dvůr. 2021.
 3. BRABENEC, Luboš, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Patrik ŠIMKO, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Jiří MEKYSKA a Irena REKTOROVÁ. Non-invasive brain stimulation for speech in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial. Brain Stimulation. 2021, roč. 14, č. 3, s. 571-578. ISSN 1935-861X. doi:10.1016/j.brs.2021.03.010.
 4. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, K. PROCHÁZKOVÁ, A. DOLEŽELOVÁ, Petr KYJAS a Martin SMRČKA. Onkologická léčba po operacích low grade gliomů pohledem od operačnícho stolu. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 5. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, K. PROCHÁZKOVÁ, A. DOLEŽELOVÁ, Petr KYJAS, Jaroslav DUBA, Roman GÁL, Marián SANDECKÝ, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. 15 roků a 100 awake kraniotomií ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické splečnosti 2020,2021, 13.-15. 10. 2021, České Budějovice. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 6. 2020

 7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Delirium. In Seminář I.neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně/on-line. 2020.
 8. BRYCHTOVÁ, Lucie, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Dana HLAVÁČKOVÁ. Konvence, kreativita a patologie v mluvené češtině. In Balowski, Mieczyslaw. Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Institut Filologii Slowianskiej, Universytet im. A. Mickiewicza, 2020. s. 141-150. Bohemica Posnaniensia, fasc. 24. ISBN 978-83-63090-33-3.
 9. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Primární progresivní afázie PPA očima logopeda. In Kognitivní poruchy a demence XVII” – výukový seminář / on-line. 2020.
 10. 2019

 11. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Afázie v klinické praxi neurologa. In XVI.sympozium praktické neurologie 13.-14.6.2019 v Brně. Neurologie pro praxi. 2019. ISBN 978-80-7471-269-2.
 12. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Jazykové aspekty u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Konference NEUROGÉNNE PORUCHY KOMUNIKÁCIE – XIII. ROČNÍK, 18. – 19. októbra 2019, Bratislava. 2019.
 13. BRYCHTOVÁ, Lucie, Dana HLAVÁČKOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Konvence, kreativita a patologie v mluvené češtině. In X Międzynarodowa konferencja naukowa: Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. 2019.
 14. BRYCHTOVÁ, Lucie, Dana HLAVÁČKOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Lingvistická analýza mluveného projevu pacientů s afázií. In Neurogénne poruchy komunikácie – XVIII. ročník. 2019.
 15. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina PROCHÁZKOVÁ, A DOLEŽELOVÁ, Petr KIAS a Martin SMRČKA. Monitorace emocionálních procesů při awake kraniotomiích. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 16. GOMEZ-VILDA, Pedro, Andres GOMEZ-RODELLAR, Jose M. VICENTE, Jiri MEKYSKA, Daniel PALACIOS-ALONSO, Victoria RODELLAR-BIARGE, Agustin ALVAREZ-MARQUINA, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Neuromechanical Modelling of Articulatory Movements from Surface Electromyography and Speech Formants. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS. SINGAPORE: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, roč. 29, č. 2, s. 1-17. ISSN 0129-0657. doi:10.1142/S0129065718500399.
 17. BRABENEC, Luboš, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Marek BARTOŇ, J. MEKYSKA, Zoltán GALÁŽ, V. ZVONCAK, T. KISKA, J. MUCHA, Z. SMEKAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Non-invasive stimulation of the auditory feedback area for improved articulation in Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2019, roč. 61, APR 2019, s. 187-192. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2018.10.011.
 18. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva KORIŤÁKOVÁ, Iva VAŠULÍNOVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ, M. KLIMEŠOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Zsolt CSÉFALVAY. Test Vyšetření fatických funkcí (VFF-R). In 33. český a slovenský neurologický sjezd Praha, 27.–30. 11. 2019. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019. ISSN 1210-7859.
 19. GOMEZ-VILDA, Pedro, Zoltan GALAZ, Jiri MEKYSKA, Jose M. VICENTE, Andres GOMEZ-RODELLAR, Daniel PALACIOS-ALONSO, Zdenek SMEKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Vowel Articulation Dynamic Stability Related to Parkinson's Disease Rating Features: Male Dataset. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS. SINGAPORE: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, roč. 29, č. 2, s. 1-13. ISSN 0129-0657. doi:10.1142/S0129065718500375.
 20. 2018

 21. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar FIEDOROVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Irena REKTOROVÁ a Zsolt CSÉFALVAY. Detection of hypokinetic dysarthria in patients with Parkinson´s disease with 3F test. In Konferenční sborník 23.-25.3.2018 1st International Composium in Motor Speech Disorders. 2018.
 22. GALAZ, Zoltan, Jiri MEKYSKA, Vojtech ZVONCAK, Jan MUCHA, Tomas KISKA, Zdenek SMEKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Marcos FAUNDEZ-ZANUY, Jesus B. ALONSO-HERNANDEZ a Vilda GOMEZ-VILDA. Changes in Phonation and Their Relations with Progress of Parkinson’s Disease. APPLIED SCIENCES. Basel: MDPI, 2018, roč. 8, č. 2339, s. 1-18. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app8122339.
 23. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Tomáš SVOBODA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, A DOLEŽELOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Monitorace funkcí ovlivňujících kvalitu života prováděné u awake operací. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 72. 2018.
 24. GALÁŽ, Zoltán, J. MEKYSKA, T. KISKA, V. ZVONCAK, J. MUCHA, P. HARAR, Z. SMEKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRÁČKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Irena REKTOROVÁ, M. FAUNDEZ-ZANUY, J.B. ALONSO-HERNANDEZ a P. GOMEZ-VILDA. Monitoring Progress of Parkinson's Disease Based on Changes in Phonation: a Pilot Study. In 2018 41ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING (TSP). NEW YORK: IEEE, 2018. s. 218-221. ISBN 978-1-5386-4695-3. doi:10.1109/TSP.2018.8441307.
 25. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Neurogenní poruchy řeči – diagnostické nástroje. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 26. MEKYSKA, Jiri, Zoltan GALAZ, Tomas KISKA, Vojtech ZVONCAK, Jan MUCHA, Zdenek SMEKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Dagmar FIEDOROVÁ, Marcos FAUNDEZ-ZANUY, Jordi SOLE-CASALS, Pedro GOMEZ-VILDA a Irena REKTOROVÁ. Quantitative Analysis of Relationship Between Hypokinetic Dysarthria and the Freezing of Gait in Parkinson's Disease. COGNITIVE COMPUTATION. NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 10, č. 6, s. 1006-1018. ISSN 1866-9956. doi:10.1007/s12559-018-9575-8.
 27. RAJNOHA, M., J. MEKYSKA, R. BURGET, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Towards Identification of Hypomimia in Parkinson's Disease Based on Face Recognition Methods. In 2018 10TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS AND WORKSHOPS (ICUMT 2018): EMERGING TECHNOLOGIES FOR CONNECTED SOCIETY. NEW YORK: IEEE, 2018. s. 1-4. ISBN 978-1-5386-9360-5.
 28. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 29. 2017

 30. GALÁŽ, Zoltán, Jiří MEKYSKA, Tomáš KISKA, Vojtěch ZVONČÁK, Ján MUCHA, Zdeněk SMÉKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Marcos FAUNDEZ-ZANUY. Assessing Freezing of Gait in Parkinson's Disease Using Analysis of Hypokinetic Dysarthria. In Herencsar N. 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona: IEEE, 2017. s. 735-738. ISBN 978-1-5090-3981-4. doi:10.1109/TSP.2017.8076085.
 31. GALAZ, Z., J. MEKYSKA, T. KISKA, V. ZVONCAK, J. MUCHA, Z. SMEKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Irena REKTOROVÁ a M. FAUNDEZ-ZANUY. Assessing freezing of gait in parkinson's disease using analysis of hypokinetic dysarthria View Document. In Herencsar N. 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2017. Barcelona: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 735-738. ISBN 978-1-5090-3982-1. doi:10.1109/TSP.2017.8076085.
 32. BRABENEC, Luboš, J. MEKYSKA, Z. GALAZ, V. ZVONCAK, T. KISKA, J. MUCHA, Z. SMEKAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Effects of non-invasive brain stimulation of the superior temporal gyrus on motor speech disorder in Parkinson's disease. In 3rd Congress of the European-Academy-of-Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
 33. BRABENEC, Luboš, J. MEKYSKA, Z. GALAZ, V. ZVONCAK, T. KISKA, J. MUCHA, Z. SMEKAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Effects of non-invasive brain stimulation of the superior temporal gyrus on motor speech disorder in Parkinson's disease. In 3rd Congress of the European-Academy-of-Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
 34. MUCHA, J., Z. GALAZ, J. MEKYSKA, T. KISKA, V. ZVONCAK, Z. SMEKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Irena REKTOROVÁ, M. FAUNDEZ-ZANUY a JB. ALONSO-HERNANDEZ. Identification of Hypokinetic Dysarthria Using Acoustic Analysis of Poem Recitation. In Herencsar N. 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2017. Barcelona: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 739-742. ISBN 978-1-5090-3982-1. doi:10.1109/TSP.2017.8076086.
 35. HABALOVÁ, Gabriela, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Informovanost veřejnosti o afázii. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. 2017.
 36. GOMÉZ-VILDA, Pedro, Jiri MEKYSKA, José M. FERRÁNDEZ, Daniel PALACIOS-ALONSO, Andrés GÓMEZ-RODELLAR, Victoria RODELLAR-BIARGE, Zoltan GALAZ, Zdenek SMEKAL, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Parkinson disease detection from speech articulation neuromechanics. Frontiers in Neuroinformatics. Lausanne: Frontiers Media SA, 2017, roč. 11, č. 56, s. 1-17. ISSN 1662-5196. doi:10.3389/fninf.2017.00056.
 37. ŠEVČÍKOVÁ, Iveta, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Petr KOPEČNÝ a Josef BEDNAŘÍK. Schopnost psaní nedominantní končetinou u dospělé populace. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. 2017.
 38. GÓMEZ-VILDA, P., JM. FERRÁNDEZ-VICENTE, D. PALACIOS-ALONSO, A. GÓMEZ-RODELLAR, V. RODELLAR-BIARGE, J. MEKYSKA, Z. SMEKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Vowel articulation distortion in parkinson’s disease. In Ferrandez Vicente J.M.,Toledo Moreo J.,Alvarez-Sanchez J.R.,de la Paz Lopez F.,Adeli H. 7th International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2017. Corunna: Springer Verlag, 2017. s. 21-31. ISBN 978-3-319-59772-0. doi:10.1007/978-3-319-59773-7_3.
 39. 2016

 40. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Intervence získané apraxie řeči a koexistujících neurogenních poruch. In Logopaedica. 2016. ISSN 2453-8450.
 41. GALAZ, Zoltan, Jiri MEKYSKA, Zdenek MZOUREK, Zdenek SMEKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ a Dagmar BERÁNKOVÁ. Prosodic analysis of neutral, stress-modified and rhymed speech in patients with Parkinson's disease. Computer Methods and Programs in Biomedicine. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 127, APR, s. 301-317. ISSN 0169-2607. doi:10.1016/j.cmpb.2015.12.011.
 42. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Marián SANDECKÝ, A DOLEŽALOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Resekce difuzního low grade gliomu mozku v awake kraniotomii s ohledem na funkční hranici danou průběhem fasciculus fronto-occipitalis inferior. Anatomicko funkční korelace poruch řeči. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 43. REKTOROVÁ, Irena, Jiri MEKYSKA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Zdenek SMEKAL a Radek MAREČEK. Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson's disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 29, August, s. 90-95. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2016.05.018.
 44. 2015

 45. BERÁNKOVÁ, Dagmar, Eva JANOUŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrooke's Cognitive Examination and Individual Domain Cut-Off Scores for Discriminating between Different Cognitive Subtypes of Parkinson's Disease. Parkinson’s Disease. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 579417, s. 1-7. ISSN 2090-8083. doi:10.1155/2015/579417.
 46. BERÁNKOVÁ, Dagmar, P. KRULOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Iva STEHNOVÁ, M. BAR, P. RESSNER, P. NILIUS, M. TOMAGOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 300-305. ISSN 1210-7859.
 47. MEKYSKA, J., Z. GALAZ, Z. MZOUREK, Z. SMÉKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, M. FAUNDEZ-ZANUY, K. LÓPEZ-DE- IPINA a Jesus B. ALONSO-HERNANDEZ. Assessing progress of Parkinson's disease using acoustic analysis of phonation. In Alonso-Hernandez J.B.; Travieso-Gonzalez C.M.; Lopez de Ipina K. 4th International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence, IWOBI 2015. neuveden: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 111-118. ISBN 978-1-4799-6174-0. doi:10.1109/IWOBI.2015.7160153.
 48. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Barbora POLÁKOVÁ, Markéta ULREICHOVÁ, Pavel ŠMÍD, Eva JANOUŠOVÁ, Matyáš KUHN, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 2, s. 188-195. ISSN 1210-7859.
 49. MEKYSKA, Jiří, Eva JANOUŠOVÁ, Pedro GOMEZ-VILDA, Zdeněk SMÉKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Jesus B. ALONSO-HERNANDEZ, Marcos FAUNDEZ-ZANUY a Karmele LOPEZ-DE-IPINA. Robust and complex approach of pathological speech signal analysis. Neurocomputing. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 167, November, s. 94-111. ISSN 0925-2312. doi:10.1016/j.neucom.2015.02.085.
 50. ŠKORŇA, Miroslav, Roman KOPÁČIK, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Small-nerve-fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. Muscle & nerve. New York: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 52, č. 1, s. 28-33. ISSN 0148-639X. doi:10.1002/mus.24489.
 51. 2014

 52. BERÁNKOVÁ, Dagmar, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Iva STEHNOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrooke´s Cognitive Examination: Normative Study for Czech Population. In 3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind, Brno. 2014.
 53. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, B. POLÁKOVÁ, M. ULREICHOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) u osob s afázií. In 28. Český a slovenský neurologický sjezd v Ostravě, 19.-22.11.2014. 2014.
 54. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Pacienti s Parkinsonovou nemocí a „Test 3F Dysartrický profil“. In XIV. Mezinárodní logopedické konference SAL, Štrbské Pleso 8.-11.10.2014. 2014.
 55. 2013

 56. ELIÁŠOVÁ, Ilona, J. MEKYSKA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radek MAREČEK, Z. SMEKAL a Irena REKTOROVÁ. Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of speech in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2013, roč. 120, č. 4, s. 597-605. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-012-0953-1.
 57. LASOTOVÁ, Naděžda, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. Afázie - Skupinová forma práce. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 58. CSÉFALVAY, Zsolt a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Diagnostika afázie. In Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. s. 83-116. ISBN 978-80-262-0364-3.
 59. CSÉFALVAY, Zsolt, J. MEKYSKA a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Diagnostika dysartrie. In Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. s. 117 -143. ISBN 978-80-262-0364-3.
 60. ŠMÍD, Petr, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Dotazník funkcionální komunikace [DFK] jako východisko pragmaticky orientované terapie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 61. POLÁKOVÁ, B., M. ULREJCHOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace [DFK]: normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 62. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace [DFK]: u pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 63. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, B. POLÁKOVÁ, M. ULREJCHOVÁ, Naděžda LASOTOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace u pacientů s afázií. In Neurologie pro praxi. 2013. ISSN 1213-1814.
 64. VÁLOVÁ, Kateřina, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Naděžda LASOTOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Nové možnosti terapie kombinovaného deficitu dysartrie s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 65. DVOŘÁKOVÁ, M., Milena KOŠŤÁLOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Terapie deficitu kapacity verbální paměti s využitím PC - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 66. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618. ISSN 1210-7859.
 67. VAŠULÍNOVÁ, Iva, Eva HAVRÁNKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Zs. CSÉFALVAY, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření fatických funkcí [VFF]: normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 68. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Zs. CSÉFALVAY, Irena REKTOROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření fatických funkcí [VFF]: výkony pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 69. 2012

 70. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Afázie a možnosti jejího skríninkového stanovení pomocí Mississippi Aphasia Screening Test – české verze (MASTcz). Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 6, s. 314-316. ISSN 1213-1814.
 71. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, M. BEDNAŘÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Petra ALEXOVÁ a Naděžda LASOTOVÁ. Diagnostika deficitů vizuální pozornosti u pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 72. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, M. ULREICHOVÁ, B. POLÁKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Naděžda LASOTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK). In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 73. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Dysfagie – uvedení do problematiky. In Seminář II. Neurologické kliniky LF MU a FN Brno, Brno. 2012.
 74. LASOTOVÁ, Naděžda, H. DVOŘÁKOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Hodnocení efektivity konverzačního tréninku skupinovou formou u pacientů s chronickou afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 75. ELIÁŠOVÁ, I., J. MEKYSKA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Z. SMÉKAL a Irena REKTOROVÁ. Hodnocení efektu rTMS na paraklinické aspekty řeči pacientů s IPD. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 76. MITÁŠOVÁ, Adéla, Ladislav MITÁŠ, Igor URBÁNEK, Luděk RYBA, Ivo HANKE, M. RUBER, Radka MICHALČÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 574-580. ISSN 1210-7859.
 77. LASOTOVÁ, Naděžda a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Klinický logoped součástí dysfagiologického týmu. In XX. celostátní konference AKL ČR, Liberec. 2012.
 78. LASOTOVÁ, Naděžda a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Klinický logoped součástí dysfagiologického týmu. In Sborník XX. celostátní konference AKL ČR, Liberec. 2012.
 79. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Marek MECHL. MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012.
 80. CSÉFALVAY, Zsolt a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Neurogénne poruchy komunikácie u dospelých. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 6, s. 304-307. ISSN 1213-1814.
 81. MITÁŠOVÁ, Adéla, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra BALABÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a E. Wesley ELY. Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012, roč. 40, č. 2, s. 484-490. ISSN 0090-3493. doi:10.1097/CCM.0b013e318232da12.
 82. DVOŘÁKOVÁ, H., Milena KOŠŤÁLOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Role komunikačního partnera při logopedické intervenci pacienta s chronickou afázií: kasuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 83. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579.
 84. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, M. MRAČKOVÁ, M. MAREČEK, D. BERÁNKOVÁ, I. ELIÁŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Tets 3F dysartrický profil – normativní hodnoty řeči. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 85. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2012, roč. 26, 7-8, s. 962-971. ISSN 0269-9052. doi:10.3109/02699052.2012.660510.
 86. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Vývoj a použití nástrojů pro diagnostiku neurogenních poruch komunikace u dospělých. In Konference SAL, SK. 2012.
 87. 2011

 88. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. A predictive statistical model for post-stroke delirium. In Journal of Neurology. 2011. ISSN 0340-5354.
 89. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kamila PAZUCHOVÁ, Alena VELECKÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Agrafie u Alzheimerovy demence. In IIII. Neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny. 2011.
 90. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra BALABÁNOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti: Validizace metody – zohlednění faktoru věku. In Psychiatrie. 2011. ISSN 1211-7579.
 91. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Diagnostika afázie jako východisko logopedické intervence: Komunikace a handicap. In Soubor anotací odborných sdělení konference. 2011. ISBN 978-80-7435-134-1.
 92. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Etické aspekty v praxi klinického logopeda. In Sborník XIX. Konference AKL, ČR, Tábor. 2011.
 93. OKÁČOVÁ, Iva, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Petra BALABÁNOVÁ. Heidenhainova varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci – kazuistika. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
 94. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Kognitivně komunikační poruchy v rámci syndromu demence. In VI. Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. 2011.
 95. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Logopedie. In Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 229-234. ISBN 978-80-247-4026-3.
 96. MEKYSKA, Jiří, Zdeněk SMÉKAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Motorické aspekty poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a jejich hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 6, s. 662-668. ISSN 1210-7859.
 97. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Post-stroke delirium assessment and epidemiology, European Journal of Neurology, 18, suppl. 2, s. 424-424. USA, 2011. 1 s. ISSN 1351-5101.
 98. LASOTOVÁ, Naděžda a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Pragmaticky orientovaná terapie afázie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 99. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. Prediktivní model rozvoje deliria po akutní cévní mozkové příhodě. In III. Neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny. 2011.
 100. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Petra ALEXOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 101. BEDNAŘÍK, Josef, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ a Petra ALEXOVÁ. Prediktivní statistický model rozvoje deliria po cévní mozkové příhodě. In VI. Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. 2011.
 102. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Screening fatických poruch: The Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz). In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
 103. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Skríning deliria: The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM ICUcz). In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
 104. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Specifika diagnostiky afázie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 105. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Ladislav DUŠEK. Standardization of Educational Web Platform among All Medical Schools in the Mefanet project. In Multimedia teaching atlas of speech disorderes and related cognitive functions. 2011.
 106. LASOTOVÁ, Naděžda, Milena KOŠŤÁLOVÁ, D BARTUŠEK, A ŠTOURAČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Syndrom Guillainův - Barrého: logopedická intervence (kasuistika). In Sborník XIX. Konference AKL ČR, Tábor. 2011.
 107. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Adéla MITÁŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra ALEXOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a EW ELY. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit" (CAM-ICUcz), incidence a prognóza deliria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 108. 2010

 109. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kamila PAZUCHOVÁ, Alena VELECKÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Agrafie u afázie a demence. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/106 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010. s. S76-77, 2 s. ISSN 1210-7859.
 110. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aphasia and its relation to severity of cognitive deficit in dementia. In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
 111. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ a Ladislav DUŠEK. Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 106, s. 246-252. ISSN 1210-7859.
 112. BEDNAŘÍK, Petr, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Tomáš SVOBODA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Milan BRÁZDIL a Petr KRUPA. Preoperative functional MR imaging in patients with brain tumors and epilepsy. In Abstracts of 29th International Congress of Clinical Neurophysiology, Clin.Neurophysiol.Vol.121,Suppl.1. 2010. ISSN 1388-2457.
 113. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Petra ŠÁLYOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ a Lucie ŠRÁMKOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 106, s. 258-266. ISSN 1210-7859.
 114. MITASOVA, A., Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, R. MICHALCAKOVA, M. JEZKOVA, Tomáš KAŠPÁREK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Petra ŠÁLYOVÁ, V. SIKOLOVA a L. SRAMKOVA. Standardization of the Czech Version of The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 3, s. 258-266. ISSN 1210-7859.
 115. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Zkouška vizuální pozornosti – příspěvek k validizaci metody (pilotní studie). 2010. ISSN 1211-7579.
 116. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Radka MICHALČÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, A KOHELOVÁ, Alena VELECKÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zkouška vizuální pozornosti (ZVP): nonverbální test u pacientů s afázií. In Psychiatrie. 2010. ISSN 1211-7579.
 117. 2009

 118. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ a Ladislav DUŠEK. Diferenciace afázie a demence pomocí české verze The Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz). In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S114, 1 s. ISSN 1210-7859.
 119. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Metod for the Intensive Care Unit (CAM-UCUcz) - screeningového testu pro detekci deliria v intenzivní péči. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S97, 1 s. ISSN 1210-7859.
 120. LASOTOVÁ, N, Milena KOŠŤÁLOVÁ a A POLÁKOVÁ. Svépomocná skupina pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 197. ISSN 1210-7859.
 121. LASOTOVÁ, N, Milena KOŠŤÁLOVÁ a A POLÁKOVÁ. Svépomocná skupina pacientů s afázií. In Acta aphasiologica III. Brno: Ta-service, s.r.o., 2009. s. 48-51. ISBN 978-80-904020-1-0.
 122. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. The Mississippi Aphasia Screening Test - česká verze [MASTcz]: využití v klinické praxi. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 198. ISSN 1210-7859.
 123. SVOBODA, Tomáš, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Miloš DUBA, Petr BEDNAŘÍK a Eduard NEUMAN. Využití "Awake Surgery" v neuroonkologii. In VIII. afaziologické sympozium. Brno, 2009. ISBN 978-80-904020-0-3.
 124. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Využití funkční MR v předoperačním mapování řečových funkcí. In VIII. afaziologické sympozium, abstrakt: Česk. a slov.Neurol N 2009; 72/105 (2) :194. 2009. ISBN 978-80-904020-0-3.
 125. VELECKÁ, Alena, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Western Aphasia Battery - Bedside [WAB-R Bedside]: česká experimentální verze - normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 193. ISSN 1210-7859.
 126. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, M BEDNAŘÍKOVÁ, A KOHELOVÁ, Alena VELECKÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zkouška vizuální pozornosti [ZVP]: normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 193. ISSN 1210-7859.
 127. 2008

 128. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2008, roč. 22, č. 10, s. 793-801. ISSN 0269-9052.
 129. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A Standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. In Sborník abstrakt z 2nd Congress Controversies in Neurology. 2008.
 130. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium in stroke and surgical patients. In European Journal of Neurology. 15 (Suppl.3). Oxford: Blackwell Publishing, 2008. s. 287. ISSN 1351-5101.
 131. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium u cévních mozkových příhod a chirurgických pacientů. In Lekársky obzor. 56 (Suppl.1). Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008. s. 13-14. ISSN 0457-4214.
 132. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav MITÁŠ. Delirium u pacientů s akutním iktem a u pacientů po operačním zákroku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/1001 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 60-60. ISSN 1210-7859.
 133. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a René JURA. Delirium u pacientů s cévní mozkovou příhodou - epidemiologie a rizikové faktory. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 64. ISSN 1210-7859.
 134. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Diagnostika afázie v klinické praxi. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 96. ISSN 1210-7859.
 135. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Diagnostika afázie v klinické praxi. In Neurológia pre prax. 1 (Suppl.1). 2008. s. 17-18. ISSN 1335-9592.
 136. BEDNAŘÍK, Petr, Tomáš SVOBODA, Radek MAREČEK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Petr KRUPA. Mapování řečového a motorického kortexu fMRI a KS u pacientů s mozkovými nádory. Brno: MR sekce České radiologické společnosti, 2008. Sborník 12.vědeckého zasedání MR sekce ČRS 31.3.-2. ISBN 978-80-254-1691-4.
 137. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Mefanet report 01. Edukační sborník z 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 138. BEDNAŘÍK, Petr, Tomáš SVOBODA, Radek MAREČEK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Petr KRUPA. Preoperative Functional MR Imaging in Patients with Brain Tumors. In 5th Meeting of the Central European Neurosurgical Society. 2008. ISSN 1608-1587.
 139. BEDNAŘÍK, Petr, Milan BRÁZDIL, Michal MIKL, Radek MAREČEK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Tomáš SVOBODA, Pavel CHLEBUS a Petr KRUPA. Předoperační mapování elokventního kortexu funkční magnetickou rezonancí. In 55. společný sjezd společnosti České a Slovenské neurofyziologie. 2008. ISBN 978-80-7392-060-9.
 140. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Příprava standardů - Analýza stavu péče o pacienty s afázií. In Sborník abstrakt XVI. konference AKL ČR. 2008.
 141. 2007

 142. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla HALUZOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Delirium in stroke patients: epidemiology and risk factors. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2007, roč. 254, Suppl.3, s. 115-115. ISSN 0340-5354.
 143. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Igor URBÁNEK, JURA a Tomáš KAŠPÁREK. Delirium u pacientů s cévní mozkovou příhodu: epidemiologie a rizikové faktory. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S76-S76, 1 s. ISSN 1210-7859.
 144. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Komentář k pilotní studii autorů D. Školoudíka et al.: Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination (MMSE) a Clock Drawing Test (CDT). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 4, s. 380-381. ISSN 1210-7859.
 145. BEDNAŘÍK, Petr, Tomáš SVOBODA, Radek MAREČEK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Michal MIKL a Petr KRUPA. Mapování řečového a motorického kortexu funkční magnetickou rezonancí a kortikální stimulací. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S40-S40, 1 s. ISSN 1210-7859.
 146. BEDNAŘÍK, Petr, Tomáš SVOBODA, Radek MAREČEK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Michal MIKL a Petr KRUPA. Mapování řečového a motorického kortexu funkční magnetickou rezonancí a kortikální stimulací. In Sborník ze Sjezdu české a slovenské klinické neurofyziologie Brno 25.-27.10.2007. 2007.
 147. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Logopaedica. Bratislava: Liečreh Gúth, 2007. s. 37-44. ISBN 978-80-88932-25-3.
 148. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In MEFANET 2007 Zkrácený přehled abstrakt 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Brno 21.-22.11.2007 s.17. 2007.
 149. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Josef BEDNAŘÍK, Eva BÁRTKOVÁ a Radmila BAĎUROVÁ. Validace české experimentální verze screeningového testu afázií. In Sborník XV.konference AKL Pardubice 22.-24.11.2007 s.10. 2007.
 150. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Josef BEDNAŘÍK, Eva BÁRTKOVÁ a Radmila BAĎUROVÁ. Validace české experimentální verze The Mississippi Aphasia Screening Test. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, 1 s. ISSN 1210-7859.
 151. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Vysoce automatizované formy řeči. In Terapie afázie: Teorie a případové studie. Praha: Portál, 2007. s. 58-65. ISBN 978-80-7367-316-1.
 152. KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Vysoce automatizované formy řeči: možnosti jejich využití v intervenci neurogenních poruch řeči. In Terapie afázie: Teorie a případové studie. 2007. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 107-111. ISBN 978-80-7367-316-1.
 153. 2006

 154. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. Amuzie jako heterogenní syndrom odrážející modulární strukturu muzického systému. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 69/102, č. 5, s. 381-8, 8 s. ISSN 1210-7859.
 155. KOŠŤÁLOVÁ, Milena a Josef BEDNAŘÍK. Different patterns of amusia reflect modularity of the musical brain network. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2006, roč. 12, Suppl. 2, s. 131-132. ISSN 1351-5101.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 04:34