Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Jiří ČENĚK, David LACKO, Lenka HAVELKOVÁ, Martin HANUS, Wei-lun LU, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Jie SHEN a Čeněk ŠAŠINKA. A comparison of performance using extrinsic and intrinsic bivariate cartographic visualizations with respect to cognitive style in experienced map users. CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE. 2023, roč. 2023, č. 2023, s. 1-14. ISSN 1545-0465. doi:10.1080/15230406.2023.2264752.
  2. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Jie-Li TSAI, Ioannis GIANNOPOULOS, David LACKO, Zdeněk STACHOŇ, Fitz JAN a Čeněk ŠAŠINKA. Exploring cross-cultural variations in visual attention patterns inside and outside national borders using immersive virtual reality. SCIENTIFIC REPORTS. ENGLAND: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 2023, č. 13, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-46103-1.
  3. LU, Wei-lun, Nicol DOSTÁLOVÁ, David LACKO, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. From reading style to cognitive style and its possible application: An eye‑tracking and CFT approach. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education. SpringerOpen, 2023, roč. 8, č. 22, s. 1-13. ISSN 2363-5169. doi:10.1186/s40862-023-00195-4.
  4. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Zdeněk STACHOŇ. Immersive Virtual Reality In Education: Overcoming Challenges And Evaluating Opportunities. In 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2023. ISBN 978-84-09-55942-8. doi:10.21125/iceri.2023.

  2022

  1. JOCHECOVÁ, Kateřina, Michal ČERNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Hana ŠVEDOVÁ, Natálie KÁČOVÁ, Jiří CHMELÍK, Vojtěch BRŮŽA, Ondřej KVARDA, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Nicola Catherine FOŘTOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Geography Education in a Collaborative Virtual Environment : A Qualitative Study on Geography Teachers. International Journal of Geo-Information. 2022, roč. 11, č. 3, s. 1-15. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi11030180.
  2. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Zdeněk STACHOŇ, Jiří APELTAUER, Čeněk ŠAŠINKA, Dajana SNOPKOVÁ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ a Ondřej KVARDA. Využití virtuální reality pro parametrizaci agentních modelů pro potřeby korektní reprezentace behaviorálních vlastností osob. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 23 s. TL02000103-V7.

  2021

  1. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Jiří ČENĚK, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Stanislav POPELKA, Pavel UGWITZ a David LACKO. A comparison of the performance on extrinsic and intrinsic cartographic visualizations through correctness, response time and cognitive processing. PLoS ONE. Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-23. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0250164.
  2. ŠAŠINKA, Čeněk, David LACKO, Jiří ČENĚK, Stanislav POPELKA, Pavel UGWITZ, Hana ŘÁDOVÁ, Martina FABIANOVÁ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Jiří BRANČÍK a Markéta JANKOVSKÁ. ImGo : A Novel Tool for Behavioral Impulsivity Assessment Based on Go/NoGo Tasks. Psychological Reports. Psychological reports, 2021, Neuveden, Neuveden, s. 1-43. ISSN 0033-2941. doi:10.1177/00332941211040431.
  3. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Zdeněk STACHOŇ, Jiří APELTAUER, Čeněk ŠAŠINKA, Dajana SNOPKOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Ondřej KVARDA, Hana ŠVEDOVÁ a Kateřina JOCHECOVÁ. Testování chování osob ve virtuálním a reálném prostředí - evaluační studie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 85 s. TL02000103-V2.
  4. UGWITZ, Pavel, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Vojtěch JUŘÍK. Toggle Toolkit: A Tool for Conducting Experiments in Unity Virtual Environments. Behavior Research Methods. Springer New York LLC, 2021, roč. 53, č. 4, s. 1581-1591. ISSN 1554-351X. doi:10.3758/s13428-020-01510-4.
  5. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Lukáš HERMAN. Vliv grafických proměnných na rychlost vizuálního vyhledávání na mapách. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.

  2020

  1. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Daniela HALÁMKOVÁ, Jiří ČENĚK, Vojtěch JUŘÍK a Stanislav POPELKA. COMPARISON OF THE EXTRINSIC AND INTRINSIC VISUALIZATION METHODS: EXPLORATIVE EYE-TRACKING ANALYSIS. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 42-48. ISSN 1314-0604.
  2. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Wei-lun LU, Vojtěch JUŘÍK a Daniela HALÁMKOVÁ. Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 43-48. ISBN 978-80-244-5731-4.
  3. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Pavel UGWITZ a Petr KUBÍČEK. POSSIBILITIES OF QUANTITATIVE ANALYSIS OF HYPSOGRAPHY EDUCATION PROCESS IN COLLABORATIVE IMMERSIVE VIRTUAL REALITY. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 425-429. ISSN 1314-0604.
  4. LACKO, David, Jiří ČENĚK, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Wei-lun LU a Zdeněk STACHOŇ. Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl – předběžná analýza. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas : Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 201-212. ISBN 978-80-244-5731-4.
  5. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ, Jan FITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří ČENĚK, David LACKO, Wei-lun LU a Vojtěch JUŘÍK. Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 234-240. ISBN 978-80-244-5731-4.

  2019

  1. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.
  2. ŠAŠINKA, Čeněk a Alžběta ŠAŠINKOVÁ. Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku. ITlib Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019, č. 3. ISSN 1335-793X.
  3. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta a Čeněk ŠAŠINKA. Kolaborativní imerzivní virtuální prostředí jako nástroj pro výzkum interkulturních rozdílů. In Igor Farkaš; Martin Takáč; Peter Gergeľ; Matúš Tomko. Kognícia a umelý život 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 112-113. ISBN 978-80-223-4720-4.
  4. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta. Vzdělávání ve virtuální realitě : potenciál geografických úloh. In 23. kartografická konference, 18. - 20. září 2019, Kutná Hora. 2019.
  5. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Vojtěch JUŘÍK. Ztraceno v kontrole. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Gergeľ, Peter; Tomko, Matúš. Kognícia a umelý život 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2019. s. 110-111. ISBN 978-80-223-4720-4.

  2018

  1. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Alžběta STRNADOVÁ a Petr KUBÍČEK. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan. 7th International Conference on Cartography and GIS : Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 518-527. ISSN 1314-0604.
  2. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Vojtěch JUŘÍK. Kognice a umělý život 2018: sborník příspěvků. Brno: Flow, z.s., 2018. s. 1-82, 81 s. ISBN 978-80-88123-24-8.

  2017

  1. ŠAŠINKA, Čeněk, Jiří ČENĚK, Kamil MORONG, Tomáš URBÁNEK, Pavel UGWITZ, Michaela HELÍSKOVÁ a Alžběta STRNADOVÁ. Flagtest: manuál psychodiagnostické metody verze 1.0. 2017.
  2. ŠAŠINKA, Čeněk, Jiří ČENĚK, Kamil MORONG, Tatiana MALATINCOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Pavel UGWITZ, Tomáš URBÁNEK, Michaela HELÍSKOVÁ a Alžběta STRNADOVÁ. Interfereční polohový test: manuál diagnostické metody IPT verze 1.0. 2017.
  3. ČENĚK, Jiří, Čeněk ŠAŠINKA, Kamil MORONG, Tomáš URBÁNEK, Pavel UGWITZ, Adéla POTYKOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Michaela HELÍSKOVÁ, Alžběta STRNADOVÁ a Michal SEDLÁK. Test verbálního uvažování: manuál psychodiagnostické metody TVU 1.0. 2017.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 14:47