Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HLINOMAZOVÁ, Z., Martin LOKAJ, V. TRNKOVÁ a Rudolf AUTRATA. DMEK u dítěte s kongenitální hereditární endotelovou dystrofií rohovek. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
 2. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Dva protipóly dětského glaukomu. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
 3. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Efektivita a bezpečnost skleroplastiky v dlouhodobém sledování. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Česká strabologická asociace, 2021, XXII., I., s. 15-16. ISSN 1213-1032.
 4. KOMÍNEK, Martin, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Glaukomové drenážní implantáty u dětí - dlouhodobé výsledky. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
 5. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. Kvalita binokulárního vidění po laserové refrakční chirurgii u dětí. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
 6. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Martin KOMÍNEK. Přínos ANTI VEGF v léčbě choroidální neovaskulární membrány u dětí. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
 7. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Přínos ANTI-VEGF v léčbě choroidální neovaskulární mebrány )CNV) u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Česká strabologická asociace, 2021, XXII., I., s. 39-44. ISSN 1213-1032.
 8. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Veronika LAZARČÍKOVÁ, Jarmila HEISSIGEROVÁ, Pavel DIBLÍK, Johana GLEZGOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Jan ŠACH a Daniel AUTRATA. Uveální melanom u 15leté dívky. Kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 77, č. 2, s. 94-100. ISSN 1211-9059.
 9. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Výsledky laserové refrakční chirurgie u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Česká strabologická asociace, 2021, XXII., I., s. 16. ISSN 1213-1032.
 10. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Daniel AUTRATA. Zhodnocení účinnosti skleroplastiky v komparativní studii. 2021. ISBN 978-80-88347-07-1.
 11. 2020

 12. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Kateřina PERNICOVÁ a Marta JEŽOVÁ. ATYPICKÝ RETINOBLASTOM S MASKUJÍCÍM SYNDROMEM – DVĚ KAZUISTIKY. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o, 2020. s. 20. ISBN 978-80-88347-02-6.
 13. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Daniel AUTRATA. EFFICACY AND SAFETY OF SCLEROPLASTY IN CHILDREN – 30 YEARS RESULTS OF 985 EYES. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. Ústí nad Labe: BOS org. s.r.o, 2020. s. 18. ISBN 978-80-88347-02-6.
 14. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK a Daniel AUTRATA. EXCIMER LASER FOR HIGH MYOPIC ANISOMETROPIA IN PEDIATRIC PATIENTS – 25 YEARS RESULTS. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o, 2020. s. 19. ISBN 978-80-88347-02-6.
 15. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Aneta SIWÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KADLČÍK. RARITNÍ MANIFESTACE M. COATS S CHOLESTEROLOSOU PŘEDNÍ KOMORY A NEOVASKULÁRNÍM GLAUKOMEM – KAZUISTIKA. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o, 2020. s. 18. ISBN 978-80-88347-02-6.
 16. 2019

 17. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Anterior chamber phakic intraocular lens implantation for highs anisometropia in pediatric patients. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
 18. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Atypický retinoblastom s maskujícím syndromem - dvě kazuistiky. 2019. s. 13-13.
 19. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Atypický retinoblastom s maskujícím syndromem - dvě kazuistiky. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org s.r.o., 2019. s. 90. ISBN 978-80-87562-95-6.
 20. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ a Rudolf AUTRATA. Bilateral cataract as the first feature of type1 diabetes in a 12 year old girl: A case report. In ISPAD conference, USA, Boston, říjen 2019, in Pediatric Diabetes, vol. 20, Is 28, p.1-269. 2019. ISSN 1399-5448. doi:10.111/pedi.12924.
 21. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Aneta SIWÁ. Dětský afakický glaukom. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
 22. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Aneta SIWÁ. Dětský afakický glaukom. In XIV. sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 23. AUTRATA, Rudolf, Martin KOMÍNEK, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. efficacy and safety of scleroplasty in children - long term follow-up. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
 24. AUTRATA, Rudolf, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Excimer laser for ,yopic anisometropia in pediatric patients - Long term results. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
 25. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Miroslav DOSTÁLEK. Excimer laser refractive surgery for myopic anisometropic amblyopia in children. In XIV. Sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 26. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Eva LOKAJOVÁ, Rudolf AUTRATA, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel MAZÁNEK. EXTRARENÁLNÍ MALIGNÍ RHABDOIDNÍ TUMOR OČNICE - KAZUISTIKA. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org s.r.o., 2019. s. 93-94. ISBN 978-80-87562-95-6.
 27. DOSTÁLEK, Miroslav, Barbora ČÁSLAVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Farmakologické zpomalení progrese myopie u dětí. In Odborná konference ČSO: Ortoptika a současnost. 2019.
 28. MALÁ, Kateřina, Miroslav DOSTÁLEK, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Fotoscreening amblyogenních faktorů v dětské populaci. In Odborná konference České společnosti ortoptistek: Ortoptika a současnost. 2019.
 29. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Fototerapeutická keratektomie - výsledky za 25 let. In XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
 30. SIWÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 31. DOSTÁLEK, Miroslav, Jan HEJDA, Karel FLIEGEL, Michaela DUCHÁČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří HOZMAN, Tomáš LUKEŠ a Rudolf AUTRATA. Influence of artificially generated interocular blur difference on fusion stability under vergence stress. Journal of Eye Movement Research. INT GROUP EYE MOVEMENT RESEARCH, 2019, roč. 12, č. 4, s. 1-15. ISSN 1995-8692. doi:10.16910/jemr.12.4.4.
 32. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Kateřina ŠENKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Veronika LAZARČÍKOVÁ, Tomáš KEPÁK a Marta JEŽOVÁ. Je to nitrooční zánět nebo nádor? - kazuistika 12letého chlapce. In Pražský oční festival. 2019.
 33. ČÁSLAVSKÁ, Barbora, Miroslav DOSTÁLEK, Michaela DUCHÁČKOVÁ, Kateřina MALÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Jiří HOZMAN, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Krátkodobé a dlouhodobé nežádoucí účinky vysoce ředěného atropinu. In Odborná konference ČSO: Ortoptika a současnost. 2019.
 34. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Medulloepitheliom - kazuistika atypického případu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Bos org s.r.o., 2019. s. 89. ISBN 978-80-87562-95-6.
 35. SIWÁ, Aneta, Rudolf AUTRATA, Klára VEJMĚLKOVÁ, Zdeněk PAVELKA a Karel ZITTERBART. Neurofibromatóza 1. typu a gliom optiku. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 75, č. 4, s. 200-208. ISSN 1211-9059. doi:10.31348/2019/4/4.
 36. DOSTÁLEK, Miroslav, Barbora ČÁSLAVSKÁ, Michaela DUCHÁČKOVÁ, Kateřina MALÁ, Jiří HOZMAN, Rudolf AUTRATA a Pavel BENEŠ. Nežádoucí účinky aplikace vysoce ředěného atropinu: statické a dynamické. In XIV. Sympózium detskej oftalmológie s mezinárodnou účasťou. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 37. RADOŠOVÁ, Veronika, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Oboustranná jamka terče zrakového nervu s makulopatií - kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 75, č. 2, s. 86-90. ISSN 1211-9059. doi:10.31348/2019/2/5.
 38. LAZARČÍKOVÁ, Veronika, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Oboustranná jamka terče zrakového nervu s makulopatií - kazuistika. 1. vyd. BOS org s.r.o., 2019. s. 99. ISBN 978-80-87562-95-6.
 39. RADOŠOVÁ, Veronika, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Oboustranná jamka terče zrakového nervu s makulopatií - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 40. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Aneta SIWÁ. Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org s.r.o., 2019. s. 81-82. ISBN 978-80-87562-95-6.
 41. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Aneta SIWÁ. Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 42. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Aneta SIWÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Paréza n. abducens - výsledky transpozičních operací. In XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
 43. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Miroslav DOSTÁLEK. Phakic intraocular lens implantation for high anisometropia in children. In XIV. Sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 44. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 75, č. 1, s. 40-44. ISSN 1211-9059. doi:10.31348/2019/1/5.
 45. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta SIWÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. 1. vyd. BOS org s.r.o., 2019. s. 94. ISBN 978-80-87562-95-6.
 46. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta SIWÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 47. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Miroslav DOSTÁLEK. Scleroplasty surgery in children. In XIV. Sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 48. PERNICOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin KOMÍNEK, Kateřina ŠENKOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Srovnání výsledných zrakových funkcí u korekce dětské afakie primární implantací IOL nebo kontaktními čočkami. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o., 2019. s. 50-51. ISBN 978-80-87562-95-6.
 49. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with adjunctive intraoperative use of mitomycin-C in the tratment of pediatric glaucoma. 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.
 50. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with adjunctive intraoperative use of mitomycin-C in the treatment of pediatric glaucoma. In XIV. sympózium detskej oftalmológie. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 51. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Daniel AUTRATA a Miroslav DOSTÁLEK. Vrozená esotropie a exotropie - výsledky chirurgické léčby. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 52. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Veronika LAZARČÍKOVÁ. Výsledky intravitrální aplikace ANTI-VEGF v léčbě prahových stadií ROP zony 1 a 2. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o., 2019. s. 77. ISBN 978-80-87562-95-6.
 53. SIWÁ, Aneta, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Výsledky operací vertikálních deviací. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 54. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Zdeněk DOLEŽEL a Aneta SIWÁ. Vzácná oční manifestace u dívky s podezřením na Alportův syndrom. 2019. ISBN 978-80-89797-47-9.
 55. 2018

 56. DOSTÁLEK, Miroslav, Rudolf AUTRATA a Pavel BENEŠ. Čtyři strategie prizmatické léčby v ortoptice. In Odborná konference ČSO: Nové trendy v ortoptice, 9.11.2018, Brno. 2018.
 57. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Excimer laser for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - Long term results. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
 58. AUTRATA, Rudolf, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - Long term results. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018.
 59. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Fototerapeutická keratektomie u dětí - dlouhodobé výsledky. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
 60. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
 61. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Dana VYSLOUŽILOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Idiopatická choroidální neovaskulární membrána u 12leté dívky. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 74, č. 6, s. 249-252. ISSN 1211-9059. doi:10.31348/2018/6/6.
 62. TOMČÍKOVÁ, Dana, Anton GERINEC, Beáta BUŠÁNYOVÁ, Kristína HUSÁKOVÁ, Matúš KUNIAK a Rudolf AUTRATA. Incomprehensible Treatment of retinoblastoma with high doses of vitamin C. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL. Bratislava, 2018, roč. 2018/119, č. 8, s. 513-515. ISSN 0006-9248.
 63. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Zdeněk DOLEŽAL a Ivo BOREK. Intravitreal anti-VEGF treatment for stage 3+ retinopathy of prematurity – long term results. In XXVI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. 2018.
 64. DOSTÁLEK, Miroslav, Michaela DUCHÁČKOVÁ, Barbora ČÁSLAVSKÁ, Jiří HOZMAN, Rudolf AUTRATA a Pavel BENEŠ. Kvantitativní metrika akomodační dynamiky. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
 65. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Aneta MASARIKOVÁ a Barbora ŽAJDLÍKOVÁ. Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
 66. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ a Kateřina PERNICOVÁ. Orbitální teratom - kazuistika. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018.
 67. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Paréza n. abducens - výsledky transpozičních operací. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018.
 68. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Phakic intraocular lens implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
 69. AUTRATA, Rudolf, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018.
 70. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA a Veronika RADOŠOVÁ. Použití anti - VEGF v léčbě posteriorních forem ROP. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
 71. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Kateřina PERNICOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Marta JEŽOVÁ. Primární orbitální teratom - kazuistika. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
 72. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Retinopatie nedonošených - souborný referát. In 19. Vejdovského olomoucký vědecký den. 2018.
 73. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Martin KOMÍNEK, Miroslav DOSTÁLEK a Daniel AUTRATA. Scleroplasty surgery for progressive myopia in children - Long term results. In VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. ISSN 1213-1032.
 74. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Scleroplasty surgery in children - long term results. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2018.
 75. ZOBANOVÁ, Anna, Pavla BRYCHCÍNOVÁ, Rudolf AUTRATA a Kateřina ŠENKOVÁ. Screening, léčba a dlouhodobé sledování retinopatie předčasně narozených dětí v ČR. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 74, č. 6, s. 253-264. ISSN 1211-9059. doi:10.31348/2018/6/7.
 76. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA a Veronika RADOŠOVÁ. Výsledky intravitreální aplikace anti-VEGF v léčbě ROP. In 19. Vejdovského olomoucký vědecký den. 2018.
 77. 2017

 78. SCHOFFER, Renáta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diferenciální diagnostika leukokorie u dětí. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISBN 978-80-906549-8-3.
 79. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in children - long term results. In The 8th World Congress on Controversies in Ophthalmology. 2017.
 80. MASARIKOVÁ, Aneta, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in paediatric patients. 2017.
 81. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Kateřina ŠENKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Rudolf AUTRATA. Idiopatická choroidální neovaskulární membrána u 12leté dívky - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 82. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Laserové refrakční operace u dětí – dlouhodobé výsledky. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 83. DOSTÁLEK, Miroslav, Taťána KREJZKOVÁ, Andrea MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Myopizace lze ji ovlivnit? In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017.
 84. DOSTÁLEK, Miroslav, T. KREJZKOVÁ, A. MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Myopizace: lze ji zpomalit? In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 85. SCHOFFER, Renáta, Eva LOKAJOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Rudolf AUTRATA. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 86. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in children. In The 8th World Congress on Controversies in Ophthalmology. 2017.
 87. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Aneta MASARIKOVÁ. Přínos optické koherentní tomografie (OCT) u dětí. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 88. MASARIKOVÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Raritní případ medulloepitheliomu u 18letého chlapce - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 89. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Scleroplasty surgery for progressive myopia in children - 20 years results. In The 8th World Congress on Controversies in Ophthalmology. 2017.
 90. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí – dlouhodobé výsledky. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 91. KREJZKOVÁ, T., Miroslav DOSTÁLEK, A. MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Studie ATOM I, ATOM II a SHIELD. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 92. KREJZKOVÁ, Taťána, Miroslav DOSTÁLEK, Andrea MARTÍNKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Pavel BENEŠ a Rudolf AUTRATA. Studie ATOM I, ATOM II a SHIELD. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017.
 93. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Výsledky implantací fakické nitrooční čočky u dětí při vysoké anisometropii a ametropii. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 94. AUTRATA, Rudolf. Vzácný atypický retinoblastom u staršího dítěte. In Zlínský oční festival kazuistiky. 2017.
 95. MASARIKOVÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Vzácný atypický retinoblastom u staršího dítěte - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
 96. AUTRATA, Rudolf. Vzácný případ meduloepiteliomu u dítěte. In Zlínský oční festival kazuistiky. 2017.
 97. 2016

 98. AUTRATA, Rudolf, Katarína PRAMUKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Aneta MASARIKOVÁ. Brownův syndrom – dlouhodobé výsledky chirurgické léčby. In V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2016. ISBN 978-80-906549-2-1.
 99. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - long term results. In EVER 2016 Nice. 2016.
 100. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients - long term results. In XXIV. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
 101. AUTRATA, Rudolf, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Laserové refrakční operace u dětí - dlouhodobé výsledky. In 14. mezinárodní kongres České společnosti refrekční a kataraktové chirurgie. 2016. ISBN 978-80-87735-25-1.
 102. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA, Katarína PRAMUKOVÁ, P. MLČÁK a K. MAREŠOVÁ. Melanom duhovky u dětského pacienta. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 5, s. 191-194. ISSN 1211-9059.
 103. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Katarína PRAMUKOVÁ a Aneta MASARIKOVÁ. Paralytický strabismus - výsledky transpozičních operací. In V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Praha: Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie ve spolupráci s agenturou Produkce BPP s.r.o., 2016. s. 22-27. ISBN 978-80-906549-2-1.
 104. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In EVER 2016 Nice. 2016.
 105. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In XXIV. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
 106. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Refrakční chirurgie při myopické anizometropické amblyopii u dětí a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 2, s. 12-19. ISSN 1211-9059.
 107. AUTRATA, Rudolf, Katarína PRAMUKOVÁ, Aneta MASARIKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Lenka GRIŠČÍKOVÁ. Skleroplastika - je to opravdu kontroverzní téma, či nikoliv? In V. trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2016. ISBN 978-80-906549-2-1.
 108. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Skleroplastika u dětí - dlouhodobé výsledky. In 14. mezinárodní kongres České společnosti refrekční a kataraktové chirurgie. 2016. ISBN 978-80-87735-25-1.
 109. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky implantací fakické nitrooční čočky u dětí při vysoké anisometropii a ametropii. In 14. mezinárodní kongres České společnosti refrekční a kataraktové chirurgie. 2016. ISBN 978-80-87735-25-1.
 110. 2015

 111. TIMKOVIČ, Juraj, Jan NĚMČANSKÝ, Dalibor CHOLEVÍK, Petr MAŠEK, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. A new modified technique for the treatment of high-risk prethreshold ROP under the direct visual control of RetCam 3. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 159, č. 3, s. 413-416. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.027.
 112. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients (long-term results). In 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society. 2015.
 113. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Laserové refrakční operace u dětí - dlouhodobé výsledky. In Zborník abstraktov prednášok z podujatia XI. Sympózium detskej oftalmológie. 2015. ISBN 978-80-89797-00-4.
 114. VARADYOVÁ, Barbora, Inka KREJČÍŘOVÁ a Rudolf AUTRATA. Léčba anizometropické amblyopie. Srovnání metod CAM zrakového stimulátoru a BRS barevné reverzační stimulace sítnice. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 4, s. 190-194. ISSN 1211-9059.
 115. PRAŽÁKOVÁ, L., Juraj TIMKOVIČ, Rudolf AUTRATA, P. REZEK, P. NOVÁK a L. BLÁHOVÁ. Možnosti ovlivnění diplopie při paralytickém strabismu konzervativní léčbou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 2, s. 181-187. ISSN 1210-7859.
 116. ŠENKOVÁ, Kateřina a Rudolf AUTRATA. Patogeneze a léčba ROP. In 16. Vejvanovského Olomoucký vědecký den. 2015. ISBN 978-80-244-4493-2.
 117. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society. 2015.
 118. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Skleroplastika u dětí - dlouhodobé výsledky. In Zborník abstraktov prednášok z podujatia XI. Sympózium detskej oftalmológie. 2015. ISBN 978-80-89797-00-4.
 119. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky implantací fakické nitrooční čočky u dětí při vysoké anisometropii a ametropii. In Zborník abstraktov prednášok z podujatia XI. Sympózium detskej oftalmológie. 2015. ISBN 978-80-89797-00-4.
 120. ŠENKOVÁ, Kateřina a Rudolf AUTRATA. Výsledky intravitrální aplikace anti-VEGF v léčbě ROP. In 16. Vejvanovského Olomoucký vědecký den. 2015. ISBN 978-80-244-4493-2.
 121. 2014

 122. DOSTÁLEK, Miroslav, Rudolf AUTRATA, P. BETLACHOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. CAM a kam dál? In IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014. ISSN 1213-1032.
 123. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, K. PRAMUKOVA a L. GRISCIKOVA. Excimer laser correction for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients: long-term results. In XXXII. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2014.
 124. GRIŠČÍKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, L. TYCHSEN a A. PIROUZIAN. Fakické nitrooční čočky u vysoké anisometropie. In IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014. ISSN 1213-1032.
 125. PRÍVAROVÁ, Eva, M. LOKAJ, L. GRIŠČÍKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Rudolf AUTRATA. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. In IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014. ISSN 1213-1032.
 126. PRÍVAROVÁ, Eva, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Rudolf AUTRATA. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 2, s. 62-65. ISSN 1211-9059.
 127. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, L. GRISCIKOVA a Kateřina ŠENKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients. In XXXII. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2014.
 128. DOSTÁLKOVÁ, M., Miroslav DOSTÁLEK, K. FLIEGEL, J. HOZMAN a Rudolf AUTRATA. Subjektivní a objektivní vlastnosti bangerterových okluzorů. In IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014. ISBN 978-80-260-7146-4.
 129. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Barbora VARADYOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Rudolf AUTRATA, J. MATUŠOVÁ a Eva GREGOROVÁ. Vzácná oční manifestace u podezření na Alportův syndrom. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 3, s. 114-118. ISSN 1211-9059.
 130. 2013

 131. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Helena PELLAROVÁ a Edita UNČOVSKÁ. Brownův syndrom - dlouhodobé výsledky chirurgické léčby. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
 132. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK, L. TYCHSEN, A. PIROUZIAN a Katarína PRAMUKOVÁ. Fakické nitrooční čočky u vysoké anisometropie. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
 133. BĚLÍKOVÁ, Jitka, Rudolf AUTRATA a Svatopluk SYNEK. Ortoptika. In 19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2013, 2013. 2013.
 134. VARADYOVÁ, Barbora, Inka KREJČÍŘOVÁ a Rudolf AUTRATA. Spontánní luxace čočky do přední komory u 4letého chlapce. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
 135. VARADYOVÁ, Barbora, Helena PELLAROVÁ, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Vrozená esotropie a exotropie. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
 136. VARADYOVÁ, Barbora, Helena PELLAROVÁ, Rudolf AUTRATA, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky operací strabismu u dospělých. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
 137. VARADYOVÁ, Barbora, Helena PELLAROVÁ, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky operací vertikálních deviací. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
 138. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Barbora VARADYOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Rudolf AUTRATA, J. MATUŠOVÁ, E. GREGOROVÁ a P. KOLÁŘ. Vzácná oční manifestace u podezření na Alportův syndrom. In XI. Sympozium dětské oftalmologie : hotel NH Olomouc Congress : 10.-11. května 2013. 2013. ISSN 1213-1032.
 139. 2012

 140. PRAMUKOVÁ, Katarína, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Atypická manifestace retinoblastomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 88-92. ISSN 1213-1032.
 141. PRAMUKOVÁ, Katarína, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Atypický případ medulloepitheliomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 92-96. ISSN 1213-1032.
 142. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Helena PELLAROVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Miroslav DOSTÁLEK. Brownův syndrom – výsledky chirurgické léčby. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl.I, s. 119-121. ISSN 1213-1032.
 143. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Dětský afakický glaukom. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl.I, s. 140-148. ISSN 1213-1032.
 144. POLOVKOVÁ, Lenka, Rudolf AUTRATA, Barbora VARADYOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diferenciální diagnostika leukokorií u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl. I, s. 84-88. ISSN 1213-1032.
 145. DOSTÁLEK, Miroslav, P. BETLACHOVÁ a Rudolf AUTRATA. Dichoptic contrast masking during relative convergence training. In Haugen Olav H. 35th Meeting of the European Strabismological Association. Bergen: Haukeland University Hospital, 2012. s. 149-152.
 146. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Katarína PRAMUKOVÁ. Excimer laser advanced surface ablation for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients: long-term results. In XXX. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2012.
 147. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Katarína PRAMUKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Excimer laser v léčbě anisometropické amblyopie. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl. I, s. 10-14, 2 s. ISSN 1213-1032.
 148. AUTRATA, Rudolf, L. TYCHSEN, A. PIROUZIAN, Inka KREJČÍŘOVÁ, Katarína PRAMUKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fakické nitrooční čočky u vysoké anisometropie. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, Suppl.I, s. 14-15. ISSN 1213-1032.
 149. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Glaukomové drenážní implantáty u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 49-61. ISSN 1213-1032.
 150. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ a Miroslav DOSTÁLEK. Implantace PC IOL u jednostranné vrozené katarakty. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 121-126. ISSN 1213-1032.
 151. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Ivo BOREK. Intravitreal pegaptanib combined with diode laser therapy for stage 3+ retinopathy of prematurity in zone I and posterior zone II. European Journal of Ophthalmology. Milano, Italy, 2012, roč. 22, č. 5, s. 687-694. ISSN 1120-6721. doi:10.5301/ejo.5000166.
 152. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Phakic intraocular lens (Verisyse) implantation for correction of severe anisometropia in pediatric patients. In XXX. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. 2012.
 153. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Ivo BOREK. Přínos intravitreální aplikace anti - VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 68, č. 1, s. 29-36. ISSN 1211-9059.
 154. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Edita UNČOVSKÁ. Přínos intravitreální aplikace anti - VEGF v léčbě ROP. In Sborník prací 13. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 2012. ISBN 978-80-244-3027-0.
 155. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Retinopatie nedonošených - možnosti léčby. In Jiří Řehák, 2012. Sborník prací 13. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 16-31. ISBN 978-80-244-3027-0.
 156. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Skleroplastika u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 16-17. ISSN 1213-1032.
 157. DOSTÁLEK, Miroslav, P. BETLACHOVÁ, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a M. PETRIŠČÁKOVÁ. Supresní mechanizmy ve fyziologii binokulárního vidění. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 21-30. ISSN 1213-1032.
 158. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Miroslav DOSTÁLEK. Trabekulektomie s mitomycinem C v léčbě dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 130-140. ISSN 1213-1032.
 159. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Vrozená esotropie a exotropie- výsledky chirurgické léčby. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 73-78. ISSN 1213-1032.
 160. VARADYOVÁ, Barbora, Helena PELLAROVÁ, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky chirurgie strabismu u dospělých. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 126-128. ISSN 1213-1032.
 161. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Barbora VARADYOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky operací vertikálních deviací. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 73-78, 5 s. ISSN 1213-1032.
 162. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA a Marie HOLOUŠOVÁ. Využití RET-cam v terapii ROP. In Sborník prací 13. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. 2012. ISBN 978-80-244-3027-0.
 163. 2011

 164. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Adjuvantní intravitreální aplikace ANTI-VEGF u prognosticky nepříznivých forem ROP. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 2011, vol.X, č. 1, s. 19-20. ISSN 1213-1032.
 165. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Adjuvantní intravitreální aplikace ANTI-VEGF u prognosticky nepříznivých forem ROP. 2011.
 166. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Combination of photocoagulation and intravitreal injection of pegaptanib or bevacizumab in treatment of stage 3 retinopathy of prematurity in zone I or posterior zone II. In 37th meeting of European Paediatric Ophthalmological Society : Visual Impairment in Childhood. 2011.
 167. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Katarína PRAMUKOVÁ. Excimer Laser Advanced Surface Ablation for Treatment of Anisometropic Amblyopia in Children Under 8 Years of Age- Long Term Results. In Visual impairment in childhood. 37th Annual Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society. 2011.
 168. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Marie HOLOUŠOVÁ. Excimer Laser Surface Ablation for High Myopic Anisometropia After PC IOL Implantation. In Visual impairment in childhood. 37th Annual Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society. 2011.
 169. AUTRATA, Rudolf, L. TYCHSEN, A. PIROUZIAN, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fakické nitrooční čočky u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava, 2011, vol.X, č. 1, s. 14-15. ISSN 1213-1032.
 170. AUTRATA, Rudolf, L. TYCHSEN, A. PIROUZIAN, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fakické nitrooční čočky u dětí. 2011.
 171. KREJČÍŘOVÁ, Inka a Rudolf AUTRATA. Pediatric Glaucoma and Use of Drainage Implants. Glaucoma in children The Contribution of Drainage Implants to the Treatment of Childhood Glaucoma. 1.vyd. Saabrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2011. 104 s. Clinical disciplines. ISBN 978-3-8433-8947-1.
 172. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Refrakční chirurgie u dětí - specifické indikace a dlouhodobé výsledky. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 2011, vol.X, č. 1, s. 16-17. ISSN 1213-1032.
 173. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Refrakční chirurgie u dětí - specifické indikace a dlouhodobé výsledky. 2011.
 174. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí: 20-leté výsledky. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 2011, roč. 10, č. 1, s. 18-19. ISSN 1213-1032.
 175. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí: 20-leté výsledky. 2011.
 176. 2010

 177. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Edita UNČOVSKÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Atypická klinická manifestace medulloepitheliomu u dítěte. Folia strabologica et neuroophthalmologica. ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 12-13. ISSN 1213-1032.
 178. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Dětský afakický glaukom. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 51-55. ISSN 1213-1032.
 179. AUTRATA, Rudolf a Inka KREJČÍŘOVÁ. Dětský glaukom a jeho současná léčba. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 191-211. ISBN 978-80-7262-661-8.
 180. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Drenážní implantáty v chirurgii dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 55-56. ISSN 1213-1032.
 181. AUTRATA, Rudolf, L. TYCHSEN, A. PYROUZIAN, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fakické nitrooční čočky Verisyse při vysoké anisometropii u dětí. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
 182. AUTRATA, Rudolf, L TYCHSEN, A. PIROUZAN, Barbora VARADYOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fakické nitrooční čočky Verisyse v léčbě vysoké anisometropie nebo ametropie u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 20-21. ISSN 1213-1032.
 183. AUTRATA, Rudolf. Fototerapeutická keratektomie v léčbě povrchových onemocnění rohovky u dětí. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 177-182. ISBN 978-80-7262-661-8.
 184. AUTRATA, Rudolf a Kristina VODIČKOVÁ. Chirurgická léčba komplikovaných případů strabismu. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 101-121. ISBN 978-80-7262-661-8.
 185. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Implantace IOL v léčbě jednostranné vrozené katarakty u kojenců. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
 186. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Implantace IOL v léčbě jednostranné vrozené katarakty u kojenců. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 73-77. ISSN 1213-1032.
 187. ŘEHŮŘEK, Jaroslav, Rudolf AUTRATA a Edita UNČOVSKÁ. Intraokulární kalcifikace v diagnostice retinoblastomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 64-65. ISSN 1213-1032.
 188. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kdy operovat vrozenou esotropii a exotropii? In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2010.
 189. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kdy operovat vrozenou esotropii a exotropii? Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 61-62. ISSN 1213-1032.
 190. AUTRATA, Rudolf, Edita UNČOVSKÁ, Barbora VARADYOVÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Korekce hypermetropie při refrakční akomodativní esotropii metodou LASEK. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 22-23. ISSN 1213-1032.
 191. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kvalita vidění po extrakci jednostranné vrozené katarakty- srovnání implantace nitrooční čočky s korekcí afakie kontaktní čočkou. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 219-224. ISBN 978-80-7262-661-8.
 192. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK with Mitomycin C for high myopic anisometropia in children. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 24-25. ISSN 1213-1032.
 193. AUTRATA, Rudolf. Laser subepithelial keratomileusis (LASEK) a fotorefrakční keratektomie (PRK) u jednostranné anizometropické amblyopie a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 229-240. ISBN 978-80-7262-661-8.
 194. UNČOVSKÁ, Edita, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí – dlouhodobé klinické sledování. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 72-73. ISSN 1213-1032.
 195. AUTRATA, Rudolf a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pediatric excimer laser surface ablation for correction of high myopic anisometropia after PC IOL implantation: long term follow-up. In Abstract Book of XXVIII Congress of the ESCRS Winter Meeting, September 2010, Paris, p. 43, Vyd. ESCRS, Dublin. 2010.
 196. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pediatric excimer laser surface ablation for the correction of myopic shift after unilateral primary PC IOL implantation. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 25-26. ISSN 1213-1032.
 197. AUTRATA, Rudolf a Inka KREJČÍŘOVÁ. Photorefractive keratectomy and laser-assisted subepithelial keratectomy for treatment of anisometropic amblyopia in children under 8 years of age- Long term results. In Abstract Book of XXVIII Congress of the ESCRS Winter Meeting, September 2010, Paris, p. 43, Vyd. ESCRS, Dublin. 2010.
 198. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos intravitreální aplikace Macugenu u prognosticky nepříznivých forem ROP. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
 199. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos intravitreální aplikace Macugenu u prognosticky nepříznivých forem ROP. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 69-71. ISSN 1213-1032.
 200. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos refrakční chirurgie v dětské oftalmologii - 15leté zkušenosti. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
 201. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Přínos refrakční chirurgie v dětské oftalmologii: 15-leté zkušenosti. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 23-24. ISSN 1213-1032.
 202. AUTRATA, Rudolf. Refrakční chirurgie excimer laserem (PRK,LASEK) při vysoké myopické anisometropii u dětí. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 147-169. ISBN 978-80-7262-661-8.
 203. AUTRATA, Rudolf a Barbora VARADYOVÁ. Refrakční chirurgie u dětí. In IV. Oftalmologické sympozium, Čeladná. 2010.
 204. AUTRATA, Rudolf, Tomáš KEPÁK a Inka KREJČÍŘOVÁ. Retinoblastom. In Adam Z., Krejčí M., Vorlíček J. et al. ,editors: Speciální onkologie- příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 371-376. ISBN 978-80-7262-648-9.
 205. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Retinopatie nedonošených - možnosti léčby. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2010.
 206. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Retinopatie nedonošených – nové možnosti léčby. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 14-18. ISSN 1213-1032.
 207. AUTRATA, Rudolf a Kateřina ŠENKOVÁ. Retinopatie nedonošených a možnosti chirurgické léčby. In Rozsíval P. et al., editors. Trendy soudobé oftalmologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 127-139. ISBN 978-80-7262-661-8.
 208. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí – výsledky za období 1989-2008. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 19-19. ISSN 1213-1032.
 209. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Skleroplastika při progresivní myopii u dětí - výsledky za období 1989-2009. In Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, Litomyšl. 2010.
 210. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabekulektomie s peroperační aplikací Mitomycinu C v léčbě dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 49-50. ISSN 1213-1032.
 211. MACKŮ, Marie, Jana FRÁŇOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Zdeněk DOLEŽEL, Martin LOKAJ a Rudolf AUTRATA. Uveitidy u dětských revmatických nemocí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2010, roč. 12, č. 7, s. 832-836. ISSN 1212-4184.
 212. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Edita UNČOVSKÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Vzácná klinická manifestace retinoblastomu - kazuistiky. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 21-22. ISSN 1213-1032.
 213. 2009

 214. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a A. ZOBANOVÁ. Atypická forma ROP a příznivý léčebný efekt fotokoagulace doplněné intravitreální aplikací Macugenu. In 10. Vejdovského oloumoucký vědecký den, Proceedings of the Conference. Olomouc: ČOS, 2009. s. 32.
 215. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Atypická klinická manifestace medulloepitheliomu. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 10-11. ISBN 978-80-254-5321-6.
 216. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Atypická manifestace retinoblastomu. In 10. Vejdovského oloumoucký vědecký den, Proceedings of the Conference. Olomouc: ČOS, 2009. s. 58. ISBN 978-80-244-2256-5.
 217. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Dětský afakický glaukom. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 90-94. ISSN 1213-1032.
 218. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diferenciální diagnostika leukokorie u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 114-114, 2 s. ISSN 1213-1032.
 219. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Drenážní implantáty v chirurgii dětského glaukomu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 65, č. 3, s. 79-86. ISSN 1211-9059.
 220. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Efficacy and safety of paediatric excimer laser surface ablation for correction of high myopic shift after unilateral primary PC IOL implantation: long term follow-up. In Abstract Book of 13th ESCRS Winter Meeting,February 2009, Roma. ESCRS. Dublin, 2009.
 221. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glukomové drenážní implantáty v léčbě dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 45-52. ISSN 1213-1032.
 222. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Intraokulární kalcifikace v diagnostice retinoblastomu. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 89. ISBN 978-80-254-5321-6.
 223. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kombinace PTK a PRK u dětí – dlouhodobé výsledky. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 11-12. ISBN 978-80-254-5321-6.
 224. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kombinovaná fotokoagulace diodovým laserem a kryoterapie v léčbě atypických forem retinopatie nedonošených. In 10. Vejdovského oloumoucký vědecký den, Proceedings of the Conference. ČOS. Olomouc, 2009. s. 28. ISBN 978-80-244-2256-5.
 225. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kombinované léčebné a refrakční operace u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 31-35. ISSN 1213-1032.
 226. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kontaktní čočka versus excimer laser v léčbě anizometropické amblyopie. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 36-40. ISSN 1213-1032.
 227. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. LASEK with mitomycin C 0,01 % for high myopic anisometropia in children. In Sborník XV. Výročního kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Žilina: SOS, 2009.
 228. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laserová refrakční chirurgie při vysoké myopické anisometropii s amblyopií u dětí. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 12-13. ISBN 978-80-254-5321-6.
 229. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a A ZOBANOVÁ. Léčba ROP fotokoagulací s intravitreální aplikací Macugenu. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 107. ISBN 978-80-254-5321-6.
 230. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Long term outcome of laser-assisted subepithelial keratectomy with mitomycin-C 0,01% for high myopic anisometropia in children. In Abstract Book of 13th ESCRS Winter Meeting,February 2009, Roma. ESCRS. Dublin, 2009. s. p.44.
 231. VODIČKOVÁ, Kristina a Rudolf AUTRATA. Moebiův syndrom. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 114-116. ISSN 1213-1032.
 232. VYBÍRALOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA a Inka KREJČÍŘOVÁ. Neuritis optica u dětí – dlouhodobé klinické sledování. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 13-15. ISBN 978-80-254-5321-6.
 233. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Pediatric excimer laser surface ablation for the correction of myopic shift after unilateral primary PC IOL implantation. In Sborník XV. Výročního kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. SOS. Žilina, 2009.
 234. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Retinopatie nedonošených a možnosti chirurgické léčby. Folia strabologica et neuroophthalmologica. ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 40-45. ISSN 1213-1032.
 235. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Retinopatie nedonošených dětí – souborný referát. In 10. Vejdovského oloumoucký vědecký den, Proceedings of the Conference. Olomouc: ČOS, 2009. s. 14-22.
 236. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Srovnání kryokoagulace a fotokoagulace diodovým laserem v léčbě ROP. In 10. Vejdovského oloumoucký vědecký den, Proceedings of the Conference. Olomouc: ČOS, 2009. s. 57. ISBN 978-80-244-2256-5.
 237. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Srovnání implantace IOL a aplikace kontaktní čočky u jednostranné vrozené katarakty. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 52-56. ISSN 1213-1032.
 238. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Barbora VARADYOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Trabekulektomie s peroperační aplikací mitomycinu C v léčbě dětského glaukomu. In Sborník XV. Výročního kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Žilina: SOS, 2009.
 239. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Transpupilární fotokoagulace diodovým laserem a kryoterapie v léčbě ROP. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 108. ISBN 978-80-254-5321-6.
 240. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Vrozená esotropie- výsledky chirurgické léčby. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 104-109. ISSN 1213-1032.
 241. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky chirurgie strabismu u dospělých. Folia strabologica et neuroophthalmologica. ČSDOS, 2009, roč. 10, č. 1, s. 208-216. ISSN 1213-1032.
 242. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Vzácná klinická manifestace retinoblastomu. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 15-16. ISBN 978-80-254-5321-6.
 243. 2008

 244. VYBÍRALOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. AcrySof IOL primary implantation in children with congenital and developmental cataract: complications and functional outcomes. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 118. ISBN 978-80-87009-53-6.
 245. AUTRATA, Rudolf a Soňa VYBÍRALOVÁ. Binokulární vidění po extrakci jednostranné vrozené katarakty - srovnání dvou metod korekce afakie. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 22-26. ISSN 1213-1032.
 246. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binokulární vidění po operaci strabismu u dospělých. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 116. ISBN 978-80-87009-53-6.
 247. VODIČKOVÁ, Kristina a Rudolf AUTRATA. Brownův syndrom - dlouhodobé výsledky chirurgické léčby. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 56-58. ISSN 1213-1032.
 248. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa VYBÍRALOVÁ. Combined treatment with laser photocoagulation and cryotherapy for threshold retiopathy of prematurity. Eur J Ophthalmol 2008. 2008, roč. 18, č. 1, s. 112-117. ISSN 1724-6016.
 249. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ladislav DUŠEK, Zuzana MAKOVSKÁ, Jana PEJČOCHOVÁ, Rudolf AUTRATA a Ivo ŠLAPÁK. Complicated relationship between autism with regression and epilepsy. Neuroendocrinology. 2008, roč. 29, č. 4, s. 303-311. ISSN 0172-780X.
 250. AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie 1. díl. Brno: LF MU, 2008. ISSN 1801-6103.
 251. VARADYOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diferenciální diagnostika leukokorií u dětí. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 120. ISBN 978-80-87009-53-6.
 252. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Dlouhodobé výsledky anteriorizace a myektomie dolního šikmého svalu u vertikálních deviací. Čes. a slov. Oftalmologie. 2008, roč. 64, č. 4, s. 157-160. ISSN 1211-9059.
 253. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby chronické obrny n.VI. u dětí a dospělých. Čes. a slov. Oftalmologie. 2008, roč. 64, č. 5, s. 197-201. ISSN 1211-9059.
 254. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Helena PELLAROVÁ. Chirurgické řešení Duanova retrakčního syndromu: srovnání retrpozice+resekce horizontálních přímých svalů na 1 oku versus oboustranná retropozice vnitřních přímých svalů. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 110. ISBN 978-80-87009-53-6.
 255. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Chirurgie Duanova retrakčního syndromu I: Srovnání jednostranné retropozice a resekce s oboustrannou retropozicí mediálních přímých svalů. Česká a slovenská Oftalmologie. 2008, roč. 64, č. 3, s. 100-105. ISSN 1211-9059.
 256. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kombinace fotokoagulace diodovým laserem a kryoterapie v léčbě atypických forem retinopatie nedonošených. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 121. ISBN 978-80-87009-53-6.
 257. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Barbora VARADYOVÁ. Korekce hypermetropie při refrakční akomodativní esotropii metodou LASEK. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 14-18. ISSN 1213-1032.
 258. AUTRATA, Rudolf, Barbora VARADYOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Korekce hypermetropie u refrakční akomodativní esotropie pomocí metody laser assisted subepithelial keratomileusis (LASEK). In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 117. ISBN 978-80-87009-53-6.
 259. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa VYBÍRALOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Lasek with mitomycin C for the correction of high myopia. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 111. ISBN 978-80-87009-53-6.
 260. KEPÁK, Tomáš, Iveta VALÁŠKOVÁ, Veronika PEŇÁSOVÁ, Alena KRATOCHVÍLOVÁ, Rudolf AUTRATA, Renata GAILLYOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Molekulárně genetická analýza Rb1 genu u dětí s retinoblastomem. In 18. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republika. 2008.
 261. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Možnosti refrakční chirurgie u dětí, binokulární vidění po laserové refrakční operaci vysoké myopické anizometropie u dětí. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 7-14. ISSN 1213-1032.
 262. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí - dlouhodobé klinické sledování. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 112. ISBN 978-80-87009-53-6.
 263. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Ondřej RYBNÍČEK. Oční alergie a kontaktní čočky. Alergie. 2008, 119-123. ISSN 1212-3536.
 264. PELLAROVÁ, Helena a Rudolf AUTRATA. Operace strabismu u dospělých - dlouhodobé výsledky. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 47-49. ISSN 1213-1032.
 265. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Paralytický strabismus - výsledky transpozičních operací. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 18-22. ISSN 1213-1032.
 266. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Pediatric excimer lasr refractive surgery: PRK,LASEK,LASIK and Epi-LASIK for high myopic anisometropia-safety and efficacy in the 13-year follow up period. In Book of Absract: 12 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting. Dublin: ESCRS, 2008. s. 32.
 267. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Soňa VYBÍRALOVÁ. Phototherapeutic keratectomy in chldren: 74 eyes with the long term follow - up. In Book of Abstract 12 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting. Dublin: ESCRS, 2008. s. 32.
 268. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin C in the treatment of corneal dystrophies. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 113. ISBN 978-80-87009-53-6.
 269. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa VYBÍRALOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Primary AcrySof IOL implantation versus contact lens correction in children with congenital cataract. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 110. ISBN 978-80-87009-53-6.
 270. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. ROP zony 1 - funkční a strukturální výsledky léčby. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 114. ISBN 978-80-87009-53-6.
 271. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Srovnání gaukomových drenážních implantátů a trabekulektomie s mitomycinem C v terapii dětského glaukomu. In Sborník abstrakt, Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008. s. 59. ISBN 978-80-254-1568-9.
 272. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa VYBÍRALOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Srovnání glaukomových drenážních implantátů a trabekulektomie s mitomycinem C v terapii dětského glaukomu. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 109. ISBN 978-80-87009-53-6.
 273. VODIČKOVÁ, Kristina, Inka KREJČÍŘOVÁ a Rudolf AUTRATA. Tonometrie u dětí. In Sborník abstrakt, Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008. s. 13. ISBN 978-80-254-1568-9.
 274. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with mitomycin-C in the treatment of pediatric glaucoma. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 122. ISBN 978-80-87009-53-6.
 275. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabekulektomie s peroperační aplikací mitimycinau C (MMC ) v léčbě dětského glaukomu. In Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008. s. 49. ISBN 978-80-254-1568-9.
 276. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabekulektomie s peroperační aplikací mitomycinu C (MMC) v léčbě děslého gaukomu. In Sborník abstrakt, Kongres České glaukomové společnosti. Luhačovice, 2008. s. 49. ISBN 978-80-254-1568-9.
 277. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Účinnost a bezpečnost adjuvantního použití travoprostu v léčbě dětského glaukomu. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 116. ISBN 978-80-87009-53-6.
 278. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Kristina VODIČKOVÁ. Vrozené anomálie terče zrakového nervu. In Sborník XVI. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 123. ISBN 978-80-87009-53-6.
 279. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Helena PELLAROVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Vrozený Brownův syndrom: výsledky operací se silikonovým expandérem šlachy horního šikmého svalu. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 119. ISBN 978-80-87009-53-6.
 280. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Ladislav DUŠEK, Zuzana MAKOVSKÁ, Erika DUJÍČKOVÁ, Rudolf AUTRATA a Ivo ŠLAPÁK. Výskyt epileptických záchvatů a/nebo epileptiformní abnormiy u dětí s atypickým autismem. Česk.Slov. Neurol Neurochir. 2008, roč. 71, č. 104, s. 435-444. ISSN 1210-7859.
 281. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA a Helena PELLAROVÁ. Výsledky operací na dolních šikmých svalech u vertikálních deviací. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 53-56. ISSN 1213-1032.
 282. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky sekundární implantace různých typů IOL u dětí. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 115. ISBN 978-80-87009-53-6.
 283. VARADYOVÁ, Barbora, Edita UNČOVSKÁ a Rudolf AUTRATA. Vývoj binokulárního vidění. Acta strabologica et neuroophthalmologica. 2008, roč. 11, č. 1, s. 50-53. ISSN 1213-1032.
 284. 2007

 285. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. AcrySof intraocular lens primary implantation in chikdren with congenital and developmental cataract. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 63-70. ISSN 1211-3395.
 286. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. AcrySof intraocular lens primary implantation in children with congenital and developmental cataract: complications and functional outcomes. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 1-4. ISSN 1213-1032.
 287. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. AcrySof IOL primary implantation in children with congenital and developmental cataract: complications and functional outcomes. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 14. ISBN 978-80-87086-01-8.
 288. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Helena PELLAROVÁ. Amblyopie - její charakteristika, léčba a profylaxe. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 2007, roč. 8, č. 5, s. 45-47. ISSN 1213-1032.
 289. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Anterior transposition or myectomy of the inferior oblique muscle in vertical deviations-long term results. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 38-41. ISSN 1213-1032.
 290. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Atypická klinická manifestace medulloepitheliomu- kazuistika. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 95-98. ISSN 1213-1032.
 291. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Atypická manifestace retinoblastomu - kazuistika. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007.
 292. PELLAROVÁ, Helena, Kristina VODIČKOVÁ, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision results after strabismus surgery in adults. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 136. ISBN 978-80-87086-01-8.
 293. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Clinical evaluation of drainage implants in the treatment of refractory pediatric glaucoma: 15 - year experiences. In Abstract Book of the 6 th International Glaucoma Symposium. Atény: I.G.S., 2007. s. 12.
 294. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Combination of laser photocoagulation and cryotherapy for threshold retinopathy of prematurity during one surgical procedures. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 37-44. ISSN 1211-3395.
 295. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Combined diode laser with cryotherapy for threshold ROP. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 163. ISBN 978-80-87086-01-8.
 296. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. Combined procedure of laser photocoagulation and cryotherapy for threshold ROP. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 83-87. ISSN 1213-1032.
 297. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Comparison of glaucoma drainage devices and trabeculectomy with mitomycin C in the treatment of pediatric patients with refractory glaucoma. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. E-Abstracts-105 DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
 298. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Comparison of glaucoma drainage devices and trabeculectomy with mitomycin C in the treatment of pediatric patients with refractory glaucoma. In Fortschritte der Ophthalochirurgie,. Ebelsbach: Aktiv-Drug and Verlag GmbH, 2007. s. 162.
 299. VODIČKOVÁ, Kristina, Helena PELLAROVÁ, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Congenital Brown syndrome: surgical outcomes of silicone expanders for superior oblique tendon. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 137. ISBN 978-80-87086-01-8.
 300. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Helena PELLAROVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Congenital Brown's syndrome: Surgical outcomes of expnaders for superior oblique tendon. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 45-52. ISSN 1211-3395.
 301. AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie a strabismus - Choroby rohovky. In Kuchynka P. a kol. Oční lékařství. Praha: Grada, 2007. s. 662-670. ISBN 978-80-247-1163-8.
 302. AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie a strabismus - Choroby sítnice a zrakového nervu. In Kuchynka P. a kol. Oční lékařství. Praha: Grada, 2007. s. 674-682. ISBN 978-80-247-1163-8.
 303. AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie astrabismus - Choroby očnice a víček. In Kuchynka P a kol.Oční lékařství. Praha: Grada, 2007. s. 646-657, 816 s. ISBN 978-80-247-1163-8.
 304. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diode laser cyclophotocoagulation in pediatric glaucoma - long term results. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 78-83. ISSN 1213-1032.
 305. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage devices versus trabeculectomy with mitomycin C in pediatric refractory glaucoma. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 155. ISBN 978-80-87086-01-8.
 306. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage implants in the management of refractory pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 13-21. ISSN 1213-1032.
 307. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage implants in the treatment of refractory glaucoma in pediatric patients. Eur. J. Ophthalmol. 2007, roč. 17, s. 928-937. ISSN 1724-6016.
 308. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Glaucoma drainage implants in the treatment of refractory pediatric glaucoma. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 120. ISBN 978-80-87086-01-8.
 309. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Hyperopic LASEK in the treatment of refractive accommodative esotropia. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 102-106. ISSN 1213-1032.
 310. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Intraokulární kalcifikace v diagnostice retinoblastomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 56-58. ISSN 1213-1032.
 311. AUTRATA, Rudolf, Helena PELLAROVÁ, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kombinované léčebné ( PTK ) a refrakční ( PRK ) laserové operace u dětí v období 1995-2007. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 9-13. ISSN 1213-1032.
 312. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK with mitomycin C for the correction of high myopia. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 157. ISBN 978-80-87086-01-8.
 313. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term outcomes of chronic abducens palsy surgical treatment in children and adults. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 112-114. ISSN 1213-1032.
 314. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term surgical outcomes of the secondary IOL implantation in children: binocular vision, final refraction and complications rate. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 90-94. ISSN 1213-1032.
 315. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. Long-term results of cryotherapy versus transpupillary diode laser photocoagulation for threshold retinopathy of prematurity. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 32-35. ISSN 1213-1032.
 316. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. Long-term results of cryotherapy versus transpupillary diode laser photocoagulation for threshold ROP. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 81. ISBN 978-80-87086-01-8.
 317. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Long-term results of PRK,LASEK,LASIK and Epi-LASIK for myopic anisometropia in children:safety and impact on visual acuity,stereopsis akd refraction. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. E-Abstracts-105.DOG Contgress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
 318. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long-term surgical outcomes of the secondary IOL implantation inf children. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 53-62. ISSN 1211-3395.
 319. GAILLYOVÁ, Renata, Veronika ZAJÍČKOVÁ, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŠTĚRBA a Rudolf AUTRATA. Molecular genetic analysis of Rb1 gene - differenciation of hereditary and non-hereditary forms of retinoblastoma. In Eur J Hum Genet 15(1). 2007.
 320. KEPÁK, Tomáš, Alena KRATOCHVÍLOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Věra ZAJÍČKOVÁ, Rudolf AUTRATA, Renata GAILLYOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Molekulární diagnostika Rb1 genu u dětí s retinoblastomem: od DNA k RNA diagnostice. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 167. ISBN 978-978086793-09-2.
 321. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Nitrooční kalcifikace v diagnostice retinoblastomu. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 160. ISBN 978-80-87086-01-8.
 322. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in paediatric patients: Clinical manifestations, etiology, therapy and visual outcomes in long-term follow up. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 3-16. ISSN 1211-3395.
 323. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 159. ISBN 978-80-87086-01-8.
 324. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 70-77. ISSN 1213-1032.
 325. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka KREJČÍŘOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Pediatric phototherapeutic keratectomy-safety and efficacy in the long term follow-up. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. Berlin: E-Abstracts-105.DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
 326. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin - C intraoperative use in adult and paediatric patients. In European Journal of Ophthalmology. Milano: WICHTIGEDITOR, 2007. s. 241-242. ISSN: 1120 - 6721.
 327. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin C in the treatment of corneal dystrophies. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 158. ISBN 978-80-87086-01-8.
 328. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy with mitomycin-C intraoperative use in adult and paediatric patients. European Journal of Ophthalmology. 2007, č. 17, s. 241-242. ISSN 1120-6721.
 329. HEJCMANOVÁ, Markéta, Rudolf AUTRATA, K. LANDAU a M.M. BOESCH. Pilocytic astrocytoma in children and serious consequences due to noncompliance of their parents. Neuro-Ophthalmology. 2007, roč. 31, č. 2, s. 58. ISSN 0165-8107.
 330. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Primary AcrySoft IOL implantation versus aphakic contact lens correction in children younger than 2 years of age. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 156. ISBN 978-80-87086-01-8.
 331. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Prospective comparative study of primary Acrysof IOL implantation versus aphakec contact lens correction in pediatric patients after unilateral congenital cataract extraction in the ferst 2 years of life. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. E-Abstracts-105.DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
 332. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Prospective comparative study of primary Acrysof IOL implantation versus aphakic contact lens correction in pediatric patients after unilateral congenital cataract extraction in the first 2 years of life. In Fortschritte der Ophthalochirurgie. Ebelsbach: Aktiv-Drug and Verlag GmbH, 2007. s. 138.
 333. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Results of Laser epithelial keratomileusis with intraoperative application og mitomycin - C the correction of high myopia: Four years follow up. In European Journal of Ophthalmology. Milano: WICHTIGEDITOR, 2007. s. 241-241. ISSN:1120-6721.
 334. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Results of Laser epithelial keratomileusis with intraoperative application og mitomycin-C in the correstion of high myopia:Four years follow up. European Journal of Ophthalmology. 2007, č. 17, s. 241. ISSN 1120-6721.
 335. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Helena PELLAROVÁ. Results of surgery in Duane's retraction syndrome: Comparison of unilateral recession and resection versus bilateral medial rectus recession. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 71-80. ISSN 1211-3395.
 336. AUTRATA, Rudolf. Retinopatie nedonošených. In Kuchynka P. a kol. Oční lékařství. Praha: Grada, 2007. s. 311-313. ISBN 978-80-247-1163-8.
 337. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ, Helena PELLAROVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Safety and efficacy of travoprost adjumctive treatment in pediatric glaucoma. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 161. ISBN 978-80-87086-01-8.
 338. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Safety and efficacy of travoprost adjunctive treatment in paediatric glaucoma. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 29-36. ISSN 1211-3395.
 339. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Safety and efficacy of travoprost adjunctive treatment in pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 87-90. ISSN 1213-1032.
 340. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Helena PELLAROVÁ. Surgery of Duane retraction syndrome: Comparison of unilateral recession and resection versus bilateral medial rectus recessions. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 106-111. ISSN 1213-1032.
 341. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy eith adjunctive intraoperative use of mitomycin-C in the treatment of pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 21-27. ISSN 1213-1032.
 342. KREJČÍŘOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabeculectomy with adjunctive intraoperative use of mitomycin in the treatment of paediatric glaucoma. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 17-28. ISSN 1211-3395.
 343. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trans-scleral diode laser cyclophotocoagulation in children with severe glaucoma-long term outcome. In 6 th International Glaucoma Symposium. Atény: I.G.S., 2007. s. 117.
 344. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Unilateral inferior oblique anterior transposition for correction of hypetropia in primary position. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. Berlin: E-Abstracts-105.DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
 345. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Visual and structural outcome of zone 1 retinopathy of prematurity. In In: 150 Years DOG-150 Years of Scientific Exchange and Innovation in Ophthalmolgy. Berlin: E-Abstracts-105.DOG Congress, 2007. ISBN CD-DOG2007-67407.
 346. AUTRATA, Rudolf, Helena PELLAROVÁ, Inka HELMANOVÁ, Martin LOKAJ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky laserové refrakční chirurgie při vysoké myopické anizometropii s amblyopií u dětí v letech 1995 - 2007. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 5-9. ISSN 1213-1032.
 347. PELLAROVÁ, Helena, Rudolf AUTRATA, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky chirurgie strabismu u dospělých. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 41-45. ISSN 1213-1032.
 348. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Vzácná klinická manifestace medulloepitheliomu - kasuistika. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 154. ISBN 978-80-87086-01-8.
 349. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Tomáš HABANEC. Vzácná klinická manifestace retinoblastomu- kazuistika. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 98-102. ISSN 1213-1032.
 350. 2006

 351. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision and refractive results of the secondary IOL implantation in children with a long-term follow-up. In Abstracts of the EVER congress 2006. Acta Ophthalmologica Suppl.1, 2006. s. 110.
 352. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Clinical evaluation of drainage implants in the treatment of refractory pediatric glaucoma: 15-year experiences. In Abstracts Book of the EPOS Congress. Regensburg, Germany: EPOS, 2006. s. 34.
 353. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Comparison of LASEK with mitomycin C use versus standard LASEK for the correction of high myopia. In Fortschritte der Ophthalmochirurgie. Aktiv Druck Verlags GmbH, 2006. s. 151. ISBN 3-932653-21-1.
 354. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Congenital optic disc anomalies. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 182. ISBN 80-7177-974-1.
 355. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Differential diagnosis of leukoria. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 179. ISBN 80-7177-974-1.
 356. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Dlouhodobé výsledky v kombinové léčbě prahového stadia ROP. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 174. ISBN 80-7177-974-1.
 357. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy of transposition procedures for abducens palsy in children and adults:Fifteen-Years Results. In Ophthalmology in the Ageing Society-Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006. s. CD ROM.
 358. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Fototerapeutická keratektomie v léčbě povrchových onemocnění rohovky u dětí. Trendy v pediatrické oftalmologii. In: Folia strabologica et neuroophthalmologica 2006. Praha: Česká strabologická asociace, 2006, roč. 9, č. 1, s. 6-11. ISSN 1213-1032.
 359. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr GÁL a Jiří VENTRUBA. Chiasmal defects in children. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 198. ISBN 80-7177-974-1.
 360. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Laser subepithelial keratomileusis ( LASEK ) a fotorefrakční keratektomie při korekci vysoké anizomyopie-dlouhodobé výsledky. Trendy v pediatrické oftalmologii. In: Folia strabologica et neuroophthalmologica 2006. Praha: Česká strabologická asociace, 2006, roč. 9, č. 1, s. 12-19. ISSN 1213-1032.
 361. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laser subepthelial keratomileusis with mitomycin C for the correction of high myopia: Comparative study. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 199. ISBN 80-7177-974-1.
 362. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Léčebné zákroky excimer laserem ( PTK ) v dětském věku: 11 - leté zkušenosti. In Sborík abstrakt XIV. váročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Plzeň: Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 101. ISBN 80-7177-974-1.
 363. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results after surgery of cataract with hyperplastic primary vitreous in pediatric patients. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 200. ISBN 80-7177-974-1.
 364. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results after surgery of congenital cataract with hyperplastic primary vitreous in the infants: 16 year- experiences. In Ophthalmology in the Ageing Society- Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006. s. CD ROM.
 365. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results of primary IOL implantation versus contact lens correction of monocular aphakia in pediatric patients. In Sborník XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 202. ISBN 80-7177-974-1.
 366. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long-term visual outcome after surgery of cataract with hyperplastic primary vitreous-Fifteen year experiences. In Abstracts of the EVER congress 2006. Acta Ophthalmologica Suppl.1, 2006. s. 21.
 367. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Inka HELMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Kristina VODIČKOVÁ. Maligní nonteratoidní medulloepitheliom u 18 letého chlapce-kazuistika. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 71. ISBN 80-7177-974-1.
 368. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Mitomycin-C assisted excimer laser retreatment for corneal haze and regression after myopic PRK-Safety,efficacy and stability at 4 year follow-up:16year-experiences. In Ophthalmology in the Ageing Society-Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006. s. CD ROM.
 369. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Optic neuritis in pediatric patients- clinical manifestations, etiology, therapy and visual outocome in the long-term follow-up. In Abstracts Book of the EPOS Congress. Regensburg, Germany: EPOS, 2006. s. 39.
 370. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Pediatric excimer laser refractive surgery-PRK and LASEK for high myopic anisometropia and amblyopia: Results of 11 - year- experiences. In Ophthalmology in the Ageing Society- Challenge and Chance : Abstracts of the 104 th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006. s. CD ROM.
 371. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Pediatric phototherapeutic keratectomy-safety and efficacy in the period of 11-year follow-up. In Ophthalmology in the Ageing Society-Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006. s. CD ROM.
 372. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kateřina ŠENKOVÁ. Pediatric secondary intraocular lenses implantation - 10 year clinical results. In Ophthalmology in the Ageing Society- Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006. s. CD ROM.
 373. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic keratectomy wiht topical mitomycin C for the treatment and prevention of recurrent anterior corneal dystrophies in pediatric and adult patients. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 203. ISBN 80-7177-974-1.
 374. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Primary IOL implantation versus contact lens correction in the infants after unilateral congenital cataract extraction. In Ophthalmology in the Ageing Society-Challenge and Chance: Abstracts of the 104th DOG Annual Meeting. DOG Berlin, 2006. s. CD ROM.
 375. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Případ vzácné atypické manifestace retinoblastomu-kazuistika. In Sborník abstrakt XIV výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlang s.r.o. Plzeň, 2006. s. 72. ISBN 80-7177-974-1.
 376. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Results of hyperopic LASEK in the correction of hyperopia with refractive accommodative esotropia. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 201. ISBN 80-7177-974-1.
 377. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Inka HELMANOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. Role of topical mitomycin C application after PTK for the treatment and prevention of recurrences in the patients with anterior corneal dystrophies. In Fortschritte der Ophthalmochirurgie. Aktiv Druck Verlags GmbH, 2006. s. 152. ISBN 3-932653-21-1.
 378. VODIČKOVÁ, Kristina a Rudolf AUTRATA. Současné poznatky v patofyziologii amblyopie. Trendy v pediatrické oftalmologii. In : Folia strabologica et neuroophthalmologica 2006. Praha: Česká strabologická asociace, 2006, roč. 9, č. 1, s. 66-69. ISSN 1213-1032.
 379. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Soňa PYROCHTOVÁ. Výsledky chirurgické léčby parézy n.abducens u dětí i dospělých. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 186. ISBN 80-7177-974-1.
 380. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Výsledky refrakčních operací excimer laserem u dětí- 11leté zkušenosti. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 100. ISBN 80-7177-974-1.
 381. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Inka HELMANOVÁ. Výsledky sekundární implantace různých typů IOL pro korekce dětské afakie. In Sborník abstrakt XIV. výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 181. ISBN 80-7177-974-1.
 382. 2005

 383. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision outcome after LASEK and PRK versus contact lenses in anizomyopic amblyopia in preschool children - prospective comparative study. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 23-31. ISSN 1213-1032.
 384. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Kateřina ŠENKOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision results after primary IOL implantation versus contact lenses correction in the treatment of infantile monocular aphakia. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 32-39. ISSN 1213-1032.
 385. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diode laser transpupilární fotokoagulace v léčbě prahového stadia ROP. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 33. ISBN 80-86225-73-9.
 386. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Diode laser transscleral cyclophotocoagulation in refractory pediatric glaucoma. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 25. ISBN 80-86225-73-9.
 387. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Dlouhodobé výsledky operací PRK a LASEK při myopické anizometropii u dětí. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 35-36. ISBN 80-86225-73-9.
 388. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Dlouhodobé výsledky transpozičních operací u poralytického strabismu při paréze n.VI. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 40. ISBN 80-86225-73-9.
 389. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy and safety of LASEK for correction of hyperopia with refractive accommodative esotropia. In Sborník 13. Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2005. s. 187. ISBN 80-239-4585-8.
 390. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy and safety of LASEK for correction of hyperopia with refractive accommodative esotropia. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 39-45. ISSN 1213-1032.
 391. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Marie HOLOUŠOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy and safety of latanoprost in pediatric glaucoma. In Sborník 13. Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2005. s. 188. ISBN 80-239-4585-8.
 392. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Martin LOKAJ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy of the additive treatment with latanoprost in pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 45-51. ISSN 1213-1032.
 393. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Efficacy, safety and stability of phototherapeutic keratectomy in children: 10-year follow- up.. In Abstract Book of the XXXI.Meeting of the European Pediatric Ophthalmological Society. Regensburg: EPOS, 2005. s. 29.
 394. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy, safety, and stability of PTK in children with 10-year-follow-up. In Fortschritte der Ophthalmochirurgen, Diomed Verlags GmbH, Ebelsbach. Nüruberg: DOG, 2005. s. 147. ISBN 3-937497-03-X.
 395. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Inferior oblique muscle surgery for dissociated vertical deviation. Transactions 29th European Strabismological Association Meeting-de Faber (ed). ISBN 04 1537 2119, 2005, s. 365 - 369.
 396. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK and PRK versus contact lenses in myopic amblyopia in children - prospective comparative study. In Sborník 13. Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2005. s. 185. ISBN 80-239-4585-8.
 397. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. LASEK with or without Mitomycin-C for the correction of high myopia: Comparative study. In Book of abstracts- XXIII Congress of the ESCRS. Ireland - Dublin: ESCRS, 2005. s. 141.
 398. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laser subepithelial keratomileusis for the correction of hyperopia with refractive accommodative esotropia. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 95. ISBN 80-86225-73-9.
 399. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Phototherapeutic keratectomy in children with a long-term follow-up. In Ophthalmic Research 2005. Switzerland - Basel: Karger AG, 2005. s. 25. ISSN 0030-3747.
 400. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Phototherapeutic keratectomy with topical mitomycin-C for the treatment and prevention of recurrent anterior corneal dystrophies in pediatric and adult patients. In Book of abstracts- XXIII Congress of the ESCRS. Ireland - Dublin: ESCRS, 2005. s. 140.
 401. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Kateřina ŠENKOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Primary IOL implantation versus contact lens correction in the infants with monocular aphakia. In Sborník 13. Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2005. s. 186. ISBN 80-239-4585-8.
 402. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Soňa PYROCHTOVÁ. PRK and LASEK in pediatric patients with high myopic anisometropia and amblyopia. In Ophthalmic Research 2005. Switzerland - Basel: Karger AG, 2005. s. 24. ISSN 0030-3747.
 403. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. PRK and LASEK in the treatment of high myopic anisometropia and amblyopia in pediatric patients: 10-year experiences. In Abstract Book of the XXXI.Meeting of the European Pediatric Ophthalmological Society. Regensburg: EPOS, 2005. s. 27-28.
 404. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Soňa PYROCHTOVÁ a Inka HELMANOVÁ. Přínos fototerapeutické keratektomie v dětském věku. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 37-38. ISBN 80-86225-73-9.
 405. AUTRATA, Rudolf, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Rare atypical manifestation of retinoblastoma in 12-year-girl - A case report. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 51-56. ISSN 1213-1032.
 406. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Raritní atypická manifestace retinoblastomu u 12-leté dívky. In Sborník abstrakt -III.Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 93. ISBN 80-86225-73-9.
 407. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Safety and efficacy of latanoprost as the additive treatment for pediatric glaucoma-long-term results. In Basic Science and Clinical Application-e-Abstracts of the 15th SOE and 103rd DOG Joint Meeting. Berlin: DOG, 2005. s. 324. ISBN DOG2005-67404.
 408. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Safety and efficacy of the excimer laser refractive surgery in children: Nine years of experience. In 9th Winter refractive surgery meeting. Roma: ESCRS, 2005. s. 45.
 409. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kateřina ŠENKOVÁ. Safety, efficacy and stability of mitomycin-C assisted retreatment for corneal haze and regression after myopic and astigmatic PRK. In Basic Science and Clinical Application - e - Abstracts of the 15th SOE and 103rd DOG Joint Meeting. Berlin: DOG, 2005. s. 459. ISBN DOG2005-67404.
 410. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Inka HELMANOVÁ. Sekundární implantace nitroočních čoček u dětí. In Sborník abstrakt - III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 41. ISBN 80-86225-73-9.
 411. ŘEHŮŘEK, Jaroslav, Rudolf AUTRATA, Kateřina ŠENKOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. Ten-year results of various types of the secondary IOL implantation in children. In Basic Science and Clinical Application-e-Abstracts of the 15th SOE and 103rd DOG Joint Meeting. Berlin: DOG, 2005. s. 345. ISBN DOG2005-67404.
 412. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Martin LOKAJ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. The effectiveness and safety of brimonidin for the additive treatment in pediatric glaucoma. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 19-23. ISSN 1213-1032.
 413. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Martin LOKAJ, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. The effectiveness and safety of brimonidin in pediatric glaucoma. In Sborník 13. Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2005. s. 184. ISBN 80-239-4585-8.
 414. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. The role of brimonidine in the additive treatment of pediatric glaucoma. In Basic Science and Clinical Application -e- Abstracts of the 15th SOE and 103rd DOG Joint Meeting. Berlin: DOG, 2005. s. 23.
 415. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. The role of PRK and LASEK in the treatment of high myopic anisometropia and amblyopia in pediatric patients.Results of 10-year-follow-up. In Fortschritte der Ophthalmochirurgen, Diomed Verlags GmbH, Ebelsbach. Nüruberg: DOG, 2005. s. 148. ISBN 3-937497-03-X.
 416. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Transposition procedure for abducens palsy: 10 year-results. Transactions 29th European Strabismological Association Meeting-de Faber (ed). ISBN 04 1537 2119, 2005, s. 359 - 364.
 417. AUTRATA, Rudolf, Tomáš KEPÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Unusual clinical course and manifestation of medulloepithelioma - A case report. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 57-61. ISSN 1213-1032.
 418. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Visual and refractive oucomes of PTK in children: Nine years of experience. In ABSTRACT BOOK of the 9th Winter refractive surgery meeting. Roma: ESCRS, 2005. s. 44.
 419. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Visual outcome after surgery of cataract with hyperplastic primary vitreous- long term experiences. In Basic Science and Clinical Application - e-Abstracts of the 15th SOE and 103rd DOG Joint Meeting. Berlin: DOG, 2005. s. 237. ISBN DOG2005-67404.
 420. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. Visual results after primary IOL implatation or contact lenses correction for aphakia in the first year of age. Ophthalmologica 2005. Switzerland - Basel: KARGER, 2005, č. 219, s. 72-79. ISSN 0030-3755.
 421. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Vzácný případ medulloepitheliomu u 18-letého chlapce. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 92. ISBN 80-86225-73-9.
 422. 2004

 423. ANTON, Milan a Rudolf AUTRATA. Binokularita a její vývoj. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2004, roč. 7, s. 8 - 10. ISSN 1213-1032.
 424. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Combination of cryotherapy and photocoagulation for the treatment of threshold retinopathy of prematurity. In Evidenzbasierte Ophthalmologie- Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: 102.Tagung der DOG, 2004. s. 381 - 381.
 425. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Comparison of unilateral recession and resection versus bilateral medial rectus recessions in Duane retraction syndrome. In Fortschritte der Ophthalmochirurgie, 1. Norimberk: DOG, 2004. s. 139 - 139. ISBN 3-9808331-9-4.
 426. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. Consultation section-Refractive surgical problem. European and American Journal of Cataract and Refractive Surgery. New York: Elsevier, 2004, roč. 30, č. 5, s. 950 - 952. ISSN 0886-3350.
 427. AUTRATA, Rudolf, Edita UNČOVSKÁ, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Stanislav DRAHORÁD. Dlouhodobá účinnost transpozičních operací u parézy n.VI. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2004, roč. 7, s. 10 - 14. ISSN 1213-1032.
 428. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efektivita transpozičních operací u paralytického strabismu při paréze n.VI. In Sborník 12.Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2004. s. 159 - 159. ISBN 80-244-0860-0.
 429. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Excimer laser refractive procedures ( PRK and LASEK) in children: eight-year experiences. In Evidenzbasierte Ophthalmologie- Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: 102.Tagung der DOG, 2004. s. 170 - 170.
 430. BÁROVÁ, E., Hana GAJOVÁ, Rudolf AUTRATA a S. KOZUBEK. Genetic and cytological characterization of retinoblastoma. In Evidenzbasierte Ophthalmologie- Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: 102.Tagung der DOG, 2004. s. 404 - 404.
 431. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Inferior oblique muscle surgery for dissociated vertical deviation. In European Strabismological Association-Abstract Book. Rotterdam: ESA, 2004. s. 92 - 92.
 432. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK and PRK versus Conventional Treatment of Myopic Anisometropic Amblyopia in Children : A prospective comparative study. European and American Journal of Cataract and Refractive Surgery. New York: Elsevier, 2004, roč. 30, č. 1, s. 74 - 84. ISSN 0886-3350.
 433. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. Laser subepithelial keratomileusis for the correction of hyperopia in young patients with refractive accomodative esotropia. In Evidenzbasierte Ophthalmologie- Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: 102.Tagung der DOG, 2004. s. 330 - 330.
 434. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Léčebné zákroky excimer laserem u povrchových patologií rohovky v dětském věku - dlouhodobé výsledky. In Sborník 12.Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2004. s. 26 - 27. ISBN 80-244-0860-0.
 435. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Long term outcome of secondary intraocular lens implantation in children. In XXII Congress of the ESCRS - Book of abstracts. Paris: ESCRS, 2004. s. 119 - 119.
 436. AUTRATA, Rudolf, Kateřina ŠENKOVÁ, Marie HOLOUŠOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. Long-term results of cryotherapy versus transpupillary diode laser photocoagulation for threshold retinopathy of prematurity. In Fortschritte der Ophthalmochirurgie, 1. Norimberk: DOG, 2004. s. 142 - 142. ISBN 3-9808331-9-4.
 437. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. Phototherapeutic keratectomy in children: 5-year results. European and American Journal of Cataract and Refractive Surgery. New York: Elsevier, 2004, roč. 30, č. 9, s. 1909 - 1916. ISSN 0886-3350.
 438. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Refrakční zákroky excimer laserem u dětí- dlouhodobé výsledky. In Sborník 12.Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2004. s. 24 - 25. ISBN 80-244-0860-0.
 439. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Sekundární implantace nitroočních čoček u dětí. In Sborník 12.Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2004. s. 160 - 161. ISBN 80-244-0860-0.
 440. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. Therapeutic excimer laser procedures in children: eight-year experiences. In Evidenzbasierte Ophthalmologie- Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: 102.Tagung der DOG, 2004. s. 171 - 171.
 441. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Transposition procedures for abducens palsy: 10 year-results. In European Strabismological Association-Abstract Book. Rotterdam: ESA, 2004. s. 92 - 92.
 442. VODIČKOVÁ, Kristina, Rudolf AUTRATA, Edita UNČOVSKÁ a Martin LOKAJ. Transposition procedures for paralytic strabismus in children and adults fiftenn-year results. In Evidenzbasierte Ophthalmologie- Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: 102.Tagung der DOG, 2004. s. 366 - 366.
 443. ŠENKOVÁ, Kateřina, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Marie HOLOUŠOVÁ. Transpupilární fotokoagulace diodovým laserem v léčbě prahového stadia retinopatie nedonošených. In Sborník 12.Výročního sjezdu ČOS. Praha: Galén, 2004. s. 162 - 163. ISBN 80-244-0860-0.
 444. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kristina VODIČKOVÁ a Kateřina ŠENKOVÁ. Unilateral cataract and persistent hyperplastic primary vitreous: 15-year results of surgical management. In XXII Congress of the ESCRS - Book of abstracts. Paris: ESCRS, 2004. s. 119 - 119.
 445. 2003

 446. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Clinical results of excimer laser photorefractive keratectomy for high myopic anisometropia in children: Four-year follow- up. J Cataract Refract Surg. New York: ELSEVIER SCIENCE, 2003, roč. 29, č. 4, s. 694-702. ISSN 0886-3350.
 447. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Jana VANČUROVÁ. Contact lenses versus IOL after unilateral congenital cataract surgery during the first year of life. In Sborník XI. Sjezdu České oftalmologické společnosti. PRAHA: Galén, 2003. s. 102. ISBN 80-86225-42-9.
 448. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Jana VANČUROVÁ. Contact lenses versus IOL after unilateral congenital cataract surgery during the first year of life. Der Ophthalmologe. BERLIN: Springer Verlag, 2003, roč. 100, suppl. 1, s. 204. ISSN 0941-293X.
 449. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Martin LOKAJ. Cyklofotokoagulace v léčbě sekundárního dětského glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2003, roč. 6, S1, s. 91-95. ISSN 1213-1032.
 450. GAJOVÁ, Hana, E. BÁRTOVÁ, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a S. KOZUBEK. Cytogenetické a klinické aspekty retinoblastomu. In Sborník XI. Sjezdu České oftalmologické společnosti. PRAHA: Galén, 2003. s. 101. ISBN 80-86225-42-9.
 451. GAJOVÁ, Hana, E. BÁRTOVÁ, Rudolf AUTRATA, Jaroslav ŘEHŮŘEK a S. KOZUBEK. Cytogenetické a klinické aspekty retinoblastomu. In Sborník abstrakt- XXVII. Brněnské onkologické dny. 2003. s. 105.
 452. AUTRATA, Rudolf, Edita UNČOVSKÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a S. DRAHORÁD. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby parézy n.VI. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2003, roč. 6, S1, s. 99-102. ISSN 1213-1032.
 453. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efektivita přední vitrektomie v chirurgii dětské katarakty. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2003, roč. 6, S1, s. 96-99. ISSN 1213-1032.
 454. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy of Primary Posterior Capsulorhexis and Anterior Vitrectomy in Pediatric Cataract Surgery. In Abstract Book - 16. Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen, Internationales Symposium. Nürimberg: DOG, 2003. s. 166. ISBN 3-9808331-4-3.
 455. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kontaktlinse versus Intraokularlinse bei Kleinkindern. Ophthalmo-Chirurgie. HEIDELBERG: KADEN VERLAG, 2003, roč. 15, s. 327-333. ISSN 0936-2517.
 456. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK and PRK for correction of high myopic anisometropia with amblyopia in preschool children- A prospective comparative study. In Abstracts Book- 7th ESCRS Winter refractive surgery meeting. Roma: ESCRS, 2003. s. 27.
 457. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kateřina ŠENKOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. LASEK and PRK versus convnetional treatment of anisomyopic amblyopia in children- prospective comparative study. In Sborník XI. Sjezdu České oftalmologické společnosti. PRAHA: Galén, 2003. s. 104. ISBN 80-86225-42-9.
 458. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kateřina ŠENKOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. LASEK versus PRK for correction of hyperopia: Two- year results. In Sborník XI. Sjezdu České oftalmologické společnosti. PRAHA: Galén, 2003. s. 105. ISBN 80-86225-42-9.
 459. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laser assisted subepithelial keratomileusis and photorefractive keratectomy for the correction of hyperopia- Results of two-year follow up. J Cataract Refract Surg. NEW YORK: ELSEVIER, 2003, roč. 29, s. 2105-2114. ISSN 0886-3350.
 460. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laser-assisted subepithelial keratomileusis and photorefractive keratectomy for correction of hyperopia-Results of two years follow up - A prospective comparative study. In Abstract Book- 7th ESCRS Winter refractive surgery meeting. Roma: ESCRS, 2003. s. 28.
 461. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laser-assisted subepithelial keratomileusis for myopia: Two -year follow- up. J Cataract Refract Surg. New York: ELSEVIER SCIENCE, 2003, roč. 29, č. 4, s. 661-668. ISSN 0886-3350.
 462. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long- term results of transscleral cyclophotocoagulation in Refractory pediatric glaucoma patients. Ophthalmologica. BERN: KARGER, 2003, roč. 217, s. 393-400. ISSN 0030-3755.
 463. ONDRÁČEK, Oldřich, Dalibor JANEČEK a Rudolf AUTRATA. Mikrobiální záněty očnice u dětí. Čes.a slov. Oftal. Praha: ČLS, 2003, roč. 59, č. 3, s. 176-183. ISSN 1211-9059.
 464. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kateřina ŠENKOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. Mitomycin C assisted PTK retreatment for corneal haze and regression after myopic photorefractive keratectomy. In XXI. Congress of the ESCRS-Book of Abstracts. DUBLIN: ESCRS, 2003. s. 166.
 465. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a J. SKOTÁKOVÁ. Neurogenní nádory očnice u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2003, roč. 6, S1, s. 84-88. ISSN 1213-1032.
 466. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Oční příznaky leukemie u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2003, roč. 6, S1, s. 102-106. ISSN 1213-1032.
 467. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. Relationschip between concentration of TGF-beta 1 in tears and haze formation after PRK and LASEK for myopia. Ophthalmic Research. BERN: Karger, 2003, roč. 35, S1,3, s. 17. ISSN 0030-3747.
 468. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, V. ČÍHALOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Rudolf AUTRATA. Retinoblastom u monozygotních dvojčat. Čes.a slov. Oftal. Praha: ČLS, 2003, roč. 59, č. 2, s. 134-140. ISSN 1211-9059.
 469. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. Role of mitomycin C in PTK retreatment for corneal haze and regression after myopic PRK. Ophthalmic Research. BERN: Karger, 2003, roč. 35, S1,3, s. 18. ISSN 0030-3747.
 470. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Jana VANČUROVÁ. Safety and efficacy of latanoprost in pediatric glaucoma. In Sborník XI. Sjezdu České oftalmologické společnosti. PRAHA: Galén, 2003. s. 103. ISBN 80-86225-42-9.
 471. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Jana VANČUROVÁ. Safety and efficacy of latanoprost in pediatric glaucoma. Der Ophthalmologe,. BERLIN: Springer Verlag, 2003, roč. 100, suppl. 1, s. 195. ISSN 0941-293X.
 472. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Kristina VODIČKOVÁ. The effectiveness of brimonidin for the treatment of pediatric glaucoma. Ophthalmic Research. BERN: Karger, 2003, roč. 35, S1,3, s. 59. ISSN 0030-3747.
 473. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Kateřina ŠENKOVÁ a Kristina VODIČKOVÁ. The efficacy of hyperopic LASEK for refractive esotropia. In XXI. Congress of the ESCRS-Book of Abstracts. DUBLIN: ESCRS, 2003. s. 165.
 474. AUTRATA, Rudolf a Martin LOKAJ. Trabeculotomy versus trabeculectomy for primary congenital glaucoma. Scripta Medica. Brno: LF MU, 2003, vol.76, č. 2, s. 79- 86. ISSN 1211-3395.
 475. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Jana VANČUROVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trabekulotomie v léčbě primárního vrozeného glaukomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Bratislava: ČLS a SLS, 2003, roč. 6, S1, s. 89-91. ISSN 1213-1032.
 476. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Trans-Scleral Cyclophotocoagulation in Pediatric Refractory Glaucoma. In Abstract Book- 16. Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen, Internationales Symposium. Nürimberg: DOG, 2003. s. 168. ISBN 3-98083.
 477. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Transscleral diode laser cyclophotocoagulation in children with refractory glaucoma. Long-term outcomes. Scripta Medica. Brno: LF MU, 2003, vol.76, č. 2, s. 67- 78. ISSN 1211-3395.
 478. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Petra KONEČNÁ, Věra ČÍHALOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Rudolf AUTRATA. 13q14 deletion in monozygotic twins with retinoblastoma and peculiar faces. In 8th Prague International Symposium of Child neurology, Prague, March 2003, Book of Abstracts. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-211-0.
 479. 2002

 480. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Atypické manifestace v klinice retinoblastomu. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 136-139. ISSN 1213-1032.
 481. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision outcome of PRK and LASEK for correction of high myopic anisometropia in children. In Ophthalmic Research. KARGER, 2002. s. 235. 34/S1.
 482. AUTRATA, Rudolf, Edita UNČOVSKÁ, Lada HROMÁDKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision outcome of strabismus surgery in adults. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 38. ISSN 1213-1032.
 483. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Comparison of PRK and LASEK for myopia-2.5 years follow up. In Abstracts Book- XX. ESCRS, 2002. s. 236-237. Congress of the ESCRS.
 484. AUTRATA, Rudolf, Hana GAJOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Congenital Optic Disc Anomalies. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 31-37. ISSN 1213-1032.
 485. AUTRATA, Rudolf, Hana GAJOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Congenital Optic Disc Anomalies. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 31-37. ISSN 1213-1032.
 486. BÁRTOVÁ, Eva, Stanislav KOZUBEK, Hana GAJOVÁ, Pavla JIRSOVÁ, Rudolf AUTRATA a Michal KOZUBEK. Cytogenetics of Retinoblastoma. In Biophysics of the genome and its interactions. Brno: Masaryk University, 2002. s. 7-11. ISBN 80-210-2853-X.
 487. AUTRATA, Rudolf, Jana VANČUROVÁ, Oldřich ONDRÁČEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Differential Diagnosis of Leukocoria in children. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 26-31. ISSN 1213-1032.
 488. AUTRATA, Rudolf, Lada HROMÁDKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efekt časné operace esenciální infantilní esotropie na kvalitu binokulárního vidění. Čs. Oftalmologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 58, č. 1, s. 36-42. ISSN 1211-9059.
 489. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Efficacy and safety of PTK used in children- five years follow-up. In Abstracts Book- XX. ESCRS, 2002. s. 236. Congress of the ESCRS.
 490. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Excimer laser phototherapeutic keratectomy in pediatric patients - a long term clinical results. In Ophthalmo-Chirurgie. DOG, 2002. s. 49. Supl. 1; 14. ISSN 0936-2517.
 491. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Excimer laser treatment of corneal surface disorders in children. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 24-26. ISSN 1213-1032.
 492. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fototerapeutická keratektomie u dětí. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 163. ISBN 80-7262-177-7.
 493. AUTRATA, Rudolf, Oldřich ONDRÁČEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Funkční výsledky operací vrozené katarakty u dětí. Choroby hlavy a krku. Bratislava: GRATEX, 2002, č. 4, s. 19-23. ISSN 1210-0447.
 494. AUTRATA, Rudolf, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr GÁL a Jiří VENTRUBA. Chiasmal defects in children. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 53-56. ISSN 1213-1032.
 495. GAJOVÁ, Hana, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Rudolf AUTRATA. Kanamycin v léčbě konjunktivitidy a dacryocystitidy kojenců a novorozenců. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 92-93. ISSN 1213-1032.
 496. AUTRATA, Rudolf, Lada HROMÁDKOVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Kongenitální esotropie. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 164. ISBN 80-7262-177-7.
 497. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Marie HOLOUŠOVÁ. Kryoterapie a fotokoagulace v léčbě ROP. Čs. Oftalmologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 58, č. 1, s. 30-36. ISSN 1211-9059.
 498. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Laser subepithelial keratomileusis for correction of hyperopia. In Ophthalmic Research. KARGER, 2002. s. 234. 34/S1.
 499. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long -term results of phototherapeutic keratectomy in children. In Ophthalmic Research. KARGER, 2002. s. 233. 34/S1.
 500. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results of trabeculotomy versus trabeculectomy in primary congenital glaucoma. In Ophthalmic Research. KARGER, 2002. s. 148. 34/S1.
 501. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Možnosti chyb a omylů v diagnostice retinoblastomu. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 142. ISBN 80-7262-177-7.
 502. AUTRATA, Rudolf a Jana VANČUROVÁ. Nauka o zraku. Brno, 2002. 226 s. Učebnice pro LF. ISBN 80-7013-362-7.
 503. AUTRATA, Rudolf, Jiří VENTRUBA, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Ocular complications of hydrocephalus. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 49-53. ISSN 1213-1032.
 504. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Phototherapeutic Keratectomy combined with PRK in Children: Five-Year Follow-Up. In Der Ophthalmologe. SPRINGER, 2002. s. 92. 99 (Suppl. 1).
 505. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. PRK versus LASEK for Correction of Myopia - Two Years Fllow - up. In Ophthalmo-Chirurgie. DOG, 2002. s. 48. Supl. 1; 14. ISSN 0936-2517.
 506. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Marie HOLOUŠOVÁ. Přínos fototerapeutické keratektomie v léčbě povrchových afekcí rohovky u dětí. Čs. Oftalmologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 58, č. 2, s. 105-111. ISSN 1211-9059.
 507. AUTRATA, Rudolf, Edita UČOVSKÁ, Lada HROMÁDKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Restrictive and special strabismus syndromes. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 44-49. ISSN 1213-1032.
 508. AUTRATA, Rudolf, Oldřich ONDRÁČEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Results of surgery for primary congenital glaucoma. Choroby hlavy a krku. Bratislava: GRATEX, 2002, č. 4, s. 14-18. ISSN 1210-0447.
 509. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Retinoblastom. In Adam, Z. Vorlíček J. a kol.: Diagnostické a terapeutické postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-7169-792-3.
 510. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Role of Primary Posterior Capsulorrhexis and Anterior Vitrectomy in Pediatric Cataract Surgery. In Der Ophthalmologe. SPRINGER, 2002. s. 180. 99 (Suppl. 1).
 511. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. ROP- dlouhodobé výsledky srovnání kryoterapie a fotokoagulace diodovým laserem. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 166. ISBN 80-7262-177-7.
 512. AUTRATA, Rudolf, Jana VANČUROVÁ, Edita UNČOVSKÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Six nerve palsy in children and adults. Choroby hlavy a krku. Bratislava: GRATEX, 2002, č. 4, s. 9-13. ISSN 1210-0447.
 513. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Two Years Clinical Results of LASEK Compared to Conventional PRK. In Der Ophthalmologe. SPRINGER, 2002. s. 212. 99 (Suppl. 1).
 514. AUTRATA, Rudolf, Edita UNČOVSKÁ, Lada HROMÁDKOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Vertical deviations in children. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 39-44. ISSN 1213-1032.
 515. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ, Oldřich ONDRÁČEK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky Holmium-LTK při korekci hypermetropie. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 162. ISBN 80-7262-17.
 516. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ, Martin LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky H-PRK při korekci hypermetropie. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 165. ISBN 80-7262-17.
 517. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Výsledky korekce myopie a astigmatismu metodou LASEK a PRK. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 167. ISBN 80-7262-177-7.
 518. ONDRÁČEK, Oldřich, Dalibor JANEČEK a Rudolf AUTRATA. Záněty očnice u dětí. 2002. ISBN 80-7262-177-7.
 519. ONDRÁČEK, Oldřich, D. JANEČEK a Rudolf AUTRATA. Záněty očnice u dětí. In Kniha abstrakt 10. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: Galén, 2002. s. 105. ISBN 80-7262-177-7.
 520. ONDRÁČEK, Oldřich, Dalibor JANEČEK a Rudolf AUTRATA. Záněty očnice v dětském věku. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 2002, č. 6. ISSN 1211-9059.
 521. 2001

 522. AUTRATA, Rudolf. Binokulární funkce po operaci katarakty u dětí. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 57, č. 5, s. 92-99. ISSN 1211-9059.
 523. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Clinical results of the epithelial flap replacement in photorefractive surgery- 18months follow-up. In Book of Abstracts of XIX.Congress of the ESCRS. AMSTERDAM: ECSRS, 2001. s. 221-223. Congress Book 1/2001. ISBN 7856-3412.
 524. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Comparison of LASEK and PRK -one year follow up. Ophthalmic Research,Suppl.33. Basel: S.Karger AG Switzerland, 2001, roč. 33, č. 1, s. 33-34. ISSN 0030-3747.
 525. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Maria HOLOUŠOVÁ a Edita UNČOVSKÁ. Dlouhodobá efektivita a bezpečnost PRK u dětí. In Kniha abstrakt 9.Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha, 2001. s. 29-30. Galén. ISBN 80-7262-123-8.
 526. ŘEHŮŘEK, Jaroslav, Rudolf AUTRATA, Renata ŠPICAROVÁ a Jana VANČUROVÁ. Efekt Trusoptu a Cosoptu na fyziologické hodnoty nitroočního tlaku u dětí. In Kniha abstrakt 9. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha, 2001. s. 146-147. Galén Praha. ISBN 80-7262-123-8.
 527. AUTRATA, Rudolf. Efficacy and safety of PRK in high anisomyopic children-4years follow up. In Der Ophthalmologie Suppl., Abstracts 99.Tagung der Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. Berlin, 2001. s. 184-185. ISBN 4512-991-5.
 528. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Fototerapeutická keratektomie u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica. 2001, roč. 4, č. 1, s. 85-87. ISSN 1213-1032.
 529. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Marie HOLOUŠOVÁ a Edita UNČOVSKÁ. Fototerapeutická keratektomie v dětské oftalmologii. In První česko-slovenské symposium oftalmologů.Sborník transakt. Praha: Galén, 2001. s. 88-89. ISBN 80-238-7193-5.
 530. AUTRATA, Rudolf a Edita UNČOVSKÁ. Kongenitální esotropie. Folia strabol.et neuroophthalmologica. 2001, roč. 4, č. 1, s. 87-89. ISSN 1213-1032.
 531. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ a Martin LOKAJ. Korekce hypermetropie metodou laser-termokeratoplastiky. In Kniha abstrakt 9.Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinár.účastí. Galén Praha, 2001. s. 170-171. ISBN 80-7262-123-8.
 532. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ a Oldrich ONDRÁČEK. Korekce myopie a astigmatismu metodou LASEK. In Kniha abstrakt: 9.Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. 2001. s. 169-170. Galén,Praha. ISBN 80-7262-123-8.
 533. AUTRATA, Rudolf, Martin LOKAJ, Maria HOLOUŠOVÁ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Korekce nízké a střední hypermetropie metodou PRK- dlohodobé výsledky. In Kniha abstrakt 9. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinár. účastí. Galén Praha, 2001. s. 172-174. ISBN 80-7262-123-8.
 534. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. LASEK-laser epithelial keratomileusis-roční zkušenosti. In První česko-slovenské bilaterální symposium oftalmologů- Sborník transakt. Praha: Galén, 2001. s. 86-87. Galén. ISBN 80-238-7193-5.
 535. AUTRATA, Rudolf. Laser epithelial keratomileusis -one year clinical results. In Der Ophthalmologie,Suppl., Abstracts 99.Tagung der Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. Berlin, 2001. s. 186-187. ISBN 4512-991-5.
 536. AUTRATA, Rudolf. Možnosti léčebného využití laseru v dětské oftalmologii. In 9.Forum Oftalmologicum. Praha: Krušina Praha, 2001. s. 91-107. ISBN 2231-322X.
 537. HROMÁDKOVÁ, Lada a Rudolf AUTRATA. Paralytický strabismus. In 9.Forum Ophthalmologicum. Praha: Krušina Praha, 2001. s. 85-91. ISBN 3322-784X.
 538. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. PRK for high anisomyopia in children - a long term clinical results. Ophthalmic Research, Suppl.33. Basel: S.Karger AG, 2001, roč. 33, č. 1, s. 30-31. ISSN 0030-3747.
 539. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Marie HOLOUŠOVÁ a Edita UNČOVSKÁ. Přínos fototerapeutické keratektomie u dětí. In Kniha abstrakt 9.Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinár.účastí. Galén Praha: Galén Praha, 2001. s. 166-167. ISBN 80-7262-123-8.
 540. AUTRATA, Rudolf a Marie HOLOUŠOVÁ. Retinopatie nedonošených a její léčba kryoterapií a fotokoagulací. Folia strabol. et neuroophthalmologica. 2001, roč. 4, č. 1, s. 83-85. ISSN 1213-1032.
 541. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Rizikové faktory v diagnostice retinoblastomu. Folia strab. et neuroophthalmologica. 2001, roč. 4, č. 1, s. 54-56. ISSN 1213-1032.
 542. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Topical diclofenac reduces pain following photorefractive keratectomy in adults and children. In Book of Abstracts-XIX.Congress of the ESCRS, Amsterdam. Amsterdam, 2001. s. 220-221. ISBN 7856-3412.
 543. AUTRATA, Rudolf, Edita UNČOVSKÁ, Jaroslav REHŮŘEK a Lada HROMÁDKOVÁ. Vliv časné operace kongenitální esotropie na kvalitu výsledného binokulárního vidění. In Kniha abstrakt 9.Výroční sjezd České oftalmoplogické společnosti s mezinár.účastí. Galén,Praha, 2001. s. 168-169. ISBN 80-7262-123-8.
 544. 2000

 545. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binocular vision after cataract surgery in children with 10 years follow-up. CSRKCH. Praha: CSRKCH, 2000. 2 s. II.výroční kongres CSRKCH.
 546. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binokulární vidění po laserové korekci vysoké myopické aniszometropie u dětí-dlouhodobé výsledky. Litomysl, 2000. 19- 22. Folia strabol. et neuroophthalmol., 2, suppl.1.
 547. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí. 2000. vyd. Ostrava: ČOS, 2000. 1 s. Dětská katarakta.
 548. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Jana VANČUROVA a Lada HROMADKOVA. Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí. In Sborník. 17.3.2000. Ostrava: ČOS, 2000.
 549. AUTRATA, Rudolf. Fotoastigmatická refrakční keratektomie excimer laserem pro korekci myopického astigmatismu. Galen. Praha: ČOS, 2000. 2 s. Sborník 8.výr. symposia ČOS. ISBN 80-7262-066-5.
 550. AUTRATA, Rudolf a JAroslav ŘEHŮŘEK. Holmium laser termokeratoplastika -dlouhodobé výsledky. Galén. Praha: ČOS, 2000. 2 s. Sborník 8.výr.symposia ČOS. ISBN 80-7262-066-5.
 551. HROMÁDKOVÁ, Lada a Rudolf AUTRATA. Chirurgie strabismu dříve a nyní. 2000. 3 s. Folia strabol. et neuroophthalmol. ,2, Suppl.1.
 552. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Implantace nitroočních čoček u dětí. Čes. a slov. Oftalmologie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 56, č. 5, s. 303-310. ISSN 1211-9059.
 553. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Long term results of PRK for high anisomyopia in children. ESCRS. Brusel: ESCRS, 2000. 1 s. ESCRS Suppl.abstr.
 554. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Photorefractive keratectomy for high myopic anisometropia in children. 2000. 2 s. IIIModern Cataract and Refractive Surgery Suppl.
 555. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Rudolf AUTRATA. Význam laterality v klinice retinoblastomu. 2000. 3 s. Folia strabologica et neuroophthalmologica.
 556. 1999

 557. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Marie HOLOUŠOVÁ a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Fotorefrakční keratektomie při vysoké myopické anisometropii u dětí. Česká a slovenská oftalmologie. 1999, roč. 55, č. 4, s. 216-221. ISSN 1211-9059.
 558. AUTRATA, Rudolf, Marie HOLOUŠOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Fotorefrakční keratektomie při vysoké myopické anisometropii u dětí. In Sborník VII.výroční sjezd ČOS. 1999. vyd. Praha: Galen, 1999. s. 141. ISBN 80-7262-011-8.
 559. 1998

 560. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Korekce myopie excimer laserem při vysoké anisometropii u dětí. In Sborník -43.Pediatrický den Brno. 1998. vyd. Brno: Fakultní dětská nemocnice JGM v Brně, 1998. s. 47.
 561. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Skleroplastické operace v léčbě progresívní myopie u dětí. Česká a slovenská oftalmologie. 1998, roč. 54, č. 5, s. 323-327. ISSN 1211-9059.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 15:59