Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. PICHL, Marek, Miroslav KŘIPAČ, Jitka BRANDEJSOVÁ, Růžena ZEMANOVÁ a Michal BRANDEJS. Metodika dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů. 2015.
 2. 2012

 3. BRANDEJS, Michal a Miroslav KŘIPAČ. Analýza pedagogického výkonu. 2012.
 4. 2011

 5. BRANDEJS, Michal, Filip DANĚK, Tomáš ZÁBOJNÍK a Miroslav KŘIPAČ. On-line video přehrávač pro elektronickou podporu výuky. 2011.
 6. 2009

 7. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS a Miroslav KŘIPAČ. Finding Plagiarism by Evaluating Document Similarities. In Proceedings of the SEPLN'09 Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship and Social Software Misuse. Vol. 502. San Sebastian, Španělsko: CEUR Workshop Proceedings, 2009. s. 24-28. ISSN 1613-0073.
 8. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2009. 4 s. ISSN 1803-7003.
 9. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Odhaľovanie plagiátov v seminárnych prácach. In Inovačný proces v e-learningu 2009. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2009. 4 s. ISBN 978-80-225-2724-8.
 10. 2008

 11. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008. 14 s.
 12. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008. s. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4.
 13. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. IS.MUNI.CZ a služba pro odhalování plagiátů. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008. 3 s. ISSN 1803-7003.
 14. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome, 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-1, 4 s. ISSN 1801-2213.
 15. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. Odevzdej.cz. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008. 2 s. ISSN 1803-7003.
 16. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Systém pro odhalování plagiátů na českých vysokých školách. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2008, roč. 18, č. 5, s. 5-6. ISSN 1212-0901.
 17. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. Theses.cz. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008. 3 s. ISSN 1803-7003.
 18. 2007

 19. BRANDEJS, Michal a Miroslav KŘIPAČ. Informační systém MU: architektura a implementace v rozsáhlém prostředí velké organizace. In DATAKON 2007 Proceeding of the Annual Database Conference. Brno, Česká republika: Massarykova univerzita, 2007. s. 1 - 6. ISBN 978-80-7355-076-9.
 20. KŘIPAČ, Miroslav, Michal BRANDEJS, Jitka BRANDEJSOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ. University Center For Sale Of E-learning Courses. In ICTE 2007. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2007. s. 58-61. ISBN 978-80-7368-388-7.
 21. 2006

 22. KŘIPAČ, Miroslav. Adaptive Request Management Systems. Brno, Czech Republic: Masaryk university, 2006. 98 s. Doctoral Thesis.
 23. KŘIPAČ, Miroslav. Implementation Strategies of Learning Environment Integration. In The 4th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. EISTA'06. Orlando, Florida, USA: International Institute of Informatics and Systemic, 2006. s. 67 - 70. ISBN 980-6560-80-9.
 24. KŘIPAČ, Miroslav. Overloading Prevention Based on Adaptive Request Processing. In The IADIS WWW/Internet 2006. IADIS 2006. Murcia, Spain: International Association for Development of the Information Society, 2006. s. 234-240. ISBN 972-99353-6-X.
 25. KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Zátěž ve webových informačních systémech. In UNINFOS 2006, Univerzitné informačné systémy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 244-249. ISBN 80-8050-976-X.
 26. 2005

 27. KŘIPAČ, Miroslav. Alternativní implementace rozsáhlých podnikových databází. 2005.
 28. KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Fundamental Parts Of Infrastructure For Consolidating University Administration. In Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. EUNIS'05. Manchester, UK, 2005. 4 s.
 29. KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Multi-Tiered Database Clusters. In The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies. CCCT'05. Austin, Texas, USA: IIIS, 2005. s. 113 - 117. ISBN 980-6560-45-0.
 30. KŘIPAČ, Miroslav. Oracle Database & Real Application Clusters 10g on SGI Altix 350 Servers. 2005.
 31. KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Systémová implementace elektronické podpory výuky. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 127 - 132, 5 s. ISBN 80-210-3699-0.
 32. KŘIPAČ, Miroslav. Škálovatelnost masívních transakčních systémů. 2005.
 33. KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Víceúrovňové databázové klastry v prostředí rozsáhlých webových informačních systémů. In Tvorba software 2005. Ostrava: Tanger s.r.o., 2005. s. 97 - 104. ISBN 80-86840-14-X.
 34. KŘIPAČ, Miroslav, Michal BRANDEJS a Jan KASPRZAK. Vybrané technické aspekty elektronické podpory univerzitní výuky. In Konference BELCOM'05. Praha, 2005. 4 s. ISBN 80-01-03203-5.
 35. 2004

 36. KŘIPAČ, Miroslav. Databázové klastry s virtualním sdílením dat. Brno: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 38 s.
 37. KŘIPAČ, Miroslav. Efficient Data Sharing Within Database Clusters. In SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science. January 2004. 2004. s. 239-246. ISBN 80-86723-19-3.
 38. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
 39. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
 40. BRANDEJS, Michal, Jan KASPRZAK a Miroslav KŘIPAČ. is.muni.cz na novém hardware. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně,. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2004, roč. 15, č. 1, s. 5-7. ISSN 1212-0901.
 41. 2003

 42. KŘIPAČ, Miroslav. Metody distribuce masívní databázové zátěže na produkčním informačním systému. Brno: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 53 s.
 43. 2002

 44. KŘIPAČ, Miroslav. Implementing Oracle Real Application Clusters Using Network Block Device Technology. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2022 16:47