Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. STANĚK, Teodor, Vuk FAIT, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Denis PRINC a Oldřich COUFAL. Chirurgické řešení rozsáhlého postradiačního defektu u pacientky po 33 letech od léčby karcinomu prsu - kazuistika. Rohledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 100, č. 4, s. 186-191. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2021.100.4.

  2020

  1. NÁLEŽINSKÁ, Monika, Roman ŠEFR, E KREJČÍ, Josef CHOVANEC a Vuk FAIT. Metastazující in situ karcinom čípku děložního? Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2020. ISSN 0862-495X.
  2. NÁLEŽINSKÁ, Monika, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Dalibor VALÍK, Lenka HERNYCHOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Monika MAZALOVÁ, Josef CHOVANEC a Vuk FAIT. Úskalí laboratorních metod v ovariálním skríninku - doba "-omická"? Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2020, roč. 14, č. 2, s. 88-92. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2020.016.
  3. NÁLEŽINSKÁ, Monika, DUBSKÁ L ZDRAŽILOVÁ, Dalibor VALÍK, Lenka HERNYCHOVÁ, T PAVLÍK, M MAZALOVÁ, Josef CHOVANEC a Vuk FAIT. Úskalí laboratorních metod v ovariálním skríninku - doba "-omická"? Czech Yearbook of Public & Private International Law (Vol.11) - 2020 Read more: https://www.cyil.eu/contents-cyil-2020/. Praha: Czech Society of International Law, 2020.

  2018

  1. KRSIČKA, Petr, Vuk FAIT a Barbora ENGLCOVÁ. Aktuální témata klinického výzkumu v oblasti chirurgie axily v léčbě karcinomu prsu. In Book of Abstracts XXI. Setkání klubu mladých onkologů, Medlov, CZ, 15.-17.6.2018. Sborník na CD. 2018.

  2017

  1. FAIT, Vuk, Petr KRSIČKA, Ondřej ZAPLETAL, Vojtěch CHRENKO a Pavel FABIAN. Intramammární uzlina u karcinomu prsu z pohledu chirurga. In Book of Abstracts XLI. Brněnské onkologické dny a XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2017; 30 (Suppl 1), s. 73. Brno, 2017, s. 44. ISSN 0862.495X. 2017. 2017.
  2. VRTĚLOVÁ, P., Oldřich COUFAL, Vuk FAIT, L. GABRIELOVÁ a O. ZAPLETAL. Lymfedém po operacích na spádových lymfatických uzlinách pro karcinom prsu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 1, s. 34-40. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201734.

  2016

  1. KRSIČKA, Petr, Vuk FAIT a Roman ŠEFR. Complications of Breast Cancer Surgery. In Book of Abtracts American Austrian Foundation OMI Salzburg Medical Seminars in General Surgery. Salzburg, Austria, 16.-24.9.2016. Sborník abstrakt na CD. 2016.
  2. FAIT, Vuk a Pavel ŠLAMPA. Onkologie v obrazech : Angiosarkom prsu po radioterapii před 11 lety. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 1, s. 77. ISSN 0862-495X.
  3. KRSIČKA, Petr, Vuk FAIT, Lucie GABRIELOVÁ, Pavlína VRTĚLOVÁ, Ondřej ZAPLETAL, Pavel FABIAN, Monika SCHNEIDEROVÁ a Vojtěch CHRENKO. POSTAVENÍ BIOPSIE SENTINELOVÉ UZLINY V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU PO NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPII. In Book of Abstracts XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2016; 29 (Supple 2), s. 2S70. Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
  4. COUFAL, Oldřich a Vuk FAIT. Use of indocyanine green and the HyperEye system for detecting sentinel lymph nodes in breast cancer within a population of European patients: a pilot study. World Journal of Surgical Oncology. London: BioMed Central, 2016, roč. 14, "neuvedeno", s. 1-6. ISSN 1477-7819. doi:10.1186/s12957-016-1060-9.

  2014

  1. COUFAL, Oldřich, Ondřej ZAPLETAL, Markéta PALÁCOVÁ, Petr KRSIČKA, Lucie GABRIELOVÁ, Pavlína VRTĚLOVÁ a Vuk FAIT. Operace karcinomů prsu po neoadjuvantní chemoterapii - MOÚ 2013, přehled. In Book of Abstracts. XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, s. 49. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.

  2013

  1. FAIT, Vuk, Oldřich COUFAL a Petr KRSIČKA. ESTETIKA V KONZERVATIVNÍ CHIRURGII PRSU - ONKOPLASTIKY JAKO JEDNA Z CEST. In Book of Abstracts XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2013, s. 52. ISBN 978-80-904596-9-4. Czech. 2013.
  2. FAIT, Vuk, Oldřich COUFAL a Petr KRSIČKA. Změny přístupu k chirurgii axilly. In Book of Abstracts XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2012, s. 91. ISBN 978-80-86793-23-8. 2013.

  2012

  1. VRTĚLOVÁ, Pavlína, Petr KRSIČKA, Oldřich COUFAL a Vuk FAIT. Nežádoucí účinky axilárních operací – předběžné výsledky prospektivní studie. In Book of Abstracts 17. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA, Bratislava, SR, 17. a 18. máj 2012, č. 7. Sborník na CD. 2012. ISBN 978-80-89305-24-7. 2012.
  2. VRTĚLOVÁ, Pavlína, Oldřich COUFAL a Vuk FAIT. Nežádoucí účinky axilárních operací – předběžné výsledky prospektivní studie. In 17. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA, Bratislava, SR, 17. a 18. máj 2012, č. 7. Sborník na CD. 2012. ISBN 978-80-89305-24-7.
  3. KRSIČKA, Petr, Oldřich COUFAL a Vuk FAIT. Operace uzlin u karcinomů prsu – MOÚ 2011, přehled. In Book of Abstracts XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2012, s. 89. ISBN 978-80-86793-23-8. 2012.
  4. FAIT, Vuk, Petr KRSIČKA, Pavel FABIAN a Oldřich COUFAL. Pragmatický přístup k peroperačnímu hodnocení sentinelových uzlin u karcinomu prsu. In Book of Abstracts XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2012, s. 91. ISBN 978-80-86793-23-8. 2012.

  2011

  1. COUFAL, Oldřich, Vuk FAIT, Petr ČOUPEK, Lenka FORETOVÁ, Ludmila HYNKOVÁ, Petr HÝŽA, Vojtěch CHRENKO, Aranka KORVASOVÁ, Rudolf NENUTIL, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ a Monika SCHNEIDEROVÁ. Chirurgická léčba karcinomu prsu. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 416 s. ISBN 978-80-247-3641-9.
  2. COUFAL, Oldřich, Pavlína VRTĚLOVÁ, Lucie GABRIELOVÁ a Vuk FAIT. Chirurgická léčba karcinomu prsu v MOÚ – kam jsme se posunuli za posledních 10 let? In Edukační sborník: XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 80-81. ISBN 978-80-86793-17-7.
  3. VRTĚLOVÁ, Pavlína, Oldřich COUFAL, Tomáš PAVLÍK, Marek BAŽOUT a Vuk FAIT. Indikace biopsie sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ prsu. In Slovenská chirurgia, XI. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc., Bratislava, SR, 9. až 10. júna 2011, roč. 8, supl. Bratislava: Slovenská chirurgická spoločnosť, 2011. s. 19. ISSN 1336-5975.
  4. COUFAL, Oldřich, Vuk FAIT a Pavlína VRTĚLOVÁ. Kontroverzní otázky v chirurgické léčbě karcinomu prsu. In Edukační sborník: XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 89-91. ISBN 978-80-86793-17-7.
  5. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Vuk FAIT a Viera BAJČIOVÁ. Maligní melanom. In Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2011, 2011. s. 175-188, 13 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
  6. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
  7. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
  8. FAIT, Vuk, Oldřich COUFAL, Pavlína VRTĚLOVÁ a Vojtech CHRENKO. Primární disekce axily u karcinomu prsu. In Edukační sborník: XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 86-87. ISBN 978-80-86793-17-7.
  9. VRTĚLOVÁ, Pavlína, Oldřich COUFAL a Vuk FAIT. Spektrum chirurgických výkonů u nádorů prsu. In Edukační sborník: XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 82-83. ISBN 978-80-86793-17-7.
  10. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. VRTĚLOVÁ, Pavlína, Oldřich COUFAL a Vuk FAIT. Disekce axily u pacientek bez uzlinových metastáz - důvody a současné trendy v Masarykově onkologickém ústavu. In 15. Celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA, Bratislava. 2010.
  2. FAIT, Vuk, Oldřich COUFAL a J. GATĚK. Chirurgie karciomu prsu v České republice. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 89, č. 4, s. 229-230. ISSN 0035-9351.
  3. PETRÁKOVÁ, Katarína, Rudolf NENUTIL, Vuk FAIT a Ludmila HYNKOVÁ. Karcinom prsu. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 183-196. ISBN 978-80-7262-648-9.
  4. FIALA, L., Oldřich COUFAL, Vuk FAIT a Lenka FORETOVÁ. Karcinom prsu u mužů - naše zkušenosti. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 89, č. 10, s. 612-618. ISSN 0035-9351.
  5. FAIT, Vuk, Oldřich COUFAL, Pavlína VRTĚLOVÁ a Vojtěch CHRENKO. Karcinom v centrálním segmentu prsu. In In Edukační sborník: XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 45-47., 3 s. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  6. FAIT, Vuk, Oldřich COUFAL, P. VRTĚLOVÁ a V. CHRENKO. Karcinom v centrálním segmentu prsu. In Edukační sborník: XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  7. COUFAL, Oldřich, Vuk FAIT a Pavlína VRTĚLOVÁ. Možnosti eliminace příliš radikálních chirurgických zákroků na spádových mízních uzlinách u pacientek s mamárními kracinomy. In Edukační sborník: XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 49 - 51. ISBN 978-80-86793-15-3.
  8. COUFAL, Oldřich, Vuk FAIT, P. VRTĚLOVÁ, L. GABRIELOVÁ a P. FABIAN. Možnosti eliminace příliš radikálních chirurgických zákroků v axile u pacientek s mamárními karcinomy. In Edukační sborník: XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  9. VRTĚLOVÁ, P., Oldřich COUFAL a Vuk FAIT. Přesnost předoperačního stanovení velikosti invazivního mamárního karcinomu ultrasonografií a mamografií. In 14. mammologické sympozium, Praha. Vybrané otázky z onkologie, Galén. 2010. ISBN 978-80-7262-708-0.
  10. VRTĚLOVÁ, Pavlína, Oldřich COUFAL, Vuk FAIT a Vojtěch CHRENKO. Přesnost předoperačního stanovení velikosti invazivního mamárního karcinomu ultrasonografií a mamografií. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 89, č. 10, s. 599-603. ISSN 0035-9351.

  2009

  1. BAŽOUT, Marek, Oldřich COUFAL, Pavlína VRTĚLOVÁ, Lucie GABRIELOVÁ, Vuk FAIT a Vojtech CHRENKO. DCIS – chirurgické postupy a jejich význam pro diagnostiku invazivních mamárních karcinomů. In Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 342. ISBN 978-80-86793-12-2.
  2. VRTĚLOVÁ, Pavlína, Oldřich COUFAL, Tomáš PAVLÍK, Marek BAŽOUT a Vuk FAIT. Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii. Klinická onkologie. 2009, roč. 22, č. 6, s. 278-283, 5 s. ISSN 0862-495X.
  3. HANÁK, Libor, Jana SMEJKALOVÁ, Lucie ŠTRAJTOVÁ, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, R. NENUTIL, L. DUBSKÁ, Jana MUŽÍKOVÁ, Dana NOVOTNÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, R. PACASOVÁ, E. TESAŘOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Využití tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) u pacientů s metastazujícím melaninem – klinické sledování aplikace provního pacienta v ČR. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.

  2008

  1. COUFAL, Oldřich, Petr HÝŽA, Vuk FAIT, Pavlína VRTĚLOVÁ, Lucie GABRIELOVÁ a Vojtech CHRENKO. Onkoplastická chirurgie v léčbě karcinomu prsu. In 13. Celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA, Bratislava, SR, 24. - 25. máj 2008. 2008.
  2. VESELÝ, Jiří, Luboš DRAŽAN, Petr HÝŽA, I JUSTA, Z DVOŘÁK, Oldřich COUFAL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ a Zdeněk PAČOVSKÝ. Primární rekonstrukce prsu u pacientek s karcinomem prsu. In Edukační sborník, MOÚ, XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno, 2008. s. 260-261.
  3. FAIT, Vuk, Vojtech CHRENKO a Pavlína VRTĚLOVÁ. Sentinel node biopsy in breast cancer, experience in 1200 patients. In Abstracts: 1st Central European Congress of Surgery, Prague: April 23 - 26, 2008, European surgery, Acta chirurgica austriaca, vol. 40, suppl. 223/08. s. 12. 2008. ISSN 1682-8631.

  2007

  1. MICHÁLEK, Jaroslav, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, Jan ŽALOUDÍK a Roman HÁJEK. Detection and long-term in vivo monitoring of individual tumor-specific T cell clones in patients with metastatic melanoma. Journal of immunology. Bethesda: American association of immunologists, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 178-189, 11 s. ISSN 0022-1767.
  2. COUFAL, Oldřich, Vuk FAIT, Vendula FOLTINOVÁ, Pavlína VRTĚLOVÁ, Lucie GABRIELOVÁ a Vojtech CHRENKO. Chirurgická léčba karcinomu prsu v MOÚ. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha, 2007, roč. 86, č. 10, s. 540-7. ISSN 0035-9351.
  3. KAPLAN, Zdeněk, Martin ONDRÁK, Vuk FAIT, Jan SILÁK, Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF a Z. SÝKOROVÁ. Intravenózní portové systémy u onkologických pacientů Masarykova Onkologického Ústavu. Klinická Onkologie. Brno: ApS Brno, spol, s.r.o., 2007, roč. 20, 3/2007, s. 269-273. ISSN 1802-5307.
  4. HANÁK, Libor, Ludmila LAUEROVÁ, Eva MATĚJKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Ivona NĚMEČKOVÁ, Alena HOŠKOVÁ, Renata SEKANINOVÁ, Rudolf NENUTIL, Leoš KŘEN, Ivo KOCÁK, Vuk FAIT, Alexandra OLTOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Využití buněk vybraných typů nádorů při vývoji protinádorových imunoterapeutických přípravků v autologních a alogenních podmínkách. Brno, 2007. s. 380-382.
  5. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Ivo KOCÁK a Vuk FAIT. Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2007, roč. 20, č. 4, s. 298 - 301. ISSN 0862-495X.
  6. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Libor HANÁK, Ivo KOCÁK a Vuk FAIT. Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem. BRNO, ApS BRNO, spol. s r. o. , 2007,, no. 2007,, 2007. 4 s. vol. 2007, no 4. ISSN 0862-495X.

  2006

  1. HORÁK, Radovan, Silvie DUDOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Libor HANÁK, Vuk FAIT, Ivo KOCÁK, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem. In 30. Brněnské onkologické dny 2006 - Edukační sborník. Brno: Česká lékařská společnost, 2006. s. 303-306, 6 s. ISBN 80-86793-06-0.
  2. HORÁK, Radovan, Silvie DUDOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, L. HANÁK, Vuk FAIT, Ivo KOCÁK, Jan ŽALOUDÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem. In 30. Brněnské onkologické dny 2006 - Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2006. s. 303-306. ISBN 80-86793-06-0.

  2005

  1. BOUDNÝ, Vladimír, Ladislav DUŠEK, Lenka ADÁMKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Ivo KOCÁK a Vuk FAIT. Lack of STAT 1 phosphorylation at TYR 701 by IFNgamma correlates with disease outcome in melanoma patients. Neoplasma. 2005, roč. 52, č. 4, s. 330-337.

  2004

  1. COUFAL, Oldřich, Adam SVOBODNÍK, Jan ŽALOUDÍK, ŠEFR, Vuk FAIT, Ladislav DUŠEK a DOROCIAK. Faktory ovlivňující vyšetřování mízních uzlin v resekátech karcinomů kolon a rekta. Klinická onkologie. 2004, roč. 17, č. 3, s. 96-100.

  2001

  1. ULDRIJAN, Stjepan, Rudolf NENUTIL, Vuk FAIT, Vladimír KOTALA, Aleš REJTHAR a Bořivoj VOJTĚŠEK. Melanomové fragmenty a jejich krátkodobá kultivace jako nástroj pro sledování odezvy na cytotoxické látky s rozdílným mechanismem účinku. Klinická onkologie. 2001, roč. 14, č. 1, s. 25-30. ISSN 0862-495X.

  1998

  1. FAIT, Vuk, V. CHRENKO a Jan ŽALOUDÍK. Sentinelova lymfadenektomie u kožního maligního melanomu - krátkodobé výsledky a prognostický význam. Rozhledy v chirurgii. 1998, roč. 77, č. 10, s. 466-473. ISSN 0035-9351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 04:06