Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-210-8323-3.
 2. 2021

 3. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, K. SVOBODA, Vilém JURÁŇ, Jakub HUSTÝ, Evžen HOVORKA, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. Aneuryzmata zadní komunikující tepny - zhodnocení pacientů léčených ve FN Brno. In Výroční kongres české neurochirurgické společnosti 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 4. JELÍNEK, Matyáš, Michal JURAJDA a Kamil ĎURIŠ. Oxidative Stress in the Brain: Basic Concepts and Treatment Strategies in Stroke. Antioxidants. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 12, s. 1-12. ISSN 2076-3921. doi:10.3390/antiox10121886.
 5. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Evžen HOVORKA a Kamil ĎURIŠ. The efficacy of surgical treatment of cerebral arteriovenous malformations in a single academic institution: a case series. CROATIAN MEDICAL JOURNAL. ZAGREB: MEDICINSKA NAKLADA, 2021, roč. 62, č. 4, s. 353-359. ISSN 0353-9504. doi:10.3325/cmj.2021.62.353.
 6. 2020

 7. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Karel SVOBODA, Jakub HUSTÝ, Evžen HOVORKA, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Martin SMRČKA. Current Treatment of Anterior Communicating Artery Aneurysms: Single Center Study. Brain Sciences. ST ALBAN-ANLAGE: MDPI, 2020, roč. 10, č. 8, s. 1-11. ISSN 2076-3425. doi:10.3390/brainsci10080501.
 8. ĎURIŠ, Kamil a Michal JURAJDA. Evolutionary concept of inflammatory response and stroke. Journal of Neuroscience Research. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 98, č. 1, s. 98-104. ISSN 0360-4012. doi:10.1002/jnr.24392.
 9. JELÍNEK, Matyáš, Michal JURAJDA a Kamil ĎURIŠ. The Role of Oxidative Stress in Early Brain Injury after Subarachnoid Hemorrhage. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. London: HINDAWI LTD, 2020, roč. 2020, NOV 2020, s. 1-9. ISSN 1942-0900. doi:10.1155/2020/8877116.
 10. 2019

 11. ĎURIŠ, Kamil, Jolana LIPKOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Tereza MADARÁSZOVÁ a Michal JURAJDA. Early Inflammatory Response in the Brain and Anesthesia Recovery Time EvaluationAfter Experimental Subarachnoid Hemorrhage. TRANSLATIONAL STROKE RESEARCH. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 10, č. 3, s. 308-318. ISSN 1868-4483. doi:10.1007/s12975-018-0641-z.
 12. MÁCA, Karel, Kamil ĎURIŠ a Martin SMRČKA. Endoskopické operace výhřezu bederních meziobratlových plotének - první zkušenosti. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 5, s. 541-547. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019541.
 13. LIPKOVÁ, Jolana, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Michal JURAJDA, Tereza MADARÁSZOVÁ, Anna VAŠKŮ, Martin SMRČKA a Kamil ĎURIŠ. TNF alpha and microRNA-15b expression changes in experimental model of subarachnoid haemorrhage. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 1, s. 53-59. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201953.
 14. 2018

 15. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Early Dynamics of Interleukin-6 in Cerebrospinal Fluid after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery. New York: Thieme Medical Publ Inc, 2018, roč. 79, č. 2, s. 145-151. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0037-1604084.
 16. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8323-3.
 17. ĎURIŠ, Kamil, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Michal JURAJDA. The Role of Inflammatory Response in Stroke Associated Programmed Cell Death. CURRENT NEUROPHARMACOLOGY. SHARJAH: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2018, roč. 16, č. 9, s. 1365-1374. ISSN 1570-159X. doi:10.2174/1570159X16666180222155833.
 18. MUZIKÁŘOVÁ, Sabina, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Kamil ĎURIŠ a Martin SMRČKA. Vztah mezi epidemiologií a subjektivním vnímáním bolesti u pacientů se syndromem karpálního tunelu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 5, s. 570-575. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018570.
 19. 2017

 20. ĎURIŠ, Kamil, Jolana LIPKOVÁ a Michal JURAJDA. Cholinergic Anti-inflammatory Pathway and Stroke. Current Drug Delivery. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2017, roč. 14, č. 4, s. 449-457. ISSN 1567-2018. doi:10.2174/1567201814666170201150015.
 21. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Karel SVOBODA a Martin SMRČKA. Middle cerebral artery aneurysms with intracerebral hematoma-the impact of side and volume on final outcome. Acta neurochirurgica. WIEN: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 159, č. 3, s. 543-547. ISSN 0001-6268. doi:10.1007/s00701-016-3070-3.
 22. NAVRÁTIL, Ondřej, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ a Soňa KRYŠTOFOVÁ. Neurointenzivní péče o pacienty po SAK. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 23. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.
 24. LIPKOVÁ, Jolana a Kamil ĎURIŠ. The Role of microRNA in Ischemic and Hemorrhagic Stroke. Current Drug Delivery. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2017, roč. 14, č. 6, s. 816-831. ISSN 1567-2018. doi:10.2174/1567201813666160919142212.
 25. 2016

 26. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8323-3.
 27. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2016. ISBN 978-80-210-8323-3.
 28. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pa cientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 573-578. ISSN 1210-7859.
 29. 2015

 30. LIPKOVÁ, Jolana, Jiří PAŘENICA, Kamil ĎURIŠ, Katerina HELANOVA, Josef TOMANDL, Lenka KUBKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine. Milan: SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL, 2015, roč. 15, č. 3, s. 405-414. ISSN 1591-8890. doi:10.1007/s10238-014-0294-5.
 31. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 32. SMRČKA, Martin, Tereza MADARÁSZOVÁ, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení a její korelace výskytem opožděné mozkové ischemie. In Brněnské neurochirgické dny. 2015.
 33. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jolana LIPKOVÁ, Kamil ĎURIŠ, Martin SMRČKA, Michal JURAJDA a Anna VAŠKŮ. Early inflammatory response in rat brain after subarachnoid haemorrhage. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
 34. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Jolana LIPKOVÁ, Michal JURAJDA, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. Rozvoj časné zánětlivé reakce u experimentálního modelu subarachnoidálního krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 95-95. ISBN 978-80-87562-39-0.
 35. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVA, M. DASTYCH a Anna VAŠKŮ. The role of early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage. In 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. 2015.
 36. 2014

 37. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA a J LIPKOVÁ. Experimentální výzkum patofyziologie SAK s ohledem na rozvoj časné zánětlivé reakce. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 38. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Klinický pohled na patofyziologii subarachnoidálního krvácení s ohledem na rozvoj časné zánětlivé reakce. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 39. MRLIAN, A., Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem v detekci vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 3, s. 326-333. ISSN 1210-7859.
 40. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. The early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage-preliminary results. In EANS 2014 - 15th European Congress of Neurosurgery. 2014.
 41. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Michal KÝR a Martin SMRČKA. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 2, s. 196-201. ISSN 1210-7859.
 42. 2013

 43. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Vilém JURÁŇ. Correlation between Parameters of Brain Tissue Oxygen Monitoring and Transcranial Dopplermetry in Patients with Severe Subarachnoid Hemorrhage. In 15th International Conference on Intracranial Pressure & Brain Monitoring (ICP), 6-10 November 2013, Singapore. 2013.
 44. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN a Václav VYBÍRAL. Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem jeho korelace s TCD v detekci vazospasmů u pacientů po těžkém SAK. In 6. Brněnské neurochirurgické dny, 28.-29. listopadu, Velké Bílovice. 2013.
 45. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Andrej MRLIAN. Možnosti kontinuálního monitoringu ptiO2 a CBF a jejich korelace s TCD v detekci vazos pásmu u pacientů po těžkém SAK - závěrečná zpráva. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, 14.-16.10.2013, Brno. 2013.
 46. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ a Andrej MRLIAN. Multimodal Monitoring in Detection and Treatment of Cerebral Ischemia in Patients after Severe Subarachnoid Hemorrhage. In 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea. 2013.
 47. SVOBODA, K, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, Soňa KRYŠTOFOVÁ a George HANOUN. Neurointenzivní péče o pacienty po SAK. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 48. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Karel SVOBODA a Kamil ĎURIŠ. The Treatment Results of Patients after Aneurysmal Sah – the Comparison of the Groups under 70 and over 70 Years of Age. In 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea. 2013.
 49. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, V JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. Urgent surgery for ruptured aneurysms with intracerebral hematoma - outcome and surgical technique. In V Ukrainian congress of neurosurgeons. 2013.
 50. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a průtoku krve mozkem v detekci a léčbě mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Kuncův memoriál 2013 - abstrakta. 2013.
 51. 2012

 52. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Karel SVOBODA, Kamil ĎURIŠ a Lenka NEKULOVÁ. Chirurgická technika u pacientů s aneuryzmatem ACM a intracerebrálním hematomem, výsledky léčby. In 5. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2012. s. 15-15.
 53. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ a Vilém JURÁŇ. Komplikace péče o pacienta s těžkým poraněním mozku - možnosti multimodálního monitoringu. In IV. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství: Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - Program kongresu/Sborník abstrakt. 2012.
 54. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. MCA aneurysms with intracerebral hematoma - outcome and surgical technique. In Congress of Neurological Surgeons, Annual Meeting 2012. 2012.
 55. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ a Roman GÁL. Monitoring of tissue oxymetry and cerebral blood flow for the detection and the treatment of cerebral. In Congress of Neurological Surgeons, Annual Meeting 2012. 2012.
 56. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Karel SVOBODA, Ondřej NAVRÁTIL a Kamil ĎURIŠ. Výsledky léčby pacientů po SAK z aneuryzmatu - porovnání skupiny do 70 a nad 70 let. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 57. 2011

 58. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. Aneuryzmata ACM s intercerebrálním hematomem - výsledky léčby. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
 59. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Is monitoring of tissue oxymetry after SAH beneficial for good HH grade patients? In EANS 2011 - 14th European Congress of Neurosurgery. Řím: EANS, 2011. s. 763.
 60. 2010

 61. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Has monitoring of tissue oxymetry influenced our care for SAH patients? In Internationa Neurovascular and Skull Base Workshop. 2010.
 62. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ, Tomáš SVOBODA a Miloš DUBA. Monitoring ptiO2 a změny frakce kyslíku ve vdechované směsi u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 6, s. 694-700. ISSN 1210-7859.
 63. 2009

 64. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Pavel ŠEVČÍK, Roman GÁL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL a M. KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v detekci vyzospazmů u pacientů po SAK. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2009, roč. 20, č. 2, s. 102-106. ISSN 1214-2158.
 65. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Olga BAUDYŠOVÁ. Perioperative tissue oxymetry monitoring in aneurysm surgery in mild hypothermia. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.
 66. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a M. KÝR. Peroperační monitoring tkáňové oxymetrie a peroperační užití hypotermie v chirurgii mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 3, s. 245-249. ISSN 1210-7859.
 67. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Olga BAUDYŠOVÁ. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients after SAH. In XIV World Congress of Neurological Surgery - Scientific Program and Handouts. Rolling Meadows, USA: American Association of Neurological Surgeons, 2009. s. 2849-2849.
 68. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Ondřej NAVRÁTIL a Olga BAUDYŠOVÁ. Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.
 69. 2008

 70. ĎURIŠ, Kamil, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL a Michal KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v časné detekci mozkové ischemie u pacientů po SAK. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. Brno: Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, 2008. 2 s.
 71. MRLIAN, Andrej, Miloš DUBA, Martin SMRČKA, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Multimodální monitoring u intenzivně léčených pacientů po těžkém poranění mozku a netraumatickém subarachnoidálním krvácení. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2008. 1 s.
 72. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN a Vilém JURÁŇ. Perioperative tissue oxymetry monitoring in aneurysm surgery in mild hypothermia. In the Congress of Neurological Surgeons 2008 Annual Meeting. Orlando, USA: CNS University of Neurosurgery, 2008. 1 s.
 73. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients After SAH. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause a Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, č. 1, s. 9. ISSN 1608-1587.
 74. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA a Roman GÁL. Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients. In Contress of Neurological Surgeons 2008 Annual Meeting. Orlando, USA: CNS University of Neurosurgery, 2008. 1 s.
 75. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Využití tkáňové oxymetrie v neurointenzivní péči. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. 7 s. Určeno odborné veřejnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-589-5.
 76. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči o pacienty po SAK. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 71/104, Suppl., s. S58, 1 s. ISSN 1210-7859.
 77. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči o pacienty po SAK. In Neurovaskulární kongres, 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium, 8. neurosonologické dny. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice Ostrava, 2008. s. 38-39.
 78. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči u pacientů po SAK. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 79. 2007

 80. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Kamil ĎURIŠ. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v léčbě pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 51-52. ISBN 978-80-239-8990-8.
 81. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. Perioperative multimodal monitoring - first experiences. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, roč. 2007, I-CCXXVII, s. 157-157. ISSN 0001-6268.
 82. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysma. In 13th Interim Meeting, The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. 2007.
 83. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysms. In sborník abstrakt - 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya, Japan: World Federation of Neurosurgical Societies, 2007. s. 1002-1002.
 84. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ a Olga BAUDYŠOVÁ. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Sborník abstrakt - Konference mladých lékařů. Brno: FN U svaté Anny, Brno, 2007. s. 14-14.
 85. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK a Roman GÁL. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 40.
 86. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, John Valik KARLSSON a Michal KÝR. Změny hladin IgE protilátek v séru u těžkého poranění mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ČR, 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1210-7859.
 87. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, John Valik KARLSSON a Michal KÝR. Změny hladin IgE protilátek v séru u těžkého poranění mozku. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 259-265. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 01:35