Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro budoucí lékaře v praxi. In Konference k podpoře výuky českého jazyka ve Spolkové republice Německo. 2022.
 2. 2021

 3. REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro specifické účely z pohledu autora. In Výuka jazyků na lékařských fakultách II. 2021.
 4. REŠKOVÁ, Ivana a Martin PUNČOCHÁŘ. Testování řečových dovedností v předmětu Czech for foreigners na LF MU. In Týden CJV. 2021.
 5. 2020

 6. DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Ivana REŠKOVÁ a Libor ŠVANDA. Joys, Challenges and Opportunities – Roundtable for Teachers of Foreign Languages and Latin-Greek Terminology at Faculties of Medicine. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 10-11-12 September 2020, Brno, Czech Republic. 2020.
 7. REŠKOVÁ, Ivana. The multilingual educational website mluvtecesky.net as a tool for teaching language for specific purposes. Zeszyty Glottodydaktyczne, Cracow, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2020, Issue 10, č. 1, s. 25-30, 177 s. ISSN 2080-2358.
 8. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Základy ošetřovatelství pro zahraniční studenty všeobecného lékařství. Masarykova univerzita, 2020.
 9. 2019

 10. REŠKOVÁ, Ivana. Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách. 2019.
 11. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Čeština ve fyzioterapii. Masarykova univerzita, 2019.
 12. REŠKOVÁ, Ivana. Multilingual website mluvtecesky.net as a unique platfom for learning medical Czech. In Cracow Language Teaching Staff Week. 2019.
 13. REŠKOVÁ, Ivana. Poetika míst v osobní korespondenci Otokara Březiny. In Eva Vrabcová. OTOKAR BŘEZINA 2018. Materiály z mezinárodního symposia. Praha: Togga, 2019. s. 35-44. ISBN 978-80-7476-160-7.
 14. REŠKOVÁ, Ivana. Propojení všeobecného a odborného jazyka u zahraničních mediků. In Mezinárodní konference Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách. 2019.
 15. 2018

 16. REŠKOVÁ, Ivana a Petra WACHSMUTHOVÁ. Jazykový tandem na LF MU. In Týden CJV. 2018.
 17. REŠKOVÁ, Ivana. Poetika míst v korespondenci Otokara Březiny. In Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2018. 2018.
 18. REŠKOVÁ, Ivana. Tandemová výuka jako nástroj jazykové a interkulturní komunikace. In Mezinárodní konference Současné výzvy ve výuce a testování cizích jazyků včetně češtiny pro cizince. 2018.
 19. REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál mluvtecesky.net a jeho role ve výuce odborného jazyka pro cizince. In IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 2018.
 20. 2017

 21. REŠKOVÁ, Ivana. Prezentace zahraničních mediků na Mezinárodní studentské konferenci. 2017.
 22. REŠKOVÁ, Ivana. Získávání produktivních dovedností v odborném jazyce. In Mezinárodní konference Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích. 2017.
 23. 2016

 24. REŠKOVÁ, Ivana. Budování komunikační kompetence v jazyce pro specifické účely. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2016, roč. 2016-2017, č. 1, s. 101-107. ISSN 1804-9435.
 25. REŠKOVÁ, Ivana a Marta RYBIČKOVÁ. CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1. 1. vyd. Brno: Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC), 2016. 166 s. ISSN 1804-9435.
 26. REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro cizince na LF MU. In Celofakultní konference LF MU o výuce zahraničních studentů. 2016.
 27. REŠKOVÁ, Ivana. FRMU 2015: Interní propedeutika pro zahraniční mediky. In Prezentace úspěšných projektů 2015. 2016.
 28. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Interní propedeutika pro zahraniční mediky. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2016.
 29. REŠKOVÁ, Ivana a Martina JEŽKOVÁ. Oceněný Multilaterální projekt/Přenos inovací: Masarykova univerzita: CZkey – Online platform for learning Medical Czech. In Pečeť kvality 2013. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2016. s. 26-29. ISBN 978-80-88153-25-2.
 30. REŠKOVÁ, Ivana. Vytvoření studijní e-opory Čeština pro akademické účely. 2016.
 31. 2015

 32. REŠKOVÁ, Ivana. Foreign Medical Students’ Presentations in Czech at the Faculty of Medicine. 2015.
 33. REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Anshu JHA a Stuart Andrew HOPKINSON. How to take a patient's history. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2015. 10 s.
 34. REŠKOVÁ, Ivana a Irena WERNEROVÁ. How to take a patient's history-Čeština hrou. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 5-7, 28 s. Informační bulletin LF Naše fakulta. ISSN 1805-0131.
 35. REŠKOVÁ, Ivana. Jazyk pro specifické účely v klinické medicíně. In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices, 2015. 2015.
 36. REŠKOVÁ, Ivana, Martina JEŽKOVÁ, Marta RYBIČKOVÁ a Pavel ŠINDELÁŘ. Klíč k češtině jako cizímu jazyku. 2015.
 37. REŠKOVÁ, Ivana. Obsah webového portálu mluvte.cesky.net. In Klíč k češtině jako cizímu jazyku. Brno. 2015.
 38. REŠKOVÁ, Ivana. Online platform for Learning Medical Czech (poster). In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices, 2015. 2015.
 39. REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER a Emanuel CARVALHEIRO MARQUES. Presentations competition in Czech language for foreign medical students. 2015.
 40. REŠKOVÁ, Ivana. Úspěch zahraničních studentů v Praze. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 24-27. ISSN 1805-0131.
 41. 2014

 42. REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Intermediate Czech): Workbook. 3. vydání. Brno: Ivana Rešková, 2014. ISBN 978-80-239-6576-6.
 43. REŠKOVÁ, Ivana a Marek BLAHUŠ. Mluvtecesky.net: On-line portál pro výuku (nejen) lékařské češtiny. In POULOVÁ, P. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-481-6.
 44. REŠKOVÁ, Ivana. Odborné prezentace v češtině na LF MU. 2014.
 45. REŠKOVÁ, Ivana. Projekt CZKey: On-line portál pro výuku (nejen lékařské) češtiny. In Praha, 45. setkání AUČCJ: IT a vizuální materiál ve výuce. 2014.
 46. REŠKOVÁ, Ivana a Michael JANULA. Specifika lékařské češtiny pro cizince na MU v Brně. In CJBB158 Čeština jako cizí jazyk II. ÚČJ FF MU. 2014.
 47. REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál na výuku lékařské češtiny v mezinárodním projektu CZKey. In Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR. 1.LF UK. 2014.
 48. REŠKOVÁ, Ivana. Zahraniční medici opět soutěžili v češtině na Karlově univerzitě! Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 21-22, 29 s. ISSN 1805-0131.
 49. 2013

 50. REŠKOVÁ, Ivana. Mimořádný úspěch zahraničních mediků v mezinárodní soutěži. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 26-27, 32 s. ISSN 1805-0131.
 51. REŠKOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti jako součást komunikační kompetence nerodilých uživatelů češtiny. In Mezinárodní seminář Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků. ÚJOP UK Poděbrady. 2013.
 52. REŠKOVÁ, Ivana. Specifika lékařské češtiny pro cizince na Masarykově univerzitě v Brně. In Mezinárodní konference Čeština doma i ve světě (Výuka češtiny v jednotlivých jazykových areálech v posledním desetiletí). Praha, AUČCJ. 2013.
 53. 2012

 54. REŠKOVÁ, Ivana. Aspects of communication between the foreign medical student and the Czech patient. In Perception and reality in language education. 19th Annual Conference ICC. Západočeská univerzita v Plzni. 2012.
 55. REŠKOVÁ, Ivana. Čeština jako cizí jazyk na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Kaščáková Eva, Mihoková Kristína. FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 141-148. ISBN 978-80-553-0982-8.
 56. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Je dosažení/překročení Prahové úrovně ve výuce lékařské češtiny reálné? In Mezinárodní seminář Výuka a testování cizích jazyků v kontextu SERR. ÚJOP UK Poděbrady. 2012.
 57. 2011

 58. REŠKOVÁ, Ivana. Zeyerovy dopisy jako text a metatext. In Mezinárodní konference Jazyk, literatura a region. KB PdF UJEP Ústí nad Labem. 2011.
 59. 2010

 60. REŠKOVÁ, Ivana. Testování úrovně A1 na Lékařské fakultě MU. In Čeština je cizí jazyk 2010 (Úroveň A1 podle SERR). PF ZČU Plzeň. 2010.
 61. REŠKOVÁ, Ivana. Výuka a testování lékařské češtiny na LF MU. In Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). 1. vydání. Poděbrady: ÚJOP UK, 2010.
 62. 2009

 63. REŠKOVÁ, Ivana, Marta RYBIČKOVÁ a Magdalena PINTAROVÁ. Integrace a komunikativní jazykové kompetence (aneb Dva kurzy na MU). In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 4 s. ISBN 978-80-87238-02-8.
 64. REŠKOVÁ, Ivana. Julius Zeyer v korespondenci s Josefou Náprstkovou. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host a Masarykova univerzita, 2009. s. 360-371. ISBN 978-80-7294-346-3.
 65. 2008

 66. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Chceme si porozumět a domluvit se (Manuál 2A). 1, vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 431 s. ISBN 978-80-210-4562-0.
 67. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Chceme si porozumět a domluvit se (Výuka češtiny pro žadatele o mezinárodní ochranu). In 21. setkání AUČCJ Praha. 2008.
 68. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Připravujeme se na novou práci (Manuál 3). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 83 s. ISBN 978-80-210-4579-8.
 69. 2007

 70. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Administrativa (Profesní čeština). 1. vydání. SOZE, 2007. 123 s.
 71. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Elementary Czech). Nové opravené vydání. PhDr. Ivana Rešková, 2007. 262 s. ISBN 80-239-6575-1.
 72. 2006

 73. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Intermediate Czech). 2.dotisk 2.vydání. PhDr. Ivana Rešková, 2006. 196 s. ISBN 80-902180-9-1.
 74. 2003

 75. REŠKOVÁ, Ivana. Při vší bolesti je vzpomínka na vás tou největší radostí (Zdenka Braunerová a Julius Zeyer). Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2003, Svazek 21, s. 131-146.
 76. 2001

 77. REŠKOVÁ, Ivana. Svět jde pravou cestou a já se mýlím (Z neznámých dopisů Julia Zeyera). Lidové noviny. Praha, 2001, 1.2.2001, s. 8.
 78. REŠKOVÁ, Ivana. Vztahy Julia Zeyera k rodině Braunerových (Z archivu PNP). Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2001, č. 8, s. 14-15. ISSN 0862-657X.
 79. 1998

 80. REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Elementary Czech): Workbook. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1998. 111 s. ISBN 80-246-0574-0.
 81. 1994

 82. REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Come and Learn Czech. 1. vydání. Praha, 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2022 07:57