Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. VOLKOVÁ, Anežka, Lenka LACINOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Pavla DUŠKOVÁ. Čeho se dnes mladí lidé bojí? Volně generované výpovědi o strachu vs. sebeposuzovací škála. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 60, č. 2, s. 197-210. ISSN 0009-062X.
 2. LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, 2016, roč. 204, č. 12, s. 925-630, 6 s. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573.
 3. MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge, 2016. s. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8.
 4. LACINOVÁ, Lenka, Tomotaka UMEMURA, Ondřej BOUŠA, Jan ŠIRŮČEK a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Partnerské vztahy a vynořující se dospělost: Na zkoušku, či naostro? In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 59-72. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1.
 5. 2015

 6. VALKOVSKÁ, Petra a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Autobiografická čichová paměť. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, č. 5, s. 406-418. ISSN 0009-062X.
 7. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka, Václav VYBÍHAL, Petra VALKOVSKÁ a Ondřej BOUŠA. Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015.
 8. 2014

 9. LACINOVÁ, Lenka a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi. Karolinum, 2014, roč. 49, 1-2, s. 99-109. ISSN 1803-8670.
 10. JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Concepts of Autonomy in Emerging Adulthood and Their Perception by Czech Emerging Adults. In Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota. Functioning of Young Adults in a Changing World. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. s. 51-66. ISBN 978-83-64275-49-4.
 11. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka, Ondřej BOUŠA, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Představy o partnerství v období vynořující se dospělosti. In Psychologické dny 2014, Olomouc. 2014.
 12. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Marek SOVA, George HANOUN, Martin SMRČKA a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 1, s. 43-46. ISSN 1213-1814.
 13. 2013

 14. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Development of fear from middle adolescence to young adulthood. In ECDP, Lausanne. 2013.
 15. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Hana KYJONKOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martin JELÍNEK. Fears in Czech Adolescents: A Longitudinal Study. The journal of early adolescence. London: Sage Publications, 2013, Vol. 33, N. 8, s. 1071 - 1089. ISSN 0272-4316. doi:10.1177/0272431613485820.
 16. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Interparental conflict appraisal and general fearfulness in middle adolescence. Vulnerable Children and Youth Studies: An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care. 2013, roč. 8, č. 1, s. 29-36. ISSN 1745-0136. doi:10.1080/17450128.2012.726383.
 17. VEJROSTOVÁ, Alice a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Souvislost mezi citovou vazbou a rozvojem symptomů posttraumatické stresové poruchy u sourozenců dětí s onkologickým onemocněním. FSS MU, Brno: Psychologická diagnostika: Výzkum, prevence a poradenství, 2013.
 18. 2012

 19. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, M. BEDNAŘÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Petra ALEXOVÁ a Naděžda LASOTOVÁ. Diagnostika deficitů vizuální pozornosti u pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 20. MITÁŠOVÁ, Adéla, Ladislav MITÁŠ, Igor URBÁNEK, Luděk RYBA, Ivo HANKE, M. RUBER, Radka MICHALČÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 574-580. ISSN 1210-7859.
 21. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Konflikty mezi rodiči a strachy v období adolescence. In Tyrlík, M. (Ed.). Zátěž v adolescenci. Brno: MUNI Press, 2012. s. 37-56. ISBN 978-80-210-6042-5.
 22. MITÁŠOVÁ, Adéla, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra BALABÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a E. Wesley ELY. Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012, roč. 40, č. 2, s. 484-490. ISSN 0090-3493. doi:10.1097/CCM.0b013e318232da12.
 23. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy na prahu dospělosti. Olomouc: Psychologické dny 2012, 2012.
 24. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579.
 25. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2012, roč. 26, 7-8, s. 962-971. ISSN 0269-9052. doi:10.3109/02699052.2012.660510.
 26. 2011

 27. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. A predictive statistical model for post-stroke delirium. In Journal of Neurology. 2011. ISSN 0340-5354.
 28. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra BALABÁNOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti: Validizace metody – zohlednění faktoru věku. In Psychiatrie. 2011. ISSN 1211-7579.
 29. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Štěpán KONEČNÝ. Love and sex. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 33 - 42. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4.
 30. KONTROVÁ, Ivana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Petra PRAKSOVÁ a Magdaléna HLADÍKOVÁ. Neuropsychological testing and „voxel-based“ diffusion tensor analyse sof patients with initial stages of multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
 31. KONTROVÁ, Ivana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Petra PRAKSOVÁ. Neuropsychologický profil a „voxel –based“ diffusion tensor analýza pacientů s iniciálními stadii roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 32. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Post-stroke delirium assessment and epidemiology, European Journal of Neurology, 18, suppl. 2, s. 424-424. USA, 2011. 1 s. ISSN 1351-5101.
 33. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. Prediktivní model rozvoje deliria po akutní cévní mozkové příhodě. In III. Neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny. 2011.
 34. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Petra ALEXOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 35. BEDNAŘÍK, Josef, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ a Petra ALEXOVÁ. Prediktivní statistický model rozvoje deliria po cévní mozkové příhodě. In VI. Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. 2011.
 36. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martina SCHLESINGEROVÁ. Strach ze smrti v kontextu citové vazby v období dospívání. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2011, roč. 8, č. 2, s. 107 - 120. ISSN 1214-813X.
 37. VYBÍHAL, Václav, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Marek SOVA a George HANOUN. The Addenbrooke’s Cognitive Examination in the evaluation of the cognitive impairment in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. In Hydrocephalus 2011 - Abstracts. Kodaň, 2011. s. 31.
 38. JEŽEK, Stanislav, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Ondřej BOUŠA. The development of negative emotions. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 113 - 135. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4.
 39. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Adéla MITÁŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra ALEXOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a EW ELY. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit" (CAM-ICUcz), incidence a prognóza deliria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 40. 2010

 41. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. První lásky aneb vývoj reprezentace pojmu "chodit s někým" během dospívání: pilotní studie. Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2010, roč. 59, 12/2010, s. 19-26, 7 s. ISSN 1214-7230.
 42. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Petra ŠÁLYOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ a Lucie ŠRÁMKOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 106, s. 258-266. ISSN 1210-7859.
 43. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martina KOTKOVÁ. Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2010, roč. 4, č. 1, s. 16-29. ISSN 1802-8853.
 44. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Zkouška vizuální pozornosti – příspěvek k validizaci metody (pilotní studie). 2010. ISSN 1211-7579.
 45. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Radka MICHALČÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, A KOHELOVÁ, Alena VELECKÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zkouška vizuální pozornosti (ZVP): nonverbální test u pacientů s afázií. In Psychiatrie. 2010. ISSN 1211-7579.
 46. 2009

 47. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ a Martin JELÍNEK. Fears in Adolescence. Psihologijske teme. 2009, roč. 18, č. 1, s. 21-36. ISSN 1332-0742.
 48. KONTROVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, Z BRYCHTOVÁ a Radka MICHALČÁKOVÁ. Chronická eozinofilní leukémie manifestující se encefalopatií a MR obrazem napodobujícím roztroušenou sklerózu - kasuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 22. ISSN 1210-7859.
 49. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Ovládají Češi pět jazyků lásky? Od bestselleru k výzkumu. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2009, roč. 15, č. 5, s. 21-23. ISSN 1212-9607.
 50. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Metod for the Intensive Care Unit (CAM-UCUcz) - screeningového testu pro detekci deliria v intenzivní péči. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S97, 1 s. ISSN 1210-7859.
 51. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2009, LIII, č. 1, s. 70-85. ISSN 0009-062X.
 52. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Vyjadřování lásky v intimních vztazích: Příspěvek ke zkoumání užívání strategií vztahové údržby v partnerství a manželství. Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2009, roč. 3, 3-4, s. 224-234. ISSN 1802-3983.
 53. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Vývojové krize a vývojové úkoly. In Psychologická encyklopedie: Aplikovaná psychologie B. Baštecká (Ed.). Praha: Portál, s. r. o., 2009. s. 438-441, 3 s. Psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0.
 54. 2008

 55. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav MITÁŠ. Delirium u pacientů s akutním iktem a u pacientů po operačním zákroku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/1001 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 60-60. ISSN 1210-7859.
 56. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 57. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Early Romantic Relationships. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 19-24. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 58. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Lenka LACINOVÁ. Fears of 15-Year-Old Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65-70. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 59. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Interparental Conflict as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 131-138. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 60. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů. E-psychologie. 2008, roč. 2, č. 3, s. 16 - 29. ISSN 1802-8853.
 61. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy dětí. Praha: katedra pediatrie IPVZ, 2008.
 62. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Radka MICHALČÁKOVÁ. The Psychological Branch of the ELSPAC Study: A Survey of 15-Year-Old Respondents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 7-11. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 63. 2007

 64. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence. Brno: Barrister & Principal, 2007. 149 s. edice psychologie. ISBN 978-80-87029-15-2.
 65. 2006

 66. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 55 - 68. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 67. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence: deskripce a analýza souvislostí. Brno: FSS MU, 2006. 163 s.
 68. 2005

 69. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Personality and Fears of Thirteen-Year-Olds. In Book of Abstracts (CD version). 2005.
 70. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantic Relationship in Early Adolescence: Experiences & Conceptions of 13-Year Olds. In Book of Abstracts (CD version). 2005.
 71. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strach v období rané adolescence: srovnání strachů dětí ve věku 11 a 13 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a pat, 2005, roč. 40, č. 3, s. 213-227, 13 s. ISSN 0555-5574.
 72. 2004

 73. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Dítě a jeho rodina. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 151-159. Psychologie. ISBN 8086598845.
 74. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Eleven-year-old Children and Psychological Counselling. Ghent; Belgie, 2004.
 75. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Family Time - Life in the Czech families as perceived by the eleven-year olds. Ghent, Belgie, 2004.
 76. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Jedenáctileté děti a psychologické poradenství. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 258-268, 10 s. Psychologie. ISBN 8086598845.
 77. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Strach jedenáctiletých dětí. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 113-126. edice psychologie. ISBN 8086598845.
 78. 2003

 79. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan VANČURA. Čas pro rodinu. Psychologické dny, Trenčín. 2003.
 80. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. Dítě a jeho rodina (rodina očima jedenáctiletého dítěte). Novinky v ped.a šk.psychologii, Zlín, 2003.
 81. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Martin JELÍNEK. Dítě v 11 letech a výběr povolání. Psychologické dny. Trenčín, 2003.
 82. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Childrens' fear - an introduction to "Cake of fear" technique /Dětské strachy - úvod do metody "Koláč strachu"/. Milano, Italy. 11th European Conf.on Develop.Psychology, 2003.
 83. LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2003, roč. 38, č. 1, s. 40-45. ISSN 0555-5574.
 84. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Stanislav JEŽEK. Sourozenecká konstelace a úroveň dosaženého vzdělání. Psychologické dny. Trenčín, 2003.
 85. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Strach u jedenáctiletých dětí. Zlín. Novinky v ped. a šk.psychologii, 2003.
 86. ŠIRŮČEK, Jan, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Ivana POLEDŇOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. THE ELSPAC STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. 8thEuropeanCongress of Psychology,Vienna, 2003.
 87. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Zpráva o brněnském longitudinálním výzkumu dětí ELSPAC. Praha: Portál s.r.o., 2003. Psychologie dnes; sv. 9. ISBN 1211-5886.
 88. 2002

 89. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Eva PAVLÍKOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Čeho se bojí jedenáctileté děti? In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 384 - 389. ISBN 80-86174-05-0.
 90. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Čeho se bojí jedenáctileté děti? Psychologické dny, Olomouc. 2002.
 91. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Petr KVĚTON. Inteligence dětí a forma rané hospitalizace jako možný faktor jejího ovlivnění. In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal, 2002. s. 75-97. edice psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
 92. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (běžný den v rodině očima dítěte, víra v rodině). In Psychologické dny 2001 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 378 - 383. ISBN 80-86174-05-0.
 93. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (projekt ELSPAC). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 367 - 371. ISBN 80-86174-05-0.
 94. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (projekt ELSPAC, 2. vlna individuálního psychologického šetření: metody a dosavadní průběh). 2002.
 95. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (rodina a víra). Psychologické dny, Olomouc. 2002.
 96. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 372 - 377. ISBN 80-86174-05-0.
 97. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). konference Psychologické dny. 2002.
 98. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Martin JELÍNEK. Sourozenecká konstelace a osobnost. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 174-187. ISBN 80-86598-36-5.
 99. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Životní spokojenost matek jedenáctiletých dětí. In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 390 - 393. ISBN 80-86174-05-0.
 100. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Životní spokojenost matek jedenáctiletých dětí. Psychologické dny, Olomouc. 2002.
 101. 2001

 102. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Petr KVĚTON. Proč tu mám být sám? Pschologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 5, s. 21-22. ISSN 1211-5886.
 103. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Martin JELÍNEK. Sourozenecké konstelace a jejich úloha ve formování sociálních vztahů dětí středního školního věku (poster). konference "Psychologické dny", 2001.
 104. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Sourozenecké konstelace a jejich vliv na formování sociálních vztahů dětí středního školního věku (diplomová práce). Brno: FF MU, 2001. 100 s.
 105. 2000

 106. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Michaela ŠAFÁŘOVÁ a Jarmila VOLNÁ. Supervizní setkání s frekventanty kurzů Kooperativní výchova I,II. FSS MU Brno, 2000.
 107. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Radka MICHALČÁKOVÁ. Základní předpoklady individuální psychologie a jejich aplikace v pedagogicko-psychologické praxi. Olomouc: Psychologické dny, Olomouc, 2000.
 108. 1999

 109. VOLNÁ, Jarmila, Radka MICHALČÁKOVÁ a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Kooperativní výchova I,II. FSS MU, 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 9. 2021 12:46