Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Martina PETRÁŠOVÁ, Sabina FLAŠAROVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Pavla HANZLÍKOVÁ. Multidisciplinární přístup ke kognitivnímu deficitu u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. roč. 24, č. 6, s. 449-452, 14 s. ISSN 1213-1814. 2023.

  2022

  1. KEC, David, Aneta RAJDOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Jana BELOBRADKOVA, Jindrich OLSOVSKY, Pavel WEBER, Gabriel HAJAS, Michaela KAISEROVA, Radim MAZANEC, Veronika POTOCKOVA, Edvard EHLER, Martin FORGAC, Frank BIRKLEIN, Nurcan UCEYLER, Claudia SOMMER, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Risk factors for depression and anxiety in painful and painless diabetic polyneuropathy: A multicentre observational cross-sectional study. European Journal of Pain. Hoboken: Wiley, roč. 26, č. 2, s. 370-389. ISSN 1090-3801. doi:10.1002/ejp.1865. 2022.

  2017

  1. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK, Eva BERANOVÁ, Ondřej BOUŠA, Martina ČAVNICKÁ, Jiří DALAJKA, Štěpán KONEČNÝ, Vladimír MARČEK, Jan MAREŠ, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Aleš NEUSAR, Ivana POLEDŇÁKOVÁ, Michaela SOKOLIOVÁ, Zuzana SÝKOROVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Jan ŠEREK, Jan ŠIRŮČEK, Mojmír TYRLÍK a Jan VANČURA. Adolescent psychosocial development in Brno. An ELSPAC Study 2005-2011. Ježek, S. - Lacinová, L. - Macek, P. (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 153 s. ISBN 978-80-210-8705-7. 2017.

  2016

  1. VOLKOVÁ, Anežka, Lenka LACINOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Pavla DUŠKOVÁ. Čeho se dnes mladí lidé bojí? Volně generované výpovědi o strachu vs. sebeposuzovací škála. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, roč. 60, č. 2, s. 197-210. ISSN 0009-062X. 2016.
  2. LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, roč. 204, č. 12, s. 925-630, 6 s. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573. 2016.
  3. MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge. s. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8. 2016.
  4. LACINOVÁ, Lenka, Tomotaka UMEMURA, Ondřej BOUŠA, Jan ŠIRŮČEK a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Partnerské vztahy a vynořující se dospělost: Na zkoušku, či naostro? In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press. s. 59-72. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1. 2016.

  2015

  1. VALKOVSKÁ, Petra a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Autobiografická čichová paměť. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, roč. 59, č. 5, s. 406-418. ISSN 0009-062X. 2015.
  2. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka, Václav VYBÍHAL, Petra VALKOVSKÁ a Ondřej BOUŠA. Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015.

  2014

  1. LACINOVÁ, Lenka a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi. Karolinum, roč. 49, 1-2, s. 99-109. ISSN 1803-8670. 2014.
  2. JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Concepts of Autonomy in Emerging Adulthood and Their Perception by Czech Emerging Adults. In Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota. Functioning of Young Adults in a Changing World. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. s. 51-66. ISBN 978-83-64275-49-4. 2014.
  3. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka, Ondřej BOUŠA, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Představy o partnerství v období vynořující se dospělosti. In Psychologické dny 2014, Olomouc. 2014.
  4. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Marek SOVA, George HANOUN, Martin SMRČKA a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 15, č. 1, s. 43-46. ISSN 1213-1814. 2014.

  2013

  1. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Development of fear from middle adolescence to young adulthood. In ECDP, Lausanne. 2013.
  2. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Hana KYJONKOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martin JELÍNEK. Fears in Czech Adolescents: A Longitudinal Study. The journal of early adolescence. London: Sage Publications, Vol. 33, N. 8, s. 1071 - 1089. ISSN 0272-4316. doi:10.1177/0272431613485820. 2013.
  3. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Interparental conflict appraisal and general fearfulness in middle adolescence. Vulnerable Children and Youth Studies: An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care. roč. 8, č. 1, s. 29-36. ISSN 1745-0136. doi:10.1080/17450128.2012.726383. 2013.
  4. VEJROSTOVÁ, Alice a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Souvislost mezi citovou vazbou a rozvojem symptomů posttraumatické stresové poruchy u sourozenců dětí s onkologickým onemocněním. FSS MU, Brno: Psychologická diagnostika: Výzkum, prevence a poradenství, 2013.

  2012

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, M. BEDNAŘÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Petra ALEXOVÁ a Naděžda LASOTOVÁ. Diagnostika deficitů vizuální pozornosti u pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. 2012.
  2. MITÁŠOVÁ, Adéla, Ladislav MITÁŠ, Igor URBÁNEK, Luděk RYBA, Ivo HANKE, M. RUBER, Radka MICHALČÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 75, č. 5, s. 574-580. ISSN 1210-7859. 2012.
  3. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Konflikty mezi rodiči a strachy v období adolescence. In Tyrlík, M. (Ed.). Zátěž v adolescenci. Brno: MUNI Press. s. 37-56. ISBN 978-80-210-6042-5. 2012.
  4. MITÁŠOVÁ, Adéla, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra BALABÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a E. Wesley ELY. Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, roč. 40, č. 2, s. 484-490. ISSN 0090-3493. doi:10.1097/CCM.0b013e318232da12. 2012.
  5. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy na prahu dospělosti. Olomouc: Psychologické dny 2012, 2012.
  6. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. ISSN 1211-7579. 2012.
  7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury. London: Taylor & Francis, roč. 26, 7-8, s. 962-971. ISSN 0269-9052. doi:10.3109/02699052.2012.660510. 2012.

  2011

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. A predictive statistical model for post-stroke delirium. In Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. 2011.
  2. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra BALABÁNOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti: Validizace metody – zohlednění faktoru věku. In Psychiatrie. ISSN 1211-7579. 2011.
  3. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Štěpán KONEČNÝ. Love and sex. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University. s. 33 - 42. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4. 2011.
  4. KONTROVÁ, Ivana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Petra PRAKSOVÁ a Magdaléna HLADÍKOVÁ. Neuropsychological testing and „voxel-based“ diffusion tensor analyse sof patients with initial stages of multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. ISSN 1352-4585. 2011.
  5. KONTROVÁ, Ivana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Petra PRAKSOVÁ. Neuropsychologický profil a „voxel –based“ diffusion tensor analýza pacientů s iniciálními stadii roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. 2011.
  6. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Post-stroke delirium assessment and epidemiology, European Journal of Neurology, 18, suppl. 2, s. 424-424. USA. 1 s. ISSN 1351-5101. 2011.
  7. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. Prediktivní model rozvoje deliria po akutní cévní mozkové příhodě. In III. Neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny. 2011.
  8. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Petra ALEXOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. 2011.
  9. BEDNAŘÍK, Josef, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ a Petra ALEXOVÁ. Prediktivní statistický model rozvoje deliria po cévní mozkové příhodě. In VI. Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. 2011.
  10. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martina SCHLESINGEROVÁ. Strach ze smrti v kontextu citové vazby v období dospívání. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, roč. 8, č. 2, s. 107 - 120. ISSN 1214-813X. 2011.
  11. VYBÍHAL, Václav, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Marek SOVA a George HANOUN. The Addenbrooke’s Cognitive Examination in the evaluation of the cognitive impairment in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. In Hydrocephalus 2011 - Abstracts. Kodaň. s. 31. 2011.
  12. JEŽEK, Stanislav, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Zuzana MASOPUSTOVÁ a Ondřej BOUŠA. The development of negative emotions. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University. s. 113 - 135. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4. 2011.
  13. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Adéla MITÁŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra ALEXOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a EW ELY. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit" (CAM-ICUcz), incidence a prognóza deliria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. 2011.

  2010

  1. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. První lásky aneb vývoj reprezentace pojmu "chodit s někým" během dospívání: pilotní studie. Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, roč. 59, 12/2010, s. 19-26, 7 s. ISSN 1214-7230. 2010.
  2. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Petra ŠÁLYOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ a Lucie ŠRÁMKOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 73, č. 106, s. 258-266. ISSN 1210-7859. 2010.
  3. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martina KOTKOVÁ. Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, roč. 4, č. 1, s. 16-29. ISSN 1802-8853. 2010.
  4. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Zkouška vizuální pozornosti – příspěvek k validizaci metody (pilotní studie). ISSN 1211-7579. 2010.
  5. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Radka MICHALČÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, A KOHELOVÁ, Alena VELECKÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zkouška vizuální pozornosti (ZVP): nonverbální test u pacientů s afázií. In Psychiatrie. ISSN 1211-7579. 2010.

  2009

  1. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ a Martin JELÍNEK. Fears in Adolescence. Psihologijske teme. roč. 18, č. 1, s. 21-36. ISSN 1332-0742. 2009.
  2. KONTROVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, Z BRYCHTOVÁ a Radka MICHALČÁKOVÁ. Chronická eozinofilní leukémie manifestující se encefalopatií a MR obrazem napodobujícím roztroušenou sklerózu - kasuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. s. 22. ISSN 1210-7859. 2009.
  3. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Ovládají Češi pět jazyků lásky? Od bestselleru k výzkumu. Psychologie dnes. Praha: Portál, roč. 15, č. 5, s. 21-23. ISSN 1212-9607. 2009.
  4. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Metod for the Intensive Care Unit (CAM-UCUcz) - screeningového testu pro detekci deliria v intenzivní péči. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. s. S97, 1 s. ISSN 1210-7859. 2009.
  5. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie. Praha: AV ČR, LIII, č. 1, s. 70-85. ISSN 0009-062X. 2009.
  6. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Vyjadřování lásky v intimních vztazích: Příspěvek ke zkoumání užívání strategií vztahové údržby v partnerství a manželství. Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, roč. 3, 3-4, s. 224-234. ISSN 1802-3983. 2009.
  7. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Vývojové krize a vývojové úkoly. In Psychologická encyklopedie: Aplikovaná psychologie B. Baštecká (Ed.). Praha: Portál, s. r. o. s. 438-441, 3 s. Psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0. 2009.

  2008

  1. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav MITÁŠ. Delirium u pacientů s akutním iktem a u pacientů po operačním zákroku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/1001 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. s. 60-60. ISSN 1210-7859. 2008.
  2. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Radka MICHALČÁKOVÁ, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita. s. 71-76. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6. 2008.
  3. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Early Romantic Relationships. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita. s. 19-24. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6. 2008.
  4. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Lenka LACINOVÁ. Fears of 15-Year-Old Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita. s. 65-70. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6. 2008.
  5. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Interparental Conflict as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita. s. 131-138. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6. 2008.
  6. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů. E-psychologie. roč. 2, č. 3, s. 16 - 29. ISSN 1802-8853. 2008.
  7. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy dětí. Praha: katedra pediatrie IPVZ, 2008.
  8. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Radka MICHALČÁKOVÁ. The Psychological Branch of the ELSPAC Study: A Survey of 15-Year-Old Respondents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita. s. 7-11. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6. 2008.

  2007

  1. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence. Brno: Barrister & Principal. 149 s. edice psychologie. ISBN 978-80-87029-15-2. 2007.

  2006

  1. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal. s. 55 - 68. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1. 2006.
  2. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence: deskripce a analýza souvislostí. Brno: FSS MU. 163 s. 2006.

  2005

  1. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Personality and Fears of Thirteen-Year-Olds. In Book of Abstracts (CD version). 2005.
  2. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantic Relationship in Early Adolescence: Experiences & Conceptions of 13-Year Olds. In Book of Abstracts (CD version). 2005.
  3. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strach v období rané adolescence: srovnání strachů dětí ve věku 11 a 13 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a pat, roč. 40, č. 3, s. 213-227, 13 s. ISSN 0555-5574. 2005.

  2004

  1. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Dítě a jeho rodina. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal. s. 151-159. Psychologie. ISBN 8086598845. 2004.
  2. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Eleven-year-old Children and Psychological Counselling. Ghent; Belgie, 2004.
  3. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Family Time - Life in the Czech families as perceived by the eleven-year olds. Ghent, Belgie, 2004.
  4. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Jedenáctileté děti a psychologické poradenství. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal. s. 258-268, 10 s. Psychologie. ISBN 8086598845. 2004.
  5. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Strach jedenáctiletých dětí. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal. s. 113-126. edice psychologie. ISBN 8086598845. 2004.

  2003

  1. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan VANČURA. Čas pro rodinu. Psychologické dny, Trenčín. 2003.
  2. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. Dítě a jeho rodina (rodina očima jedenáctiletého dítěte). Novinky v ped.a šk.psychologii, Zlín, 2003.
  3. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Martin JELÍNEK. Dítě v 11 letech a výběr povolání. Psychologické dny. Trenčín, 2003.
  4. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Childrens' fear - an introduction to "Cake of fear" technique /Dětské strachy - úvod do metody "Koláč strachu"/. Milano, Italy. 11th European Conf.on Develop.Psychology, 2003.
  5. LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, roč. 38, č. 1, s. 40-45. ISSN 0555-5574. 2003.
  6. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Stanislav JEŽEK. Sourozenecká konstelace a úroveň dosaženého vzdělání. Psychologické dny. Trenčín, 2003.
  7. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Lenka LACINOVÁ. Strach u jedenáctiletých dětí. Zlín. Novinky v ped. a šk.psychologii, 2003.
  8. ŠIRŮČEK, Jan, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Ivana POLEDŇOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. THE ELSPAC STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. 8thEuropeanCongress of Psychology,Vienna, 2003.
  9. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Zpráva o brněnském longitudinálním výzkumu dětí ELSPAC. Praha: Portál s.r.o. Psychologie dnes; sv. 9. ISBN 1211-5886. 2003.

  2002

  1. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Eva PAVLÍKOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Čeho se bojí jedenáctileté děti? In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. s. 384 - 389. ISBN 80-86174-05-0. 2002.
  2. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Čeho se bojí jedenáctileté děti? Psychologické dny, Olomouc. 2002.
  3. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Petr KVĚTON. Inteligence dětí a forma rané hospitalizace jako možný faktor jejího ovlivnění. In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal. s. 75-97. edice psychologie. ISBN 80-85947-83-8. 2002.
  4. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (běžný den v rodině očima dítěte, víra v rodině). In Psychologické dny 2001 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. s. 378 - 383. ISBN 80-86174-05-0. 2002.
  5. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (projekt ELSPAC). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. s. 367 - 371. ISBN 80-86174-05-0. 2002.
  6. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (projekt ELSPAC, 2. vlna individuálního psychologického šetření: metody a dosavadní průběh). 2002.
  7. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (rodina a víra). Psychologické dny, Olomouc. 2002.
  8. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. s. 372 - 377. ISBN 80-86174-05-0. 2002.
  9. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). konference Psychologické dny. 2002.
  10. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Martin JELÍNEK. Sourozenecká konstelace a osobnost. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister&Principal. s. 174-187. ISBN 80-86598-36-5. 2002.
  11. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Životní spokojenost matek jedenáctiletých dětí. In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. s. 390 - 393. ISBN 80-86174-05-0. 2002.
  12. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Životní spokojenost matek jedenáctiletých dětí. Psychologické dny, Olomouc. 2002.

  2001

  1. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Petr KVĚTON. Proč tu mám být sám? Pschologie dnes. Praha: Portál, roč. 7, č. 5, s. 21-22. ISSN 1211-5886. 2001.
  2. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Martin JELÍNEK. Sourozenecké konstelace a jejich úloha ve formování sociálních vztahů dětí středního školního věku (poster). konference "Psychologické dny", 2001.
  3. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Sourozenecké konstelace a jejich vliv na formování sociálních vztahů dětí středního školního věku (diplomová práce). Brno: FF MU. 100 s. 2001.

  2000

  1. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Michaela ŠAFÁŘOVÁ a Jarmila VOLNÁ. Supervizní setkání s frekventanty kurzů Kooperativní výchova I,II. FSS MU Brno, 2000.
  2. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Radka MICHALČÁKOVÁ. Základní předpoklady individuální psychologie a jejich aplikace v pedagogicko-psychologické praxi. Olomouc: Psychologické dny, Olomouc, 2000.

  1999

  1. VOLNÁ, Jarmila, Radka MICHALČÁKOVÁ a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Kooperativní výchova I,II. FSS MU, 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2024 22:47