Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NACHTNEBL, Luboš, Petr FILIPENSKÝ, Magda KRECHLEROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Alena SEDLÁKOVÁ, Adam VAJČNER, Michal POHANKA a Petr DOBŠÁK. A Brief Physiology of Ion Balance in Mammal Cardiomyocytes. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2022. Brno: Masaryk University Press, 2022. s. 99-108. ISBN 978-80-280-0170-4.
 2. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Cirkulující mikroRNA jako biomarkery rejekce u pacientů po srdeční transplantaci: od profilování k validaci kandidátních molekul. In 49. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2022.
 3. NACHTNEBL, Luboš, Petr FILIPENSKÝ, Magda KRECHLEROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Alena SEDLÁKOVÁ, Adam VAJČNER, Michal POHANKA a Petr DOBŠÁK. Destabilization of Ionic Transport Systems in Cardiomyocytes During Hypoxia and Ischemia. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Masaryk University Press. Brno: Masaryk University Press, 2022. s. 109-119. ISBN 978-80-280-0170-4.
 4. BAKOŠOVÁ, Mária, Jan KREJČÍ, Július GODAVA, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Iron Deficiency in Patients with Advanced Heart Failure. Medicina. Basel: MDPI, 2022, roč. 58, č. 11, s. 1-11. ISSN 1010-660X. doi:10.3390/medicina58111569.
 5. BAKOŠOVÁ, Mária a Jan KREJČÍ. Iron Deficiency in Patients with Advanced Heart Failure. In GODAVA, Július, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Heart Failure 2022. 2022.
 6. 2021

 7. FILIPENSKÝ, Petr, Magda KRECHLEROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Jakub ČAJKA, David HAVELKA, Michaela SOSÍKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr DOBŠÁK. Influence of intra-dialytic excercise on arterial stiffness evaluated by cardio-ankle vascular stiffness index. 2021. ISSN 0300-0818.
 8. 2019

 9. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Identifying urinary microRNAs for heart allograft rejection monitoring using small RNA sequencing - Pilot results. In ESC365. 2019. ISSN 1388-9842.
 10. 2018

 11. PAZDERNIK, Michal, Zhi CHEN, Helena BEDÁŇOVÁ, Josef KAUTZNER, Vojtech MELENOVSKY, Vladimir KARMAZIN, Ivan MALEK, Ales TOMASEK, Eva OZÁBALOVÁ, Jan KREJČÍ, Janka FRANEKOVA, Andreas WAHLE, Honghai ZHANG, Tomas KOVARNIK a Milan SONKA. Early detection of cardiac allograft vasculopathy using highly automated 3-dimensional optical coherence tomography analysis. JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 37, č. 8, s. 992-1000. ISSN 1053-2498. doi:10.1016/j.healun.2018.04.002.
 12. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu - primární výsledky sekvenací. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
 13. CHEN, Zhi, Michal PAZDERNIK, Honghai ZHANG, Andreas WAHLE, Zhihui GUO, Helena BEDÁŇOVÁ, Josef KAUTZNER, Vojtech MELENOVSKY, Tomas KOVARNIK a Milan SONKA. Quantitative 3D Analysis of Coronary Wall Morphology in Heart Transplant Patients: OCT-Assessed Cardiac Allograft Vasculopathy Progression. Medical Image Analysis. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 50, DEC 2018, s. 95-105. ISSN 1361-8415. doi:10.1016/j.media.2018.09.003.
 14. 2017

 15. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation. In Europena Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X. doi:10.1093/eurheartj/ehx493.P6030.
 16. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
 17. KÁFUŇKOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a lenka ŠPINAROVÁ. Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
 18. 2016

 19. MACH, Lukáš, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Michal KARPISEK, Tomáš KONEČNÝ, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Impact of cardiopulmonary bypass surgery on cytokines in epicardial adipose tissue: comparison with subcutaneous fat. Perfusion. 2016. ISSN 0267-6591. doi:10.1177/0267659116683791.
 20. MACH, Lukáš, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Michal KARPISEK, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Tobacco smoking and cytokine levels in human epicardial adipose tissue: Impact of smoking cessation. Atherosclerosis. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 255, "neuvedeno", s. 37-42. ISSN 0021-9150. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2016.10.022.
 21. 2015

 22. ORBAN, Marek, Lukáš MACH, Martin TŘETINA, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. Association between tobacco smoking and pro-inflammatory humoral signalling in human epicardial adipose tissue: a prospective cohort study in patients undergoing major cardiac surgery. In European Society of Cardiology Congress 2015, London, United Kingdom. 2015. ISSN 1522-9645. doi:10.1093/eurheartj/ehv400.
 23. PODROUŽKOVÁ, Helena, Helena BEDÁŇOVÁ, Martin TŘETINA, Josef KORINEK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Petr NĚMEC, Tomáš KONEČNÝ a Marek ORBAN. Decrease in longitudinal strain in heart transplant recipients is associated with rejection. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc. 2015. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.020.
 24. MACH, Lukáš, Dana SOCHOROVÁ, Kateřina WOJNAROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Humoral Signalling in Human Epicardial and Subcutaneous Adipose Tissue; Possible Implications for Cardiovascular Pathophysiology. In International Student Congress, Graz. 2015.
 25. BEDÁŇOVÁ, Helena, Jiří ONDRÁŠEK, Petr FILA, Vladimír HORVÁTH, Marek ORBAN a Petr NĚMEC. Is It Important to Reduce the Heart Rate in Patients Early After Heart Transplantation? The Journal of Heart and Lung Transplantation. 2015. doi:10.1016/j.healun.2015.01.807.
 26. HORVÁTH, Vladimír, Jiří ONDRÁŠEK, Petr FILA, Jiri SLAVIK, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr POKORNY, Petr PAVLIK, Jan KREJČÍ, Marek ORBAN a Petr NĚMEC. Minimally invasive implantation of left ventricular assist device HeartWare HVAD. Cor et Vasa. 2015. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2015.02.011.
 27. BEDÁŇOVÁ, Helena, Marek ORBAN, Martin TŘETINA, Petr FILA, Vladimír HORVÁTH, Jan KREJČÍ a Petr NĚMEC. Monitoring of allograft vasculopathy by intravascular ultrasound one month and one year after heart transplantation: A single center study. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc. 2015. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.034.
 28. 2014

 29. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Pavel LEINVEBER, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr NEMEC. High prevalence of exercise-induced heart failure with normal ejection fraction in post-heart transplant patients. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 2, s. 295-302. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2013.095.
 30. ORBAN, Marek, Helena BEDÁŇOVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Lukáš MACH, Jana HRUŠKOVÁ, Tomáš KONEČNÝ a Petr NĚMEC. Humoral Response Of Adipose Tissue To Cardiopulmonary Bypass Surgery; Differences Between Epicardial And Subcutaneous Fat. In American Thoracic Society International Conference. 2014.
 31. FILA, Petr, Helena BEDÁŇOVÁ, Vladimír HORVÁTH, Jiří ONDRÁŠEK, Pavel PILER a Petr NĚMEC. Mechanické podpory a transplantace srdce v léčbě chronického srdečního selhání. Kardiologická revue - interní medicína. 2014.
 32. NOVOTNÝ, Tomáš, Pavel LEINVEBER, Katerina HNATKOVA, Tereza REICHLOVA, Magdalena MATEJKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ a Marek MALIK. Pilot study of sex differences in QTc intervals of heart transplant recipients. Journal of Electrocardiology. Philadelphia: Churchill Livingstone Inc Medical Publishers, 2014, roč. 47, č. 6, s. 863-868. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2014.07.015.
 33. FILA, Petr, P PILER, Helena BEDÁŇOVÁ a P NEMEC. Successful Transplantation of a Heart with an Atrial Septal Defect Caused by Blunt Trauma. JOURNAL OF CARDIAC SURGERY. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 29, č. 3, s. 430-431. ISSN 0886-0440. doi:10.1111/jocs.12320.
 34. NĚMEC, Petr, Jiří ONDRÁŠEK, Petr FILA, Helena BEDÁŇOVÁ a Petr PAVLÍK. Surgical therapy of myocardial infarction. Vnitrni lekarstvi. 2014, roč. 60 (4), s. 331-334.
 35. 2013

 36. ORBAN, Marek, Martin TŘETINA, Helena BEDÁŇOVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ a Petr NĚMEC. HUMORÁLNÍ REAKCE TUKOVÉ TKÁNĚ NA OPERACI V MIMOTĚLNÍM OBĚHU. SROVNÁNÍ EPIKARDIÁLNÍ A SUBKUTÁNNÍ TUKOVÉ TKÁNĚ. In XXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2013.
 37. BEDÁŇOVÁ, Helena, Marek ORBAN, Martin TŘETINA, Aleš TOMÁŠEK, Petr MALÍK, Petr FILA, Vladimír HORVÁTH, Jiří ONDRÁŠEK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr NĚMEC. Prevalence of donor-transmitted atherosclerosis—Clinical utility of intracoronary ultrasound early after heart transplantation. A single-center study. Cor et Vasa. 2013, roč. 55 (4), s. e309-e314.
 38. 2012

 39. FILA, Petr. Aortic valve sparing operations versus composite graft implantation in acute aortic dissections. Cor et Vasa. Praha: Elsevier, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 137-142. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2012.05.009.
 40. ORBAN, Marek, Martin TŘETINA, Helena BEDÁŇOVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Petr NĚMEC. HODNOCENÍ SUBKLINICKÉ REJEKCE ŠTĚPU U PACIENTŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE (OTS) POMOCÍ MODERNÍCH ECHOKARDIOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ (STRAIN A STRAIN RATE). 2012.
 41. 2010

 42. WAGNER, Robert, Pavel PILER, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr ADAMEK, Lucie GRODECKÁ a Tomáš FREIBERGER. Myocardial injury is decreased by late remote ischaemic preconditioning and aggravated by tramadol in patients undergoing cardiac surgery: a randomised controlled trial. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. 2010, roč. 11, č. 6, 5 s. ISSN 1569-9293.
 43. 2009

 44. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří ONDRÁŠEK, Jan ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2009, roč. 51, č. 6, s. 415-418. ISSN 0010-8650.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2023 02:41