Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CHOVANCOVÁ, Barbora, Alena HRADILOVÁ a Štěpánka BILOVÁ. On the road to autonomy: Degrees of learner autonomy in experiential learning. In Sedláčková, Kateřina, Barbora Chovancová and Štěpánka Bilová. The Teacher's Role in Developing Learner Autonomy. 1. vyd. Hong Kong: Candlin & Mynard ePublishing, 2020. s. 55-66. The Brno Collection. ISBN 978-1-6592-7135-5.
 2. SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Barbora CHOVANCOVÁ a Štěpánka BILOVÁ. The Teacher’s Role in Developing Learner Autonomy. Hong Kong: Candlin & Mynard ePublishing, 2020. 162 s. The Brno Collection. ISBN 978-1-6592-7135-5.
 3. CHOVANCOVÁ, Barbora, Alena HRADILOVÁ a Štěpánka BILOVÁ. Upward Facing Dog: motivation and flow in the Legal English classroom (workshop). In CercleS 2020: Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
 4. 2019

 5. BILOVÁ, Štěpánka. Enhancing students' metacognition in legal English classes. In Contemporary Approaches to Legal Linguistics: 1st International Conference of the Austrian Association for Legal Linguistics. 2019.
 6. BILOVÁ, Štěpánka. PRESENT YOUR PASSION: DEVELOPING STUDENTS’ PRESENTATION SKILLS IN LEGAL ENGLISH CLASSES. In Language and Law Conference: traditions, trends and perspectives. 2019.
 7. 2018

 8. BILOVÁ, Štěpánka. Collaborative and Individual Vocabulary Building Using ICT. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2018, roč. 53(66), č. 1, s. 31-48. ISSN 2199-6059. doi:10.2478/slgr-2018-0002.
 9. BILOVÁ, Štěpánka a Barbora CHOVANCOVÁ. I write further in this matter: writing skills practice for future lawyers. In "Share and Gain": Workshop for Teachers, Translators and Interpreters of Legal English. 2018.
 10. BILOVÁ, Štěpánka. Motivation via appreciation: good practice from ESP classes. In 14th ESSE Conference. 2018.
 11. BILOVÁ, Štěpánka. Quizlet in ESP courses. In Cracow Language Teaching Staff Training Week. 2018.
 12. BILOVÁ, Štěpánka. Using Technologies to Facilitate Students' Learning. In EULETA LEGAL ENGLISH CONFERENCE 2018. 2018.
 13. 2017

 14. BILOVÁ, Štěpánka. ESP vocabulary building strategies promoting autonomy. In SZOKOE 17th Annual International Conference. 2017.
 15. BILOVÁ, Štěpánka. Google Docs in Language Teaching and Learning. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazyků na vysokých školách, 2017, roč. 7 (2017), č. 2, s. 151-162. ISSN 1804-9435.
 16. BILOVÁ, Štěpánka. Individual and Collaborative Vocabulary Building Strategies in Legal English Classes. In Language and Law: Traditions, Trends and Perspectives. 2017.
 17. CHOVANCOVÁ, Barbora a Štěpánka BILOVÁ. Shifting the Balance: Promoting autonomy and self-reflection in ESP. Language Teaching Tomorrow. Tampere: University of Tampere, 2017, roč. 2, May, s. 1-3. ISSN 2343-0281.
 18. CHOVANCOVÁ, Barbora a Štěpánka BILOVÁ. Shifting the Balance: The importance of autonomy and self-reflection in ESP. In International Week for Language Teachers, Language Teaching Tomorrow, Tampere/Jyväskylä, 8.5.2017. 2017.
 19. 2016

 20. BILOVÁ, Štěpánka. Case Briefs in Legal English Classes. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2016, roč. 45(58), č. 1, s. 7-20. ISSN 0860-150X. doi:10.1515/slgr-2016-0012.
 21. BILOVÁ, Štěpánka. Getting down to (international) business: practising negotiation in the course of English for International Trade Law. In 2016 EULETA Conference. 2016.
 22. BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ a Hana NĚMCOVÁ. Getting to Know Each Other: Icebreakers in ESP (or Elsewhere). Humanising Language Teaching. 2016, roč. 18, č. 2. ISSN 1755-9715.
 23. BILOVÁ, Štěpánka. "Google Docs" in language teaching and learning. In Cizí jazyky v akademickém a profesním vzdělávání. 2016.
 24. BILOVÁ, Štěpánka. ICT in an ESP classroom - looking for a balance. In ICT for Language Learning. 2016.
 25. BILOVÁ, Štěpánka. ICT in an ESP classroom - looking for a balance. In Pixel. Conference proceedings. ICT for language learning. Florence: Libreria Universitaria, 2016. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-88-6292-806-9.
 26. BILOVÁ, Štěpánka, Barbora CHOVANCOVÁ a Radmila DOUPOVCOVÁ. Photo Law Stories: Civil and Criminal Procedure Vocabulary Practice. Humanising Language Teaching. 2016, roč. 18, č. 2. ISSN 1755-9715.
 27. CHOVANCOVÁ, Barbora a Štěpánka BILOVÁ. Presentation Abstracts as a Tool for Student Motivation in ESP Classes. Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2016, roč. 18, č. 2, s. 1-8. ISSN 1755-9715.
 28. 2015

 29. BILOVÁ, Štěpánka. Case Briefs in Legal English Classes. In Law & Language - Traditions, Trends and Perspectives, Bialystok. 2015.
 30. BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ a Barbora CHOVANCOVÁ. Innovative Activities in Legal English. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. 8 s.
 31. BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ a Barbora CHOVANCOVÁ. Legal English Final Exam Guide. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. 8 s.
 32. BILOVÁ, Štěpánka. Preparing consciously, practicing effectively (English for Law). In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 33. BILOVÁ, Štěpánka. Teaching legal communication to undergraduates: Helping with the first steps. In 5th EULETA Workshop, Passau. 2015.
 34. BILOVÁ, Štěpánka, Radmila DOUPOVCOVÁ a Barbora CHOVANCOVÁ. "You Can't Sue a Disease": A Lesson on Negotiations in the English for Lawyers Syllabus. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. 8 s.
 35. 2014

 36. BILOVÁ, Štěpánka. Ehancing students' Speaking Skills. In Radek Nedoma. Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile IV. Brno: Univerzita Obrany, 2014. s. 31-36, 5 s. ISBN 978-80-7231-982-4.
 37. BILOVÁ, Štěpánka. Ehancing students' Speaking Skills. In Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile IV. 2014.
 38. BILOVÁ, Štěpánka. English for International Trade Law. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2014, roč. 38(51), č. 3, s. 27 - 41. ISSN 0860-150X. doi:10.2478/slgr-2014-0030.
 39. BILOVÁ, Štěpánka. Getting students more involved in the tasks. In 48th Annual International IATEFL Conference & Exhibition. 2014.
 40. BILOVÁ, Štěpánka. Getting students more involved in the tasks. In Tania Pattison. IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. Kent, UK: IATEFL, 2014. s. 164-165. ISBN 1-901095-64-9.
 41. BILOVÁ, Štěpánka. ICT in Legal English Teaching. In "Share and Gain": Workshop for Teachers, Translators and Interpreters of Legal English. 2014.
 42. BILOVÁ, Štěpánka. "Pecha Kucha" in Legal English Classes. In 2014 EULETA conference. 2014.
 43. BILOVÁ, Štěpánka. "Welcome to our seminar miniconference": another way of practicing presentation skills. ACC Journal. Liberec, 2014, XX, č. 3, s. 51 - 57. ISSN 1803-9782.
 44. 2013

 45. BILOVÁ, Štěpánka. Designing a legal English course for International Trade Law students. In konference - Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives. 2013.
 46. BILOVÁ, Štěpánka. Putting pens to papers - or fingers to keyboard: Practicing writing in legal English classes. In Renata Vystrčilová. Právní jazyk - od teorie k praxi (Legal Language - from Theory to Practice). Olomouc: neuveden, 2013. s. 46-50. ISBN 978-80-7409-068-4.
 47. BILOVÁ, Štěpánka. Putting pens to papers - or fingers to keyboard: Practicing writing in legal English classes. In konference: Právní jazyk - od teorie k praxi (Legal Language - from Theory to Practice). 2013.
 48. BILOVÁ, Štěpánka. "Welcome to our seminar miniconference" aneb studentské prezentace jako minikonference. In konference Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
 49. 2012

 50. BILOVÁ, Štěpánka a Barbora CHOVANCOVÁ. Communication Skills in ESP Classrooms. In Selected Papers from the 19th ICC Annual Conference in Pilsen. Plzeň: ICC the international language association, 2012. s. 4-7.
 51. BILOVÁ, Štěpánka. Developing communication skills: dealing with clients. In konference - 2012 EULETA conference. 2012.
 52. BILOVÁ, Štěpánka. What Do ESP Students Learn when "Interviewing a Client"? In Mgr. Andrea Billíková, Ph.D.; Doc. Ph.Dr. Jana Harťanská, Ph.D.;Ph.Dr. Mária Kiššová, PhD. HUMANISTIC FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING I: Innovative methods and approaches, Conference Proceedings. Nitra: Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012. s. 30-33. ISBN 978-80-558-0154-4.
 53. 2011

 54. BILOVÁ, Štěpánka a Radmila DOUPOVCOVÁ. Communication Skills in Legal English. In Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III. Brno: University of Defence in Brno, 2011. s. 24-29. ISBN 978-80-7231-825-4.
 55. BILOVÁ, Štěpánka. Duel at Dawn: Heroes, Martyrs, and the Rise of Modern Mathematics by Amir Alexander. The Mathematical Intelligencer. New York: Springer, 2011, roč. 33, č. 2, s. 68-69. ISSN 0343-6993.
 56. BILOVÁ, Štěpánka a Radmila DOUPOVCOVÁ. E-learning jako přípravná část kurzu „Komunikační dovednosti v oblasti právnické angličtiny“. In Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2011. s. 9-14. ISBN 978-80-87238-07-3.
 57. 2006

 58. ŠIŠMA, Pavel, Štěpánka BILOVÁ a Laurent MAZLIAK. The axiomatic melting pot: teaching probabilities in Prague in 1930s. Journ@l Electronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique. Paris, 2006, roč. 2, č. 2, 30 s. ISSN 1773-0074.
 59. ŠRÁMKOVÁ, Eva, Štěpánka BILOVÁ, Kateřina NEČASOVÁ a Hana NĚMCOVÁ. Výuka odborného cizího jazyka na MU s využitím e-learningu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 5-8. ISBN 80-210-4084-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 5. 2021 06:34